MATAYO 22

1Yesu druga takindra ko kulia na guguma ’do adi‚ 2“Tumata na ’dikona gbo be mata laga a’delakindra tokomona na ’depani noka na ŋiro lonye. 3Lepe druga sonyodru upi kanye kilo i lungu na ŋutulu lo luŋu i tokomonani kilo‚ ’bo ko aredra pondra. 4Lepe druga sonyodru ku’de upi ’do‚ druga takindra ko adi‚ ‘Takita ŋutulu lo luŋu kilo adi‚ Meteta, na akukundra nyosu niona, su kuwe laga a ’baŋa kilo ku kaazo laga aweleta kilo a’duŋo azo‚ kapa kilo giri gbo’di apeta azo. Pondrita i tokomona na ’depani nokana.’ 5’Bo ko aku yiki‚ ko druga reki‚ le’delo kanye melesi yu, le’delo kanye togbodru yu, 6’bo ŋutulu lo koloki kilo amomoga upi ti lepe kilo, druga tikindra ko yukuwe‚ druga reremi ko. 7Matalo druga ŋoŋoma, druga sonyodru kamoro kanye kilo i tukarakindra na karemo ŋani kilo‚ druga ’udya kezi nasikona ku kima. 8Lepe druga takindra upi kanye kilo adi‚ ‘Tokomonana akukuna azo‚ ŋutulu laga ma na lungi kilo aku zuki. 9Kuwade utita i tekeri ti kikoli kilo kata yu‚ ku luŋuta ŋutulu giri laga ma ta riondri kilo i tokomona na ’depani nokanani.’ 10Upi ŋani kilo druga lupodru i porote yu, druga tundra ŋutulu giri laga ma ko riondri kilo‚ ŋutulu loro ku ŋutulu lo’bu itro. Kuwade piri na ’depani nokana druga zozore ku komo kilo. 11“ ’Bo kugbo matalo laga alubo i medra na komo kilo‚ lepe druga medra le’de ŋutu ti lu ’ba bongo na tokomonana. 12Kuwade lepe druga piza lepe adi, ‘Wori lio, do lupundro inide ’ba bongo na tokomonana adidinyo ya?’ ’Bo lepe druga yiŋa tali. 13Matalo druga takindra kaloko kilo adi, ‘Toreta lepe i kenisi ku mukuzi itro‚ guparata lepe i mude kaŋo yu. Yu de gbiye ku ŋira na rubi nyena igbo’da.’ 14’Bo ŋutulu laga lo luŋu kilo ko rodri‚ ’bo ŋutulu laga lo nyume kilo ko ’baziŋa.” 15Farisayo kilo druga utu i tomodya na kutuzi kugele ma se ku momogi Yesu ku kulia naga ma lepe tazini kine. 16Ko druga sonyodru lotodiniki kase kilo ku lepe yu kugele ku ŋutulu ku’de ti Herode kilo, ’bo ko druga kulia adi, “Katogoloni, yi adeni adi do a ŋutu laga mŋgba, do lo togo’yu kulia ti Ŋun kine a ’diri‚ do ani ’bo’bodya ŋutulu‚ igbonaga do ani rambu kulia ti todruma na ŋutulu kinena. 17Kuwade taki yi kulia konu na rami do kine. Kukuzuna arugo adi ku yi tiki Kaisari mosorolo kuwa ’bayi?” 18’Bo Yesu adeni rambu naro nasikona druga piza ko adi‚ “Ta laga a katoŋulupa kilo‚ ta modyu na gbandra ya? 19Kpekita na silingita naga a na mosorona.” Ko druga zondra silingita ku lepeni. 20Lepe druga piza ko adi‚ “Ina kodudo de ku wure laga kinilo a ti ŋa ya?” 21Ko adi, “A ri Kaisari.” Lepe druga takindra ko adi‚ “Kuwade‚ tikita Kaisari kapazi ti Kaisari kilo‚ ’bo tikita Ŋun kapazi ti Ŋun kilo.” 22Kugbo ko laga ayinga kine kulia de‚ ko druga rambu ’beri‚ druga kolokindro lepe druga ko tutu. 23I luŋa ŋanilo Sadukayo lo kulia adi ŋiye na ŋutulu laga atatuwa kilona ’bayi kilo‚ ayeŋundra ku Yesuni‚ druga piza lepe‚ 24adi‚ “Katogoloni‚ Mose akulia adi‚ ‘Kugbo ŋutulo laga atuwa ’ba ŋiro‚ luŋase lo lepelo ku lupe noka na lepena‚ ma yuŋundri ŋazi ku luŋase i pirini.’ 25Kazu luŋaseri burio asaka kaya dridriŋini. Kayolo azondra noka‚ ’bo atuwa‚ ti inga lepe ’ba ŋiro‚ ’bo lepe akolokindro noka nanyena ku luŋase. 26Kuwade togi murelo ku togi musalalo yeŋadru tozo i togi buriolo druga kondra de. 27I bo nasikona giri‚ noka ŋanina druga tutuwa itro. 28Kuwade i luŋa lo ŋiye lu lepe igbo’da a noka niŋa? Igbonaga ko giri a’deba lepe ina.” 29’Bo Yesu druga teyitokindro ko adi‚ “Ta aliaŋa‚ igbonaga ta aku de kulia na wuwuro kine ku teriŋi na Ŋun ina itro ina. 30I luŋa lo ŋiye lu‚ ko aka lundrani‚ aka tiki i lunyani, ’bo ko igbo’da beti malaika ti ’diko kilo. 31Ku kulia ti ŋiye na ŋutulu laga atatuwa kilo‚ ta aku kendra kulia naga ma Ŋun takindri ta kine ya? adi‚ 32‘Na a Ŋun lo Abarahama, Ŋun lo Isaka, Ŋun lo Yakobo ilo.’ Lepe ani gbo’da a Ŋun lo ŋutulu laga atatuwa kilo‚ ’bo lo ŋutulu laga zoru kilo.” 33Kugbo mongoyo ti ŋutulu kilo laga ayinga kine kulia de, ko druga rambu ’beri koru ku togo’yu na lepena. 34Kugbo Farisayo kilo laga ayinga adi Yesu a’diza kutuzi ti Sadukayo kilo, ko druga tunundra ’beri kugele. 35’Bo ŋutu gele kasiko i dridriŋini, laga adeni kukuzunalo druga piza lepe i modyu na lepe adi, 36“Katogoloni, i dridriŋi na kukuzuki kine naga ya naga a druma?” 37Yesu druga teyitokindro lepe adi, “Nyare Mata Ŋun lolulo ku teili lolulo giri‚ ku ru nonuna giri‚ ku rambu nonuna giri. 38Ina de a kukuzu naga a druma naga a kayona. 39Togi murena gbo beti lepena adi: Nyare ŋutulu lo saka konu gurubeni kilo be na nyadrini do muguna. 40Kukuzuki naga mure kine de a mukuzi ti kulia giri ti kukuzuna ku ti kakeyo kilo.” 41Kugbo Farisayo kilo laga atunundra ’beri kugele‚ Yesu druga piza ko 42adi, “Ta rambu kulia ti Kristo kine adinyo ya? Lepe a ŋiro liŋa?” Ko druga teyitokindro lepe adi‚ “A ŋiro lo Dawidi.” 43Yesu druga piza ko adi‚ “Kugbo gbo de‚ Dawidi akulia ku Yuka Nakiyena‚ i lungu na lepe a Mata adidinyo ya? adi‚ 44‘Matalo atakindra Mata liolo adi‚ Gbi’dikini i keni lio lo lutate ilo‚ yeŋadru tozo i ’delakindra na na mero kolu kilo konu mukuzini.’ 45Kugbo Dawidi laga alungu lepe a Mata de‚ lepe lo gbo a ŋiro lo lepelo adidinyo ya?” 46Le’de ŋutu ’bayi lo romoki teyitokindro lepe kulielo. I bo na luŋa ŋanilo le’de ŋutu ’bayi lo togo’yu teili i piza na lepe ’do.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\