MARAKO 7

1Kugbo Farisayo kilo laga atunundra ’beri kugele ku Yesuni ku ku’de katogolo ti kukuzuna lo pondra Yerusalema yu kilo‚ 2ko druga medra adi lotodiniki ti lepe kilo nyosu ku kenisi laga ’ba kekeli‚ trugo adi aku lalayi. 3’Bo Farisayo kilo ku Yahudi kilo giri ani nyosu tro ti inga ko aku lalazu kenisi‚ be naga ma ko ’debini togoleto ti temezi kilo kinena. 4Ku ko laga pondra bita i piri na togboreni kapazi kilona yu ko ani nyosu tro ku ko laga aku kuwo. Togoleto ku’de kine rodri naga ma ko ’debini kine‚ lalayi na silikuta ku na soŋgbolo, ku na ta’buki. 5Farisayo kilo ku katogolo ti kukuzuna kilo druga piza Yesu adi‚ “Lotodiniki kolu kilo ani kondra be na togoleto ti temezi kilo kine‚ ’bo ko nyosu ku kenisi laga ’ba kekeli kilo gbandra ya?” 6Yesu druga teyitokindro ko adi‚ “Ta laga a katoŋulupa kilo‚ Isaya kazu atrugo kulia kasu kine soso‚ be naga ma wuronina adi‚ ‘Kilo ŋutu de sobu na ku kutuzi ka’delo, ’bo teiliko kasiko kilo ku na pazo. 7Ko teminizo na a ’busa‚ ti ko kilo togo’yu togolesi ti ŋutulu kine i piri na kukuzuki ti Ŋun kine.’ 8Ta akoloki kukuzu na Ŋun ina kaŋo‚ ta a’deba togoleto ti ŋutulu kine ayu.” 9Yesu druga takindra ko adi‚ “Ta a miria ti ’dadru na kukuzu na Ŋun ina‚ ma ta ku tolirizi togole lasulo! 10’Bo Mose akulia adi‚ ‘Sope so ku munyi seku ŋuti‚’ ’bo‚ ‘Ŋutu laga lo ’dadru monye kugbo ŋotelo ti lepe tuwani kaŋo.’ 11’Bo ta kulia adi‚ ‘Ku le’de ŋutu akulia ku monye lonyelo kuwa ŋote nanyena adi‚ Ŋo laga kodro ma ta rumbini kuwenilo, nye laga a ’dokelo, lepe a Koribani,’ trugo adi‚ lo tiki Ŋun‚ 12ta ani rugo ’do adi ti lepe logi monye lonyelo kuwa ŋote nanyena. 13Kuwade ta ’delakindra kulia ti Ŋun kine a ’busa ku togole lasu laga ma ta puputundrilo. Ta bita kondra ku’de ŋo de rodri.” 14Ku Yesu laga alungu mongoyo na ŋutulu kanyeni ’do‚ lepe druga takindra ko adi‚ “Yiŋeta na‚ ta giri‚ deneta kulia itro. 15Le’de ŋo ’bani laga kaŋoni lo lubo ku ŋutulo kata yu lo romoki i kokorozu na lepe‚ ’Bo ŋo lo lupundro ku ŋutulu kata yu kilo se lo kokorozu lepe. 16Ŋutu laga ku suwolo ti lepe yingi.”] 17Ku lepe laga alubo kadi yu‚ ti akolokindro mongoyona kaŋoni‚ lotodiniki ti lepe kilo druga piza lepe ku kulia na guguma kine. 18Lepe druga teyitokindro ko adi‚ “Ta gbo ’ba dendra itro ya? Ta aku de adi kapatio lo kaŋo lo lubo ku ŋutulo kata yulo ani romoki kokorozu ŋutu ŋanilo tro? 19’Bo kapatio ŋanilo ani lubo i teili kata yu tro‚ ’bo lepe lubo i kubute kata yu‚ kuwade lepe lupodru kaŋo.” Lepe kulia kine kulia de trugi nyosuto kine giri adi a nakiye. 20Lepe druga kulia adi‚ “Ŋo laga lo lupundro ku ŋutulo kata yulo nye lo kokorozu ŋutu ŋanilo. 21’Bo ku ŋutulo kata yu‚ ŋiyu i teili lo ŋutulo kata yu teili loro lo lupundro, konye lopi‚ koko’ya, rembu‚ towute itro‚ 22yuma‚ kulia naro‚ toŋulupa, ku kulia ti yukuwe na nyara‚ konye loro‚ ’dadru‚ ku teili lo pura na ’beri‚ ku kulia ti mali itro. 23Kine kuliata naro de giri ŋiyu ku ŋutulo kata yu, se na kokorozu lepe.” 24Ku Yesu laga aŋiyu yu de‚ lepe druga tu i ka na Turona ku Sidonana yu. Lepe druga lubo kadi‚ ’bo aku nyadru le’de ŋutu ka’bi ku dedeni. ’Bo lepe aku romoki ’dandru mugu. 25Nyenaga ne’de noka naga ku ŋiro nanye naga ku dreri lorona ayinga kulia ti Yesu kine, druga pondra agbole i mereke ka ku lepe i mukuzini. 26Noka ŋanina a Girikitio‚ ’bo yuŋe SuroFoiniki yu. Lepe druga ma’yu mugu ku Yesu adi ti lepe rikoro dreri loro ku ŋirona i mugu katani. 27Yesu druga teyitokindro lepe adi‚ “Ti ŋazi kilo rumbini nyosuna a nze‚ igbonaga ani gbo’da a na’bu naga nyosu na ŋazina biriŋoki ’dioŋozi.” 28Nokana druga teyitokindro lepe adi‚ “A ’diri Mata, ’bo ’diozi laga i mesa mukoni kilo ko nyosu nyosu na ŋaziŋa na yeyeŋa kanina.” 29Yesu druga takindra lepe adi‚ “Ku kine kulia naga mo do tazini kine de‚ yitoni. Dreri lorolo alupundro konu ŋiro i mugu yu azo.” 30Lepe druga tu kanye ’ba yu‚ ku rumbi ŋirona apiriki i gbolo ki‚ ti dreri lorolo alupodru i muguni. 31Ku Yesu laga ayite i ka na Turona yu‚ lepe druga rosodru ka na Sidonana yeŋadru tozo i suburi lo Galililo yu ku kiko lo Dekapolilo. 32Ko druga zondra ku lepeni ŋutu le’de laga ’ba suwo‚ laga lo kulia a ŋulu’be‚ druga ma’yu ’beri ku lepe adi ti lepe tanyaki keni lonye ku lepe kini. 33Lepe druga zonga ŋutu ŋanilo ka’delo ku mongoyo na ŋutulu i dridriŋi yu‚ lepe druga sozu mozi kanye kilo ku lepe i suwo yu‚ druga yagu kamula‚ druga ’bo’yu ŋede lo lepelo. 34Lepe druga boŋadru i ’diko yu‚ druga yi’do‚ i takindra na lepe adi‚ “Effata‚” trugo adi‚ “Ŋaneta ’beri.” 35Suwo ti lepe kilo druga ŋaŋa ’beri‚ ŋede lo lepelo druga lala mugu‚ lepe druga kulia soso. 36Yesu druga takindra ko kukuzu adi ka’bi ko ku tataki le’de ŋutu tro. ’Bo lepe takindra ko kpe‚ ko druga trukodru kulia ŋani kine koru‚ 37ko druga rambu ’beri ’do ’do‚ druga kulia adi‚ “Lepe akondra kuliata giri a na’bu. Lepe atikindra ŋutulu laga lo kokota ’ba suwo kilo i yinga na kulia‚ lepe atikindra ŋutulu laga lo kulia a ŋulu’be kilo i tazu na kulia soso itro.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\