LUKA 7

1Ku Yesu laga alenga kuliata kanye kine giri ku ŋutulu kilo i suwoni, lepe druga lubo Kaperinauma yu. 2Ti druma lo katiyu kama gelelo upiye lo lepelo lu mugu mimiye, kodro gbo’di atika. ’Bo drumalo anyari lepe koru. 3Ku lepe laga ayinga kulia ti Yesu kine, lepe druga sonyodru temezi ti Yahudi kilo ku Yesu yu i piza adi ti lepe poo‚ ma ku toruzo upiye lonyelo. 4Ku ko laga ayenga ku Yesu yu‚ ko druga ma’yu lepe koru adi‚ “Lepe a ŋutu lo’bu‚ kodro romoki adi kondri kine kulia de ku lepeni, 5igbonaga lepe anyari zuru likalo, ’bo lepeŋa a’dukokindro yi kadi naga a momorena ina.” 6Yesu druga tu kasi ko. Kugbo lepe laga gbo’di nyoga ku kadina, drumalo druga sonyodru worisi ku Yesu yu, ku takindra lepe adi, “Mata‚ ku sasanyi mugu‚ igbonaga na ani kpele adi do lupundro kuwe kadini‚ 7kuwade na rambu adi na ani romoki utu konu yu. ’Bo tane kulia ka’delo, ’bo ŋiro liolo itotoruwe. 8’Bo na lepe gbo ku druma lio lo yiŋi nalo, ku ku’de katiyu lo yinga na itro. Ku na takindra le’delo adi, ‘Uti‚’ lepe tutu‚ ’bo ku le’deloni adi‚ ‘Pondri‚’ lepe popondra‚ ku upiye lioloni adi‚ ‘Kone ilo de‚’ lepe kokondra.” 9Ku Yesu laga ayinga kine kulia de‚ lepe druga rambu mugu koru ku drumalo, druga yonga mugu ku mongoyo na ŋutulu lo kepodru nye kilo yu‚ druga takindra ko adi‚ “Na takindra ta‚ ’dibani ku Isiraeli kilo katani kpe‚ na aku rio rugo naga a druma de tro.” 10Kugbo ŋutulu lo sunyuzi kilo laga ayitozi, ko ku rumbi ti upiyelo muguna gbo’di a na’bu. 11I bo ŋanina Yesu druga tu i kezi ne’de na luŋu a Naina‚ ti lotodiniki ti lepe kilo ku mongoyo na ŋutulu ku’de kilo autu kasi lepe. 12Ku lepe laga gbo’di ayenga nyoga ku ketimi na kezina‚ ti opu laga a pilili lo ŋiro lo noka naga a awuzina lu ’duke i nuka. Ti mongoyo na ŋutulu laga kezi yu kilo kulu kasi lepe. 13Ku Matalo laga amedra awuzi ŋanina‚ lepe druga gbo ku ediyo ku lepe‚ druga takindra lepe adi‚ “Ku gbigbiye.” 14Lepe druga pondra nyoga druga ’bo’yu parina‚ druga ka’doko kilo lilira. Lepe druga kulia adi‚ “ ’Bulanilo, na takindra do‚ ŋine ki.” 15Opulo druga ’bi’yu mugu ki‚ druga poki i kulia. Yesu druga tikindra lepe ku ŋoteni. 16Ko giri druga poki i kuze‚ druga pudya Ŋun adi, “Kakeyoni druma alupundro kaya dridriŋini,” ’bo, “Ŋun apondra i tikindra na ŋutu kanye kilo koŋo na’bu.” 17Kine kulia ti lepe de druga kuworo yeŋadru tozo Yudaya yu giri‚ ku ka naga i laga yuna. 18Nyenaga lotodiniki ti Yoane kilo atrukukindro lepe kine kulia de giri. 19Yoane druga lungu lotodiniki kanye kilo mure kanyeni, druga sonyodru ko ku Matalo yu, adi, “Do a ŋutu lo ipopondra ilo ya, kugbo yi kilo mondru le’de ŋutu ya?” 20Kugbo ŋutu kilo laga ayeŋundra ku Yesuni‚ ko druga kulia adi, “Yoane lo tikindra baputizilo lo sunyundro yi konuni, adi‚ ‘Do a ŋutu lo ipopondra ilo ya‚ kugbo yi kilo mondru le’de ŋutu ya?’” 21I nu baŋe de Yesu atoruzo tatuwa ku ŋutulu rodri i ’berini‚ tatuwa naga ka’de ka’de‚ ku yukala naro‚ druga ŋazu konye ti ŋutulu laga ku konye a mudumudu kilo rodri i bonga na ka i piri. 22Lepe druga teyitokindro ko adi‚ “Utita ku trukokindrita Yoane kuliata naga ma ta medri kine de ku naga ma ta yingi kine de. Ŋutulu laga ku konye a mudumudu kilo‚ kilo bonga kana ’do‚ ŋutulu laga a babatratu kilo, kilo gbo’di woworo, ŋutulu laga ku rima kilo, kilo gbo’di atokela, ŋutulu laga ku suwo a’diza kilo, kilo gbo’di yinga kulia, ŋutulu laga atatuwa kilo, kilo ŋiŋiyu. Kuu na’buna ina trukoki lemerika kilo. 23Koŋo na’buna ina a na ŋutu laga ani bayi ku kulia kuwe kine ilo.” 24Kugbo lo’dia ti Yoane kilo laga autu, Yesu druga poki i takindra na mongoyo kilo kulia ti Yoane kine adi‚ “Ta kazu lupodru i diŋo yu i medra na inyo ya? Ta ku medra ’bakuzuti na yiyingo mugu ku kobuŋe ina ya? 25Ta tu ku medra inyo kaŋo yu kuru? Ta ku medra ŋutu lo sozu bongola naga a namunya lu ya? Meteta‚ ŋutulu lo sozu bongola naga a na’bu na’bu kilo ku lo nyosu nyosuto naga a nakiye nakiye kilo‚ se lo gbo bita ku mataki i ’beŋito yu. 26’Bo ta tu kaŋo yu i medra na inyo ya? Ta lupodru i medra na kakeyoni ilo ya? Iye‚ ’bo na takindra ta‚ lepe alangu kakeyoni. 27Ŋutu ŋanilo lo wuroni kulia adi‚ ‘Mete, na sonyodru lo’di konu koŋo yu. lo ikukundra kiko lolulo konu koŋo yu ilo.’ 28Na takindra ta a ’diri‚ i dridriŋi na ŋutulu lo yuŋele ku wate kilo lo rodru Yoane ’bayi‚ ’bo ŋutu laga iloŋadroo koru i tumata na Ŋun ina ilo a druma arodru lepe.” 29Ku mongoyo na ŋutulu kilo giri ku kawuro ti mosoro kilo laga ayinga kine kulia de‚ ko druga rugo adi Ŋun laga mŋgba‚ igbonaga ko a’deba baputizi lo tiki Yoanelona. 30’Bo Farisayo kilo ku ŋutulu lo togo’yu kukuzuna kilo‚ ko ku ’beri aredra kulia naga ma Ŋun nyadri kase ’berini kine‚ igbonaga ko aku ’deba baputizi lo Yoanelo ina. 31’Bo Yesu druga kulia adi‚ “Kuwade ma na tuzukindro ina yuŋe na tinadena ku kpiye laga inyo ya? Ko gbo beti inyo ya? 32Ko gbo beti ŋazi lo gbi’diki i piri na togboreni kapazi lo lungu ’beri lo kulia adi‚ ‘Yi akutakindra ta zelegozi‚ ’bo ta aku gboza. Yi aluluzo, ’bo ta aku gbiye.’ 33’Bo kugbo Yoane lo tikindra baputizilo laga ayeŋundra, lepe bita kukuka‚ ani mozu suwe ti konye ti zabibu‚ ’bo ta adi‚ ‘Lepe ilo gbo ku dreri loro.’ 34’Bo Ŋiro lo ŋutulo ayeŋundra, nyonyosu‚ momozu‚ ’bo ta adi‚ ‘Meteta‚ ilo kaginyani, kamerani de‚ laga a wori lo kawuro ti mosoro kilo ku katoronya kilo itro!’ 35’Bo tobodo na Ŋun ina kpeza mugu ku ŋazi ti lepe kilo giri.” 36’Bo Farisayota le’de alungu Yesu i nyosu seku nye. Lepe druga lubo ku Farisayotalo kadi yu‚ druga gbi’diki i mesa kutuni. 37’Bo ti derengi ne’de noka naga ku gbiyeri lorona i nu kezi de kata yu. Ku lepe naga adeni adi Yesu lu agbi’diki i nyosu kutu yu ku Farisayotalo kadi yu‚ lepe druga zondra wele na ŋmwa sisisi ina i ŋese nakpe kata. 38Ku lepe naga alira ku Yesu i ki’di yu‚ ku lepe i mukuzi i laga yu‚ ti ina i gbiye‚ lepe druga poki i ’bugo na ŋolita ku lepe i mukuzi kini druga seza ku kupi kanye ti kuwe kilo‚ druga nyu’ya mukuzi ti lepe kilo‚ druga ŋindra ku wele na ŋmwa sisisi ina. 39Farisayota lo lungu Yesulo kuwa amedra de‚ lepe druga rambu adi‚ “Ilo ŋutu de kedri kodro kugbo a kakeyoni, kedri kodro idedeni adi noka na ’bo’yu nyena ŋona a ŋa‚ ’bo a noka naga a inyo‚ igbonaga lepe a noka naga ku gbiyeri loro ina.” 40Yesu druga teyitokindro lepeŋa adi‚ “Simona‚ na gbo ku kulia ku’de naga na takindra do.” Lepe druga teyitokindro lepe adi‚ “Katogoloni, kuliani.” 41Yesu adi‚ “Ku’de ŋutulu mure kazu anyosu kapa ti le’de ŋutu a mori. Le’delo anyosu silingi kamazi mukana‚ ’bo le’delo anyosu silingi meria mukana‚ 42Igbonaga ko aku romoki robana‚ lepe druga kuru kolokindro ko mure katru moriye kine kana. I ŋutulu laga mure kilo de i dridriŋini laga ŋa lo inyadru lepe arodru ya?” 43Simona druga teyitokindro lepe adi‚ “Na rambu adi ŋutu laga ma mori na lepena gbo’dini a drumalo.” Yesu druga takindra lepe adi‚ “Do aŋedya kulia kine soso.” 44Lepe druga lopukozi ku nokana yu druga takindra Simona adi‚ “Do abo ina noka de? Na kedri alubo konu kadi yu‚ ’bo do aku tikindra na pio naga a lalaye ti mukuzi‚ ’bo lepe arorozu mukuzi kuwe kilo ku ŋolita kanye kine druga seza ko ku kupi kanye kilo. 45Do aku roma ku na ku nyu’ya‚ ’bo lepe‚ ŋiyu i naga ma na pondri nu‚ lepe aku ko’yu nyu’ya na mukuzi kuwe kilo. 46Do aku ŋindra kuwe niona ku wele‚ ’bo lepe aŋindra mukuzi kuwe kilo ku wele na ŋmwa sisisi ina. 47Kuwade na takindra do‚ torozi ti lepe naga rodri kine a’diya azo‚ igbonaga lepe gbo ku nyadru koru ina‚ ’bo ŋutu laga lo ’diki kulia ’baziŋalo, nyadru na lepena ’baziŋa ’do.” 48Yesu druga takindra nokana adi‚ “Torozi konu kine gbo’di a’diya azo.” 49Ŋutulu laga lo gbi’diki kasi lepe kugele i mesa kutuni kilo druga poki i kulia kase dridriŋini adi, “Ilo de a ŋa‚ lo romoki ’diza torozi ya?” 50Lepe druga takindra nokana adi‚ “Rugo nonu ina aritundro do. Pilarani ku teili lo trotro.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\