BƐNAANG 15

1Balɔɔt balɔk bassi ka Judea bamii Antioch bakopolo balɔɔt ba bayilanɛ kwa Jesus battɛ, “Bwa bule bunaang ayangayɔng kuddu kwa kɛfal a kɛfal ba bule, asinɛyɔng lataa lɛzza tɛ̀ttɛ̀ Lafɔɔ a Moses lalɔɔknɛ.” 2Paul la Barnabas bayanga ikangala gaang gaang la abbɛ batum kɔlɔɔk ’kwɔng mung. Ɔzzánga basanga Paul la Barnabas la balɔɔt balɔk ba balenɛ ka Antioch battɛ bamii Jerusalem babap bayilabɔtɔɔm-a-Jesus la bagɛlɛnya-luzɔɔm lɔbap batum kɔlɔɔk ’kwɔng baang. 3Balɔɔt-a-luzɔɔm batɔɔmnɛbɛ. Keem ka bassɛnɛ Phoenicia la Samaria, babwɔɔlɔbɛ tɛ̀ttɛ̀ Ikanakana balenɛ kiyila lɛyanga batum Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Bayanga-kiyila bappyeenɛ kuttu ’kwɔng mung, baggele gaang gaang. 4Paul la Barnabas baffɔnɛ Jerusalem, balɔɔt-a-luzɔɔm la bayilabɔtɔɔm-a-Jesus la bagɛlɛnya baggelebɛ gaang gaang ka bappyeenɛ lilɔɔk ’sɔng baang ɔkkpɛlɛ sa babwɔɔlɔnɛbɛ ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaangnɛ unnyibɛ. 5Balɔɔt a Pharisees balɔk ba bayanganɛ kiyila bafeele balɔɔk battɛ, “Bale ba kɛzza lataa la kɛbwɔɔlɔbɛ kɛttɛ batele Lafɔɔ a Moses.” 6Bayilabɔtɔɔm a Jesus baggba ɛfɛɛn kkwɔn banaang luttina la bagɛlɛnya batum lɔbap ’gwɔng baang. 7Balenɛ lɛsak lɛlɔɔk, Peter ufeele ubee ɔttɛ, “Ikpana anaam asanyɔngbong ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔggbanɛnɛ lɛsanga ka bɛzzɔkɔ annyɔɔng ɔttɛ nkopolo Ikanakana Kuttu-budoddo bɔtɔɔm ammɛ nkwaaning bappyee bayanga kiyila. 8Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔsannɛ ippyam a balɔɔt ɔkkpɛlɛ ɔyɔɔ ɔttɛ uyilabong kɛtɔk Ikanakana ka unnyinɛbɛ Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm tɛ̀ttɛ̀ unnyinɛyɛlɛ ayyɔɔt. 9Bubuu-buu bulɔk usi lɛnaang ka bɛzzɔkɔ ayyɔɔt la abbɛ. Ɔsɔɔkbɛ bubbi abbɛ ka balenɛ kiyila lɛyanga. 10Anaang nang tɛ́ttɛ́ aggyanyɔng kɛllɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka asamnɛyɔng latɔkɔ afeekyɔng balɔɔt ba bayanganɛ kiyila za balɔɔt ayyɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ basinɛ likkwoong batɔkɔ, gɔɔ ayyɔɔt mung. 11Maaye! Iyanganɛ kiyila, iddu ka lakke Uyini, Jesus Christ tɛ̀ttɛ̀ abbɛ.” 12Kibbi ’sɔng baang ɔkkpɛlɛ basseke zzum ka bataanɛ ka bappyeenɛ Barnabas la Paul ka balenɛ ka kɛbwɔɔlɔ bɛmaanga la bɛfɛɛn a bikɛɛlɛ ɔkkpɛlɛ bya Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkɔɔmnɛbɛ ɔnaang ɔyɔɔ Ikanakana. 13Bavvenɛ lɛlɔɔk, James ufeele ɔttɛ, “Gɔpɔlɔnɛyɔng ikpana anaam! 14Simon ussuma lɛbwɔɔlɔ tɛ̀ttɛ̀ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkɔɔmnɛ ɛtɔk ɔyɔɔ Ikanakana kibbe-lɛttɔ ɔkkpɛlɛ, ka ulenɛ balɔɔt lɛsanga ka bɛzzɔkɔ abbɛ, bazzanga balɔɔt ammɛ biini. 15Lammwɔɔl a bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm lale bbwak latum ’kwɔng mung tɛ̀ttɛ̀ Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ lɔttɛ 16‘Ebinukkpaapi ɛlɔɔk ɛttɛ, ‘Nkwɔng kɔsaalnɛ vvenɛ nppyɛlɛ. Vvenɛ nppyɛlɛ nfeele kikku a David sa kilenɛ lɛttɔ. Vvenɛ nppyɛlɛ bɛfɛɛn assɛ nloko, nppyɛlɛ nbɔɔk. 17Balɔɔt ɔkkpɛlɛ vvenɛ baggyan Ebinukkpaapi, Ikanakana ɔkkpɛlɛ ya nlenɛ lɛkkwɔɔ nttɛ ya anaam biini. 18Ebinukkpaapi ya ɛggbanɛ balɔɔt lɛnaang basan ’kwɔng ɛlɔɔknɛ.’ 19James ɔbbal lɛlɔɔk ɔttɛ, “Ulenɛ ka luppyam anaam ifɔngɔ Ikanakana ba bale ka basikilinɛ bappyɛɛk Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔlɔɔk lɛggyan. 20Lutini ’gwɔng ikkpɔk luvva ibwɔɔlɔyɔngbɛ ittɛ, bafɔngɔ kazzi kwa balekwɛ lɛkɔɔm bazɔɔm ilat kizzi, tɛ̀ttɛ́ bassɛ kɛzak. Tɛ̀ttɛ́ bazzi ɛsɛɛn ya bazzengelenɛyɛ ɔlɔk bazzi linnyi. 21Baggba Lafɔɔ-a-Moses lɛkkwɔɔ ka idda mitin a balɔɔt a Jews, Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ la ssɔn, bakopolo lɛmmwɔɔl ammɛ ka laffɛ ka laffɛ.” 22Bayilabɔtɔɔm-a-Jesus la bagɛlɛnya, la balɔɔt-a-luzɔɔm ɔkkpɛlɛ bataa ɛfɛɛn kkwɔn batini battɛ basanga balɔɔt balɔk babɛtɛ Paul la Barnabas bamii Antioch. Ɔzzánga basanga Judas, wa bakkwɔɔmɛnɛ Barsabas, la Silas. Balɔɔt ’bɔng baang baffa balenɛ ba balɔɔt-a-Jesus batelenɛbɛ gaang gaang. 23Batɔɔmbɛ lɛmmwɔɔl ’zɔng bamii: “Ayyɔɔt ikpana annyɔɔng, bayilabɔtɔɔm-a-Jesus la bagɛlɛnya, itɔɔmnɛ luwomo ifeewɔyɔng annyɔɔng ikpana ayyɔɔt ba alenɛyɔng Ikanakana ka Antioch la syria la Cilicia. 24Ippyeebong ittɛ balɔɔt a kɛkaan ayyɔɔt balɔk bafeelebong baffu balɔɔk lilɔɔk sa litunwɔnɛyɔng. Ayyɔɔt kɔlɔɔk kɔlɔk bɛ ba itaka itɔɔm. 25Keem idudabong itini; iyila kɛsanga balɔɔt itɔɔm ka annyɔɔng. Vvenɛ baffu la inngwa luppyam ayyɔɔt, Barnabas la Paul, 26ba balenɛ liyila kɛtaka lɛfal abbɛ ka kɔlɔɔk Uyini ayyɔɔt Jesus Christ. 27Itɔɔmbong Judas la Silas baffu. Vvenɛ bakɔɔm kamma abbɛ babwɔɔlɔwɔyɔng bɛfɛɛn ’byɔng mung bya ikkpɔknɛ. 28Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm la ayyɔɔt iyilabong ittɛ bulɔk bwa bukoolonɛ baala innyiwɔyɔng ɔgbaa la lafɔɔ ’zɔng mung: 29Tɛ̀ttɛ́ azziyɔng kazzi kwa balenɛ lɛkɔɔm bazɔɔm ɛlat; tɛ̀ttɛ́ azziyɔng linnyi; tɛ̀ttɛ́ azziyɔng ɛsɛɛn ya bazzengelenɛyɛ. Akɔɔmwɔyɔng kɛyɔɔng assekeyɔng kɛssɛ-kɛzak. Vvenɛ aleyɔng balɔɔt ba doddo akkyaanɛyɔng bɛfɛɛn ’byɔng ɔkkpɛlɛ afɔngɔyɔng! Ataayɔng doddo.” 30Bayilabɔtɔɔm bɔng baang bamii Antioch. Baffɔnɛ bakang, bakkwɔɔ kɛkaan a bayanga-kiyila, baloko ɛfɛɛn kkwɔn, bannyibɛ luvva ’gwɔng baang. 31Bavvenɛ luvva lɛkkwɔɔ, baggele gaang gaang ka bɔtɔɔm bwa batɔɔmnɛ bafeebɛ bunnyinɛbɛ kɛkkaam a luppyam. 32Judas la Silas, ba balenɛ bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm, batolo kutolo la bayanga-kiyila ɛkɛtɛ ɛlɔm. Bannyibɛ lakke, babbabɛ bikɔɔm. 33Balenɛ bakang lɛtaa ɔmmɛ, bayanga-kiyila batɔɔmbɛ ka bɔkaat bappyɛlɛ isimisimi bamii ka ɛfɛɛn a balɔɔt ba batɔɔmnɛbɛ. [ 34Ɔzzánga Silas ɔnaang lɔnngwa kɛtaa bakang.] 35Paul la Barnabas bataa ka Antioch ɛkɛtɛ ɛmmɛ. Batoolo la balɔɔt balɔk ggbadam bakopolobɛ lɛmmwɔɔl Uyini. 36Paul ɔlɔɔk la Barnabas ɔttɛ, “Feele ippyɛlɛ isimisimi imii ikoolo ikpana ayyɔɔt ka laffɛ za ilenɛbɛ lɛmmwɔɔl Uyini likopolo ɔlɔk isan tɛ̀ttɛ̀ balenɛ.” 37Barnabas ɔdɔkɔ ɔggyan ɔttɛ nzang ɔsam John Mark bakɔɔm bassɛ. 38Ɔzzánga Paul ufim kɛsammɛ bakɔɔm bamii ka ɔdɔkɔnɛ ɔgbata ɔkɔngɔbɛ ka Pamphylia, usi lɛtaa ɔffɔ ka lakpeke kɛnaang a luzɔɔm abbɛ. 39Ɔzzánga bɛkangala bɛttɔbɛ abbɛ-abbɛ bafakala kɔssɛ. Barnabas ɔsam Mark umii Cyprus. 40Ɔzzánga Paul ɔsanga Silas ɔgbata umii. Balɔɔt a kɔssɛ abbɛ bazɔɔm battɛ bassɛ doddo ka lakke Uyini. 41Paul ɔssɛ ka Syria la Cilicia, ɔnaang izɔɔm ikkaam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\