BƐNAANG 17

1Bassɛ tɔttɔt basak Amphipolis la Apolonia baffu baffɔ Thessalonica ka ɛfɛɛn a ɔdda mitin a balɔɔt a Jews ulenɛ. 2Paul ka ulenɛ eleme lɛfal ammɛ, umii ka ɔdda mitin ɔtaa baang ka Bɛtɔm-a-kɛfɛkɛlɛ bɛkkyaat, ɔkangala ikangala la balɔɔt utum Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 3Ɔbwɔɔlɔbɛ kɔlɔɔk a Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔyaak. Ɔyɔɔbɛ ɔttɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ɔyɛn akama, ufungala ka lubbe. Ɔttɛ, “Jesus ’wɔng mung wa nbwɔɔlɔwɔnɛyɔng kɔlɔɔk ammɛ ulenɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ.” 4Balɔɔt balɔk bayila, bamal ka kɔssɛ a Paul la Silas. Kɛkaan a balɔɔt a Greek ba azɔɔmnɛ bannyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm, la bagga bwanavva bassɛ bamal kɔssɛ a Paul la Silas. 5Ɔzzánga luleep lɔnaang balɔɔt a Jews. Bakkwɔɔ ikkpollo balɔɔt ba balenɛ ka killu ’sɔng baang bassɛɛn ka kɛkaan abbɛ. Bazzɔɔk lɔnyaata ka lɛffɛ ’zɔng baang, babungu bamma bakkpit ssala Jason, babum kɛkaa Paul la Silas kɛkɔɔm kifee balɔɔt ’bɔng baang. 6Basinɛ Paul la Silas lɛyɛn, battulu Jason la ikpana ammɛ ilɔk, bamii bafee balɔɔt a lɛffɛ ’zɔng baang. Babungu battɛ, “Balɔɔt ’bɔng mung bazzɔɔkbong lilɔɔk ɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ! Mung baffubong ka lɛffɛ ayyɔɔt. 7Jason ɔtɔkbɛ ɔssɛɛn ka ssala. Ɔkkpɛlɛ abbɛ babɛpɛbong lafɔɔ za uzzilɛttɔ a Rome unnyinɛyɛlɛ ka battɛnɛ ubeet ɔlɔk ule bakang wa ɔzzanganɛ Jesus.” 8Lɛmmwɔɔl ’zɔng baang lɛnaang kibbi ’sɔng baang la bazzilɛttɔ ɛkpansi kutunbɛ gaang gaang. 9Bazzilɛttɔ lɛffɛ ’zɔng baang bazza Jason la babbɛ bɔfɛɛn tɛ̀ttɛ̀ batininɛ bakkyaabɛ bafɔngɔ bamii. 10Usulnɛ, ikpana ayyɔɔt ’yɔng baang batɔɔm Paul la Silas bamii Berea. Baffɔnɛ Berea, bamii ka ɔdda mitin. 11Balɔɔt ba ballunɛ ka Berea bayyɛɛp eleme basak balɔɔt a Thessalonica. Bagɔpɔlɔ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm baang kɔbɛtɛbɛ. Bakkoop Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛtɔm ɔkkpɛlɛ battɛ bayɛn, ulenɛ ka kɔlɔɔk kwa Paul ɔlɔɔknɛ kulenɛ ka lɔkkwɔɔn. 12Balɔɔt abbɛ ggbadam bayanga kiyila. Bwaan-a-zzeen a bwanavva a Greek la bwaanbwalam bayanga kiyila. 13Balɔɔt a Jews ba ballunɛ ka Thessalonica bappyeenɛ battɛ Paul ukopolobong Kuttu-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka Berea ɔgbaa, bafeele bamii bazzɔɔk lɔnyaata. 14Eseese ikpana ayyɔɔt ’yɔng baang batɔɔm Paul umii ka lufoom a lihu. Silas la Timothy bataa ka Berea. 15Balɔɔt ba bakɔɔmnɛ Paul bamii baffɔ Athens bappyɛlɛ isimisimi bafula Berea, la lɔkamala gwa Paul ɔkamalanɛbɛ ɔttɛ babwɔɔlɔ Silas la Timothy bamii bakupmɛ ɔfɔngɔbɛ kɛmmɛ. 16Ka ɛkɛtɛ ya Paul ɔtaanɛ ka Athens ɔkat Silas la Timothy, kutunmɛ gaang gaang ka ɔyɛnnɛ ilat ggbadam ka lɛffɛ ’zɔng baang. 17Ɔzzánga ɔzzɔɔk bɛkangala ka tɔkɔlɔ ɔdda mitin la balɔɔt a Jews la Ikanakana ba bazɔɔmnɛ bannyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Umii ka ogyila bɛtɔm ɔkkpɛlɛ ɔkangala la balɔɔt ba baffunɛ bagɔpɔlɔmɛ. 18Balɔɔt ba bakopolonɛ ka isukuul a Epicurus la balɔɔt ba bakkwɔɔnɛbɛ Stoic battɔ ikangala la Paul. Balɔɔt balɔk battɛ, “Mung uzingizingi ’wɔng mung ubum ɔttɛ ɔlɔɔk ’bɔng?” Balɔɔt balɔk battɛ, “Ɔbal tɛ̀ttɛ̀ ɔlɔɔknɛ kɔlɔɔk utum ilat ikaan ilɔk.” Balɔɔk ka Paul ulenɛ likopolo utum Jesus la kifungala ka lubbe. 19Ɔzzánga balɔɔt balɔk bakɔɔm Paul bamii mitin ka Areopagus battɛ, “Iggyan ittɛ isan ufaa lukopolo ’wɔng wa alɔɔknɛ utum. 20Bɛfɛɛn bɛlɔk bya ippyeenɛ bɛtaayɛlɛ tɛ̀ttɛ̀ ufaa kutolo. Iggyan ittɛ isan bwa alɔɔknɛ atum.” ( 21Balɔɔt Athens la bakekeen ɛfɛɛn ’yɔng baang basaap kɛtaa gbɔɔ kɛbala ibala la kippyee bafaa lilɔɔk.) 22Paul ufeele ubee ka lusso kibbi balɔɔt a mitin a Areopogus, ɔlɔɔk ɔttɛ, “Balɔɔt Athens, nyɛnbong annyɔɔng balɔɔt a luzɔɔm ba lɔkkwɔɔn ka itɔk ɔkkpɛlɛ. 23Ka nssɛnɛ nsak ka lɛffɛ annyɔɔng mung nyɛn ɛfɛɛn azɔɔmnɛyɔng luzɔɔm, nyɛn labun a luzɔɔm za akkpɔknɛyɔng, ‘Za Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa isimɛnɛ lɛsan’. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ’wɔng baang wa azɔɔmnɛ annyimɛyɔng mung asimɛyɔng lɛsan ulenɛ wa nbwɔɔlɔwɔnɛyɔng kwa anaam nsannɛ ntummɛ. 24Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔnaangnɛ vveeng ’wɔng la bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya bilenɛ ka vveeng, ulenɛ uyini libat la ɛkpansi. Ka ssoon sa balɔɔt babɔɔknɛ ba ullu. 25Gɔɔ bwa ammɛ ɔggyannɛ ka balɔɔt ba bule, ka ulemɛnɛ ammɛ unnyinɛ balɔɔt kuddu la lɛfɛkɛlɛ la bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ. 26Ussi ka ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔlɔɔm balɔɔt ɔkkpɛlɛ ɔttɛ ballu bakkpit ɛkpansi. Ammɛ biini ɔkɔɔm ɛtɔk uloko ɛkɛtɛ bbwak la lakpeke ifɛɛn ya bale ballu. 27Ɔnaang ’kwɔng mung nkwaaning baggyanmɛ, ɔlɔk mung bayɛnmɛ ka bale balɛlɛ bakkpit. Ɔzzànga Ɔlɔɔmɔlɔɔm fulu-fulu ba ule ussekeyɛlɛ; 28tɛ̀ttɛ̀ ɔlɔɔt vvɔn ulenɛ lɛlɔɔk ɔttɛ, ‘Illu ka ammɛ, issɛ ka ammɛ, iddu ka ammɛ.’ Kule ning baang tɛ̀ttɛ̀ bassa-ifɛɛt annyɔɔng balɔɔknɛ battɛ, ‘Ayyɔɔt ɔgbaa issɛ ile bwaan ammɛ.’ 29Ka ilenɛ bwaan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, tɛ̀ttɛ́ ittina ittɛ lɛfal Ɔlɔɔmɔlɔɔm lile tɛ̀ttɛ̀ ɛlɔɔp ya banaangnɛyɛ la gold ɔlɔk tɛ̀ttɛ̀ lɛttaal za ɔlɔɔt ukoopnɛ ka bimmengka. 30Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔppyɛɛkbong lilɔɔk sa balɔɔt banaangnɛ ka isimi ka isimi ka batakanɛ lɛsan, ɔnaang ndaa. Ɔzzànga gedegede mung ɔbwɔɔlɔbong balɔɔt ɔkkpɛlɛ la ifɛɛn la ifɛɛn ɔttɛ bakkyaa kɛnaang a bubbi bafɔngɔ. 31Ɔssɛɛnbong kɛtɔm sa ule ɔkɔɔm Ɔlɔɔt wa ɔsanganɛ ɔkaal kɛkaal a vveengodde bbwak bbwak. Ɔyɔɔbong ’kwɔng balɔɔt ɔkkpɛlɛ bayɛn ka ufungalanɛ ɔlɔɔt ’wɔng baang ka lubbe.” 32Bappyeenɛ ka Paul ɔlɔɔknɛ utum kifungala ka lubbe, balɔɔt balɔk bakpɛnmɛ. Balɔk battɛ, “Iggyan ittɛ ibbal lippyee ka alɔɔknɛ atum ’kwɔng baang.” 33Ɔzzánga Paul ɔgbata ka mitin. 34Balɔɔt ba bayilanɛ kwa ammɛ badɔkɔ Dionysius wa ulenɛ ka mitin Areopagus la wanavva wa ɔzzanganɛ Damaris, la balɔɔt balɔk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\