LUKA 11

1Nyenaga ku Yesu laga lu i magu na Ŋun i ne’de piri kata yu‚ ku lepe ako’yu‚ lotodinikita le’de lo lepelo druga takindra lepe adi‚ “Mata, toguluki yi maguna, beti naga ma Yoane togo’i lotodiniki kanye kilona.” 2Lepe druga teyitokindro ko adi‚ “Ku ta laga kilo magu magu‚ kulianita de: Monye‚ kari konu kine ti purani pura. Tumata nonu ina ti poo. 3Tiki yi luŋa kilo giri nyosu na indikini. 4’Bo ’dine torozi kaya kine‚ igbonaga yi ’di’diza moriye ti ŋutulu laga ku moriye kaya kilona. Ku ’do’dolara yi i luluka tro.” 5Lepe druga takindra ko adi‚ “Ŋa laga kasu dridriŋini kugbo ku wori lonye, laga autu ku lepe yu tukaze kide, druga takindra lepe adi, ‘Wori lio, tiki na ’diloto musala, 6igbonaga wori lio laga kanye woro yulo ilo ayeŋundra kuweni, ’bo le’de ŋo laga ma na ku ’delakindri ku lepe i koŋoni ’bayi.’ 7Ŋutu ŋanilo iteyitokindro lepe kadi kata yu i piri adi, ‘Ku sasanyi na. Kakana gbo’di akinu, ŋazi kuwe kilo kilo seku na i gbolo ki, na ani romoki ŋiye i tikindra na do.’ Ikukulia de ya? 8Na takindra ta, ’dibani kodro ku lepe ani ŋiye i tikindra na lepe igbonaga lepe a worina, kuru ku minga na liona, lepe iŋiŋiye i tikindra na lepe be naga ma lepe miyundrinina. 9’Bo na takindra ta, Maketa, ititiki ta, galeta, ta iririo, trutruŋeta, iŋaŋaki ta. 10Ŋutulu laga lo magu kilo ititiki, ’bo ŋutulu lo ga’yu kilo irurumbi, ’bo ŋutulu lo trutrungo kilo iŋaŋaki kakana. 11Kugbo monye laga ŋa kasu dridriŋini kugbo ŋiro lo lepe lo magu ’dilo, lepe itikindra lepe ŋurupi ya? Kuwagi ku lepe magu sumuti, lepe itikindra munu ya? 12Kuwagi ku lepe magu katilukuti, lepe itikindra lepe longo’de ya? 13’Bo kuwa ta, laga a ŋutulu loro kilo de‚ ku ta adeni tikindra na ŋazi kasu kilo kapa lo’bu de‚ ta rambu adi Monye laga lo ’dikolo aka tikindra ŋutulu laga lo magu nye kilo Yuka Nakiyena arodruni ya?” 14I naga ma Yesu gbo’dini i rikodru na dreri loro laga ’ba kutulona, i bo ŋanina dreri loro ilo ku lupodri druga ŋutu laga ’ba kutulo poki i kulia, druga mongoyo na ŋutulu kilo rambu ’beri. 15Kara ku’de kilo adi, “Lepe rikodru dreria loro kilo ku teriŋi na Beelezebuli‚ druma lo dreria loro ilo.” 16Ku’de kilo druga ga’yu kpiye lo ŋiyu i ’diko yulo ku Yesuni‚ i modyu na lepe. 17’Bo igbonaga lepe adeni yoyolozu nasikonana, druga takindra ko adi, “Tumataki giri naga na kodya ’beri kine ikakaraki, ’bo kadizi kine irurusuko ne’dena i ne’de ki. 18Kugbo Satani itro lo kodya mugu a mugu, ma tumata na lepena lira adidinyo ya? ’Bo ta kulia adi na rikodru dreria loro kilo ku teriŋi na Beelezebuli ina. 19’Bo ku na rikodru dreria loro kilo ku teriŋi na Beelezebulina, kakepo kasu kilo ma rikodru ko ku teriŋi niŋa ya? Kuwade ko igbogbo’da a kaŋera kasu ti kulia. 20’Bo ku na lo rikodru dreria loro kilo ku lo’do lo Ŋun ilo, trugo adi tumata na Ŋun ina ayeŋundra kasu kini azo. 21Kugbo ŋutu laga a riŋi laga asoyi ku kapa ti moro ilo tizu ’ba lonyelo‚ kapa ti lepe kilo kilo isaka a lo’bu. 22’Bo kugbo ŋutu laga a riŋi arodru lepelo lo pondra ku lepeni, druga rororu lepe, lepe druga ’dumadru kapa ti lepe ti moro laga ma lepe ’delakindri teili kini kilo, druga kokoro kapa ti lepe lo nine kilo. 23Ŋutu laga ani saka seku nalo gbo a miriku lio, ’bo ŋutu laga ani more kuweni ilo pororo a bada. 24“Ku yuka narona naga alupodru kaŋo ku ŋutulo i muguni, lepe iwoworozi i ka naga atetiona kata yu, i galadru na piri naga a yuketa. Ku aku rio druga kulia adi, ‘Na lu yitozi bo i kadi nio naga ma na lupundri nu.’ 25Kugbo lepe laga apondra, lepe ku rumbi kadina ariya, a’boriya itro. 26Lepe druga tu ku zakindra mugu ku’de yukala burio naga a naro alangu nye. Ko druga lubo kata yu, druga si’daki yu. Gbo’di gbo’da na lepe na bona a naro alangu naga na ’berona.” 27Ku Yesu ilo i kulia kine kulia de, ne’de noka naga i mongoyona kata yuna alaiza ku roro laga gboŋa adi‚ “Koŋo na’buna ina a na pele na yuŋundro do‚ ku kinatazi laga lo na do kilo itro!” 28Druga Yesu kulia adi‚ “Troru koŋo na’buna ina a na ŋutulu lo yinga kulia ti Ŋun kine ku lo kondra kilo!” 29Kugbo mongoyo ti ŋutulu kilo laga atunundra ’beri ku Yesuni‚ lepe druga poki i kulia adi‚ “Ina yuŋe na tinadena a naro. Ko kilo ga’yu kpiye‚ ’bo kpiye le’de aka tiki koni, kpiye lo Yonalo ’du nyelo igbo’da. 30Be naga kazu ma Yona gbo’dini a kpiye lo ŋutu ti Nineve kilo ina, Ŋiro lo ŋutu ilo lo igbo’da a lo ina yuŋe na tinadena. 31Mata na welikina ma lu iŋiŋiye ki i ŋera na kulia yu, i lira kasi ŋutu laga ti ina yuŋe na tinadena kilo i sosozu na ko, igbonaga lepe kazu aŋiyu i ’dute na kana yu i yinga na tobodo na Solomona ina. ’Bo meteta, ŋutu laga alangu Solomona ilo malo inide. 32Ŋutu ti Nineve kilo ma lu iŋiŋiye i ŋera na kulia yu i lira kasi ŋutulu laga ti ina yuŋe na tinadena kilo i sosozu na ko‚ igbonaga ko alopugo teiliko ku trugo na Yona ina‚ ’bo meteta‚ ŋutu laga alangu Yona ilo malo inide. 33“Le’de ŋutu ’bayi laga kugbo amokakindra kima‚ druga ku ’delakindra i piri naga ani boŋana‚ kuwagi i nyakale kata‚ ’bo lepe ’delakindra lepe i lororo ki‚ ma ŋutulu lo lubo kilo bobo parara ŋanina. 34Konye kolu kilo a kima na mugu. Ku konye kolu kilo laga a lo’bu‚ mugu nonuna giri a na’bu ’do‚ ’bo ku konye kolu kilo a loro‚ mugu nonuna giri igbo’da a mude. 35Gbo’dita ku konye ka’bi parara naga kasunina ku somuko a mude. 36Kugbo mugu nonuna naga igbo’da giri a parara‚ do aka rumbi piri naga a mudeni‚ pirito kine giri igbo’da a parara‚ be naga ma kimana kpekindri do parara nanyenana. ’ ’ 37Ku Yesu laga ilo i kuliani druga Farisayota le’de ma’yu mugu ku lepe adi ti pondri i nyosu seku nye. Lepe druga tu ku gbi’diki i nyosu kutu yu. 38Ku Farisayotalo laga abonga lepe‚ druga rambu mugu koru ku gbi’diki na lepe naga i nyosuni ti aku lalazu a nzena. 39Matalo druga takindra lepe adi‚ “Tinade ta laga Farisayo kilo lalazu drikerito ku ko’bito kilo kaŋoni ’du‚ ’bo ti derengi katazi kasu kine azore ku riagu na kapazi ku teiliko loro. 40Ta mamali! Ŋutu lo gbeza kaŋolo ani gbeza katana itro ya? 41’Bo tikita kapazi laga kasu katani kilo a ’doketa‚ ’bo meteta‚ kapa kilo igbo’da giri a lokiye kasuni. 42“ ’Bo dreliana ina a nasu‚ ta laga Farisayo kilo! Igbonaga ta kilo bita tikindra dridriŋi na mere gele na ingiri na ŋmwa wiriwiri ku ŋete‚ ku ’detilo kine itro giri‚ ’bo ta aliaŋa ku lemi lo’bulo kaŋo‚ ku nyadru na Ŋun ina. Kedri kodro ku ta akondra kine kulia de‚ a na’bu‚ ku ta aku liaŋa ku kulia ku’de kine. 43Dreliana ina a nasu‚ ta laga Farisayo kilo! Igbonaga ta nyadru si’deta naga a na’bu i kadizi naga a momoreta kine kata yu‚ ’bo ta nyadru romaniki koru i pirito na togboreni kapazi kine kata yu ina. 44Dreliana ina a nasu! Igbonaga ta gbo beti gulomo naga ani puru‚ naga kugbo ŋutu kilo lo woro kini‚ ko aku deni uye ina.” 45I bo ŋanina katogoloni le’de lo kukuzuna druga teyitokindro Yesu adi‚ “Katogoloni, konu tazu na kine kulia deni‚ do ’dadru yi itro.” 46Yesu adi‚ “Dreliana ina a nasu‚ ta laga a katogolo ti kukuzuna kilo! Igbonaga ta kilo torakindra ŋutu kilo kapazi lo tomoni laga ani romoki ’dukuzi kilo, ti ta lepe kaŋa ani ’bo’yu kapazi lo tomoni ŋani kilo ku kenisi kasu kilo ina. 47Dreliana ina a nasu! Igbonaga ta kilo kukundra gulomo ti kakeyo kilo, ti derengi merenyezi kasu kilo lo reremozu ko kazu. 48Kuwade ta a ka’doto ti bo na kulia ti merenyezi kasu kilo‚ ta arugo konesi kasiko kine itro‚ igbonaga ko lepe lo reremozu ko‚ ’bo ta lepe kukundra gulomo kasiko kine ina. 49Kuwade Tobodo na Ŋun ina akulia kazu adi‚ ‘Na isunyukindro ko kakeyo ku lososonyo kilo. Ku’de kilo ko ireremi‚ ku’de kilo ko iwowondru wowondru.’ 50Kuwade rima ti kakeyo kine giri na wonu ŋiyu i ’delaki na ina ka de yu‚ ipipiya ku ina yuŋe na tinadena, 51ŋiyu i rima ti Abeli yeŋundra i rima ti Zekaria na remoni lepe i dridriŋi na piri naga a ’i’iletana seku piri naruruwana. 52Dreliana ina a nasu‚ ta laga a katogolo ti kukuzuna kilo! Igbonaga ta a’dumara ŋaye lo dendralo kaŋo ina. Ta ku ’beri aku lubo‚ ’bo ta agokindra ŋutulu lo nyadru lubo kilo kikolo kaŋo.” 53Ku Yesu laga alupodru yu de‚ katogolo ti kukuzuna kilo ku Farisayo kilo druga poki i rerenya ku lepe ku teriŋi‚ i tikindra na lepe i tazu na kuliata rodri. 54Ko ’dukukindro kine kulia de ku lepe kini‚ ma se riondri kulia na lupundro ku lepe i kutuni ma se sosozi lepe ’busa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\