MATAYO 6

1“Gbo’dita go ka’bi ta ku kondra konesi kasu naga na’bu kine ku ŋutulu i konyeni adi ma ta memeta. Ku ta laga akondra de ta aka riozu rope laga ku Monye lasu laga i ’diko yu iloni. 2“Kuwade kugbo do lo tikindra ’doketa kolu kilo‚ ku kpekpe kulia ŋani kine beti katoŋulupa ma kondri i kadizi naga a momoreta kine kata yu‚ ku i kikoli yu ina‚ adi ma se riondri pura ku ŋutulu kiloni. Na takindra ta a ’diri‚ ko ariozu rope laselo azo. 3’Bo laga do‚ kugbo do lo tikindra ’doketa kolu kilo‚ le’de ŋutu ka’bi ku yiyiŋ kulia ŋani kine. 4Kuwade ’doketa kolu kilo tolaki tali‚ ’bo Monye lolo lo bonga tali lu ititikindra do rope. 5“Nyenaga ku ta laga mamagu‚ ku kokonuta beti katoŋulupa kilo‚ igbonaga ko nyadru koru i lira i magu i kadizi naga a momoreta kine kata yu‚ i kereto ti kikoli kilo‚ adi ma se memeta ku ŋutulu. Na takindra ta a’diri‚ ko ariozu rope laselo azo. 6’Bo ku do laga mamagu‚ lubi konu kadi yu‚ kine ki kakana‚ make Monye lolu laga tali lu‚ ’bo Monye lolu lo bonga tali lu ititikindra do rope. 7“ ’Bo kugbo ta laga mamagu‚ ku tatata kuliata rodri rodri a ’busa‚ beti Monyazi kilo‚ igbonaga ko yo’yu adi Ŋun iyinga se ku kuliata naga rodri kase kine ina. 8Ku gbogbo’data beti koŋa‚ igbonaga Monye lasulo adeni kapa laga ma ta miyundri kilo ti inga ki ta aku magu ina. 9Kuwade maketa beti ina de: Monye lika laga i ’diko yulo‚ Kari konu kine ti purani pura. 10Tumata nonu ina ti poo‚ Kulia konu kine ti gbo’dini i kani‚ Be naga ma gbo’dini i ’diko yuna. 11Tiki yi i ilo kolo de nyosu na indikini; 12’Dine moriye kaya kine‚ Be naga ma yi ’dizi moriye ti ŋutulu laga lo nyosu moriye kayani kilona; 13Ku ’do’dolara yi i luluka tro‚ Ritu yi i keni lo ŋutu lorolo. 14’Bo kugbo ta laga a’diza kulia naro ti ŋutulu‚ Monye lasu lo ’dikolo i’di’diza kasu kine itro. 15’Bo kugbo ta ani ’diza torozi ti ŋutulu, Monye lasulo aka ’diza kasu kineni. 16“Kugbo ta laga kuka kuka‚ ku gbogbo’data ku koŋo na luŋuli beti katoŋulupa kilo‚ igbonaga ko kondra koŋosi kase kine de i trukokindro na ŋutulu adi se kilo kukuka ina. Na takindra ta a ’diri‚ ko ariozu rope laselo azo. 17’Bo kugbo do ilo kuka kuka, ŋinye kuwe nonuna ku wele‚ lalane lala koŋo nonuna. 18Kuwade ka’bi do ku puru a ŋutu laga ilo kuka kuka ku ŋutulu i konyeni‚ ’bo i konye ti Monye lolu lo gbo’da tali lu‚ ’bo Monye lolu lo bonga tali lu ititikindra do rope. 19“Ku ’de’delakita ’beri tokorinena i kani‚ i piri naga ’de’diya ku kokora ma kokorozina, i piri naga kola ma ’belengi goro i kokoladru nu. 20’Bo ’delakita ’beri tokorine i ’diko yu‚ i piri naga ’de’diya ku kokora ani kokorozu nu‚ i piri naga kola ani ’belengu goro i kokoladru nu. 21’Bo i piri naga ma tokorine nasuna gbo’dini nu‚ teiliko kasu kilo kulu gboloŋara we yu itro. 22“Konye kilo a kima na muguna. Kugbo konye kolu kilo a lo’bu‚ mugu nonuna giri igbo’da a na’bu ’do. 23Kugbo konye kolu kilo a loro‚ mugu nonuna giri igbo’da a mude. Kugbo parara naga konu katanina gbo a mude‚ mude ŋanina ililingo koru. 24“Ŋutu le’de ’bayi lo konakindra drumala mure kita‚ igbonaga ŋona lepe iŋmoza le’delo, ’bo inyadru le’de lu‚ kuwa ko i’depakindra ’beri seku le’delo i ’dadru na lu de. Ta ani romoki konakindra Ŋun kita seku tokorinena itro. 25“Kuwade na takindra ta‚ ku wiwinyata wiwinya ku kulia ti ru nasuna kine, adi ma ta nyosu inyo‚ ma ta mozu inyo‚ kuwa ku kulia ti mugu kine‚ ma ta sozu inyo ya ina. Runa aku rodru nyosu‚ muguna aku rodru sozu ya? 26Boŋeta kpenya ti ’diko kine‚ ko ani yeza nyomo‚ ko ani ’didra‚ ko ani ’deza kapa i guguwo ’bo Monye lasu lo ’dikolo lo wowoza karaŋa. Gbore nasuna aku langu ko ya? 27Ŋutulo a ŋa kasu dridriŋini laga roromoki ’durodru ki a dridriŋi na mita gele kugbo lepe ilo wiwinya wiwinya ya? 28Ta wiwinya ku kulia ti bongola kine gbandra ya? Yoleta kulia ti koturo naga i diŋo kine‚ ’duuzo nasikona. Ko ani kondra kita, ani wiwizo pata, 29’bo na takindra ta adi Solomona ku mugu, ku ’bu’busi na lepena kpe‚ aku sozu mugu i kpele be nasiko ne’de. 30Kugbo Ŋun lo zubu drorulo de‚ laga indikini ’du‚ ’bo imalu biriŋozi i kima‚ lepe aka langu sozu na ta ku bongolani‚ ta ŋutulu laga ku rugo a natri kilo? 31Kuwade ku wiwinyata wiwinya adi‚ ‘Ma yi ku nyosu inyo?’ kugbo ‘Ma yi ku mozu inyo?’ kugbo ‘Ma yi ku sozu inyo?’ 32Monyazi kilo ga’yu kilo kapazi de giri‚ ’bo Monye lasu lo ’dikolo adeni adi ta miyundro kilo kapazi de giri. 33’Bo galeta tumata na Ŋun ina a nze ku kulia na nyari lepe kine‚ ’bo kilo kapazi de lo iyeŋundra kasuni giri a ’yaleta. 34“Kuwade ku wiwinyata wiwinya ku kulia ti imalu kine‚ igbonaga imaluna iwiwinya ku kulia kanye kine ina. Ti drelia na kolo gelena romokini kanye koloni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\