BƐNAANG 18

1Nkwɔng kɔsaalnɛ, Paul ɔgbata ka Athens umii Corinth. 2Baang ulenɛ ka ɛfɛɛn ududanɛ ɔlɔɔt a Jews wa ɔzzanganɛ Aquila, wa bamaatmɛnɛ ka Pontus. Ussuma Italy lissi uffu la wanavva ammɛ Priscila. Uffu Corinth ka Claudius, Uzzilɛttɔ a Rome, ɔttɛnɛ balɔɔt a Jews ɔkkpɛlɛ bagbata basseke Rome. Paul ufeele umii ɔyɛnbɛ. 3Ɔtaa baang ɔnaang kɛnaang la abbɛ. Paul ɔdɔkɔ ɔkɔɔm kɛtta idda-ɛkkpalukpata uddu tɛ̀ttɛ̀ Aquila la Priscilla banaangnɛ. 4Paul ɔtaa baang ka ggwoon a luzɔɔm ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ duu. Ɔkangala ikangala, ɔggyan ɔttɛ ɔnaang balɔɔt a Jews la ba Greek bayila kwa ammɛ. 5Silas la Timothy bappyɛlɛnɛ Macedonia, Paul ɔkɔɔm ɛkɛtɛ ammɛ ɔkkpɛlɛ ukopolo balɔɔt lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛ ɔnaang balɔɔt a Jews basan battɛ Jesus ulenɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ. 6Bafimnɛnɛ kwɛ, balɔɔk lilɔɔk sa bbɔlbbɔl batummɛ, ɔkkwɔlɔ ibut ya ilemɛnɛ ka uwɔkɔlɔ ɔllɔt; ɔttɛ, “Ataaknɛyɔng, kizzi-kibbi kile sa annyɔɔng biini! kɔbɔɔk anaam baang ba kule. Ka ussinɛ mmwɔɔn nppyɛɛ nmii ka ɛfɛɛn Ikanakana.” 7Ɔzzánga ɔgbata ɔkɔngɔbɛ, umii ɔtaa ka ssala wa lɔkaan lɔlɔk wa ɔzzanganɛ Titius Justus, wa ɔzɔɔmnɛ luzɔɔm unnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ssala ammɛ likkɛtɛ ggwoon a luzɔɔm a balɔɔt a Jews. 8Crispus, uzzilɛttɔ luzɔɔm ɔyanga kiyila utum Uyini. Ammɛ la itutum ammɛ ɔkkpɛlɛ la balɔɔt balɔk ba ballunɛ ka Corinth bappyee lɛmmwɔɔl ’zɔng baang bayila, banaang baptizim. 9Kɛtɔm ssɔn, Paul ɔyɛn biyɛnɛ, ka Uyini ɔlɔɔknɛ la ammɛ ɔttɛ, “Tɛ̀ttɛ́ ɔbwɔpɔwɔ, ɔkkaamwɔ alɔɔk, tɛ̀ttɛ́ akkyaa kikopolo afɔngɔ. 10Nlewɔ baang ka isimi, ɔlɔɔt wa ule ukkwoong ɔnaangwɔ kɔlɔk ba ule. Balɔɔt bale ggbadam ka lɛffɛ ’zɔng mung ba balenɛ ba anaam.” 11Ɔzzánga Paul ɔtaa ka ɛfɛɛn ’kwɔng baang ka kukkpa la kufaak, ukopolo lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 12Banaangnɛ Gallio uzzilɛttɔ a Rome ka Greece, balɔɔt a Jews baggba ɛfɛɛn kkwɔn bakaa Paul, basammɛ bamii ka ɔdda kɛkaal battɛ, 13“Ɔlɔɔt ’wɔng mung ule ka ubumnɛ kɛdɛm a balɔɔt basseke ka bazɔɔmnɛ bannyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka ɛtɔk ya lafɔɔ ayyɔɔt lisinɛ lɛggyan tɛ!” 14Paul ɔdɔkɔ ɔttɛ ɔzza lɛmmwɔɔl ka ɛkɛtɛ a Gallio ɔlɔɔknɛ la balɔɔt a Jews ɔttɛ, “Bulenɛ ka kulenɛ kɔlɔɔk kwa ɔlɔɔt ɔnaangnɛ kɔbbɔl, nzang kule bbwak a nyilanɛ kwa annyɔɔng. 15Ngkka ka ulenɛ ikangala lammwɔɔl la lakɔɔl, la lafɔɔ annyɔɔng biini, ’kwɔng baang annyɔɔng akaalyɔng kwɛ. Anaam baala nzzanga ɔkalakala lilɔɔk tɛ̀ttɛ̀ assɛ baang.” 16Ɔggbabɛ batta ka ɔdda kɛkaal. 17Ɔkkpɛlɛ abbɛ baggba bakaa Sosthehes, uzzilɛttɔ ɔdda mitin a balɔɔt a Jews, batupmɛ ka lusso ɔdda kɛkaal. Ɔzzànga ’kwɔng baang Gallio ttikip kusimɛ lɛnaang. 18Paul ɔkɔɔng ka Corinth ɔtaa la bayanga-kiyila ka bɛtɔm ggbadam. Ɔgbata ɔkɔngɔbɛ baang ɔmal ka akkpaat la Priscilla la Aquila bamii Syria. Bong tɛ́ttɛ́ bawaat bagbata ka Cenchreae, Paul ɔtɔk kittulu ɔkkpaat ukup tɛ̀ttɛ̀ ulenɛ liyim. 19Baffɔ Ephesus, ka ɛfɛɛn a Paul ɔgbatanɛ ɔkɔngɔ Priscilla la Aquila, umii ka ɔdda mitin a balɔɔt a Jews. Umii ɔkangala ikangala la abbɛ. 20Balɔɔt a Jews balɔɔkmɛ battɛ ɔtaa baang la abbɛ ɔmmɛ. Paul ufim. 21Ɔgbatanɛ ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Ulenɛ ka kɔsaapnɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm, vvenɛ nppyɛlɛ nffu ntaa la annyɔɔng.” Ɔgbata ka Ephesus. 22Ɔffɔnɛ ka Caesaraea, umii Jerusalem uwomo balɔɔt a luzɔɔm. Ɔsak umii Antioch. 23Ɔtaanɛ baang ssup, ɔgbata umii ka ɛkpansi a Galatia la Phrygia, ɔssɛɛn balɔɔt ba bayanganɛ kiyila kɛkkaam a luppyam. 24Ɔlɔɔt a Jews vvɔn, wa ɔzzanganɛ Apollos, wa bamaatmɛnɛ ka Alexandrea, uffu ka Ephesus. Ɔdɔkɔ ukkwoong a kɛlɔɔk, ɔsan kɔlɔɔk a Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔgbaa. 25Bakopolomɛbong kɔlɔɔk a Ɛtɔk Uyini kkpal. Ammɛ ɔssɛ ɔbwɔɔlɔ kɔlɔɔk a Jesus bbwak la laggele. Ɔzzànga ɔdɔkɔ ɔsan kɛnaang a baptizim a John kɛyɔɔng. 26Ubee kɛlɔɔk la kɛkkaam a luppyam ka ɔdda mitin. Priscilla la Aquila bappyeemɛnɛ ka utolonɛ ning baang, basammɛ bamii ka ssala abbɛ babwɔɔlɔmɛ doddo batum Ɛtɔk-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 27Appollos ɔnaang luttina kimii a Greece. Ɔzzánga balɔɔt a Ephesus ba bayanganɛ kiyila bayaammɛ ka kɛkkpɔk a luvva kɛbwɔɔlɔ bayanga-kiyila ba Greece battɛ batɔkmɛ ka laggele. Ɔffɔnɛ bakang, uttele balɔɔt ba bayanganɛ kiyila ka latele Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 28Ɔkɔɔm kikkwoong bɛkangala ɔbɛtɛ balɔɔt a Jews ka bakangalanɛ ka kibbi. Ɔkɔɔm Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔyɔɔbɛ ɔttɛ Jesus ulenɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\