BƐNAANG 10

1Ɔlɔɔt ɔdɔkɔ baang ka Caesarea wa ɔzzanganɛ Cornelius, uggboggbo ɔlɔɔt ka isɔgya Rome. Kɛkaan isɔgya sa ulenɛ ka assɛ bakkwɔɔsɛ “Kɛkaan a balɔɔt Italy.” 2Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔdɔkɔ ɔlɔɔt wa kɔlɔɔk a luzɔɔm kɔsaapmɛnɛ. Ammɛ biini la itutum ammɛ bazɔɔm bannyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔdɔkɔ ɔlɔɔt wa uttelenɛ balɔɔt a Jews ba ɔbbɔlnɛbɛ. Ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ ule ka kɛzɔɔm kinnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 3Kɛtɔm ssɔn ka ikalangka ikkyaat kikoon ka ɔyɛnnɛ uyilabɔtɔɔm kpelegede wa uffunɛ utolo kutolo la ammɛ ɔttɛ, “Cornelius!” 4Ɔppyɛɛk uyilabɔtɔɔm ɔbbwɔpɔmɛ ɔttɛ, “Kule nang Dedde?” Uyilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Ɔlɔɔmɔlɔɔm uppyeebong luzɔɔm annɔ, ɔyɛnwɔ kɛnaang a kibbe lɛttɔ, ukkewɔbong. 5Atɔɔm balɔɔt balɔk gedegede mung bamii Joppa bakkwɔɔ ɔlɔɔt vvɔn wa ɔzzanganɛ Simon Peter. 6Ule ka bukekeen ka ssala ɔlɔɔt wa ɔzzanganɛ Simon, ɔnaang-ikkpa, wa ullunɛ ka lufoom a lihu.” 7Uyilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm ’wɔng baang umii. Ɔzzánga Cornelius ɔkkwɔɔ ibɔɔyi ammɛ balɔɔt baffa la wa sɔgya wa ulenɛ ɔlɔɔt a luzɔɔm wa ɔtaanɛ la ammɛ biini baffu. 8Ɔbwɔɔlɔbɛ kwa kɔnaangɛ, ɔsangabɛ ɔtɔɔm Joppa. 9Ɔffɔnɛ libbessolo ka balenɛ Joppa lɛkkɛtɛ, Peter ufeele umii ubbulu libat a ggwoon ɔttɛ umii ɔssɛɛn luzɔɔm. 10Buwɔɔng busaapmɛ, ɔggyan kazzi. Bale ka kɛnaang a kazzi, Peter ɔyɛn biyɛnɛ. 11Ɔyɛn ka libat liwongolonɛ, bɔfɛɛn bussi bakang busini buffu ka ɛkpansi. Bule tɛ̀ttɛ̀ kɛkkpa bɔfɛɛn sa lɛbaang. Buyanga lagook lanna. 12Bɛssanga isɛɛn ɔkkpɛlɛ bya bilenɛ ka lisse la bunɔɔn bile baang ka tɔkɔlɔ bɔfɛɛn ’bwɔng baang. 13Lɛmmwɔɔl lɛttɛmɛ, “Peter, afeele awwɔɔl azzi.” 14Ɔzzánga Peter ɔttɛ, “Uyini, ning baang baala kule, bɔfɛɛn bwa batakanɛbwɛ laggbo likup bafɔngɔ kang ba ntaka nzzi kɛtɔm kɛlɔk.” 15Lɛmmwɔɔl lɛbbal lɛttɛmɛ, “Tɛ̀ttɛ́ ayɛn bɔfɛɛn bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛbwɛ laggbo likup attɛ butii la laggbo.” 16Nkwɔng kɔnaang bikkpit bɛkkyaat tɛ́ttɛ́ buppyɛlɛ isimisimi bumii ka libat. 17Peter kɔkɛɛlɛmɛ kutum ifɛɛt a biyɛnɛ ’pyɔng baang pya ɔyɛnnɛ. Ɔttɛ ɔnaang, balɔɔt ba Cornelius ɔtɔɔmnɛ basanbong ssala Simon batii baang ka lusso kikku ka babeenɛ. 18Bakkwɔɔ babap battɛ, “Ukekeen ɔlɔk ule mung wa ɔzzanganɛ Simon Peter ɔɔ?” 19Peter ɔdɔkɔ ka kiffik a ifɛɛt a biyɛnɛ pyɔng baang. Ɔzzánga Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔttɛ, “Gɔpɔlɔ! balɔɔt bakkyaat bale mung ka baggyanwɔnɛ. 20Abamawɔ kɛyɔɔng amiiyɔng eseese; anaam ntɔɔmnɛbɛ.” 21Peter ufeele umii ɔbwɔɔlɔ balɔɔt ’bɔng baang ɔttɛ, “Anaam nlenɛ ɔlɔɔt wa aggyannɛyɔng, kulewɔyɔng nang?” 22Abbɛ bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Uggboggbo ɔlɔɔt ayyɔɔt, Cornelius, ɔtɔɔmnɛyɛlɛ tɛ. Ule ɔlɔɔt wa doddo ka ɔzɔɔmnɛ unnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm, balɔɔt a Jews ɔkkpɛlɛ batelemɛ lutele. Uyilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbwɔɔlɔmɛnɛ ɔttɛ ɔkkwɔɔwɔ amii ka ssala ammɛ nkwaaning uppyee kɔlɔɔk kwa ale alɔɔk.” 23Peter ɔkkwɔɔ balɔɔt ’bɔng baang bamii ka ssala Simon, ɔdɛmbɛ bakkwunu baang ka kɛtɔm ssɔn. Ɔffɔnɛ libbessolo, ɔlɔngɔlɔ bɛfɛɛn; bafeele bamii. Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ balɔk ba bassinɛ Joppa bakupmɛ bamii. 24Ka libbessolo ɔffɔ Caesarea, ka ɛfɛɛn ya Cornelius ɔtaanɛ ɔkatmɛ la ikpana ammɛ la inngwa ammɛ ya ɔkkwɔɔnɛbɛ. 25Peter ɔttɛ ɔmal ka tɔkɔlɔ, Cornelius ududamɛ ka lɛmma ggwoon; ɔttɔ ukunmɛ laddu ka lataak. 26Ɔzzánga Peter ɔttɛ, “Afeele, anaam mung ɔlɔɔt a gbɔɔ.” 27Peter utolo unnyi Cornelius ning baang tɔttɔt ɔmal ka ggwoon. Ɔyɛn balɔɔt ggbadam ka babbinɛ ka tɔkɔlɔ a ggwoon. 28Utolo unnyibɛ ɔttɛ, “Annyɔɔng biini asanyɔngbong attɛyɔng luzɔɔm a balɔɔt a Jews ba luyila ɔlɔɔt a Jews ɔlap ukoolo wa akanakana, ɔlɔk ɔssɛmɛ ɛnngwa. Ɔzzànga Ebinukkpaapi ɛyɔɔnɛbong ɛttɛ, tɛ̀ttɛ́ nppyɛɛk ɔlɔɔt ɔlɔk nttɛ baang ɔlɔɔt a laggbo ka kkwɔɔt. 29Kwakkwɛ nsinɛ lifim ka atɔɔmnɛ attɛ nffu. Kkpɔɔ kule nang atɔɔmnɛ attɛ nffu?” 30Cornelius ɔttɛ, “Ɔdɔkɔ liyaadɛ ussolo lisee ɛkɛtɛ ning bbwak ka nlenɛ ka kɛzɔɔm a luzɔɔm ka ggwoon anaam, ka ikalangka ikkyaat kikoon. Eseese nyɛn ɔlɔɔt la iwɔkɔlɔ ya illaatnɛ nyanya ka ubeenɛnɛ ka lusso. 31Ɔttɛ, ‘Cornelius! Ɔlɔɔmɔlɔɔm uppyeewɔbong luzɔɔm ukke kɛnaang a budoddo annɔ. 32Atɔɔm ɔlɔɔt umii Joppa, ɔkkwɔɔ ɔlɔɔt wa ɔzzanganɛ Simon Peter, wa ulenɛ ka bikekeen ka ssala Simon, ɔnaang-ikkpa wa ullunɛ ɔkkɛtɛ lihu.’ 33Ɔzzánga ntɔɔm eseese nkkwɔɔwɔ; alenɛ litele affu. Mung ɔkkpɛlɛ ayyɔɔt ile mung ka lusso Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka itaanɛ ikatwɔ ittɛ ippyee bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔddawɔnɛ ɔttɛ alɔɔk.” 34Peter ɔttɛ, “Gedegede mung nsanbong nttɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkɔɔm ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ kɛssanga ssɔn. 35Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbbwɔpɔmɛnɛ, ɔnaang kwa bbwak vvenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔtɔkmɛ, mkkpa ussi ɛfɛɛn duu. 36Asanyɔngbong bɔtɔɔm bwa ɔtɔɔmnɛ Jesus, Uyini balɔɔt ɔkkpɛlɛ, ufee balɔɔt a Israel, ɔbwɔɔlɔbɛ Kuttu-bɔkaat. 37Appyeeyɔngbong kɔlɔɔk kwa kɔnaangnɛ ka ɛkpansi Israel, kwa kuttenɛ ka Galilee ka ɛkɛtɛ a John uvvenɛ lukopolo a baptizim. 38Appyeeyɔngbong kwa kutumnɛ Jesus wa Nazareth, tɛ̀ttɛ̀ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔtɔɔmnɛ Kuyeeng ammɛ la lakke ufeemɛ, ufeele umii ɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ, ɔnaang budoddo. Uttula balɔɔt ɔkkpɛlɛ ba badɔkɔnɛ ka labɔɔk a Ɔnaang-a-kɛsɛɛm-a-kuyeeng, ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ la ammɛ. 39Ayyɔɔt ilenɛ ittɛɛsɛ lilɔɔk ɔkkpɛlɛ sa ɔnaangnɛ ka lɔkaan a Jews, la Jerusalem. Bakamamɛ bɛfɔl bakaka ka cross, ubbe. 40Ɔzzànga bɛtɔm bɛffa bɛsaknɛ ka bɛkkyaat Ɔlɔɔmɔlɔɔm ufungalamɛ ka lubbe; ɔnaangmɛ ɔttɛ balɔɔt bayɛnmɛ. 41Ka lusso balɔɔt ɔkkpɛlɛ lissi ka utumanɛ, utuma ka lusso balɔɔt ba balenɛ ittɛɛsɛ ya Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ lɛsanga. Izzi ivva la ammɛ ka ulenɛ ka lubbe lifungala. 42Ɔddayɛlɛ ɔttɛ ikopolo kuttu budoddo Ɔlɔɔmɔlɔɔm ibwɔɔlɔ balɔɔt Ɔlɔɔmɔlɔɔm ittɛ, uwɔng ulenɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ɔttɛ ɔzzánga ɔkaal a kɛkaal a bakokolo la babbu. 43Bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkkpɛlɛ balɔɔk batummɛ battɛ ɔlɔɔt wa uyilanɛ kwa ammɛ vvenɛ ɔsɔɔkmɛ bubbi ammɛ ka lakke lɛkɔɔl ammɛ.” 44Peter ɔdɔkɔ baang ka kɛlɔɔk, Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kusini kuffu kuvvoong balɔɔt ba badɔkɔnɛ baang ka bagɔpɔlɔnɛ. 45Balɔɔt a Jews ba bayanganɛ kiyila ba bassinɛ Joppa la Peter baffu, kɔkɛɛlɛbɛ gaang gaang ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔssɛnɛ ɔsɔɔk ikanakana Kuyeeng ammɛ 46ka bappyeenɛbɛ ka balɔɔknɛ likaan lilɔk, bakɔɔm babungu lɛbaang Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Peter ɔlɔɔk ɔttɛ, 47“Balɔɔt ’bɔng mung batɔkbong Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm tɛ̀ttɛ̀ ayyɔɔt itɔknɛ, ɔlɔɔt ule mung wa ule utunu balɔɔt ’bɔng mung kɛnaang a baptizim la bannyi ɔɔ?” 48Ɔzzánga ɔddabɛ ɔttɛ, banaang baptizim ka lɛkɔɔl a Jesus Christ. Balɔɔkmɛ battɛ ukkunu la abbɛ ka bwaan a bɛtɔm ssup.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\