1 THESSALONIANS 3

1Kɔsak lɛttala isikwɛ ka luppyam lɛbɛlɛ likkwoong ibwɔɔp. Ɔzzànga ippyɛɛ iyanga luttina gwa kiffu kɛtaa kɛyɔɔng mung ka Athens. 2Ippyɛɛ itɔɔm Timothy, ɔkpana ayyɔɔt, wa ɔnaangnɛ kɛnaang ka kɛbwɔɔlɔ Kuttu-Budoddo a Christ la Ayyɔɔt. Ittɛ uffu ɔnaangwɔyɔng akkaamyɔng ka kiyila 3nkwaaning ɔlɔɔt ɔlɔk ka bɛzzɔkɔ annyɔɔng usi isimisimi lɛppyɛlɛ ka ale ayɛnyɔng kɛyɔɔ akama sa bayɔɔnɛ balɔɔt mung. Annyɔɔng biini asanyɔng lɔsan attɛyɔng kɛwwɔɔl a balɔɔt ’sɔng ule kɔlɔɔk kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm biini ɔttɛnɛ kɔnaang. 4Ka idɔkɔnɛ la annyɔɔng, ibwɔɔlɔwɔyɔng ittɛ ggboo ka lusso vvenɛ iyɛnyɔng akama ’wɔng mung tɛ. Ka asanɛyɔngkwɛ lɔsan, mung akkwɛ kulenɛ lɛnaang tɛ̀ttɛ̀ ilɔɔknɛ tɛ. 5Akkwɛ kɔnaangnɛ ntɔɔm Timothy. Nsikwɛ lɛbɛlɛ likkwoong nbwɔɔp ka luppyam. Ntɔɔmmɛ nttɛ ɔlɔk ɔsan tɛ̀ttɛ̀ ippyam annyɔɔng ilenɛ. Nsan lɔsan nttɛ baala kɔtaa tɛ̀ttɛ̀ ɔzzanganɛ ɔttɛ Satan ɔllɛwɔnɛyɔngbong ɔ̀zzánga ɔttɛ kɛnaang ayyɔɔt kɛttɔbong gbɔɔ kɛtaak. 6Mung Timothy ussibong bakang ka ɛfɛɛn annyɔɔng ɔppyɛlɛ. Ɔkɔɔmbong kuttu kwa iggelenɛ ufeeyɛlɛ. Akkwɛ kulenɛ kwa kutumnɛ kiyila la kɛsaap. Ɔbwɔɔlɔbongyɛlɛ ɔttɛ annyɔɔng attinayɔng mung kwa ayyɔɔt ɛkɛtɛ ɛlɔk. Ɔttɛ aggyanyɔngyɛlɛ kɛyɛn tɛ̀ttɛ̀ ayyɔɔt issɛnɛ iggyanwɔyɔng annyɔɔng kɛyɛn. 7Ka lilɔɔk ayyɔɔt ɔkkpɛlɛ la akama, ile baang la luttina ggwɔn keem itumwɔyɔng annyɔɔng ikpana ayyɔɔt. Kiyila annyɔɔng kɛnaangnɛyɛlɛ ikkaam luppyam. 8Isanbong ittɛ vvenɛ iddu, ulenɛ bɔfɛɛn abeenɛyɔng kkpɔk ka kɔlɔɔk Uyini. 9Gedegede mung ikkwoong mung iwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang innyiwɔyɔng. Iwomomɛ la laggele za iyanganɛ ka lusso Ɔlɔɔmɔlɔɔm ayyɔɔt kwa annyɔɔng. 10Kikoon la kɛtɔm, ile baang ka ittinanɛ ittɛ iyɛnwɔyɔng ka zzeen ɔlɔk isan bwa ile inaang kiyila annyɔɔng kɛkkaam. 11Dedde ayyɔɔt la Uyini ayyɔɔt, Christ, biini ɔbama ɛtɔk bbwak ulokoyɛlɛ issɛ iffu ka ɛfɛɛn annyɔɔng. 12Numa Uyini ɔnaang kɛsaap sa ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ ɔsaapwɔnɛyɔng kɛmmala, kiggbenge tɛ̀ttɛ̀ kɛsaap sa annyɔɔng asaapnɛyɔngyɛlɛ ayyɔɔt. 13Anaangnɛyɔng ning mung vvenɛ ippyam annyɔɔng ikkaam, ataayɔng bbwak ka lusso Ɔlɔɔmɔlɔɔm, Dedde ayyɔɔt, ka ɛkɛtɛ Jesus Christ ule ɔppyɛlɛ uffu la balɔɔt ba balenɛ ba ammɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\