BƐNAANG 12

1Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang, ubeet Herod utte kɛyɔɔ balɔɔt a luzɔɔm akama. 2Ɔkɔɔm ɔwwɔɔl James etele a John. 3Ɔyɛnnɛ ka kɔsaapnɛ balɔɔt a Jews, ɔkama ɔkama. Ɔkaa Peter, ɔssɛɛn ka igbakkɔpɔ. (Nkwɔng kɔnaang ka ɛkɛtɛ kazzi brɛɛd wa basinɛ yeast lɛssɛɛn.) 4Ulenɛ Peter lɛkaa ɔssɛɛn ka igbakkɔpɔ, lakup isɔgya lanna, za balɔɔt banna banna ka likup bakatmɛ. Herod ɔnngwa ɔttɛ vvenɛ ɔsangamɛ unnyi balɔɔt a Jews balenɛ Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ livve. 5Ɔzzánga Peter ɔtaa baang ka igbakkɔpɔ. Balɔɔt a luzɔɔm bazɔɔm gaang gaang bannyimɛ battɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔyaamɛ. 6Usseke kɛtɔm ssɔn sa nzang Herod busangamɛnɛ ufee balɔɔt a Jews. Peter ɔdɔkɔ ka bilaa ka bɛzzɔkɔ bakat-ikata baffa. Badɔkɔ bassɛɛnmɛ ikpɔkɔlɔ ka labɔɔk la bukkpɔ. Bakat-ikata badɔkɔ baang ka kikkwu a ssala igbakkɔpɔ ka kɛkat. 7Eseese ɔyɛn Uyilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka ubeenɛ baang kitipili. Buppwolo bullɔt ka tɔkɔlɔ ggwoon a igbakkɔpɔ. Uyilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnnyɛkɛ Peter ka kɛ̀kɔ̀pɔ́kɔpɔ ɔttɛ, “Afeele, zzuma!” Eseese ikpɔkɔlɔ ikkyaa Peter ka labɔɔk la bukkpɔ ittɔ ka lisse. 8Ɔzzánga Uyilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛ, “Aggbɔ ɛkkpa annɔ, asam ikkpa-bukkpɔ annɔ awɔkɔlɔ.” Ammɛ Peter ɔnaang ning baang, Uyilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛ, “Asam ewuulu annɔ awɔkɔlɔ, afeele akupnɛ.” 9Peter ukupmɛ batta ka tɔkɔlɔ igbakkɔpɔ. Peter biini gɔɔ ba ɔsan kwa Uyilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaangnɛ. Ɔnngwa ɔttɛ kɔlɔɔk a lɔlakala. 10Basak ɛfɛɛn a kɛkat ya ikeeng tɔttɔt basak kibee sa ibaala, tɔttɔt baffɔ ka lukuma kikkwu sa bakɔɔmnɛ bɛfɔl a bɛfɔl banaang. Assɛ kilenɛ sa awongolonɛ affɔ ka tɔkɔlɔ a ssala. Baffɔnɛ baang, kikkwu kiwongolosɛ kɛyɔɔng bassɛ baang basak batta. Bassɛ bamii ɛtɔk ɛtɔk ɔzzánga Uyilabɔtɔɔm ɔgbata ɔkɔngɔ Peter kitipili. 11Ɔzzánga Peter bɔk ɔsan kwa kɔnaangmɛnɛ, ukkuma baang ɔttɛ, “Nsanbong, Uyini ɔtɔɔmnɛ uyilabɔtɔɔm ammɛ ɔttɛ uffu ɔkkalanɛ. Ɔsanganɛ ka lakke a Herod la ɔkka wa balɔɔt a Jews bakkanɛ ɔkkpɛlɛ.” 12Ɔyɛnnɛ lilɔɔk ’sɔng ning baang ɔkkpɛlɛ, ufeele umii ka ssala Mary, abakka John Mark. Balɔɔt ggbadam badɔkɔ baang ka babbinɛ bazɔɔm luzɔɔm. 13Peter ubee ka vveeng; ulip ka lɛmma ggwoon. Ɔzzánga waanawanavva wa ulenɛ ka bubɔɔyi, wa ɔzzanganɛ Rhoda, uffu ɔppyɛɛk bwa bulipnɛ ka lɛmma ggwoon. 14Ɔkɔɔlɔnɛ lɛmmwɔɔl a Peter uggele gaang gaang, usumala kiwongolo lɛmma ggwoon. Ɔmma umii ɔbwɔɔlɔ babbɛ ka tɔkɔlɔ ɔttɛ, “Peter ule bakang ka vveeng ka ubeenɛ.” 15Balɔɔk la waan ’wɔng baang battɛ, “Attɔbong bikun.” Ɔzzánga Rhoda ɔttɛ ammɛ ɔlɔɔk ka lɔkkwɔɔn tɛ. Abbɛ battɛ, “Baang ɔyɛnbong kuyeeng ammɛ tɛ.” Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang ɔkkpɛlɛ, 16Peter ule baang ka ulipnɛ tɛ̀ttɛ̀ ulipnɛ baang. Abbɛ bamii bawongolo lɛmma. Bayɛnnɛ Peter, kɔkɛɛlɛbɛ gaang gaang. 17Ɔkkpabɛ labɔɔk, ɔttɛ bataa zzum. Ɔbwɔɔlɔbɛ tɛ̀ttɛ̀ Uyini, Ebinukkpaapi, ɔsangamɛnɛ ka igbakkɔpɔ ɔttɛ, “Abwɔɔlɔyɔng James la ikpana ammɛ ning baang ɔkkpɛlɛ.” Ɔgbata umii ka ɛfɛɛn ɛlɔk. 18Ussolonɛ lɔfɔm lububutu lɔttɔ bakat-ɔkat ka bɛzzɔkɔ. Peter ule? 19Herod unnyibɛ lakke ɔttɛ, baggyanmɛ. Ɔzzánga baggyanmɛ basimɛ lɛyɛn. Herod unnyi bakat-ikata ’bɔng baang ibap. Ɔdda isɔgya ilɔk ɔttɛ bawwɔɔlbɛ. Nkwɔng kɔsaknɛ, Herod ussi Judea, umii ɔtaa ka Caesarea ka bwaan a bɛtɔm ssup. 20Herod kutunmɛ gaang gaang la balɔɔt a Tyre la Sidon. Ɔzzánga bafeele ka kɛkaan, bamii ka ɛfɛɛn a Herod. Bakɔɔm ɛtɔk banaang Blastus uyila kwa abbɛ. Blastus ulenɛ ɔlɔɔt wa ɔkatnɛ ssala ubeet. Bamii bakup Herod bakkpengemɛ battɛ bappyɛlɛ bataa ka bɔkaat. Bàyila lakkpenge ka Tyre la Sidon balɛɛpnɛ kazzi abbɛ ɔkkpɛlɛ ka lɔkaan ubeet ’wɔng baang. 21Ka kɛtɔm ’sɔng baang sa bassɛɛnnɛ baloko, Herod ɔwɔkɔlɔ bɛfɛɛn a kibeet ɔtaa ka ugbaal a kibeet ammɛ. Ɔlɔɔk lɛmmwɔɔl, unnyi balɔɔt ’bɔng baang. Babungu battɛ, 22“Ɔlɔɔt lissi ɔlɔɔknɛ, Ebinukkpaapi ɛlɔɔknɛ.” 23Eseese Uyilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulip Herod ggwɔk ɔzzɔɔk ka usinɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm litele. Illɔɔng izzimɛ iwwɔɔl. 24Lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɛkama ɔkama lɛwaala. 25Barnabas la Saul bavve kɛnaang abbɛ. Basam John Mark ka Jerusalem bakɔɔm bappyɛlɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\