MATAYO 13

1luŋa ŋani lu Yesu druga lupodru kadini, ku gbi’diki suburi i kutu yu. 2’Bo mongoyo ti ŋutulu rodri atunundra ’beri ku lepeni, kuwade lepe druga lubo i ki’bo kata yu, druga gbi’diki yu de, ’bo mongoyo na ŋutulu kilo giri ti alira suburi i kutu yu. 3Lepe druga trukokindro ko kuliata kine rodri ku kulia na guguma, akulia adi, “Kazu kawiani lo nyomo alupodru kaŋo i weza na nyomo. 4Ku lepe iwezani‚ nyomo ku’de kilo agbadru ’beri i kiko kata‚ druga kpenya kine na ŋiyu i nyosu na ko. 5Ku’de kilo agbadru ’beri i lele kutu‚ i piri naga ko aku rumbi kuzo naga rodri ina‚ ko druga pu wuleŋa gele igbonaga kuzo kine ani gbo’da a nagululo ina. 6’Bo kugbo kolona naga alupundro‚ ko druga ririŋe‚ ko druga tetio tetio kaŋo igbonaga kukuri kasiko ’bayi ina. 7Nyomo ku’de kilo agbadru ’beri i kakuwa kata‚ kakuwa kine druga ’dudyo‚ druga tikindra ko gbo a wilio wilio. 8Nyomo ku’de kilo a’do’do i kuzo naga a na’bu kine kata yu‚ druga troru konye ku’de kilo luŋa kama gele, ku’de kilo meria bukiye, ku’de kilo meria musala. 9Ŋutu laga ku suwolo ti lepe yingi.” 10Lotodiniki kilo druga pondra, druga piza Yesu adi, “Do takindra ko kulia na guguma gbandra ya?” 11Yesu druga teyitokindro ko adi, “Kasunina atiki ta adi deneta kulia naga na mumuyi mumuyi ti tumata na ’diko kine, ’bo kasikonina aku tiki ko de. 12’Bo ŋutu laga ku kapalo ititiki kapa, lepe igbo’da ku kapa laga zore, ’bo ŋutu laga ’ba kapalo‚ kapa laga ku lepeni kilo i’du’dumazi kaŋo. 13Ku kine kulia de nyena kuliani na kasikoni ku kulia na guguma kine‚ igbonaga kasiko i medrani ko ani medra‚ kasiko i yingani ko ani yinga, ko ani yo’yu bo ŋanina. 14’Bo kulia ti kakeyoni Isaya kine atorumokindro ’beri kasikoni‚ na kulia adi‚ ‘Yingana, ta iyiyinga, ’bo ta aka yo’yuni, boŋadruna, ta ibobonga, ’bo ta aka medrani. 15’Bo teili lo ilo zuru delo ayeŋundra a logo. ko yinga kulia kine pori pori ku suwo kase kilo, ko a’diza konye kase kilo, ka’bi ko ku medra ku konye kase kilo, ka’bi ko ku yinga ku suwo kase kilo, ka’bi ko ku yo’yu ku teiliko kase kilo, ka’bi ko ku lopugo ’beri ma na ku toruzo ko.’ 16’Bo koŋo nasuna a na’bu igbonaga ta medra ku konye kasu kilo ina, igbonaga ta ayinga ku suwo kasu kilo ina. 17Na takindra ta a ’diri, kakeyo laga rodri kilo ku ŋutulu laga mŋgba kilo kodro nyadru koru medra na kulia naga ma ta medri kine de, ’bo ko aku meri. Ko kodro nyadru yinga na kuliata naga ma ta yingi kine de‚ ’bo ko aku yi. 18“Kuwade, yiŋeta kulia na guguma ti kawiani lo nyomolo. 19Kugbo le’de ŋutu laga ayinga kulia ti tumata kine, ’bo ti aku yo’yu ko tro, ŋutu lorolo ipondra i ninadru na nyomo laga lo wiya ku lepe i teili yu kilo. Kilo de a nyomo lo wiya i kiko yu kilo. 20Nyomo lo wiya i lele kutu kilo a ŋutu laga lo yinga kulia kinelo‚ lepe druga rugo wuleŋa gele ku nyola. 21’Bo lepe gbo ’ba kukuri. Lepe saka luŋa ’baziŋa, ’bo kugbo sasanya kugbo wowonye naga ayeŋundra ku ŋutu ŋaniloni ku kulia ti kulia ŋani kine lepe druga poki i bayi agbole. 22Nyomo lo wiya i dridriŋi na kakuwa kilo a ŋutu laga ayinga kulia kinelo‚ ’bo ’delaki na teili i kulia ti ka kine kini ku toŋulupa na tokorine amuluzu kulia ŋani kine‚ ’bo ko igbo’da ’ba konye. 23Nyomo lo wiya i kuzo na’bu kine kata yu kilo se laga a ŋutu lo yinga kulia kinelo‚ druga yoyo’yu ko. Lepe troru konye, ku’de kilo luŋa kama gele‚ ku’de kilo meria bukiye‚ ku’de kilo meria musala.” 24Yesu druga takindra ko kulia ku’de na guguma de ’do‚ adi, “Tumata na ’dikona gbo be ŋutu laga lo weza nyomo laga a lo’bu kanye melesini. 25Kugbo ŋutu kilo laga atoto‚ miriku lo lepelo druga pondra druga weza rugi i kinyo katani‚ lepe druga tutu. 26Kugbo kinyo kilo laga apu, ku atrora konye, rugi kilo druga puru itro. 27Upi ti monye’balo druga pondra‚ druga piza lepe adi‚ ‘Mata‚ do aku weza nyomo lo’bu konu melesini ya? Kuwade rugi kilo kulu ŋiyu ya ya?’ 28Lepe druga teyitokindro ko adi‚ ‘Miriku lo kondra kine kulia de.’ Upi kilo druga piza lepe adi‚ ‘Kuwade do nyadru ma yi uti i ’boza na ko ya?’ 29’Bo lepe druga teyitokindro ko adi‚ ‘ ’Bayi‚ kugbo ta ’boza rugi kilo‚ ka’bi ta ku ’boza kinyo kilo itro. 30Kolokita inga ti ko ’dudyi kugele‚ yeŋadru tozo i luŋa lo ’didra lu. I luŋa lo ’didra lu‚ na itakindra ka’dita kilo adi‚ A kayona tuneta rugi kilo‚ toreta a naŋu’du a naŋu’du ma ko ku tonoka kaŋo‚ ’bo ’diteta kinyo kilo kuwe guguni.’ ” 31Yesu druga takindra ko kulia ku’de na guguma de ’do adi‚ “Tumata na ’dikona gbo beti nyumuti lo mutadi laga ma ŋutu ’dumadri‚ ma ku ’udri kanye melesi yulo. 32Lepe a nyumuti laga a lotriŋa koru‚ nyomo ku’de kilo giri ala­ngu lepe‚ ’bo kugbo lepe laga a’dudyo, lepe iyenundra a druma arodru ’detilo na wila i melesi kata yu kine giri. Lepe iyeŋundra a kedini‚ kuwade kpenya kine iŋiyu‚ druga ku ’dugo kadizi kase kine ku lepe i keniyani.” 33Lepe druga takindra ko kulia ku’de na guguma de ’do adi‚ “Tumata na ’dikona gbo be kape laga ma ŋutu nonoka ’dumadri druga ku ’dandru i kpokpo ti mugati naga nyakaleta musala kine kata yu yeŋadru suu i yuku nasiko giri kilo.” 34Yesu bita takindra mongoyo kilo kine kuliata de giri ku kulia na guguma. Lepe aku takindra ko ku’de kulia ’ba kulia na guguma. 35’Bo kine kulia de ayeŋundra i torumokindro na kulia na ta kakeyonilo kine adi, “Na ikulia ku kulia na guguma, na itazu kulia naga na mumuyi mumuyi kine ŋiyu i luŋa lo ’delakini kana lu.” 36Yesu druga kolokindro mongoyo kilo, druga lubo kadi yu. Lotodiniki ti lepe kilo druga pondra ku lepeni‚ i piza na lepe adi, “Trukoki yi bo na kulia na guguma ti rugi laga i melesi kata yu kilo.” 37Lepe druga teyitokindro ko adi, “Ŋutu lo weza nyomo lo’bulo a Ŋiro lo ŋutulo. 38Melesina a ina ka de, nyomo lo’bu kilo a ŋazi ti tumata kilo‚ rugi kilo a ŋazi ti ŋutu lorolo kilo‚ 39miriku lo weza ko ilo a kasosoyini lo kulialo‚ ’didrana a luŋa lo ’dutekini baŋena lu‚ ka’dita kilo a malaika. 40Beti naga ma rugi kilo tunani i tonoka ku kima ina, igbogbo’da de itro i luŋa lo ’dutekini baŋena lu. 41Ŋiro lo ŋutulo isunyundro malaika kanye kilo, ko itunundra i dridriŋi na tumata na lepena kuliata giri naga na zondra kulia ti bayi kine, ku ŋutulu giri laga lo kondra a loro kilo, 42ko igupadru ko i pulo na kimana kata yu. Yu de gbiye ku ŋira na rubi nyena igbo’da. 43Ŋutulu laga mŋgba kilo druga ikobu be na kolona i tumata na Monye lasikona. Ŋutu laga ku suwolo ti lepe yingi. 44“Tumata na ’dikona gbo be tokorine naga a’dana i melesi kata‚ ’bo ŋutu laga ariondrulo a’dandru lepe ’do. I bo ŋanina ku kulia ti nyola ŋanina‚ lepe druga tu ku togbodru kapa kanye kilo giri ma nye ku gborundri melesi ŋanina. 45“ ’Bo‚ tumata na ’dikona gbo be katogboroni laga lo galadru kilia laga a lo’bu lo’bu kilo. 46Kugbo lepe laga ario kiliata gele laga ku gbore naga ki delo‚ lepe druga utu‚ druga togbodyu kapa kanye kilo giri ma nye ku gborundri kiliata ŋanilo. 47“ ’Bo‚ tumata na ’dikona gbo be bira na somo‚ na rereka suburi kata yuna‚ druga momoga somo kilo ka’de ka’de. 48Kugbo birana naga azore ko druga pikundro lepe i kutini‚ druga gbi’diki ka i nyumbo na somo laga a lo’bu kilo i toro’boni, ’bo ko druga ’bukodru laga a loro kilo kaŋo. 49Igbogbo’da de i luŋa lo ’dutekini baŋena lu. Malaika kilo ilulupundro, itokodya ŋutulu laga a loro kilo i dridriŋi na ŋutulu laga mŋgba kilo‚ 50i gupadru na ko i pulo na kimana kata yu. Yu de gbiye ku ŋira na rubi nyena igbo’da.” 51Yesu druga piza ko adi‚ “Ta ayo kine kulia de giri ya?” Ko druga teyitokindro lepe adi‚ “Iye.” 52Lepe druga takindra ko adi‚ “Kuwade katogolo ti kukuzuna giri laga atogolo ku tumata na ’dikona kilo gbo be monye’ba laga lo tolupundro i dridriŋi na tokorine nanyena‚ kapa loluduko ku ti ’bero kilo itro ilo.” 53Kugbo Yesu laga atutuzo kulia na guguma kine de, lepe druga lupodru yu de, 54druga yeŋadru kanye ka yu, druga togo’yu ŋutulu kilo i kadi nasiko naga a momorena kata yu, kuwade ko arambu ’beri koru, druga piza adi, “Ilo ŋutu de rumbi ina tobodo de ku kine konesi naga ku teriŋi kine de yeda ya? 55Lepe ani gbo’da a ŋiro lo kakepani lo mbaulo ya? Kari ti ŋote na lepena kine ani gbo’da a Maria ya? Luŋaseri ti lepe kilo ani gbo’da a ku Yakobo ku Yosefa ku Simona ku Yuda ya? 56Saseri ti lepe kine giri ani gbo’da kasi yi nide ya?” Kuwade ilo ŋutu de rumbi kine kuliata de yeda ya? 57Ko druga babayi ku kulia ti lepe kine. Yesu druga teyitokindro ko adi‚ “Kakeyonilo ani zara sopo‚ ’bo ku kanye ka yu‚ ku kanye ’ba yu lepe ani sopo.” 58’Bo lepe aku kondra konesi rodri naga ku teriŋi kine yu de‚ igbonaga ko ’ba rugona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\