BƐNAANG 1

1Nwomowɔbong Theophilus: Ka luvva anaam gwa ikeeng, nkkpɔk ntum bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya Jesus ɔnaangnɛ la lukopolo ammɛ, ka ussinɛ ka ɛkɛtɛ ya uttenɛ kɛnaang ammɛ, 2uffu ɔffɔ kɛtɔm sa umiinɛ ka libat. Bong tɛ́ttɛ́ umii ka libat, ɔkɔɔm lakke Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkamala balɔɔt ba ulenɛ lɛssang ɔttɛ bazzanga bayilabɔtɔɔm ammɛ. 3Ufungalanɛ ka lubbe ɔggba ka lalɔp a bɛtɔm laffa, ɔyɔɔmɛ kɛyɔɔng ka lusso balɔɔt ammɛ bikongo ggbadam. Ɔyɔɔbɛ ka ɛfɛɛn a basinɛ lɛbɛlɛ likkwoong bakangala. Bayila battɛ utii ka kuddu ka lɔkkwɔɔn. Bayɛnmɛ, ɔlɔɔk la abbɛ utum Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 4Baggbanɛ ɔkkpɛlɛ ɛfɛɛn nnyɔn, ɔkamalabɛ ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ agbatayɔng ka Jerusalem tɛ. Ataa akatyɔng lɛsɔɔk za nbwɔɔlɔwɔnɛyɔng kkpal nttɛ Dedde ɔttɛ vvenɛ unnyiwɔyɔng tɛ. 5John ɔdɔkɔ ɔnaangwɔyɔng baptizim la bannyi, ɔzzànga bwaan a bɛtɔm bisseke ssɛk vvenɛ banaangwɔyɔng baptizim la Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 6Bayilabɔtɔɔm a Jesus badudanɛ ɛfɛɛn nnyɔn la Jesus, babapmɛ battɛ, “Uyini, mung ɛkɛtɛ ɛffɔbong ya ale ka asanganɛ Israel ka bubili, annɔ asseke ubeet ayyɔɔt ɔɔ?” 7Jesus ɔttɛ, “Kɔlɔɔk kwa ɛkɛtɛ la kɛtɔm sa bɛfɛɛn ’byɔng bile bɛnaang, Dedde anaam ɔsannɛ. Kwa annyɔɔng asannɛyɔng lissi. 8Ɔzzànga vvenɛ ayangayɔng lakke Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka ɛkɛtɛ ya kule kuffu kuvvoongwɔyɔng. Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang, vvenɛ abeenɛyɔng ittɛɛsɛ ka Jerusalem la Judea, la Samaria ɔkkpɛlɛ ning ning, uddum ka ɛfɛɛn a ɛkpansi ekpekenɛ.” 9Uvvenɛ nkwɔng lɛlɔɔk umii ka libat ka balenɛ baang ka bappyɛɛkmɛnɛ tɔttɔt ikkpálá a lukpaaggbeede ifɛɛnmɛ, basimɛ lɛbɛlɛ lɛyɛn. 10Balɔɔt ’bɔng baang ɔkkpɛlɛ badɔkɔ batii baang ka bagbepnɛ lɛppyɛɛk tɛ̀ttɛ̀ Jesus umiinɛ ka libat. Eseese bayɛn balɔɔt baffa la balata iwɔkɔlɔ kitipili ka babeenɛbɛ ka bɛzzɔkɔ. Balɔɔt ’bɔng baang baffa battɛ, 11“Bwaan a bwalam a Galilee, abee appyɛɛkyɔng ’bɔng ka libat a lukpaagbeede? Jesus ’wɔng baang wa basammɛnɛ bagbata umii ka libat, vvenɛ ɔppyɛlɛ ning baang uffu tɛ̀ttɛ̀ ayɛnmɛnɛyɔng baang ka umiinɛ ka libat.” 12Bayilabɔtɔɔm a Jesus bappyɛlɛ isimisimi bamii Jerusalem. Ka ussinɛ ka lɛttaal a Olives ule kufaak mile uddum tɔkɔlɔ a ssala. 13Bamal Jerusalem bamii ka libat a ɛnyɔng ka tɔkɔlɔ lɛnɔk za bataanɛ: Badɔkɔ Peter, John, James, la Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew la Matthew, James waan Alphaeus, Simon wa lɔkaan ammɛ lɔsaapmɛnɛ gaang gaang, la Judas waan a James. 14Ɔkkpɛlɛ baggba ɛfɛɛn nnyɔn; bassɛɛn luzɔɔm ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ, ɔbɛtɛ la wanavva ’wɔng haang la Mary, abakka Jesus, la itele a Jesus. 15Bwaan a bɛtɔm bɛsaknɛ, bɔfɛɛn a lalɔp a balɔɔt ning bwɔlaaning ba bayanganɛ kiyila bataa mitin. Peter ufeele ɔlɔɔk lɛkkɔ ɔttɛ, 16“Ikpana anaam, lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm lilebong ka lɔkkwɔɔn tɛ̀ttɛ̀ Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔnaangnɛ David ɔlɔɔk kɔlɔɔk utum Judas wa ɔkɔɔmnɛ balɔɔt ba bakaanɛ Jesus ɛtɔk. 17Judas ɔdɔkɔ ɔlɔɔt wa kɔssɛ ayyɔɔt ka balemɛnɛ lɛsanga battɛ ɔyanga etini kɛnaang ka kɔssɛ ayyɔɔt.” 18(Judas ɔkɔɔm ikkpoko ya ɔyanganɛ ka babbu bɛnaang ammɛ ɔlɛɛp ɛkpansi. Baang ulenɛ ɛfɛɛn a ɔttɔnɛ ubbe lɛmmɛ lɛssa, bɛfɛɛn a tɔkɔlɔ bɛtta bɛllɔt. 19Balɔɔt ɔkkpɛlɛ ba ballunɛ Jerusalem bappyeekwɛ, ɔzzánga basseke ka bakkwɔɔnɛ ɛkpansi ’yɔng baang ‘Akeldama’, ka kukaan abbɛ ‘Ɛkpansi Linnyi’) 20Bakkpɔk ka luvva Psalms battɛ, ‘Numa ggwoon ammɛ lɔtaa kippwo, Tɛ̀ttɛ́ ɔlɔɔt ɔlɔk ullu ka tɔkɔlɔ.’ Babbal lɛkkpɔk battɛ, ‘Numa ɔlɔɔt ɔlɔk ɔtɔk kɛtaa kɛnaang ammɛ.’ 21- 22“Kwakkwɛ ɔlɔɔt ɔlɔk ule ɔddɔlyɛlɛ, ubee ittɛɛsɛ kifungala sa Jesus, Uyini, ufungalanɛ ka lubbe. Ɔlɔɔt ’wɔng baang ule ule ɔlɔɔt a kɔssɛ ayyɔɔt, wa ɔggbanɛ lissi ule baang ka ɛkɛtɛ ya Uyini Jesus ɔkɔɔmyɛlɛ ɔssɛ ukkpit, ka ussinɛ ka ɛkɛtɛ a John ukopolonɛ kɔlɔɔk a kɛnaang a baptizim tɔttɔt uffu ɔffɔ ka kɛtɔm sa basamnɛ Jesus bamii ka libat.” 23Ɔzzánga baddam bafɔngɔ balɔɔt baffa: Joseph, wa bakkwɔɔmɛnɛ Barsabbas (badɔkɔ bakkwɔɔmɛ Justus bagbaa), ɔbɛtɛ la Mathias. 24Bavvenɛ lɛddam, bazɔɔm battɛ, “Uyini, annɔ asannɛ ippyam balɔɔt ɔkkpɛlɛ. Uyini, ayɔɔyɛlɛ ka balɔɔt ba baffa ’bɔng mung, ɔlɔɔt wa alenɛ lɛsanga. 25Ɔtɔk kufuk a kɛnaang a ’sɔng tɛ̀ttɛ̀ uyilabɔtɔɔm annɔ, ussila lɛttɔ a Judas wa ulenɛ lɛgbata umii ka ɛfɛɛn a ussinɛ.” 26Bavvenɛ ning baang, bazzɔɔk iggo battɛ basanga lɛkɔɔl zzɔn ka lakɔɔl ’zɔng baang laffa. Keem iggo ittɔ, iffɛlɛ Mathias. Ɔzzánga basam Mathias batoolo la bayilabɔtɔɔm a Jesus ba zzɔɔppavvɔn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\