MARAKO 3

1Ku Yesu laga alubo ’do i kadi naga a momorena kata yu, ti le’de ŋutu lu yu, keni lo lepelo aliwa. 2’Bo ko amedra Yesu go go ŋona lepe itotoru ŋutu ŋanilo i luŋa lo sabatolo, ma ko sosozi kulia ku lepe i muguni. 3Yesu druga takindra ŋutu ŋani laga ku keni a liwalo adi‚ “Pondri nide.” 4Lepe druga piza ko adi, “Kukuzuna nyadru ti kulia na’bu konani i luŋa lo sabatolo kugbo kulia naro, na riteni ru, kugbo na tutukarakini ru ya?” ’Bo ko ayiŋa tali. 5Lepe druga medra koŋa gele gele ku ŋoma ku teiliko kasiko logo lo sasanyani nye kilo, druga takindra ŋutu ŋanilo adi, “Rine keni lolu ilo.” Lepe druga riodru, ’bo keni lo lepelo druga totoruwe. 6Farisayo kilo druga lupodru kaŋo, wuleŋa gele ko druga tomodya kutuzi ku ŋutu ti Herode kilo kugele i tukarakindra na Yesu. 7Kugbo Yesu laga a’dotodru mugu kasi lotodiniki kanye kilo suburi i kutu yu, mongoyo na ŋutulu rodri lo ŋiyu Galili yu kilo druga tu kasiko i bo yu. ’Bo ko aŋiyu Yudaya yu itro, 8Yerusalema, Idumaya, ka na Yorodanina i lu lozo, ka na Turona i nyoga ku na Sidonana yu itro giri, mongoyo na ŋutulu rodri kilo, kugbo ayinga kulia naga ma lepe kondri kine, ko druga pondra ku lepeni. 9Lepe druga takindra lotodiniki kanye kilo adi ti ko ’delaki ki’bo ti mondri nyona ku kulia ti mo­ngoyo na ŋutuluna ka’bi ko ku ri’diza lepe. 10’Bo lepe atotoruzo ŋutulu rodri, kuwade ŋutulu giri laga ku tatuwa kilo ko a’damaazu lepe ma se ku ’bo’i lepe. 11I naga ma yukala naro kine medri lepena, ko druga memereke ka ku lepe i koŋoni‚ i resa adi, “Do a Ŋiro lo Ŋun ilo.” 12Lepe druga takindra ko kukuzu ku teriŋi adi ka’bi ko ku kpekpe nye tro. 13Ku Yesu laga akiyadru i mere ki yu, lepe druga lungu ŋutulu laga ma nye nyadrini lungu kilo, ko druga pondra ku lepeni. 14Lepe druga nyumbo ŋutulu mere gele ku konye mure lo luŋu nye a lososonyo kilo, ma ko ku saka kasi nye kugele, ma nye ku sonyodri ko i trugo na kulia, 15ma ko ku gbo’da ku teriŋi i rikodru na dreria loro: 16Simona laga ma lepe gbizi a Petero ilo‚ 17Yakobo laga a ŋiro lo Zebedayo ilo, Yoane laga a luŋase lo Yakobo ilo, ’bo Yesu agbizo kari kasiko ku’de kine se naga Boanerege, trugo adi, Ŋazi ti piya lo woŋu kilo, 18Anderia, Filipo, Baritolomayo, Matayo, Toma, Yakobo, ŋiro lo Alifayolo, Tadayo, Simona laga a Zelotetalo, 19ku Yuda laga lo Kariota lo nyokindro lepe mundraralo. 20Yesu druga tu i ’ba yu. Mongoyo na ŋutulu kilo druga tunadru ’beri ’do, kuwade ko aku romoki nyosu. 21Kugbo worisi ti lepe kilo laga ayinga kulia ŋani kine, ko druga lupodru i moga na lepe igbonaga ko adi, “Lepe ilo mamali” ina. 22Katogolo ti kukuzuna laga lo ŋiyu Yerusalema yu kilo adi, “Lepe gbo ku Beelezebuli, lepe rikodru dreria loro kilo ku teriŋi na druma lo dreria loro ilo.” 23Lepe druga lungu ko kanyeni, druga takindra ko ku kulia na guguma adi, “Roromoki Satani rikodru Satani adidinyo ya? 24Kugbo tumatana kodya mugu a mugu, tumata ŋanina ani romoki lira tro. 25Kugbo kadina kodya mugu a mugu, kadi ŋanina ani romoki lira tro. 26Kugbo Satani laga aŋiye i moro ku mugu, druga kodya mugu a mugu‚ lepe ani romoki lira tro, ’bo lepe itutuzo tutuzo. 27Ŋutu le’de ’bayi lo romoki lubo i kadi na ŋutu laga a riŋilona kata yu i ninadru na kapa ti lepe kilo, ti lepe inga aku todya ŋutu laga a riŋilo a nze. Lepe bulo ninadru kapa ti lepe laga kadini kilo a bo. 28A ’diri, na ta.. kindra ta‚ torozi giri i’di’diya ku ŋutulu kiloni, ku momorozu nasikona, 29’bo ŋutu lo momorozu Yuka Nakiyelo ani rumbi ’diya na torozi tro, ’bo toro na paratra paratrana na itroroki lepe,” 30igbonaga ko adi, “Lepe gbo ku dreri loro” ina. 31Nyenaga ŋote na Yesuna kasi luŋaseri ti lepe kilo apondra druga lira kaŋo yu, druga sunyundro roro i lungu na lepe. 32Ti mongoyo na ŋutulu kulu agbi’diki ku lepe i nyoga yu, ko druga takindra lepe adi, “Ku ŋuti kasi luŋosuro kulu kaŋo yu de, ko nyadru do.” 33Lepe druga teyitokindro ko adi, “Ŋote niona ku luŋaseri kuwe kilo a kuŋa?” 34Ti lepe ilo medra ŋutulu laga agbi’diki kanye nyogani kilo, druga kulia adi, “Ŋote niona ku luŋaseri kuwe kilo ma kilo de 35Ŋutu lo kondra be naga ma Ŋun nyadrininalo, lepe a luŋase lio, a sase nio, a ŋote nio.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\