MATAYO 10

1Yesu druga luŋundra lotodi niki kanye laga mere gele konye mure kilo kanyeni, druga tikindra ko teriŋi na rikozini yukala naro kaŋo‚ ku na toruweni tatuwa giri ku ’beri na mimiye giri. 2Kari ti lososonyo mere gele konye mure kilo se kine de: kayolo a Simona lo luŋu a Petero‚ ku Anderia laga a luŋase lo lepelo‚ Yakobo‚ ŋiro lo Zebedayolo, ku Yoane laga a luŋase lo lepelo, 3Filipo‚ ku Baritolomayo, Toma‚ ku Matayo laga a kawuroni lo mosorolo, Yakobo‚ ŋiro lo Alifayolo, ku Tadayo, 4Simona laga a Zelotetalo‚ ku Yuda laga lo Kariota lo nyokindro lepe mundraralo. 5Yesu druga sonyodru ŋutu laga mere gele konye mure kilo ti lepe atakindra ko kukuzu adi‚ “Ku utututa i pirito ti Monyazi kilo‚ ku lulubota i ne’de kezi na ŋutu ti Samaria kilo kata yu‚ 6’bo utita i kebilizi ti ketimi na Isiraeli naga aliki kine yu. 7Utita, ku truketa kulia kine adi‚ ‘Tumata na ’dikona gbo’di nyogoŋa.’ 8Toruneta ŋutulu laga ku ’beri mimiye kilo, toŋineta ŋutulu laga atatuwa kilo, tokeleta ŋutulu ti rima kilo, rikorota dreria loro kilo. Ta atiki kana, tikita kana itro. 9Ku zozoŋuta drumo kugbo silingi kugbo sente kasu zebalani, 10ku zozoŋuta zurua kasu woro i kiko yu, kugbo kotilo mure‚ kugbo kamuka kasu mukuzini‚ kugbo turia igbonaga kakitanilo roromoki reki nyosu nanyena ina. 11Ku ta laga alubo i ne’de kezi‚ kugbo i le’de ’ba‚ galeta ŋutu laga a lo’bu kata yu‚ ’bo sakanita ku lepeni yeŋadru tozo i luŋa laga ma ta lupodri lu. 12Kasu lubo naga kadi yuna‚ rometa roma ku ŋutulu ŋani kilo. 13Kugbo kadi ŋanina naga a na’bu‚ teili lo trotro lasulo ti sakani ku ŋutulu ŋani kilo‚ ’bo kugbo kadina naga ani gbo’da a na’bu tro‚ ti teili lo trotro lasulo yiteni bo kasuni. 14Kugbo le’de ŋutu ani nyadru rugo ta‚ kugbo ani nyadru yinga kulia kasu kine‚ kasu kolokindro na kadi ŋanina kugbo kezi ŋanina trutruŋeta putru naga kasu mukuzini kine. 15Na takindra ta a ’diri‚ i luŋa lo ŋerani kulia lu‚ kulia ti ka na Sodoma ku Gomora kine igbogbo’da pa’de’de alangu kulia ti nu kezi de kine. 16“Meteta‚ na asonyodru ta be kebilizi i dridriŋi na rarawuki. Kuwade gbo’dita ku tobodo be na munuo‚ ’ba toro be na a’bugo. 17Gbo’dita go ku ŋutulu kilo. Ko izozoŋu ta ku kayolo ti kuliata kilo i koŋo yu‚ ko ikpikpinyi ta i kadizi kase naga a momoreta kine kata yu‚ 18ko ipipigo ta ku lo’bizoki ku mataki kilo i koŋo yu ku kulia kuwe kine, i ’dutukindro na ko, ku Monyazi kilo itro bo na kuliana. 19Ku ta laga azoŋa, teiliko kasu kilo ka’bi ku ’do’do ’do’do ku kulia naga ma ta ku tazini kine, igbonaga i luŋa ŋani lu kulia naga ma ta ku tazini kine ititiki ta ina, 20igbonaga ŋutu laga lo tazulo ani gbo’da a ta ina, ’bo Yuka na Monye lasulo nyena ikulia kasuni. 21Luŋase ititiki luŋase i tuwa, monyelo ititiki ŋiro lonye‚ ŋazi kilo iŋiŋiye i kayuŋo kase kilo kini i tikindra na ko i tatuwa. 22Ŋurulu giri iŋmoŋmo ta a loro ku kari kuwe kine. ’Bo ŋutu laga ku teili lo rile yeŋadru tozo i ’dute yu ilo nyelo irite. 23Kugbo ko sandru ta i kezi gele‚ wokita i kezi ne’de kata yu. ’Bo na takindra ta a ’diri‚ ta aka lenga woro i kezino giri ti Isiraeli kineni‚ ti inga Ŋiro lo ŋutulo aku yeŋundra. 24“Lotodinikita le’de aku rodru katogoloni lonyelo‚ upiye le’de aku rodru mata lonyelo. 25Romoki lotodinikitalo ti gbo’dini be katogoloni lonyelo, ti upiyelo gbo’dini be mata lonyelo. Kugbo kazu monyeni’balo aluŋu a Beelezebuli, ŋutulu ti lepe laga i ’bani kilo ma luŋu adinyo kuru ya? 26“ ’Bo ku kukuzeta koŋa‚ igbonaga le’de ŋo ’bayi laga kugbo amuko‚ druga ’baka puruni‚ kuwagi le’de ŋo ’bayi laga a’dana druga ’baka denani. 27Kulia naga ma na takindri ta i mude kata kine‚ takita i parara‚ ’bo kulia naga ma ta yingi koyokoyo kine‚ truketa ku roro laga gboŋa. 28Ku kukuzeta ŋutulu lo rembu muguna‚ laga lo ani romoki i rembu na yukana kilo. ’Bo kuzenita Ŋun lo romoki tukarakindra yukana ku muguna itro i kima naga a noketa nu kata yu ilo. 29Sikinyi mure ani togboro ku senteta gele ya? Ne’de gele ani ’duki ka ti Monye lasu aku deni. 30’Bo ’dibani kupi kasu ti kuwe kilo kpe‚ akena giri. 31Kuwade ku kukuzeta. Gbore nasuna arodru gbore na sikinyi naga rodri kine. 32‘Kuwade ŋutu gele gele lo kulia adi nye a ŋutu lio ku ŋutulu kilo i koŋom no‚ na ’do iko konakindra lepe de ku Monye lio laga i ’diko yulo i koŋo yu. 33’Bo ŋutu lo renya na ku ŋutulu i koŋomlo, na ’do irerenya lepe ku Monye lio laga i ’diko yulo i koŋo yu. 34“Ku yoyota adi na pondra i zondra na teili lo trotro i kani. Na agbo’da pondra i zondra na teili lo trotroni, ’bo i zondra na moro. 35’Bo na pondra i tokodya dridriŋi na ŋutu seku monye lonye‚ dridriŋi na ŋiro seku ŋote nanye‚ dridriŋi na noka seku moke nanye. 36Mero ti ŋutulo kilo igbo’da a ŋutulu ti lepe laga ku lepe i ’bani kilo. 37Ŋutu lo nyadru monye kugbo ŋote alangu nalo‚ ani zuki na. Ŋutu lo nyadru ŋirolo ku ŋirona alangu nalo‚ ani zuki na. 38Kugbo ŋutulo ani ’dokodru kedini lonye laga a larelo i kepodru na bo niona, lepe ani zuki na. 39Ŋutu lo rumbi ru nanyena ilo, iteteliki ru nanyena. ’Bo ŋutu lo itelikindro ru nanyena ku kulia kuwe kinelo‚ lepe iririo ru nanyena. 40“Ŋutu lo rukundro talo arukundro na‚ ’bo ŋutu lo rukundro nalo arukundro lo sunyundro nalo. 41Ŋutu lo rukundro kakeyonilo igbonaga lepe a kakeyoni ina iririo ropeta be na kakeyonina. Ŋutu lo rukundro ŋutu laga mŋgbalo igbonaga lepe a ŋutu laga mŋgbalona iririo ropeta be na ŋutu laga mŋgbalona. 42’Bo ŋutu lo tikindra ŋiro gele i dridriŋi na ŋazi lo ’di’diki kilo de siliko na pio na lili igbonaga lepe a lotodinikita liona‚ na takindra ta a ’diri‚ ŋutu ŋanilo ’baka teilikindro rope lonyeloni.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\