1 JOHN 3

1Ayɛnyɔng tɛ̀ttɛ̀ isaapnɛ Dedde. Utelebongyɛlɛ bul ɔsak ɔppyɛɛ ɔkkwɔɔyɛlɛ bwɔɔn ammɛ. Izzangayɔng bwɔɔn ammɛ ka lɔkkwɔɔn, kwakkwɛ vveeng ’wɔng mung usinɛyɛlɛ lɛsan ka usinɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɛssɛ ɔsan. 2Inngwa luppyam anaam, gedegede mung itii bwaan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔzzànga ba itaka isan doddo bwa ile ile. Isan lɔsan ittɛ ka Christ ule utuma, vvenɛ ile isseke tɛ̀ttɛ̀ ammɛ ka ile iyɛnmɛ tɛ̀ttɛ̀ ulenɛ. 3Ɔlɔɔt duu wa ɔyanganɛ luttina ’gwɔng ka Christ, ɔkatmɛ kɛyɔɔng usseke bubbi. Ɔtaa tɛ̀ttɛ̀ Christ ɔtaanɛ ɔsɛlɛ bubbi. 4Ɔlɔɔt duu wa ɔnaangnɛ bubbi, ɔttɔbong ka kɔlɔɔk, ka ɔbɛpɛnɛ lifɔɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm; ka bubbi bulenɛ lɛbɛpɛ lifɔɔ. 5Asanyɔng lɔsan attɛyɔng Christ utuma ka vveeng ’wɔng mung nkwaaning ɔsam bubbi ɔssɛbibbit. Ammɛ bubbi mɛ ba bule. 6Ɔlɔɔt duu wa ulenɛ ka bɔkaat la Christ bubbi ba ɔbɛlɛ lɛnaang. Ɔlɔɔt wa ɔnaangnɛ bubbi ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ mɛ ba ɔtaka ɔyɛn, ɔlɔk ɔsanmɛ. 7Bwaan anaam, tɛ̀ttɛ́ afɔngɔyɔng ɔlɔɔt ɔlɔk ɔfɛɛtwɔyɔng. Ɔlɔɔt duu wa ɔnaangnɛ kwa bbwak, ule wa bbwak, tɛ̀ttɛ̀ Christ ulenɛ bbwak. 8Ɔlɔɔt duu wa ɔnaangnɛ bubbi ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ ule wa Ɔnaang-a-kɛsɛɛm-a-kuyeeng, ka ɔggbanɛ bubbi lɛnaang ka ussinɛ ka lutte. Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm uffu ka ’kwɔng mung. Uffu kɛbɛpɛ kɛnaang a Ɔnaang-a-kɛsɛɛm-a-kuyeeng. 9Ɔlɔɔt duu wa ulenɛ waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm bubbi ba ɔbɛlɛ lɛnaang, ka lɛfal Ɔlɔɔmɔlɔɔm lilenɛ ka ammɛ. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ Abassɛ ammɛ, bubbi ba ɔbɛlɛ likkwoong ɔnaang ɛkɛtɛ ɛlɔk. 10Nggyan nttɛ nbwɔɔlɔwɔyɔng ppwool kwa bwaan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm la bwaan a Ɔnaang-a-kɛsɛɛm-a-kuyeeng balenɛ buubuu. Ɔlɔɔt duu wa usinɛ kwa bbwak lɛnaang, ɔlɔk ɔkpana ammɛ usimɛ lɛsaap, ɔlɔɔt ’wɔng baang Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lissi. 11Bɔtɔɔm bwa appyeenɛyɔng ka ussinɛ ka lutte ulenɛ kɛttɛ: itele wayyɔɔt tɛ̀ttɛ̀ itelenɛyɛlɛ kɛyɔɔng. 12Baala ile tɛ̀ttɛ̀ Cain, wa ussinɛ ka kikkwu Ɔnaang-a-kɛsɛɛm-a-kuyeeng, ka ɔwwɔɔlnɛ etele ammɛ, Abel. Nbɔng tɛ́ttɛ́ Cain ɔwwɔɔl etele ammɛ Abel? Ka bɛfɛɛn bya Cain ɔnaangnɛ bisinɛ bbwak lile, bya Abel ɔnaangnɛ bile bbwak. 13Ikpana anaam, tɛ̀ttɛ́ kɔkɛɛlɛwɔyɔng, atunnɛyɔng balɔɔt a vveeng ’wɔng. 14Isan lɔsan ittɛ igbatabong ikɔngɔ lubbe, iffu ka tɔkɔlɔ kuddu. Isan kwa ikpana ayyɔɔt isaapnɛyɛlɛ; ɔlɔɔt duu wa ɔsɛlɛnɛ kɛsaap utii ka lubbe. 15Ɔlɔɔt duu wa ɔkpana ammɛ utunmɛnɛ, ammɛ ulenɛ ɔwwɔɔl-a-balɔɔt. Asanyɔng lɔsan attɛyɔng ɔwwɔɔl-a-balɔɔt kuddu kwa kɛfal a kɛfal kwa ammɛ ba kule. 16Nkwɔng kulenɛ kwa isannɛ bwa kɛsaap kilenɛ. Christ ɔsam kuddu ammɛ unnyiyɛlɛ. Ayyɔɔt ɔgbaa issɛ isam kuddu ayyɔɔt innyi ikpana ayyɔɔt. 17Ulenɛ ka ɔyanga-bɔfɛɛn ɔyɛnnɛ ɔkpana ammɛ ka ulenɛ ka kɛggyan a bɔfɛɛn, ɔkkaamnɛ luppyam ufim ɔkpana ammɛ bɔfɛɛn bwa ɔggyannɛ kinnyi, ule ɔnaang nang ɔttɛ ammɛ unnyi mung Ɔlɔɔmɔlɔɔm latele? 18Bwaan anaam, kɛsaap ayyɔɔt kɛfɔngɔ kile tɛ̀ttɛ̀ lammwɔɔl za ilɔɔknɛ ka kamma, kɛtaa tɛ̀ttɛ̀ sa lɔkkwɔɔn, sa kɛyɔɔnɛsɛ kɛyɔɔng ka linaang. 19Nkwɔng kulenɛ kwa ile isan ittɛ ayyɔɔt ile ba Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa lɔkkwɔɔn. Nkwɔng kulenɛ tɛ̀ttɛ̀ ippyam ayyɔɔt ile iyanga kɛkkaam a luppyam ka lusso Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 20Ulenɛ bɔfɛɛn ippyam ibɛpɛnɛyɔngyɛlɛ isanbong ittɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttanɛ ippyam ayyɔɔt liggbenge; ɔsan bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ. 21Inngwa anaam, ulenɛ bɔfɛɛn ippyam ayyɔɔt isinɛyɛlɛ lɛbɛpɛ, iyanga kɛkkaam a luppyam ka lusso Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 22Bɔfɛɛn duu bwa ibapnɛ ka ammɛ vvenɛ itɔkbwɛ ka itelenɛ lafɔɔ ammɛ, inaang kwa kɔsaapmɛnɛ. 23Nkwɔng kulenɛ kwa ɔlɔɔknɛ ɔttɛ, iyanga kiyila ka lɛkɔɔl a Waan ammɛ, Jesus Christ. Wayyɔɔt ɔsaapyɛlɛ tɛ̀ttɛ̀ Christ ɔbwɔɔlɔnɛyɛlɛ. 24Ɔlɔɔt duu wa utelenɛ lafɔɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔlɔɔt ’wɔng baang ule wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm, Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔssɛ ule wa ammɛ. Nkwɔng kulenɛ kwa isannɛ ittɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ullu ka tɔkɔlɔ ayyɔɔt ka ulenɛyɛlɛ Kuyeeng ammɛ linnyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\