KULIA NA KPEKI 2

1“Wurokindri malaikata lo tomore na karuko laga Efeso yu kilo adi: ‘Ŋutu laga lo ’deba kasiri burio kilo ku keni lonye lo lutatelo, laga lo woro i dridriŋi na lororozi ti kimazi laga burio laga akukuna ku drumo kilolo‚ nye lo kulia adi‚ 2“ ‘Na adeni konesi konu kine, ku trereka nonuna ku teili lolu lo rilelo. Na adeni adi do ani romoki sandru mugu ku ŋutulu loro kilo, do amodyu ŋutulu lo kulia adi se a lososonyo kilo, ti derengi ko ani gbo’da deŋa, ’bo do arumbi ko a ’bureniko. 3Do gbo ku teili lo rile, do arumbi sanya ku kari kuwe kine, ’bo do aku kanya tro. 4’Bo na gbo ku kulia seku do‚ adi do akoloki nyadru nonu naga a kayona. 5Kuwade yole piri naga mo do ’dukini nu‚ lopuke teili‚ kone konesi naga mo do kondri a kayo kunu. Kugbo ani gbo’da de‚ ku do aku lopugo teili‚ na itutu ku ’dumadru lororo lolu lo kimalo ku lepe i pirini. 6Kulia konu naga a na’bu kine se kine de: do aŋmoza konesi ti ŋutu ti Nikolai kilo‚ naga ma na lepe ŋmozi itro kine. 7Ŋutu laga lo gbo’da ku suwolo‚ ti lepe yingi kulia naga ma Yuka Nakiyena takindri tomoresi ti karuko kilo kine. Na ititikindra ŋutu lo tigalo i nyosu konye ti kedini lo ru laga i piri na’bu koru na Ŋun ina kata yulo.’ 8“Wurokindri malaikata lo tomore na karuko laga Samuruna yu kilo adi: ‘Ŋutu laga a kayo ku a ’dute laga kazu atuwa ’bo laga aru ’dolo nye lo kulia adi‚ 9“ ‘Na adeni sasanya nonuna ku telemera nonuna‚ ’bo do a korine. Na adeni momorozu na ŋutulu laga lo kulia adi se a Yahudi kilo, ti derengi ko ani gbo’da deŋa, ’bo ko a ŋutulu ti tomore na Satani kilo. 10Ku kukuze luŋulio laga mo do ku rumbi kulu. Mete, kasosoyini lo kulialo ilo nyoga ku zonga na ku’de ŋutulu kasu dridriŋini i drodrora yu, ma ta ku moroni ’busa, ’bo i kolozi mere gele ta iku rurumbi sasanya. Gbo’di ku teili lo to’diri yeŋadru tozo i tuwa, ’bo na ititikindra do yogono lo ru. 11Ŋutu laga lo gbo’da ku suwolo, ti lepe yingi kulia naga ma Yuka Nakiyena takindri tomoresi ti karuko kilo kine. Ŋutu laga lo tigalo, tuwa naga a togi murena aka ’bo’yu lepeni.’ 12“Wurokindri malaikata lo tomore na karuko laga Perigamo yu kilo adi: ‘Ŋutu laga lo gbo’da ku wale lo moro laga a lopi ku goto murelo, nye lo kulia adi, 13“ ‘Na adeni piri naga mo do sakani nu, piri naga ma si’de na tumata na Satanina gbo’dini nu. Do a’depakindra mugu kari kuwe kine, do aku renya rugo nonu naga mo do rugini nana, ’dibani kodro i luŋa lo Antipa lu kpe, laga a ka’dotoni lio lo bo na kuliana‚ ŋutu lio laga ku teili lo to’diri laga aremo kasu dridriŋinilo, i piri na sakani Satani nu. 14’Bo na gbo ku kuliata ’baziŋa seku do‚ adi do lu saka ku ŋutulu laga lo ’depakindra ’beri i togole lo Balama‚ lo togo’yu Balaka i ’delakindra na kumu lo pupugo ŋutu ti Isiraeli kilo i nyosu na kapa laga a ’i’ileta ti muloko laga a ’busa ’busa kilo ku kondra na konye lopi ilo kilo. 15’Bo ’do, do gbo ku ŋutulu ku’de laga lo ’depakindra ’beri i togole lo ŋutu ti Nikolai kilo. 16Kuwade lopuke teili. Kugbo ani gbo’da de, na itutu konu yu wuleŋa gele i moro kasi ko ku wale laga kuwe kutunilo. 17Ŋutu laga lo gbo’da ku suwolo, ti lepe yingi kulia naga ma Yuka Nakiyena takindri tomoresi ti karuko kilo kine. Na ititikindra ŋutu lo tigalo mana naga a’danana‚ na ititikindra lepe ŋurupi lokpe. I ŋurupi ŋanilo kini kari naluduko awuroki naga ku’de ŋutulu kilo aku deni kine‚ ŋolo a ŋutu laga lo rumbilo lo dendra ka’delo.’ 18“Wurokindri malaikata lo tomore na karuko laga Tuwatira yu kilo adi: ‘Ŋiro lo Ŋun laga ku konye be ŋedepa ti kima‚ laga mukuzi ti lepe kilo aziya be witi lotroru ilo‚ nye lo kulia adi‚ 19“ ‘Na adeni konesi konu kine‚ ku nyadru nonuna‚ rugo nonuna‚ kita naga mo do konakindri ŋutulu kilona‚ ku teili lolu lo rilelo‚ ’bo konesi konu naga a bo kine se na rodru naga a kayo kine. 20’Bo na gbo ku kulia seku do‚ adi do akolokindro noka naga Yezebeli, naga na lungu mugu a kakeyoni, naga na ’bo’boliza upi kuwe kilo ku togole lonyelo i kondra na konye lopi ku nyei na kapa laga a ’i’ileta ti muloko laga a ’busa ’busa kilo. 21Na kazu atikindra lepe baŋe na lopukoni teili‚ ’bo lepe a’biye ku lopugo na teili ku konye lopi kanye kilo. 22Kuwade na igugupakindra lepe i gbolo ki‚ ’bo kugbo ŋutulu laga lo kondra towute kasi lepe kilo laga aku lopugo teiliko ku konesi ti lepe kine‚ ko irurumbi sasanya koru. 23Na itutukaraki ŋazi ti lepe kilo‚ ’bo tomoresi giri ti karuko kilo idedeni adi na lo ga’yu yoyolozu na ŋutulu kilo ku teiliko kasiko kilo itrolo. Na ititikindra ŋutulu giri gele gele kasu dridriŋini be naga ma ko kondrinina. 24’Bo na kulia ku ta laga lo koloki Tuwatira yu‚ laga aku ’deba ilo togole de‚ laga aku deni kulia naga ma ku’de ŋutulu kilo lungi a kulia naga nagululo ti Satani kine kilo. Na takindra ta adi na ani ’delakindra ŋo le’de lo tomoni kasu kini. 25’Bo ’depakindrita ’beri i ŋo laga kasu yulo ti inga na aku yenga. 26Ŋutu laga lo tigalo‚ laga lo kondra kulia naga ma na nyadrini kine yeŋadru tozo i ’dute yulo‚ na ititikindra lepe teriŋi na tumatana ku zuro kilo giri i koŋo yu. 27Lepe iyuyugu ko ku ture laga a witilo, lepe ikpikpinyi ko i tukarakindra na ko be naga ma soŋgbolo gbagbalakani kinyikinyi ina, be naga ma na lepe rumbini teriŋi ku Monye liolo yu ina. 28Na ititikindra lepe lelegolo. 29Ŋutu laga lo gbo’da ku suwolo, ti lepe yingi kulia naga ma Yuka Nakiyena takindri tomoresi ti karuko kilo kine.’


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\