ROMA 16

1Na ilo kpekindra ta kulia ti sase nika naga Foibe‚ naga a kalokoni na tomore na karuko laga Kenkuria yu kilo. 2Kuwade rukundrita lepe a na’bu ku Matalo katani beti naga ma zukini ku ŋutu ti Ŋun kilonina. Loketa lo lepe ku kapazi laga ma lepe miyundrini kasuni kilo‚ igbonaga lepe ku mugu alogu luŋaseri rodri ku na lepe itro. 3Rometa roma ku Pirisila seku Akula laga a kakita kasi na kugele ku Kristo Yesu katani kilo. 4Ko kazu atikindra ’beri kodro i piri na tuwa ku kulia kuwe kine. Na tikindra ko iyete. Agbo’da na ka’deloni, ’bo tomoresi ti karuko laga a Monyazi kilo giri atikindra ko iyete itro. 5Rometa roma ku tomore na karuko laga lo momora kasiko kadi yu kilo itro. Rometa roma ku Epaineto laga ma na nyadri‚ laga a nyumuti lo Kristo laga lo trora a kayo Asia yu ilo. 6Rometa roma ku Maria naga kazu atrereka koru ku tana. 7Rometa roma ku Androniko seku Yunia laga a maratezi kuwe lo gbo’da ku na kugele i drodrore kata yu kilo. Ŋutulu ŋani kilo kulu adena koru ku lososonyo kilo i dridriŋini, laga lo gbo’da ku Kristo katani a kayizi kuwe kilo. 8Rometa roma ku Amupiliato, ŋutu laga ma na nyadri ku Matalo katani ilo. 9Rometa roma ku Urubano laga a kakitani seku na kugele ku Kristo katanilo seku Setakusa laga ma na nyadrilo. 10Rometa roma ku Apele laga adena a Kristayo lo’bulo. 11Rometa roma ku ŋutu laga a maratezi ti Arisitobulo kilo. Rometa roma ku Herodiana laga a marate liolo. Rometa roma ku maratezi ti Narikiso laga ku Matalo katani kilo. 12Rometa roma ku Turufaena seku Turufosa naga na trereka i kita na Matana katani kine. Rometa roma ku Perisi naga ma ŋutulu nyadri ina. Lepe atrereka koru i kita na Matana katani. 13Rometa roma ku Rufo laga lo pupura ku Matalo katanilo seku ŋote na lepe naga a nioŋa itrona. 14Rometa roma ku Asunikirito, Felegona‚ Herime‚ Patroba, Herima‚ ku luŋaseri lo saka kasi ko kilo. 15Rometa roma ku Fililogo seku Yulia ku Nereo ku sase na lepena‚ ku Glumupa ku ŋutu ti Ŋun laga lo saka kasi ko kilo. 16Rometa roma kasu dridriŋini ku rome lo nyadru nakiyena. Tomoresi ti karuko ti Kristo kilo giri aroma ku ta. 17Na ma’yu mugu ku ta‚ luŋaseri, adi boŋeta ŋutulu lo zondra kora na dridriŋi na ŋutulu‚ i tikindra na ko i bayi‚ i kokorozu na togole laga ma togoloni talo. Gireta gira ku ko. 18’Bo ŋutulu laga be kilo de kilo ani konakindra Mata lika Kristo kita tro‚ ’bo konakindra magori kase lepe kine. Ko ’bo’boliza ŋutulu laga ’ba rambu kilo ku kutuzi na’bu kase naga ta’bulusu kine. 19’Bo ta adena ku ŋutulu giri a kasopo ti kulia ti Ŋun kine‚ kuwade na gbo ku nyola ku kulia kasu kine‚ ’bo na nyadru adi gbo’dita ku tobodo i kondra na kulia na’bu‚ ’bo gbo’dita ’ba toro ka’bi ta ku kondra kulia naro. 20’Bo wuleŋa gele Ŋun lo teili lo trotrolo irorokakindra Satani kasu mukuzi kata. ’Busa na’bu na Mata lika Yesu Kristo ina ti gbo’dini ku ta. 21Timoteo laga a kakitani ku na kugele ilo‚ ku Lukio ku Yasona ku Sosipatro laga a maritezi kuwe kilo aroma ku ta. 22Na Teritio lo wudyo ina waraga de ilo‚ na aroma ku ta ku Matalo katani itro. 23Gayo laga lo rukundro yi a komo ku karuko ti tomorena kilo giri ilo aroma ku ta. Erasito laga a katiyuni lo riye ti kezi kine seku Kwarito, luŋase likalo aroma ku ta. 24’Busa na’bu na Mata lika Yesu Kristo ina ti si’dani ku ta giri. Amena.] 25Ti Ŋun purani pura lo gbo’da ku teriŋi i toliriza na ta be na kuu na’bu na tru na ku kulia ti Yesu Kristo kinena‚ be na kulia ti to’diri naga na mumuyi mumuyi i baŋe nazo‚ ’bo naga na kpeza ’beri tinade kinena. 26Kulia ŋani kine akpeza ’beri ku kukuzu na Ŋun lo yiŋiki kini ilo‚ ku kulia na wuwuro ti kakeyo kilo ma zuro kilo giri dendri kulia ŋani kine i rugo ku i sobu na kulia ti Ŋun kine. 27Ti Ŋun laga a Monye tobodolo purani pura ku Yesu Kristo paratra paratra! Amena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\