KULIA NA KPEKI 18

1I bo na kine kulia de, na druga medra malaikata le’de lo kiyundra kani ŋiyu i ’diko yu, laga ku teriŋi naga a drumana ilo. Kana druga kpekpeza kpekpeza ku mo’yu na lepena. 2Lepe druga laiza ku teriŋi adi‚ “Atika, Babuloni naga a drumana‚ atika! Lepe ayeŋundra a piri na sakani dreria kilona‚ a ruŋe na yukala a naro kine giri‚ a ruŋe na kpenya naga a naro na ŋmwa a naro kine giri. 3Zuro kilo giri amozu suwe ti lepe ti konye ti zabibu‚ naga a konye lopi ti lepe kilo kine. Mataki ti ka kilo akondra konye lopi ku lepe‚ katogboro ti ka kilo ayeŋundra a korineko ku kulia ti gbiyeri lo lepe laga a loro koru ilo kine.” 4Na druga yinga roro le’de lo kuu ŋiyu i ’diko yu lo kulia adi‚ “Ŋutulu kuwe kilo‚ lupundrita i kezi ŋanina kata yu kaŋo‚ ka’bi ta ku tomodya ’beri i torozi ti lepe kine katani‚ ka’bi ta ku rumbi konyola ti lepe kilo. 5’Bo torozi ti lepe kine asuro yeŋadru tozo i ’diko yu‚ ’bo Ŋun arambu kulia naro ti lepe kine. 6Ropakindrita lepe be naga ma lepe robina‚ tikindrita lepe luŋa mure be naga ma lepe kondri ina. Wakita lepe ŋo lo mamata rodri i drikeri naga ma lepe wazini ŋo lo mamata kata yuna. 7Be naga ma lepe pudyini mugu ku kulia ti gbiyeri loro lonyelona, tikindrita lepe sasanya ku gbiye mu kine de‚ igbonaga lepe na takindra mugu adi‚ ‘Na na gbi’diki be matana’ na agbo’da a awuzini, na aka medra gbiyeni.’ 8Kuwade dreliesi ti lepe kine iyeyeŋundra i luŋa gele‚ tuwane‚ ku gbiye‚ ku rile‚ ’bo lepe itotonoka ku kima‚ igbonaga Mata Ŋun lo ŋerakindra lepe kulialo, nye laga a riŋina.” 9Mataki ti ka laga kazu lo kondra konye lope ku lepe ku gbiyeri lorolo kilo igbigbiye, iluluzo luluzo ku kulia ti lepe kine‚ ku ko laga amedra kopure na tonokani lepena. 10Ko ililira pazo yu ku kuze na sasanya na lepena‚ ’bo ko ikulia adi‚ “Walele! Do naga kezi drudruna ya! Do naga Babulona, a kezi naga a riŋina! Do aŋeraki kulia wuleŋa gele ’du de.” 11Katogboro ti ka kilo igbigbiye ku lulueto ku kulia ti lepe kine‚ igbonaga le’de ŋutu ’bayi lo gbodru kapazi lo ye se kilo ’dona‚ 12kapazi lo kukuna ku drumo‚ ku riye kilo‚ ŋoropo naga ku gbore naga ki de kine‚ kilia‚ bongo na gbiya ku pamba namilinya kine bongola naga a naluwe kine‚ ku namunye kine‚ ku natroru kine‚ mbau naga na ŋmwa sisisi ka’de ka’de giri‚kapazi laga lo kukuna ku kala ti tomia kilo‚ ku kade laga ku gbore naga ki kilo‚ ku witiko lotroru kilo‚ ku witiko laga mŋgba kilo ku ŋoropo lokpe lo momo’yu kilo‚ 13toweresi lo luŋu a kinamona ku amoma kilo‚ ku libani laga lo ’ura‚ ku wele na ŋmwa sisisina, ku ŋoŋi‚ suwe ti konye ti zabibu kine wele na olivana, kpokpoa namunya‚ ku konye ŋani kilo itro‚ su kine‚ ku kebilizi, drongiyo, ku gariki ti drongiyo kilo‚ ku upi‚ trugo adi ŋutulu. 14“Konye ti kade lo nyari do kilo a’dumazi kaŋo konuni‚ ŋo laga a weleta kolu kilo‚ ku ’bu’busi nonuna aliki kaŋo konuni‚ ko aka rie ’doni!” 15Katogboro ti kilo kapazi de laga kazu lo rumbi tokorine i nu keze de kilo ililira pazo yu ku kuze na sasanya na lepena, ma ko gbiyini ku lulueto adi‚ 16“Walele! Kezi naga a drumana ya‚ naga kazu asozu mugu ku bongola na gbiya ku pamba namilinya kine ku naga a naluwe kine‚ ku natroru kine‚ naga kazu azupu ku drumo, ku ŋoropo naga ku gbore naga ki de kine, ku kilia! 17Ina tokorine de giri ateliki kaŋo wuleŋa gele’du de.” Kumose ki’bozi kilo giri‚ ku ŋutulu laga lo woworo suburi kata yu kilo‚ ku kakita ti ki’bozi kilo ku katogboro giri laga lo ga’yu rezema nase suburi kata yu kilo‚ ko ilira pazo yu‚ 18ko ilaiza ma ko medrini kopure na tonokani lepena adi‚ “Kezi naga ŋa na gbo’da be ina kezi naga a druma dena ya?” 19Ko druga yundra lopotrotro kase kuwetoni, ma ko gbigbiyini ku lulueto, ma ko laizani adi‚ “Walele! Kezi naga a drumana ya, kezi naga ma ŋutulu giri laga ku ki’bozi suburi kata yu kilo kazu yeŋundri a korineko ku tokorine na lepena ina! Lepe ateliki kaŋo wuleŋa gele’du de. 20Nyolanita nyola ku kulia ti lepe kine‚ do naga ’dikona‚ ku ŋutu ti Ŋun kilo‚ ku lososonyo kilo‚ku kakeyo kilo‚ igbonaga Ŋun aŋerakindra ta kulia ku lepe kini ina.” 21Malaikata le’de laga a riŋilo druga ’dumundra ŋurupi druma be kizo naga a ziyena‚ druga gupadru lepe suburi kata yu‚ druga kulia adi‚ “Babulona naga a kezi naga a drumana igupazi de ku teriŋi‚ lepe aka rie ’doni. 22Woŋo na kawoko ti rababaki kilo‚ ku ti kawelo ti wirito kilo ku ti kakuta ti zelego kilo ku ti gukia kilo‚ aka yiŋa konu katani ’doni. ’Bo bodo le’de laga lo kondra kitazi aka rie gele tro konu katanini, ’bo woŋo na kizona aka yiŋa konu katani ’doni. 23Parara na kimana aka kobu konu katani ’doni. Roro lo ka’depani lo nokalo ku roro lo ’diye nanyena aka yiŋa konu katani ’doni‚ Katogboro kasu kilo kazu a drumala ti ka, ’bo zuro kilo giri a’bo’bolia ku ’demba nasuna. 24Rima ti kakeyo kilo ku ti ŋutu ti Ŋun kilo arie ku lepe katani, ku rima ti ŋutulu giri laga aremo i kani kilo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\