MATAYO 27

1Ku gbo’dini kutumalu ’bero ’bero‚ ka’i’ila drumala kilo giri‚ ku temezi ti ŋutulu kilo druga tomodya kutuzi ku kulia ti Yesu kine i tatuza na lepe. 2Ko druga todya lepe‚ druga zonga lepe i tikindra na lepe ku lo’bizo laga Pilatoni. 3’Bo Yuda‚ ŋutu lo nyokindro lepe mundraralo, kugbo amedra adi kulia ti lepe kine aŋeraki a ti tuwa‚ lepe druga moka ku alikesi, druga teyitokindro ka’i’ila drumala kilo ku temezi kilo silingi meria musala kine bo‚ 4druga kulia adi‚ “Na akondra toro‚ igbonaga na atikindra ŋutu laga ’ba torolo i tuwana.” Ko druga kulia adi, “Kine kulia de a kaya ya? Kine de a kulia konu.” 5Lepe druga ratadru silingi kine ka i kadi na Ŋun ina kata yu, druga utu, druga dridro mugu kaŋo. 6’Bo ka’i’ila drumala kilo druga ’dumundra riye ŋani kine‚ druga kulia adi, “Kukuzuna aku rugo adi ti yi ’delaki ko kugele ku riye ti kadi na Ŋun kine‚ igbonaga ko a gbore na rima ina.” 7Kuwade ko druga tomodya kutuzi i gborundro na ka ku kagbiyani lo soŋgbolo i nukani na kulege. 8Kuwade nu ka de aluŋu a “Ka na rima” yeŋundra tozo indikini. 9I lu luŋa de kulia naga ma kakeyoni Yeremia tazini kine atorumokindro ’beri adi‚ “Ko a’dumundra silingi meria musala naga a gbore na ŋutu laga ma ku’de ŋutu ti Isiraeli kilo ŋedyi ku lepe i muguni ilo kine. 10Ko druga tikindra ko a gbore na ka ku kagbiyani lo soŋgbolo‚ beti naga ma Matalo takindri na kukuzuna.” 11Yesu ku lirani ku lo’bizolo i koŋo yu‚ lo’bizolo druga piza lepe adi‚ “Do lepe laga a Mata lo Yahudilo ya?” Yesu druga teyitokindro lepe adi‚ “Do akulia ’do.” 12Kugbo ka’i’ila drumala kilo ku temezi kilo laga asosozu kulia ku lepe i muguni‚ lepe aku teyitokindro ko kulia. 13Pilato druga piza lepe adi‚ “Do aku yi kulia naga ma ko sosozi konu muguni rodri kine de ya?” 14’Bo Yesu aku teyitokindro lepe tro‚ ’dia kodro ku kulie geleŋadroo, kuwade lo’bizolo druga rambu mugu koru. 15Mu kolo drumala ti Roseto kine lo’bizolo bita lakakindra ko ŋutu gele i drodrore yu laga ma ko nyadrilo. 16I nu baŋe de le’de ŋutu lu saka i kadi naga a drodrorena kata yu‚ kari ti lepe kine akuwe koru‚ lepe laga Yesu Baraba. 17Kuwade kugbo ko laga atundra ’beri‚ Pilato druga piza ko adi‚ “Ta nyadru ku na lakaki ta ŋa, Yesu laga Baraba‚ kugbo Yesu lo luŋu a Kristolo ya?” 18’Bo lepe adeni adi ko atikindra Yesu ku yuma. 19’Bo kugbo Pilato laga agbi’diki i si’de na ŋerani kuliana, noka na lepena druga sonyodru roro ku lepe yu adi, “Ku lulubo i kulia ti ilo ŋutu laga ’ba torolo de, igbonaga indikini na asasanya koru ku kulia ti lepe kine i rudesi kata ina.” 20’Bo ka’i’ila drumala kilo ku temezi kilo azuzuza ŋutulu kilo i rugo na Baraba, ’bo i tukarakindra na Yesu. 21Lo’bizolo druga piza ko ’do adi, “I kilo laga mure kilo de i dridriŋini ta nyadru adi ki na lakaki ta ŋa?” Ko druga teyitokindro lepe adi, “Baraba.” 22Pilato druga piza ko adi, “Kugbo gbo de, ma na kondra inyo ku Yesu laga lo luŋu a Kristolo ya?” Ko giri druga teyitokindro lepe adi, “Ti lepe ’bekoni i kedini mugu.” 23Lepe druga piza adi, “Gbandra? Lepe akondra toro naga a inyo ya?” ’Bo ko druga resa ku teriŋi arodru adi, “Ti lepe ’bekoni i kedini mugu.” 24Kuwade ku Pilato laga amedra adi nye ani romoki kondra ku’de kulia, ’bo ŋutulu kilo apoki i resa ku teriŋi‚ lepe druga ’dumundra pio‚ lalazi kenisi kanye kilo ku mongoyona i konyeni‚ druga kulia adi‚ “Na ’ba toro ku rima ti ilo ŋutu de kine. Kine kulia de ani gbo’da a kuwe‚ a kulia kasu.” 25Ŋutulu kilo giri druga kulia adi‚ “Rima ti lepe kine ti trorokini yi kuru ku ŋazi kaya kilo itro.” 26Lepe druga lakakindra ko Baraba. Kugbo lepe laga atikindra Yesu i kpinyani, lepe druga tikindra lepe i ’bekoni i kedini laga a larelo i muguni. 27Katiyu ti lo’bizo kilo druga zonga Yesu i rii na luŋu a Praitorio ina kata yu‚ ko druga tunundra katiyu kilo giri kugele ku lepeni. 28Ko druga yokozu bongola ti lepe kine giri, druga sozu lepe ku bongo natroru. 29Ku ko laga atragu yogono lo kakuwa‚ ko druga sukindro ku lepe i kuweni‚ druga tikindra lepe ’bakuzuti ku lepe i keni lo lutatelo. Ku ko laga aruguŋo ka ku lepe i koŋoni‚ ko druga zonya lepe‚ druga romu ku lepe adi‚ “Mata lo Yahudilo‚ koŋona!” 30Ko druga yagu kamula ku lepe kini, druga ’dumadru ’bakuzutina‚ gbudri lepe i kuweni. 31Kugbo ko laga azonya lepe‚ ko druga yokoodru bongo ŋanina, druga sozu lepe ku bongola ti lepe lepe kine, druga zonga lepe i ’begu na lepe i kedini mugu yu. 32Kugbo ko laga alupodru, ko druga momora ku le’de ŋutu lo Kurene, kari ti lepe kine se naga Simona. Ko druga ri’dikindra lepe i ’dogu na kedini lo ’bekoni Yesulo. 33Kugbo ko laga ayeŋundra i piri na luŋu a Gologota (trugo adi, Piri na Lele na kuwena), 34ko druga yutakindra lepe suwe ti konye ti zabibu naga aŋoŋola ku ŋo lo potroru kine ’bo kugbo lepe laga a’de’dendra, lepe aku nyari mozu. 35Kugbo ko laga a’begu lepe, ko druga kodya bongola ti lepe kine kase dridriŋini ku guma na zege. 36I bo ŋanina ko druga gbi’diki ka i tizu na lepe yu de. 37Ti ko ato’depakindra ku lepe i kuwe kiŋa kulia na turani lepe na wuro adi, “Ilo de a Yesu, Mata lo Yahudilo.” 38Ko druga ’begu kola mure kugele kasi lepe, gele i go lo lutatelo, le’delo i go lo kaduŋelo. 39’Bo ŋutulu lo rosodru i kiko yu kilo druga momorozu lepe, ti kulu idodonga kuweto kilo‚ 40akulia adi, “Do laga lo randru kadi na Ŋun ina, lo ’dugo lepe i luŋa musalalo, ritu mugu! Kugbo do a Ŋiro lo Ŋun ilo kiyundri ka tinade i kedini lo ’bekoni dolo!” 41’Bo ka’i’ila drumala kilo ku katogolo ti kukuzuna kilo ku temezi kilo azonya lepe itro‚ adi‚ 42“Lepe kazu ritundro ku’de kilo ŋutulu, ’bo lepe ani romoki ritundro mugu. Lepe a Mata lo Isiraeli, ti lepe kiyundri ka tinade i kedini lo ’bekoni nyelo, ma yi ku rugi lepe. 43Lepe arugo Ŋun. Kugbo Ŋun anyari lepe‚ ti lepe ninadri lepe tinade‚ igbonaga lepe akulia adi nye a Ŋiro lo Ŋun ina.” 44Kola laga lo ’beko kasi lepe kilo druga motizo lepe itro. 45’Bo ŋiyu i tupara kide kana giri asomuko yeŋadru tozo i lu’balaŋa. 46Kugbo lu’balaŋa gbo’di nyoga‚ Yesu druga laiza ku roro laga gboŋa adi‚ “Eli‚ Eli‚ lama sabakitani?” trugo adi‚ “Ŋun lio‚ Ŋun lio‚ do kolokindro na gbandra ya?” 47Ku’de ŋutulu laga lo lira yu de kilo ku ayinga kine kulia de‚ ko druga kulia adi‚ “Ilo ŋutu de ilo lungu Eliya.” 48Le’de ŋutu kasiko i dridriŋini druga wo wuleŋa‚ druga ’dumundra remomolulu i tozodru na lepe ku suwe ti konye ti zabibu na potroru kine, druga sukindro i ’bakuzuti kutu‚ atikindra lepe i mozu. 49Ku’de kilo ŋutulu druga kulia adi‚ “Inga mada ki’do‚ kita medra kugbo ŋona Eliya ipopondra i ritundro na lepe.” 50Yesu druga laiza ’do ku roro laga gboŋa, druga kolodru yuka nanyena i lupodru. 51Nyenaga bongo na ŋerani kata na kadi na Ŋun ina druga kendra mugu mure‚ ŋiyu ki yu yeŋundra kani. Kana druga dodonga dodonga mugu‚ lelia kine akikiliza ’beri. 52Gulomo kine druga ŋaŋazu ’beri. Opuo ti ŋutu ti Ŋun rodri laga a’balazi kilo druga totoŋiyu, 53ko druga lupundro i gulomo kata yu i bo na ŋiye na Yesuna druga lubo i kezi nakiyena kata yu‚ druga kpeza ’beri ku ŋutulu rodri i koŋo. 54Druma lo katiyu kama gelelo ku ŋutu laga lo gbo’da kasi lepe lo tizu Yesu kilo kugbo amedra dodonga na kana ku kulia naga na kondra ’beri kine‚ ko druga kuze koru, druga kulia adi, “A ’diri, ilo ŋutu de a ŋiro lo Ŋun.” 55Ti wate rodri na medra pazo na kikipundro Yesu ŋiyu Galili yu na konakindra lepe kita kine kunu yu de‚ 56kasiko i dridriŋini Maria naga na Magadalana, ku Maria naga a ŋote na Yakobona ku na Yosefana, ku ŋote na ŋazi ti Zebedayo kilona. 57Ku gbo’dini kotriana‚ le’de korine laga lo Arimatayalo ayeŋundra, kari ti lepe kine se naga Yosefa, lepe a lotodinikita lo Yesu. 58Lepe druga utu ku Pilato yu, druga magu opu lo Yesulo. Pilato druga takindra kukuzu na tikini lepe. 59Yosefa druga ’dumundra opulo‚ druga todya lepe ku bongo nakpe naga nakiyena‚ 60druga ’delakindra lepe kanye gulo naludu naga ma lepe luludri i lele mugu yuna kata yu‚ druga larakindra ŋurupi naga a drumana i gulo kutuni‚ druga tutu. 61Maria na Magadalana ku Maria ne’dena ti kunu yu de‚ agbi’diki ka i gulo koŋo yu. 62Ku gbo’dini imalu de i bo na luŋa lo kukunani kapazilo, ka’i’ila drumala kilo ku Farisayo kilo atunundra ’beri ku Pilato i koŋoni‚ 63druga kulia adi, “Mata, yi arambu adi, lu ka’bo’boliani de ma gbo’dini zoruna, lepe akulia adi, ‘I bo na luŋa musala na iŋiŋiye.’ 64Kuwade taki kukuzu ti gulo ŋanina tiyuni ku teriŋi yeŋadru tozo i luŋa lo musala lu‚ ka’bi lotodiniki ti lepe kilo ku utu i kokoladru na opulo, ka’bi ku trukokindro ŋutulu kilo adi, ‘Lepe aŋiye i dridriŋi na ŋutulu laga atatuwa kilo,’ ’bo’boliya na bona ka’bi ku gbo’da a naro alangu naga a kayona.” 65Pilato druga teyitokindro ko adi‚ “Ta gbo ku katiyu‚ utita ku tineta gulona go be naga ma ta romokinina.” 66Kuwade‚ ko druga utu i tizu na lepe ku teriŋi‚ druga te’depakindra ŋurupi tri i kutu yu‚ druga kolokindro katiyu kilo i tizuni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\