KULIA NA KPEKI 14

1Na druga medra Tore lo Kebilitolo ti lu alira i mere laga Ziona ki yu ku ŋutulu laga alifu kama gele ku meria iŋmani konye iŋmani kasi lepe kugele, laga awuroki kari ti lepe kine ku kari ti Monye lo lepelo kine kasiko i koŋoni kilo. 2Na druga yinga roro lo kuu i ’diko yu be woŋo na koroki laga rodri, be woŋo na piya naga a drumana. Roro laga ma na yingilo gbo be kawoko ti rababaki lo wogu rababaki kilo. 3Ko kilo welo wiri laga loludu i si’dena i koŋo yu ku kapa iŋmani laga zoru kilo ku temezi kilo i koŋo yu itro. Le’de ŋutu ’bayi lo romoki dendra lu wiri de ŋo kilo ŋutulu laga alifu kama gele ku meria iŋmani konye iŋmani laga adake i kani kilo. 4Kilo ŋutulu de a laga aku kokorozu ’beri ku wate kilo‚ laga ’ba konye lopi kilo. Ko laga a ŋutulu laga lo kepodru bo na Tore lo Kebilitolona i pirito giri naga ma lepe utuni kunu kilo. Ko adake ku ŋutulu i dridriŋini a lo trora konye a kayo a ti Ŋun ku Tore lo Kebilitilo kilo. 5To’bure ne’de aku rie kasiko i kutuzini tro, ’bo ko ’ba kulia naga na sosoyi sosoyi kine itro. 6Na druga medra malaikata le’de lo ŋiyoro i ’diko kide yu laga lo koloki ku kuu na’bu naga ani lengana i trukokindro na ŋutulu lo saka i kani kilo‚ zuro kilo giri‚ ku ketimito kine‚ ku kutuzi kine‚ ku ŋutulu kilo giri. 7Lepe druga kulia ku roro laga gboŋa adi‚ “Kuketa Ŋun‚ pureta lepe, igbonaga baŋe na lepe na ŋerani kuliana ayeŋundra azo ina. Teminineta lepe laga lo gbeza ’dikona ku kana‚ suburilo ku kidia ti pio kine ilo.” 8Malaikata le’de laga a togi murelo druga kepodru lepe, druga kulia adi, “Atika, Babulona naga a drumana‚ atika‚ lepe naga atikindra zuro kilo giri i mozu na suwe kanye ti konye ti zabibu‚ naga a konye lopi kanye kilo kine.” 9Malaikata le’de laga a togi musalalo druga kepodru ko, druga kulia ku roro laga gboŋa adi, “Ku le’de ŋutu laga lo teminizo gborolo ku ŋo lo kukuna beti lepe lagalo rumbi kpiye kanye koŋoni‚ kugbo kanye kenini ilo‚ 10lepe imomozu suwe ti konye ti zabibu ti Ŋun kine‚ se naga a ŋoma na lepe naga a’buko i drikeri na ŋoma na lepena‚ ti aku wayi ku le’de ŋo tro. Lepe isasanya ku kima ku baruti itro ku malaika laga a lokiye kilo i koŋo yu‚ ku Tore lo Kebilitolo i koŋo yu itro. 11Kopure na kima naga na sasanyani ŋutulu ina nyena ŋiyoro paratra paratra. Ŋutulu laga lo teminizo gborolo lo tiki kpiye lo kari ti lepe kine kilo ani yuka tupara ku tukaze.” 12Ku kine kulia de nyadru ŋutu ti Ŋun laga lo sobu kukuzuki ti lepe kine ku rugo na Yesuna kilo‚ ti gbo’dini ku teili lo rile. 13Na druga yinga roro lo kuu i ’diko yu lo kulia adi‚ “Wure kine kulia de: Koŋo na’buna ina i ŋutulu laga lo tatuwa ŋiyoro tinade ti ko kilo ku Matalo katani kilo.” Yuka Nakiyena nyena kulia adi‚ “A ’diri koŋo nasikona a na’bu‚ ma ko ku yuyuka i bo na trereka nasena. Konesi kasiko kine se na kepodru koŋa.” 14Na druga medra ’diko nakpe‚ ti le’de ŋo lu agbi’diki i ’dikona ki yu laga lo puru be ŋutu‚ laga ku yogono laga akukuna ku drumo kanye kuwe ki yu ku wale lopi lo ’didralo kanye keni yu ilo. 15Malaikata le’de druga lupundro ku Ŋun kadi yu‚ druga takindra ŋutu lo gbi’diki i ’diko ŋanina ki yulo ku roro laga gboŋa adi‚ “Sooro wale lolulo, ’bo ’didri, igbonaga baŋe na ’didrana ayeŋundra azona‚ luŋa lo ’dita na kalo gbo’di aromoki.” 16Kuwade ŋutu lo gbi’diki i ’dikona ki yulo druga biriŋodru wale lonyelo i kuzo ki yu‚ kapazi ti kuzo kilo druga ’di’dita. 17Malaikata le’de druga lupundro ku Ŋun kadi yu i ’diko yu. Lepe itro gbo ku wale lopi lo ’didralo. 18Malaikata le’de druga lupundro i piri naga a ’i’ileta nu kata yu‚ laga a malaikata laga ku teriŋi na tiyuni kimana ilo‚ lepe druga takindra malaikata laga ku wale lopilo ku roro laga gboŋa adi‚ “Sooro wale lolulo‚ ’ene konye ti zabibu lo trora a korondro i kani kilo‚ igbonaga ko arumbo azona.” 19Kuwade malaikata ŋanilo druga biriŋundro wale lonyelo i kuzo kini druga ’eza konye ti zabibu lo trora i kani kilo‚ druga biriŋodru ko i piri naga a druma na Ŋun na liyani suwe ti konye ti zabibu kinena kata yu. Nu piri de nye naga a ŋoma na Ŋun. 20Piri na liyani suwe ti konye ti zabibu kine druga riorioka kezi yu kaŋo‚ rima kine druga wowonu i piri na liyani suwe ti konye ti zabibu kine kata yeŋadru tozo kilomitazi kamazi musala ’bo togulu na lepena ’do’do mitazi mure.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\