ROMA 15

1Yi laga ku teriŋi kilo angu kodro ti yi loke ŋutulu laga ’ba teriŋi kilo i ’dogu na tomoni nasikona, ka’bi yi ku kokonu be naga yi lepe lo nyadru. 2Ti yi giri gele gele kone be naga ma ŋutulu laga lo saka kaya gurubeni kilo nyadrinina i logu na ko‚ i toliriza na ko itro. 3’Bo Kristo kazu aku kondra be naga ma lepe lepe nyadrinina‚ ’bo be naga na wuronina adi‚ “Momorozu na kamomoro kolu kilo se na ’duki kuwe kini.” 4Kuwade kulia giri naga awuroki kazu ’bero kunu awuroki a todine kaya‚ ti yi gbo’dini ku yendru i metadru naga ŋero‚ igbonaga kulia na wuwuro kine tikindra teili lo rile ku ru’ya na teili ina. 5Ti Ŋun lo tikindra teili lo rile ku lo ru’ya teililo tiki ta yoyolozu nagele kasu dridriŋini be naga ku Kristo Yesu katanina, 6adi ma ta ku pudya Ŋun laga a Monye lo Mata lika Yesu Kristolo ku teili gele ku kutu gele itro. 7Kuwade rukundrita ’beri kasu dridriŋini be naga ma Kristo kazu rukundri ta ina‚ ma Ŋun pupura. 8’Bo na takindra ta adi Kristo ayeŋundra kazu a kalokoni lo Yahudi lo tataaro kilo ma lepe kpezi kulia ti to’diri ti Ŋun kine ’busa‚ i tolirikindra na sareta laga ma Ŋun sarakindri merenyezi kilo‚ 9adi ma Monyazi kilo ku pudya Ŋun ku ediyo lo lepelo. Be naga ma wuronina adi‚ “Ku kine kulia de na ipupudya do i dridriŋi na Monyazi kilo‚ na iwelo wirito lo purani kari konu kine.” 10Nyena tazini lepe ’do adi‚ “Ta Monyazi kilo‚ nyolanita nyola ku zuru lo lepelo kugele.” 11’Do‚ adi‚ “Pupureta Matalo‚ ta laga a Monyazi kilo giri ti zuro kilo giri pupure lepe.” 12’Bo Isaya atazu ’do adi‚ “Kukurita lo Yese ilo ipopondra. laga lo iŋiye a Mata ku Monyazi kilo i koŋo yu. ’Bo Monyazi kilo igbo’da ku yendru ku lepe yu.” 13Ŋun lo tikindra yendru ilo ti tiki ta nyolana ti zoreni zore kasu teilikoni ku teili lo trotrolo ku rugo nasuna‚ ma ta gbo’da ku yendru koru ku teriŋi na Yuka Nakiyena. 14Luŋaseri, na lepe adeni kulia kasu kine soso adi ta lepe azore ku kulia na’bu kine‚ ku dendrana itro‚ ta roromoki togo’yu ’beri itro kasu dridriŋini. 15’Bo i ina waraga de katani na awurokindro ta ku’de kulia ’ba kuze‚ i toyulukindro na ta kulia ti ’busa na’bu naga ma Ŋun tikindri na ina‚ 16i ’delakindra na na a kakitani lo Kristo Yesu ku kulia ti Monyazi kilo kine. Na lo kondra kita be ka’i’ilani i trugo na kuu na’bu na Ŋun ina ma Monyazi kilo yeŋundri be ’i’ileta laga ma Ŋun rugini a lo’bu laga atokela ku Yuka Nakiyena kilo. 17Kuwade na roromoki gbo’da ku pupudya na mugu ku Kristo Yesu katani ku kulia ti kita nio naga ma na konakindri Ŋun ina. 18’Bo na kukuze a ’diri i tazu na kuliata ku’de‚ ŋo kine a kulia ti Kristo naga ma lepe kondrini kuweni kine ka’delo, i tikindra na Monyazi kilo i sobu na kulia ti Ŋun kine ku kulia na tatayi ku na kokona kine itro‚ 19ku teriŋi na kpiyesi kine ku wonyesi kilo‚ kuteriŋi na Yuka Nakiyena. Kuwade na atutuzo trugo na kuu na’bu na Kristona ŋiyu Yerusalema yu ku kazi naga i lagani kine yeŋadru suu Iluriko yu. 20Nyadru nio naga kuwe teilini ina nye ina de‚ trukodru na kuu na’buna i pirito naga inga kari ti Kristo kine aku ’dinyani kata yu kunu‚ ka’bi na ku ’dugo kadi i muko na kadi na le’de ŋutu ki. 21Be naga ma wuronina adi‚ “Ŋutulu laga inga aku trukoki kulia ti lepe kine kilo‚ ko imemedra, ’bo ŋutulu laga inga aku yi kilo‚ ko idedeni kulia.” 22Kine kulia de agokindra na luŋa rodri kiko lo utuni na kasu yulo. 23’Bo tinade igbonaga na gbo ’ba ne’de piri i kondra na kita i kunu kazi de kata yuna‚ ’bo igbonaga na gbo ku puso kiŋazi rodri i utu naga kasu yuna‚ 24kuwade na kodro nyadru medra na ta i utu nio naga na utuni na Spania yuna. Ta kodro romoki nyomodru na i kiko yu i bo naga ma na dinikini kasi tana. 25’Bo tinade na inga lu tu Yerusalema yu i zonga na kapa lo lokoni ŋutu ti Ŋun kilo. 26Kazu ŋutulu ti Makedonia ku ti Akaya kilo arambu a na’bu i tundra na ’doketa i logu na lemerika laga ku ŋutu ti Ŋun kilo i dridriŋi yu Yerusalema yu kulu. 27Kulia ŋani kine a na’bu kasiko i konyeni‚ a ’diri ko gbo ku mori na ŋutulu ŋani kilo igbonaga kugbo Monyazi kilo laga aŋarundra koŋo na’bu na yukana ku Yahudi kiloni‚ gbode ti Monyazi kilo logi Yahudi kilo ku koŋo na’bu na muguna itro. 28Kuwade kugbo na laga atutuzo kine kulia de‚ kugbo na laga atikindra ko ilo ’doke de‚ na itutu Spania yu ku kiko laga kasulo. 29’Bo na adeni adi ku na laga ayenga kasu yu‚ na ma lu iyeŋadru ku koŋo na’bu na Kristona koru. 30Luŋaseri, na ma’yu mugu ku ta‚ ku Mata lika Yesu Kristo‚ ku nyadru na Yuka Nakiyena, moronita moro kasi na kugele‚ i magu na Ŋun ku na‚ 31adi ma Ŋun ninundri na i kenisi ti ŋutulu laga aku rugo‚ lo saka Yudaya yu kilo‚ adi ma ŋutu ti Ŋun laga Yerusalema yu kilo rugi a na’bu kita naga ma na konakindri se ina. 32Kuwade kugbo Ŋun laga anyari‚ ma na yeŋadru kasu yu ku nyola‚ ma yi ku rumbini teriŋi naludu i yuka kasi ta kugele. 33Ti Ŋun lo teili lo trotrolo gbo’dini ku ta giri. Amena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\