MATAYO 9

1Ku Yesu laga alubo i ki’bo yu‚ druga laŋadru i lu lozo‚ lepe druga yeŋundra kanye kezini. 2Ko druga zondra ŋutu laga a liwa ka yu ilo ku lepeni i pari ki. Ku Yesu laga abonga rugo nasikona, lepe druga takindra ŋutu laga a liwalo adi, “Ŋirolo, gbo’di ku teili logo, torozi konu kine a ’diya.” 3Katogolo ku’de ti kukuzuna kilo druga kulia kase dridriŋini adi, “Ilo ŋutu de ilo momorozu Ŋun.” 4’Bo Yesu adeni yoyolozu nasikona, druga kulia adi, “Ta yoyolozu kulia naro kasu teilikoni de gbandra ya? 5Kulia naga ya naga gbo pa’de’de ya, ŋona i tayi adi, ‘Torozi konu kine a’diya’‚ kugbo ŋona i tayi adi‚ ‘Ŋine‚ woroni’? 6’Bo deneta adi Ŋiro lo ŋutulo gbo ku teriŋi i kani na ’diyani torozi.” Kuwade lepe druga takindra ŋutu laga a liwalo adi‚ “Ŋine‚ ’dokoro pari nonuna, yitoni konu ’ba yu.” 7Lepe druga ŋiŋiye, druga yito bo kanye ’ba yu. 8Kugbo mongoyo ti ŋutulu kilo laga amedra kulia ŋani kine‚ ko druga kukuze, druga pupudya Ŋun laga lo tikindra ŋutulu kilo ina teriŋi denalo. 9Ma Yesu rosodrini yu dena, lepe amedra le’de ŋutu, kari ti lepe kine se naga Matayo, ti lu agbi’diki i piri naga a wure na mosorona i kutu yu. Yesu druga takindra lepe adi, “Keporo bo niona.” Lepe druga ŋiyoro i kepodru na lepe. 10Ma Yesu gbi’dikini i mesa kutu i kadi kata yuna, kawuro ti mosoro kilo rodri ku katoronya kilo druga pondra, druga ku gbi’diki kasi Yesu kugele ku lotodiniki ti lepe kilo i mesa kutu yu. 11Kugbo Farisayo kilo laga amedra kulia ŋani kine, ko druga piza lotodiniki ti lepe kilo adi, “Katogoloni lasulo nyosu ku kawuro ti mosoro kilo ku katoronya kilo kugele gbandra ya?” 12Kugbo Yesu laga ayinga kine kulia de, lepe druga kulia adi, “Ŋutulu laga ku ’beri a lo’bu kilo ani miyundro ’buni, ’bo ŋutulu laga ku ’beri mimiye kilo se lo miyundro. 13Utita ku galeta bo na kine kulia de, ‘Na nyadru ediyo, agbo’da tiki na ’i’iletanani.’ Na agbo’da pondra ku lungu ŋutulu laga mŋgba kiloni, ’bo ŋutulu loro kilo.” 14Lotodiniki ti Yoane kilo druga pondra ku Yesuni, druga piza adi, “Yi ku Farisayo kilo kukuka‚ ’bo lotodiniki kolu kilo ani kuka gbandra ya?” 15Yesu druga piza ko adi, “Otalaki laga i tokomona na ’depani noka kilo roromoki gbiye ti ka’depani lo nokalo ilo kasi ko kugele ya? Luŋa ku’de laga ma ka’de panilo ku ’dumazini kasiko i dridriŋini kilo iyeyeŋundra‚ ko bulo kukuka i kulu luŋa de. 16Le’de ŋutu ’bayi lo ’delakindra ’diye na bongo naga aku lalayi i mugu na bongo naŋoro‚ igbonaga ’diyena ikekenyara kaŋo‚ kendra ŋanina iyeyeŋundra a naro koru. 17’Bo‚ le’de ŋutu ’bayi lo tudya suwe ti konye ti zabibu naga a pupu kine i ’dereŋa loŋoro kata. Ku lepe kondra de, ’dereŋa ŋani kilo ikokorozu kokorozu. Suwe ti konye ti zabibu naga a naluduko kine ti turani i ’dereŋa laga a loluduko kata‚ kuwade ko more katru iriridra ’beri.” 18Kugbo Yesu inga lu kukulia de ku ko‚ druma le’de apondra‚ druga ruguŋo ka ku lepe i koŋoni‚ druga kulia adi, “Ŋiro niona a’doro tinaŋade. ’Bo pondri ku tanye kenisi kolu kilo ku lepe kini ma gbo’da zoru.” 19Yesu druga ŋi‚ druga kepodru lepe ku lotodiniki kanye kilo kugele. 20’Bo noka ne’de naga asasanya ku rima na wowonu ku lepe i muguni kine kiŋazi mere gele konye murena‚ apondra ku Yesu i ki’dini‚ druga ’bo’yu merete lo lepe lo bongolo, 21igbonaga lepe ayo’yu kanye teilini adi‚ “Kugbo na ’bo’yu bongo na lepena ka’delo ’du‚ na itotoruwe” ina. 22Yesu druga lopuke, i medra na lepe, druga kulia adi, “Ŋirona, ku kukuze‚ rugo nonuna atoruzo do azo.” ’Bo i lu so de nokana atoruwe agbole. 23Kugbo Yesu laga ayenga i ’ba lo druma ŋanilo yu ku amedra ŋutulu lo kudra yugezi kilo ku mongoyo na ŋutulu lo luluzo kilo, 24lepe druga kulia adi, “Yeyeta, igbonaga ŋirona aku tuwa, lepe ina tototo ina.” Ko druga zonya lepe koru. 25’Bo ku mongoyo na ŋutuluna asonyuzi kaŋo‚ lepe druga lubo‚ druga ’deba keni lo lepelo, ŋiro ŋanina druga ŋiŋiye. 26Kulia ŋani kine druga kuworo i nu ka de kata yu giri. 27Ma Yesu rosodrini yu dena, ŋutulu mure laga ku konye a mudumudu kilo akepodru lepe, druga laiza adi, “Do Ŋiro lo Dawidilo, gbo’di ku ediyo ku yi.” 28Kugbo lepe laga alubo kadi yu, ŋutulu mure kilo de druga pondra ku lepeni. Yesu druga piza ko adi, “Ta arugo adi na iroromoki kondra kine kulia de ya?” Ko druga teyitokindro lepe adi, “Iye‚ Mata‚ yi arugo.” 29Lepe druga ’bo’yu konye kasiko kilo‚ druga kulia adi‚ “Ti gbo’dini kasuni beti rugo nasuna.” 30Konye kasiko kilo druga ŋaŋazu ’beri. Yesu druga takindra ko kukuzu ku teriŋi adi, “Meteta‚ le’de ŋutu ka’bi ku dedeni kine kulia de tro.” 31’Bo ko autu‚ druga ko teririza kuwe na kulia ti lepe kine i nu ka de kata yu giri. 32Kasiko i lupodruni‚ ŋutu laga ’ba kutu‚ laga amoka ku dreri loro ilo druga zuwe ku Yesuni. 33Kugbo dreri lorolo laga arikozi kaŋo‚ ŋutu ŋani laga ’ba kutulo druga poki i tazu na kulia‚ ’bo mongoyo ti ŋutulu kilo druga rarambu ’beri koru adi‚ “ ’Bero kuliata naga be kine de kine aku puru Isiraeli katani tro.” 34’Bo Farisayo kilo akulia adi‚ “Lepe ilo rikodru dreria loro kilo ku teriŋi na druma lo dreria loro ilo.” 35’Bo Yesu aworozi i dridriŋi na kezino ku ’beŋito giri‚ i togo’yu na ŋutulu i kadizi naga a momoreta kine kata yu‚ i trukodru na kuu na’buna, i toruzo na yeyengaki ka’de ka’de giri ti ŋutulu‚ ku ’beri ti ŋutulu na mimiye ka’de ka’de giri kine. 36’Bo kugbo lepe laga amedra mongoyo ti ŋutulu kilo‚ lepe druga gbo ku ediyo ku ko‚ igbonaga kuliata asasandru ko ku teriŋi ’bo ko ateririza ’beri‚ beti kebilizi naga ’ba kayukuni ina. 37Lepe druga takindra lotodiniki kanye kilo adi‚ “Kinyo kilo atrora rodri azo‚ ’bo kakita kilo ’baziŋa. 38Kuwade maketa Mata lo ’didralo, ti sonyoro kakita ku’de kanye ’didra yu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\