1 PETER 1

1Lɛmmwɔɔl ’zɔng lissi ka Peter, uyilabɔtɔɔm a Jesus Christ. Ɔtɔɔm ufee balɔɔt ba Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ, ba bammanɛ lɛkɔɔng bamii ɛkpansi a Pontus, la Galatia la Cappadocia la Asia ɔbɛtɛ la Bithynia. 2Dedde ayyɔɔt, Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔdɔkɔ ɔsangawɔyɔng ɔssanga bwa uttinanɛ la annyɔɔng, Kuyeeng ammɛ kɔnaangwɔyɔng azzangayɔng balɔɔt ba doddo kɔttɛ ateleyɔng Jesus Christ usseke linnyi ammɛ likkpɔlɔyɛlɛ laggbo. Numa lakke Ɔlɔɔmɔlɔɔm la bɔkaat bile bya annyɔɔng bɛttala-ɔttala. 3Iwomoyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm ayyɔɔt, abassɛ Uyini ayyɔɔt, Jesus Christ, kɛnaang! Unnyiyɛlɛ ufaa kɛfal ka kibbelɛttɔ ammɛ ka ufungalanɛ Jesus Christ ka lubbe. Nkwɔng kunnyinɛyɛlɛ luttina gwa doddo. 4Ile baang ka ikatnɛ kɛtɔk a ppyɛɛ wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulokonɛ balɔɔt ammɛ. Ulokobɛ ka libat ka ɛfɛɛn a ule usi lɛddɔlɔ, usi lɛbɛpɛ, usi bannyi libbe. 5Ppyɛɛ ule wa annyɔɔng, balɔɔt ba ussinɛ ka kiyila, lakke Ɔlɔɔmɔlɔɔm lakkalawɔyɔng kwa kuddu kwa kulenɛ ka lakpeke. 6Aggeleyɔng mkkpandɔk asan attɛyɔng kule bbwak ka illɛ ya ayɛnnɛyɔng akama ka annyɛ mung. 7Akama annyɔɔng ulenɛ kɛyɔɔ kɛttɛ kiyila annyɔɔng kile sa lɔkkwɔɔn. Bakɔɔm lɔkɔɔn ballɛ gold wa ulenɛ bɔfɛɛn bwa bubɛpɛnɛ. Kwakkwɛ bale ballɛ kiyila annyɔɔng sa kɛttanɛ gold nkwaaning kɛbbɔ; atɔkyɔng kuttu la lakke la latele ka Kɛtɔm sa Jesus Christ ule uffu. 8Atelemɛyɔng, ɔzzàngà mɛ ba ataka ayɛnyɔng. Ayilayɔng kwa ammɛ, ɔzzàngà mɛ ba ataka ayɛnyɔng. Ɔzzànga ɔwaawɔyɔng gaang gaang ɔsak kɛlɔɔk ka kamma, 9ka alenɛyɔng ka kɛtɔk a kuddu lɛfɛkɛlɛ annyɔɔng. Nkwɔng kulenɛ kwa kiyila annɔ kɛnaangnɛ. 10Kwa bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm babbenɛ luppyam baggyan kɔdɔkɔ kutum kuddu ’kwɔng mung. Babwɔɔlɔ lilɔɔk batum lɛsɔɔk ’zɔng baang za Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule unnyiwɔyɔng. 11Babum battɛ basan ɛkɛtɛ kule kule la tɛ̀ttɛ̀ kule kuffu. Uwɔng ɔdɔkɔnɛ ɛkɛtɛ ya Kuyeeng a Christ kwa kɔdɔkɔnɛbɛ ka kkwɔɔt kɔbwɔɔlɔnɛ ka babwɔɔlɔnɛ akama wa Christ ule ɔyɛn la latele za ule ɔyanga. 12Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔyɔɔ bappyee-kutolo ammɛ ’bɔng baang ɔttɛ kɛnaang abbɛ ba banaang ka budoddo bwa abbɛ biini, banaang kwa annyɔɔng ka balɔɔknɛ batum bɛfɛɛn ’byɔng baang bya alenɛyɔng lippyee gedegede mung ka babwɔɔlɔ Kuttu-Budoddo ka lakke Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kwa kussinɛ ka libat. Uwɔng ulenɛ bɛfɛɛn bya bayilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm baggyannɛ kɛsan bagbaa. 13Abama ippyam annyɔɔng akatyɔng linaang. Agepeleyɔng ppyɛɛ wa ale ayangayɔng ka ɛkɛtɛ ya Jesus ule uffu. 14Ateleyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Tɛ̀ttɛ́ afɔngɔyɔng bɛfɛɛn ’byɔng baang bya bɛsaapwɔnɛyɔng ka ɛkɛtɛ ya atakanɛyɔng kɔlɔɔk lɛsan bɛkɔɔm lafal annyɔɔng. 15Lutini ’gwɔng ataayɔng ka budoddo tɛ̀ttɛ̀ Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔkkwɔɔwɔnɛ ulenɛ doddo. 16Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔttɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛ, “Ataa ka budoddo, ka anaam nlenɛ ɔlɔɔt wa doddo.” 17Ka azɔɔmnɛyɔng luzɔɔm annyiyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔkaalnɛ kɛkaal ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ ɔssanga bwa ɔlɔɔt ɔlɔɔt ulenɛ lɛnaang, akkwɔɔmɛyɔng Dedde. Ka kulenɛ ning baang akɔɔmyɔng ɛkɛtɛ kuddu annyɔɔng ɔkkpɛlɛ ɛkpansi ka kwa kɔsaapmɛnɛ. 18Asanyɔng lɔsan bɔfɛɛn bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkɔɔmnɛ ɔkkalawɔyɔng ka babbu linaang ba bassinɛwɔnɛyɔng ka bagɛlɛnya annyɔɔng ba iyɛddɛ-iyɛddɛ. Ba ule tɛ̀ttɛ̀ bɔfɛɛn bwa akkwoongnɛ abɛpɛbwɛ tɛ̀ttɛ̀ silver ɔlɔk gold. 19Bigwugwulu bya bakɔɔmnɛ bɛdɔkɔ Christ wa ɔdɔkɔnɛ tɛ̀ttɛ̀ waan ɛtɔɔn wa ɔyyɛɛpnɛ ɔsɛlɛ lɛggba banaang bɛsangawɔnɛyɔng ka kɔlɔɔk. 20Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsangamɛbong tɛ́ttɛ́ ɔlɔɔm vveeng. Ɔzzanga uffubong ka bɛtɔm a lakpeke ’byɔng mung uzzenge luzzi annyɔɔng. 21Kussi kwa ammɛ ayilayɔng kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm, wa ufungalamɛnɛ ka lubbe unnyimɛ latele. Kwakkwɛ alokonɛyɔng kiyila la luttina annyɔɔng ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 22Gedegede mung ka alenɛyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk litele, azzaawɔyɔngbong kɛyɔɔng ayangayɔng kɛsaap sa lɔkkwɔɔn la bannyɔɔng a bayanga-kiyila, atele wannyɔɔng la vvɔn la luppyam gwa doddo. 23Ka lakke lɛmmwɔɔl a kuddu Ɔlɔɔmɔlɔɔm za kɛfal a kɛfal bappyɛlɛbong bamaatwɔyɔng tɛ̀ttɛ̀ bwɔɔn ɔlɔɔt ba ibakka abbɛ la ibassɛ bale babbe basi eggwu lɛkɔɔng. 24Tɛ̀ttɛ̀ luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ lɔttɛ, “Balɔɔt ɔkkpɛlɛ bale tɛ̀ttɛ̀ lifaat ka kɛmat, Lakke abbɛ ɔkkpɛlɛ lale tɛ̀ttɛ̀ idodo, lifaat libbenɛ, idodo ikkpɛɛ ittɔ. 25Ɔzz̀ang̀a lɛmmwɔɔl Uyini lɛtaa ka kɛfal a kɛfal.” Uwɔng ulenɛ lɛmmwɔɔl za Kuttu-Budoddo kɔkɔɔmnɛ kufeewɔyɔng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\