MATAYO 12

1I lu luŋa de Yesu aworo i melesiŋo kata yu i luŋa lo sabatolo. Rumbi derengi lotodiniki ti lepe kilo atika ku mago‚ kuwade ko apoki i mimirindra na kuweto ti kinyo kine i nyosu. 2’Bo kugbo Farisayo kilo laga amedra kine kulia de‚ ko druga takindra lepe adi‚ “Mete‚ lotodiniki kolu kilo kondra kulia naga kukuzuna aku rugo kine i luŋa lo sabatolo.” 3’Bo Yesu druga piza ko adi‚ “Ta aku keni kulia naga ma Dawidi kondri kine, ti lepe gbo ku mago ku ŋutulu laga kasi lepe kilo ya? 4Lepe alubo ku Ŋun kadi yu, druga ’dumundra mugati naga na ’delaki ku Ŋun i koŋo yu naga kukuzuna aku rukokindro lepe ku ŋutulu laga kasi lepe kilo i nyosu kine‚ ’bo bita ka’i’ila ka’delo lo nyosu. 5’Bo ta aku keni i kukuzuna katani adi i luŋa lo sabatolo ka’i’ila laga i kadi na Ŋun ina katani kilo kokorozu luŋa lo sabatolo ’bo ko kilo ani sosoyeni kulia kasiko kini ya? 6Na takindra ta‚ ŋo laga a druma lo rodru kadi na Ŋun inalo ilo inide. 7Kugbo ta laga adeni bo na kine kulia de‚ ‘Na nyadru ediyo, agbo’da tiki na ’i’iletanani‚’ ta kedri kodro aku ŋedya kulia ti ŋutulu laga ’ba kulia na sosoyi sosoyi kasiko kini i tiga na ko. 8’Bo Ŋiro lo ŋutulo laga a mata lo sabatolo.” 9Ku Yesu laga arosodru yu de‚ druga lubo i kadi nasiko naga a momorena kata yu, 10ti ŋutu le’de lu yu de laga ku keni aliwa. Igbonaga ko nyadru sosozu kulia ku lepe i mugunina, ko druga piza Yesu adi, “Kukuzuna arugo adi ti ŋutulu toruweni i luŋa lo sabatolo ya?” 11Lepe druga piza ko adi, “Ŋa laga kasu dridriŋini‚ kugbo gbo ku kebilito gele, kugbo kebilito ŋanina naga a’duki i drili naga a mee kata yu i luŋa lo sabatolo, lepe aka ’depundra lepe i ’dute kaŋoni ya? 12’Bo gbore na ŋutuna aku langu na kebilitona ya? Gbode kukuzuna arugo adi ti kulia na’bu konani i luŋa lo sabatolo.” 13Lepe druga takindra ŋutu ŋanilo adi‚ “Rine keni lolu ilo.” Ŋutulo druga riodru keni lonyelo‚ lepe druga toruwe beti le’delo. 14’Bo Farisayo kilo druga lupodru kaŋo‚ i tomodya na kutuzi ku Yesu i muguni i tukarakindra na lepe. 15’Bo kugbo Yesu laga adeni kine kulia de‚ lepe druga ’dotodru mugu i nu ka de. Ŋutulu rodri kilo akekepodru lepe‚ lepe druga toruzo ko giri. 16Lepe druga takindra ko kukuzu adi ka’bi ko ku kpekpe nye. 17Kine kulia de ayeŋundra i torumokindro na kulia na ta kekeyoni Isaya kine adi‚ 18“Ilo de a kalokoni liolo‚ laga ma na nyumundrilo, ŋutu laga ma na nyadrilo, na nyonyola ku lepe. Na i’delakindra Yuka niona ku lepe kini‚ ’bo lepe itrukodru ŋera na kuliana ku Monyazi kilo yu. 19Lepe aka rerenyani, kuwa resani, ’bo ŋutu le’de lo iyinga roro lo lepelo i kikoli yu ilo ’bayi. 20Lepe aka ’belengu ’bakuzuti naga a dro’yunani‚ aka tatuza pata na tala na nyonyoranani, ti inga lepe aku tikindra ŋera na kulia sosona i rodru. 21’Bo monyazi kilo iyeyendru lepe.” 22Kugbo ko laga azondra ku Yesuni le’de ŋutu laga ku dreri loro, laga ku konye a mudumudu, laga ku kutu naga a ’diza ilo, Yesu druga toruzo lepe, gbode ŋutu laga ku kutu a ’dizalo apoki i kulia, i bonga na ka itro. 23’Bo mongoyo ti ŋutulu kilo giri arambu ’beri koru, ko druga piza adi, “Ilo de ani gbo’da a Ŋirolo Dawidilo ŋona?” 24’Bo kugbo Farisayo kilo laga ayinga kine kulia de, ko druga kulia adi‚ “Ilo ŋutu de rikodru dreria loro kilo ku teriŋi na Beelezebuli, laga a druma lo dreria loro kilolo ’du.” 25’Bo ti Yesu adeni yoyolozu nasikona, druga takindra ko adi, “Tumataki giri naga na kodya ’beri kine ikakaraki, ’bo kezino kugbo kadizi giri naga na kodya ’beri kine aka lirani. 26Kugbo Satani rikodru Satani, lepe akodya mugu a mugu. Kuwade tumata na lepena ilira adidinyo ya? 27’Bo kugbo na laga ilo rikodru dreria loro kilo ku teriŋi na Beelezebuli ina, kasu kilo kakepo kilo kilo rikodru ko ku teriŋi niŋa? Kuwade ko igbogbo’da a kaŋera kasu ti kulia. 28’Bo ku na lo rikodru dreria loro kilo ku Yuka na Ŋun ina‚ trugo adi tumata na Ŋun ina ayeŋundra kasuni azo. 29Le’de ŋutu roromoki lubo i kadi na ŋutu laga a riŋilona kata ya, i ninadru na kapa ti lepe kilo adidinyo, ku lepe aku todya ŋutu ŋanilo a nze ya? Lepe bulo romoki ninadru kapa ti lepe laga kadini kilo a bo. 30Ŋutu laga ani saka seku nalo gbo a miriku lio, ’bo ŋutu laga ani more kuweni ilo pororo a bada. 31Kuwade na takindra ta, torozi giri ku momorozu giri i’di’diya ku ŋutulu kiloni, ’bo momorozu naga ma ŋutulu momorozi Yuka Nakiyena kine aka ’diyani. 32Ŋutu lo tazu kulia naro ku Ŋiro lo ŋutulo i mugunilo, toro na lepena i’di’diya, ’bo ŋutu lo tazu kulia naro ku Yuka Nakiyena i mugunilo, toro na lepena aka ’diya i ina baŋe deni kugbo i baŋe na popondra nu de ’do. 33“Kedini lo’bulo konye ti lepe kilo a lo’bu, ’bo kedini lorolo konye ti lepe kilo a loro‚ ’bo kedinilo dena ku konye kanye lepe kilo. 34Ta laga a ŋazi ti ’boro’boro kilo! Ta roromoki tazu kulia na’bu ti ta a loro adidinyo ya? ’Bo kulia naga ma kutuna tazi kine ŋiyu ku kulia na zore i teili yu kine. 35Ŋutu lo’bulo tolupundro kulia naga a na’bu kanye tokorine na’bu kine yu, ’bo ŋutu lorolo tolupundro kulia naga naro kanye tokorine naro kine yu. 36Na takindra ta, kulia giri naga a ’busa ’busa naga ma ŋutulu tazi kine, ko ikekena i luŋa lo ŋerani kulia lu, 37’bo do ikekena mŋgba ku kulia na ta do kine, ’bo ŋera na kuliana ititiga do ku kulia na ta do kine.” 38Katologo ku’de ti kukuzuna kilo ku Farisayo kilo druga takindra Yesu adi, “Katogoloni, yi nyadru medra kpiye konuni.” 39’Bo lepe druga teyitokindro ko adi, “Yuŋe naga naro naga ’ba teiliko laga mŋgba ina de ga’yu kpiye, ’bo le’de kpiye aka tiki lepeni, kpiye lo kakeyoni laga Yonalo ’du nyelo igbo’da. 40Beti naga ma Yona gbo’dini i sumuti drumalo kata yu luŋazi musala tupara ku tukaze, gbode Ŋiro lo ŋutulo isasaka luŋazi musala tupara ku tukaze i gulo kata yu de. 41Ŋutu ti Nineve kilo ma lu iŋiŋiye ki i ŋera na kulia ti ina yuŋe na tinadena i sosozu na lepe, igbonaga ko alopugo teiliko ku trugo na Yona ina, ’bo mete, ŋutu laga alangu Yona ilo ma lo inide. 42Mata na welikina ma lu iŋiŋiye ki i ŋera na kulia ti ina yuŋe na tinadena i sosozu na lepe, igbonaga lepe kazu aŋiyu i ’dute na ka yu i yinga na tobodo na Solomonana ina, ’bo meteta, ŋutu laga alangu Solomona ilo ma lo inide. 43“Ku yuka naro naga alupodru kaŋo ku ŋutulo i muguni, lepe iwoworozi i ka naga atetiona kata yu, i galadru na piri naga a yuketa, ’bo ku lepe aku rio, 44lepe druga kulia adi, ‘Na lu yitozi bo i kadi nio naga ma na lupundri nu.’ Kugbo lepe laga apondra, lepe ku rumbi kadina kana, ariya, a’boriya itro. 45Lepe druga tu ku zakindra mugu ku’de yukala burio naga a naro alangu nye‚ ko druga lubo kata yu, druga si’daki yu. Kuwade gbiyeri lo’bo lo ŋutu ŋanilolo igbogbo’da a loro alangu lo ’berolo. Kine kulia de igbogbo’da de ku ina yuŋe na tinade naga narona itro.” 46Ku Yesu laga inga kukulia ku ŋutulu kilo, ŋote na lepena‚ ku luŋaseri ti lepe kilo alira kaŋo yu‚ ko miyundro kulia ku lepe. 47Kuwade le’de ŋutu druga takindra lepe adi‚ “Ku ŋuti kasi luŋosuro kulu kaŋo yu‚ ko miyundro kulia ku do.” 48’Bo lepe druga teyitokindro ŋutu laga lo takindra nyelo adi, “Ŋote niona ku luŋaseri kuwe kilo a ku ŋa?” 49Lepe druga riodru keni lonyelo ku lotodiniki kanye kilo yu, druga lepe kulia adi, “Mete, ŋote niona ku luŋaseri kuwe kilo ma kilo de. 50’Bo ŋutu lo kondra be naga ma Monye lio lo ’dikolo nyadrininalo, lepe a luŋase lio, a sase nio‚ a ŋote nio.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\