1 CORINTHIANS 14:5

5Kɔsaapnɛ mung ka ɔkkpɛlɛ annyɔɔng alɔɔknɛ yɔng bafaa likaan, ɔzzànga kɔttanɛ lɛsaap ka ayanganɛyɔng lɛsɔɔk za kɛbwɔɔlɔ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔlɔɔt wa ɔbwɔɔlɔnɛ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ulenɛ ɔlɔɔt wa lɛbaang ɔtta ɔlɔɔt wa ɔlɔɔknɛ bafaa likaan. Kwa ɔlɔɔknɛ luzɔɔm ɔkkpɛlɛ baala kɔyaam, ɔlɔɔt usinɛ baang lile ɔbwɔɔlɔ bwa ɔlɔɔknɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More