BƐNAANG 13

1Bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm la bakopolo-lukopolo badɔkɔ baang ka luzɔɔm gwa Antioch; Barnabas, Simon (wa bakkwɔɔmɛnɛ kibili), Lucius, (wa Cyrene) Manaen (wa ɔtaanɛ la Herod uggbenge), la Saul. 2Badɔkɔ ka kɛtaa buwɔɔng bannyi Uyini, Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔlɔɔkbɛ kɔttɛ, “Asangayɔng Barnabas la Saul alokoyɔng zzekep. Abbɛ bale banaang kɛnaang sa nkkwɔɔnɛbɛ nttɛ banaang.” 3Bataa buwɔɔng, bazɔɔm bannyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Batelebɛ labɔɔk batɔɔmbɛ bamii. 4Barnabas la Saul balenɛ limii ka Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔtɔɔmnɛbɛ baffɔ Seleucia, bamal akkpaat bamii Cyprus, lɔkaan gwa ballunɛ ka kasɛkɛ bannyi. 5Baffɔnɛ ka Salamis, bakopolo balɔɔt a Jews lɛmmwɔɔl-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka idda mitin. John Mark ɔdɔkɔ baang la abbɛ ka uttelenɛbɛ banaang kɛnaang Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 6Bassɛnɛ tɔttɔt basak ɛkpansi a Cyprus bamii baffɔ Paphos ka ɛfɛɛn a badudanɛ odibya wa ɔzzanganɛ Bar-Jesus, wa Jews, wa ɔtɔkmɛnɛ kɛyɔɔng ɔttɛ ammɛ uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 7Bar-Jesus ɔdɔkɔ ɛnngwa Sergius Paulus, uzzilɛttɔ ɛkpansi ’yɔng baang. Sergius Paulus ɔkkwɔɔ Barnabas la Saul baffu ka ɛfɛɛn ammɛ, ɔggyan ɔttɛ uppyee Lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 8Ɔzzánga Elimas ɔnaang a bɛmaanga ’wɔng baang ɔkangalabɛ. (Elimas ulenɛ lɛkɔɔl a Bar-Jesus za Greek) Ubum gaang gaang ɔttɛ uzzilɛttɔ ɛkpansi ’wɔng baang tɛ̀ttɛ́ ɔyanga kiyila utum Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 9Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔdɔkɔ la Saul wa bakkwɔɔmɛnɛ Paul. Ɔzzánga Paul ɔppyɛɛk ɔnaang-a-bɛmaanga ’wɔng baang ssii, 10ɔttɛ, “Annɔ waan a Ɔnaang-a-kɛsɛɛm a kuyeeng ’wɔng! Annɔ alenɛ kɔfɔk a bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya bɛyyɛɛpnɛ, ayanga lagban a kɛnaang a bubbi ɔkkpɛlɛ. Ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ aggyan attɛ asikili lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔzzanga lɛlaak. 11Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule ka usingwɔnɛ kɔbɔɔk gedegede mung assi ifim. Buppwolo kikoon vvenɛ ba abɛlɛ lɛyɛn ka ligbɛkɛ.” Eseese baang, Elimas ɔyɛn kisul ka kivvoongmɛnɛ ka zzeen, ɔssɛ ukpikpiti; ɔggyan ɔlɔɔt wa ule ɔlɔmmɛ ka kɔbɔɔk ɔkɔɔmnɛ ɛtɔk. 12Sergius Paulus ɔyɛnnɛ ning baang, ɔyanga kiyila. Kɔkɛɛlɛmɛ gaang gaang ka lukopolo gwa bakopolonɛ batum Uyini. 13Paul la balɔɔt ammɛ bamal akkpaat ka Paphos bamii Perga ka Pamphylia. John Mark ɔgbata ɔkɔngɔbɛ baang ɔppyɛlɛ isimisimi umii Jerusalem. 14Bafeele ka Perga baffu Antioch ka Pisidia. Bafeele ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ bamii bataa ka idda mitin a balɔɔt a Jews. 15Bavvenɛ luvva Lafɔɔ a Moses la gwa Bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɛkkwɔɔ, Baggboggbo balɔɔt a mitin ’bɔng baang basanga bɔtɔɔm, battɛ, “Ikpana ayyɔɔt, iggyan ittɛ alɔɔkyɔng kɔlɔɔk la balɔɔt ayyɔɔt baang, ayanganɛyɔng kɛbba-bikɔɔm pya ale ka abbanɛyɔngbɛ.” 16Paul ufeele ubee uwung labɔɔk utte kɛlɔɔk ɔttɛ, “Bayyɔɔt a Israel, la balɔɔt ba balenɛ mung ba bazɔɔmnɛ bannyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm, agɔpɔlɔnɛyɔng! 17Ɔlɔɔmɔlɔɔm a balɔɔt ’bɔng mung Israel, ɔsanga balɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ ɔnaangbɛ bazzanga lɔfɔɔn gwa lɛbaang ka ɛkɛtɛ ya balenɛ bakekeen ka Egypt. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkɔɔm lakke ammɛ ɔsangabɛ ka Egypt. 18Ɔkɔɔmbɛ ka luppyam gwa doddo ka lalɔp a likkpa laffa ka kasɛkɛ kɛmat. 19Ɔbɛpɛ ifɔɔn innamikkyaat ka ɛkpansi a Canaan. Ɔsam ɛkpansi unnyi balɔɔt ammɛ, bayanga, 20ka nnɔ la lalɔp a likkpa laffa la likkpa zzɔɔp. “Nkwɔng kɔsaknɛ unnyibɛ bakaal-a-kɛkaal, bakaal kɛkaal abbɛ tɔttɔt uddum ka ɛkɛtɛ uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔzzanganɛ Samuel. 21Babapnɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm battɛ unnyibɛ ubeet, Ɔlɔɔmɔlɔɔm unnyibɛ Saul, waan a Kish wa ussinɛ ka kikkwu a Benjamin, ɔttɛ ɔzzánga ubeet abbɛ ka lalɔp a likkpa laffa. 22Ɔsanganɛ Saul ka kibeet, ɔbbal David, waan a Jesse, lɛsanga ɔzzangabɛ ubeet. Nkwɔng kɔdɔkɔnɛ kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔknɛ utummɛ ɔttɛ, ‘Nyɛnbong, nsan nttɛ David, waan a Jesse, ulenɛ kɛssanga ɔlɔɔt sa kɛsaapnɛnɛ; kɛssanga ɔlɔɔt wa ule ɔnaang kɔlɔɔk ɔkkpɛlɛ kwa nttɛnɛ ɔnaang.’ 23Jesus wa ussinɛ ka kikkwu a David ɔdɔkɔnɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ɔtɔɔm ɔttɛ uffu ɔkkala balɔɔt a Israel, tɛ̀ttɛ̀ ɔggbanɛ lɛlɔɔk uloko. 24Bong tɛ́ttɛ́ Ɔkkala-ikkala wa ɔzzanganɛ Jesus utte kɛnaang ammɛ, John ɔggba balɔɔt ɔkkpɛlɛ ka Israel likopolo ɔttɛ bakkyaa kɛnaang a bubbi bafɔngɔ, banaang baptizim. 25Ɔffɔnɛ ɛkɛtɛ a John ule ka uvvenɛ kɛnaang a luzɔɔm ammɛ, ɔlɔɔk la balɔɔt ’bɔng baang ɔttɛ, ‘Attina attɛyɔng anaam nyinɔɔng? Anaam lissi nlenɛ ɔlɔɔt wa akatnɛyɔng. Ɔzzànga ppyɛɛkyɔng: ule ka uffunɛ ukupnɛ. Anaam gɔɔ ba nkkɔnɔ wa nkkyaamɛnɛ ikkpabukkpɔ.’ 26“Ikpana anaam, balɔɔt a kikkwu Abraham, ikanakana ba bazɔɔmnɛ bannyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm; Lɛmmwɔɔl a kuddu ’zɔng mung ɔtɔɔm ufeeyɛlɛ ayyɔɔt! 27Balɔɔt ba ballunɛ ka Jerusalem la bazzilɛttɔ abbɛ, basi lɛsan battɛ ammɛ ulenɛ Ɔkkala-ikkala, gɔɔ basi lippyee lammwɔɔl a bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm za bakkwɔɔnɛ Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ la ssɔn. Balɔngɔlɔ banaang lɛmmwɔɔl a bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm lile ka lɔkkwɔɔn ka bakaanɛ Jesus bawwɔɔl. 28Jesus kɔlɔɔk usi lɛzzɔɔk kwa kɔbbɔlnɛ kule kwa kɛwwɔɔlmɛ, bakongo lukongo battɛ Pilate ɔwwɔɔlmɛ. 29Balenɛ bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ livve lɛnaang tɛ̀ttɛ̀ Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ lutummɛ, basinimɛ ka libat a cross, basam bamii balli. 30Ɔzzànga Ɔlɔɔmɔlɔɔm ufungalamɛ ka lubbe. 31Ɔyɔɔmɛ kɛyɔɔng ka kɛtɔm ppwap, balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ba bakkumanɛ ka ussinɛ Galilee bamii Jerusalem bayɛnmɛ. Gedegede mung abbɛ balenɛ ittɛɛsɛ ammɛ ka lusso balɔɔt a Israel. 32- 33Mung ayyɔɔt ikɔɔmnɛ Kuttu-budoddo Ɔlɔɔmɔlɔɔm iffu ibwɔɔlɔwɔyɔng. Akkwɛ kulenɛ kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔknɛ la balɔɔt ayyɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ ɔttɛ vvenɛ ɔnaangkwɛ. Mung ɔnaangbongkwɛ unnyiyɛlɛ ayyɔɔt ba ilenɛ ba kikkwu abbɛ ka kifungala sa ufungalanɛ Jesus ka lubbe. Kule tɛ̀ttɛ̀ bakkpɔknɛ ka Psalm lakkɔ laffa, battɛ ‘Annɔ alenɛ waan anaam, mmwɔɔn anaam nsseke ssaawɔ.’ 34Nkwɔng kulenɛ kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔknɛ utum kifungala Jesus ka lubbe ɔfɔngɔ kɛbɛlɛ libbe ɔttɛ, ‘Vvenɛ nnaangwɔ ppyɛɛ ka lɔkkwɔɔn wa nlɔɔknɛ nttɛ vvenɛ nnaang David’. 35Kule tɛ̀ttɛ̀ ɔlɔɔknɛ ka ɛfɛɛn ɛlɔk ɔttɛ, ‘Baala afɔngɔ waan, ukeewaan annɔ, ɔyɛn akama ɔddɔlɔ.’ 36David utele Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka ɛkɛtɛ ammɛ. Ɔzzànga ka ubbenɛ, badɔkɔ ballimɛ ka ɛfɛɛn a ballinɛ balɔɔt ammɛ ba iyɛddɛ-iyɛddɛ ɔyɛn akama ɔddɔlɔ. 37Ɔzzànga ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ufungalanɛ ka lubbe, akama usi lɛyɛn wa kɛddɔlɔ. 38- 39Ikpana anaam, ɔkkpɛlɛ annyɔɔng asanyɔng ka lɔkkwɔɔn attɛyɔng, kussi ka Jesus tɛ́ttɛ́ bakopolowɔyɔng bɔtɔɔm bwa butumnɛ kɛsɔɔk a bubbi. Ɔkkpɛlɛ annyɔɔng asan attɛyɔng ɔlɔɔt duu wa uyilanɛ kwa ammɛ vvenɛ ɔsangamɛ ka bubbi ɔkkpɛlɛ, bwa Lafɔɔ a Moses lasinɛ likkwoong lasangamɛ. 40Asan anaangyɔng, tɛ̀ttɛ́ kwa bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm balɔɔknɛ kuffu kɔnaangwɔyɔng tɛ! ka battɛnɛ, 41‘Ppyɛɛk, annyɔɔng bakpɛn a balɔɔt ’bɔng! Kɔkɛɛlɛwɔyɔng abbeyɔng! Kɛnaang sa nnaangnɛ mung ka lizan annyɔɔng kilebong kɛnaang sa ale asiyɔng liyila gɔɔ ɔlɔɔt ɔlɔk ɔbwɔɔlɔwɔyɔng ifɛɛt assɛ!’ ” 42Paul la Barnabas bale ka kɛtta kɛgbata ka ɔdda mitin, ɔzzánga balɔɔt balɔk bakkwɔɔbɛ. Babwɔɔlɔbɛ battɛ vvenɛ bappyɛlɛ baffu ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ kɛlɔk nkwaaning babbalbɛ lilɔɔk ’sɔng baang lɛbwɔɔlɔ. 43Balɔɔt balenɛ ka ɔdda mitin lɛgbata, balɔɔt a Jews la ikanakana ggbadam ba balenɛ ka luzɔɔm a Jews bakup Paul la Barnabas. Bayilabɔtɔɔm a Jesus babbabɛ bikɔɔm battɛ bataa ssii baddu kuddu lakke Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 44Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ kɛlɔk kɛffɔnɛ, naanga ɔkkpɛlɛ abbɛ kwɛɛnɛ-kwɛɛnɛ baffu kippyee lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 45Balɔɔt a Jews bayɛnnɛ balɔɔt ggbadam luleep lɔnaangbɛ gaang gaang, bakangala bwa Paul ɔdɔkɔnɛ ɔlɔɔk, bassɛɛnmɛ ka bɛnɔk. 46Paul la Barnabas bakama ɔkama balɔɔk bagbaa battɛ, “Kɔdɔkɔ bbwak kɔsak ka ittenɛ lɛmmwɔɔl lɛlɔɔk ibwɔɔlɔwɔyɔng annyɔɔng. Ngkka ka alenɛyɔngzɛ lifim attɛ ba akkɔnɔyɔng ba kuddu kwa kɛfal a kɛfal, ile ka igbatanɛ issekewɔyɔng imii ikup ikanakana. 47Uwɔng ulenɛ lafɔɔ za Uyini, Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛyɛlɛ linnyi: Ɔttɛ, ‘Nlokowɔyɔng nttɛ aleyɔng buppwolo ikanakana, aleyɔng ɛtɔk a kuddu ɛkpansi ɔkkpɛlɛ’ ” 48Ikanakana bappyeenɛ ning baang, baggele babungu bɔtɔɔm bwa Uyini ɔtɔɔmnɛ. Balɔɔt ba ulenɛbɛ lɛssang ɔttɛ baddu kuddu kwa kɛfal a kɛfal bayanga kiyila. 49Lɛmmwɔɔl a Uyini lɛwaala ifɛɛn ifɛɛn ɔkkpɛlɛ ka ɛkpansi ’yɔng baang. 50Balɔɔt a Jews babum battɛ banaang bakkwu-lusso ɛkpansi ’yɔng baang la bwanavva Ikanakana ba bazɔɔmnɛ bannyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm bayɔɔ a Paul la Barnabas akama. Baggbabɛ, bagbata ka ɛkpansi abbɛ. 51Abbɛ bakkwɔlɔ ibut ka bukkpɔ abbɛ ballɔt bappyɛɛkbɛ. Bagbata bamii lɛffɛ za lɛzzanganɛ Iconium. 52Balɔɔt a kɔssɛ a Jesus ba balenɛ ka Antioch badɔkɔ ka laggele gaang gaang. Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔdɔkɔ la abbɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\