MATAYO 11

1Kugbo Yesu laga alenga takindra na lotodiniki kanye laga mere gele konye mure kilo kukuzuki kine‚ lepe druga lupodru yu de i togo’yu 2Nyenaga kugbo Yoane laga ayinga i drodrore yu kulia ti konesi ti Kristo kine‚ lepe druga sonyodru lotodiniki kanye kilo, 3i piza na lepe adi‚ “Do a ŋutu lo ipopondra ilo‚ kugbo yi kilo mondru le’de ŋutu ya? 4Yesu druga teyitokindro ko adi, “Utita ku trukokindrita Yoane kuliata naga ma ta yingi ku naga ma ta medri kine: 5adi, ŋutulu laga a mudumudu kilo, kilo bonga kana ’do, ŋutulu laga ababatratu kilo‚ kilo gbo’di woworo, ŋutulu laga ku rima kilo, kilo atokela‚ ŋutulu laga ku suwo a’diza kilo‚ kilo gbo’di yinga kulia‚ opuo kilo‚ kilo ŋiŋiye, kuu na’buna ina trukoki lemerika kilo. 6Ŋutu laga ani bayi ku kulia kuwe kine ilo‚ koŋo na lepena a na’bu.” 7Kugbo lotodiniki ti Yoane kilo laga kilo yitoni yito‚ Yesu druga poki i takindra na mongoyo ti ŋutulu kilo kulia ti Yoane kine, adi, “Ta kazu lupodru i diŋo yu i medra na inyo? I medra na ’bakuzuti na yiyingo mugu ku kobuŋe ina ya? 8’Bayi, ’bo ta lupodru gbandra ya? I medra na ŋutu lo sozu bongola naga a namunya lu ya? Ta adeni adi ŋutulu lo sozu bongola naga a namunya kilo kulu ku mataki i kadizi kata yu. 9’Bo ta alupodru gbandra ya? I medra na kakeyoni ilo ya? Iye, ’bo na takindra ta, lepe alangu kakeyoni. 10Ŋutu ŋanilo lo wuroni kulia adi‚ ‘Mete‚ na sonyodru lo’di liolo konu koŋo yu‚ lo ikukundra kiko lolu konu koŋo yu ilo.’ 11Na takindra ta a ’diri‚ i dridriŋi na ŋutulu lo yuŋele ku wate kilo de, lo rodru Yoane lo tikindra baputizilo ’bayi. ’Bo ŋutu laga iloŋadroo koru i tumata na ’dikonalo nye laga a druma arodru lepe. 12Ŋiyu ku Yoane lo tikindra baputizilo yeŋundra tozo tinade tumata na ’dikona ina riariaka‚ ’bo kariaka kilo riagu lepe ku teriŋi. 13’Bo kakeyo kilo giri ku kukuzuna atrugo kulia naga na ipopondra kine yeŋundra tozo Yoane. 14’Bo kugbo ta nyadru rugo kine kulia de‚ Yoane ŋanilo a Eliya lo ipopondralo. 15Ŋutu laga ku suwolo ti lepe yingi. 16“ ’Bo ma na tuzukindro ina yuŋe na tinadena ku kpiye laga inyo ya? Lepe gbo beti ŋazi lo gbi’diki i piri na togboreni kapazi, lo lungu worisi kase kilo, lo kulia adi, 17‘Yi akutakindra ta zelego, ’bo ta aku gboza. Yi aluluzo, ’bo ta aku gbiye.’ 18’Bo Yoane ayeŋundra, aku nyosu, aku mozu, ’bo ko druga kulia adi, ‘Lepe ilo ku dreri loro.’ 19Ŋiro lo ŋutulo ayeŋundra, nyonyosu, momozu, ’bo ko druga kulia adi, ‘Meteta, ilo kaginyani, kamerani de‚ laga a wori lo kawuro ti mosoro kilo ku katoronya kilo itro.’ ’Bo tobodo na Ŋun ina kpeza mugu a na to’diri ku konesi kanye kine.” 20Yesu druga poki i riringa na kezino naga ma lepe kondri konesi kanye rodri naga ku teriŋi kunu kata yu kine‚ igbonaga ko aku lopugo teilikona. 21’Bo lepe druga kulia adi‚ “Dreliana ina a nasu Korazina! Dreliana ina a nasu Betesaida! Kazu kodro ku konesi naga ku teriŋi na kona konuni kine de kona Turo yu ku Sidona‚ kazu kodro ko alopugo teiliko ’bero i gbi’diki nasiko naga i lopotrotro kata ti ko asozu ’beri ku trerekese nu de. 22’Bo na takindra ta, i luŋa lo ŋerani kulia lu, kulia ti Turo ku ti Sidona kine igbogbo’da pa’de’de alangu kulia kasu kine. 23Do naga Kaperinauma, do iŋiŋiyuzi ki i ’diko yu? Do itetemizozi ka i piri na ŋutulu laga atatuwa nu. Kazu kodro ku konesi naga ku teriŋi na kona konuni kine de kona Sodoma yu‚ kazu kodro lepe isasaka yeŋundra tozo tinade. 24’Bo na takindra ta‚ i luŋa lo ŋerani kulia lu‚ kulia ti ka na Sodoma kine igbogbo’da pa’de’de alangu kulia konu kine.” 25I lu luŋa de Yesu akulia adi‚ “Na tikindra do iyete Monye, Mata lo ’dikolo ku lo kalo, igbonaga do a’dandru kine kuliata de i konye ti ŋutulu laga ku totore, ku laga ku dendra kilo‚ druga do ku kpewundra ko ku ludriko kiloni ina. 26Iye, Monye, igbonaga kine de a na’bu konu konyenina. 27Monye liolo atikindra kuliata giri kuweni. ’Bo le’de ŋutu aku deni Ŋirolo gele ’du Monyelo, le’de ŋutu aku deni Monyelo gele ’du Ŋirolo ku ŋutu laga ma Ŋirolo nyadri kpekindra lepe kulia kinelo. 28Pondrita kuweni ta giri laga akanya kilo, ku laga ku kapa laga tomoni kilo, na ititikindra ta i yuka. 29Yekita kiliŋgboro liolo kasu kini, deneta kulia kuwe kine‚ ’bo na a mukulia, laga ani pudya mugu itro‚ ’bo ta iyuyuka kasu teiliko yu. 30’Bo kiliŋgboro liolo pa’de’de‚ ’bo kapa kuwe lo ’do’doko kilo ani gbo’da tomoni.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\