BƐNAANG 2

1Ɔffɔnɛ kɛtɔm-a-Pentecost, (lalɔp a bɛtɔm laffa la bɛtɔm zzɔɔp bɛsaknɛ ka ussinɛ ka Kɛtɔm-a-Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ) kwa balɔɔt ɔkkpɛlɛ ba bayanganɛ kiyila baggbanɛ ɛfɛɛn nnyɔn. 2Eseese, bappyee lɔsap ka libat a lukpaaggbeede ka ludumnɛ tɛ̀ttɛ̀ kɛffa sa lɛbaang a lɛbaang. Lɔsap ’gwɔng baang lɔttala gaang gaang ka tɔkɔlɔ a ggwoon gwa bataanɛ. 3Ɔzzánga bayɛn bɛfɛɛn tɛ̀ttɛ̀ lalaak a lɔkɔɔn ka bitumanɛ. Lalaak a lɔkɔɔn ’zɔng baang lasingi ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ. 4Lakke Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lafulabɛ ka kkwɔɔt ɔkkpɛlɛ, basseke ka balɔɔknɛ bafaa likaan sa Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kunnyinɛbɛ lakke kɔttɛ balɔɔk. 5Balɔɔt a Jews badɔkɔ baang ka ballunɛ ka Jerusalem, badɔkɔ balɔɔt a luzɔɔm ba bassinɛ la ifɛɛn la ifɛɛn ka ɛkpansi ɔkkpɛlɛ baffu. 6Bappyeenɛ lɔsap ’gwɔng baang kibbi kɛggba ka ɛfɛɛn nnyɔn. Ɔzzánga kɔkɛɛlɛbɛ ɔkkpɛlɛ ka bappyeenɛ bayanga-kiyila ka ɔlɔɔt ɔlɔɔt ɔlɔɔknɛ kukaan ammɛ. 7Kɔkɛɛlɛbɛ gaang gaang balɔɔk abbabbɛ battɛ, “Balɔɔt ’bɔng baang ba balɔɔknɛ baang ɔkkpɛlɛ bassi Galilee! 8Ɔnaang nang ɔkkpɛlɛ ayyɔɔt ippyeenɛ bwa balɔɔknɛ ka likaan ayyɔɔt? 9Uvve ayyɔɔt ba Parthia, la Media, la Elam; balɔk ba Mesopotamia la Judea, la Cappadocia; balɔk ba Pontus la Asia; 10balɔk ba Phrygia la Pamphylia, balɔk ba Egypt la ɛkpansi Libya kɛtɛkɛtɛ Cyrene; ayyɔɔt balɔk issi Rome. 11Balɔɔt a Jews la ikanakana ɔkkpɛlɛ badɔkɔ basikilibɛ ippyam basseke ba luzɔɔm a balɔɔt a Jews. Ayyɔɔt balɔk issi Crete la Arabia ɔzzànga ɔkkpɛlɛ ayyɔɔt ippyeebɛ ka balɔɔknɛ ka likaan ayyɔɔt batum lilɔɔk sa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ lɛnaang!” 12Kɔkɛɛlɛbɛ ittina ibubutubɛ; basseke ka babapnɛbɛ kɛyɔɔng battɛ, “Uwɔng ulenɛ ’bɔng?” 13Balɔɔt balɔk banyɔɔka bayanga-kiyila battɛ, “Balɔɔt ’bɔng mung babimibong tɛ!” 14Peter ufeele ubee la babbɛ balɔɔt a kɔssɛ Jesus ba zzɔɔppavvɔn. Ɔlɔɔk ɔgaga, unnyi kibbi ’sɔng baang ɔttɛ, “Bayyɔɔt a Jews la balɔɔt ɔkkpɛlɛ ba ballunɛ Jerusalem, agɔpɔlɔnɛyɔng appyeeyɔng kwa nle ka nlɔɔknɛ ntum kɔlɔɔk ’kwɔng mung. 15Balɔɔt ’bɔng mung ba bataka babimi tɛ̀ttɛ̀ attinanɛyɔng, utii ikalangka ɔsɛlɛzzɔɔp ya lɔfɔm keem. 16Uwɔng ulenɛ kɔlɔɔk kwa Joel, Uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔlɔɔknɛ utum. 17‘Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛ, ‘Uwɔng ulenɛ kɔlɔɔk kwa nle nnaang ka bɛtɔm a lakpeke. Vvenɛ nvvoong ɔssɛbibit ɔkkpɛlɛ Kuyeeng anaam. Bwaan annyɔɔng vvenɛ balɔɔk kɔlɔɔk anaam. Bakolobya annyɔɔng vvenɛ bayɛn biyɛnɛ. Bagɛlɛnya annyɔɔng vvenɛ balakala ilakala. 18Gɔɔ vvenɛ nvvoong babili anaam bwaanbwalam la bwanavva Kuyeeng anaam ka kɛtɔm ’sɔng baang. Vvenɛ balɔɔk kɔlɔɔk anaam kɛtɔm ’sɔng baang. 19Vvenɛ nnaang bɛmaanga ka lukpaaggbeedde la kɔlɔɔk a bikɛɛlɛ ka ɛkpansi. Balɔɔt vvenɛ bayɛn linnyi la lɔkɔɔn la babili-isɔngɔ; 20Livve-luwee vvenɛ lizum, ettuma vvenɛ ekoot tɛ̀ttɛ̀ linnyi, tɛ́ttɛ́ kɛtɔm-a-laggele Uyini sa lɛbaang ’sɔng baang kɛffɔ. 21Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ wa ɔkkwɔɔnɛ lɛkɔɔl Uyini vvenɛ ɔtaa ka kuddu.’ 22“Agɔpɔlɔyɔng lɛmmwɔɔl ’zɔng, balɔɔt a Israel! Jesus wa Nazareth ɔdɔkɔ ɔlɔɔt a kɛnaang Ɔlɔɔmɔlɔɔm kkpelegede tɛ̀ttɛ̀ akkwoongnɛ ayɛnyɔng ka bɛmaanga la bikɛɛlɛ lilɔɔk bya Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkɔɔmmɛnɛ ɔnaang. Annyɔɔng biini asanyɔng lɔsan ka kɔnaangnɛ ka zzeen annyɔɔng biini. 23Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka lɔtan gwa ammɛ la kɛsan a kɔlɔɔk, ɔggba litini ɔttɛ vvenɛ ɔsam Jesus unnyiwɔyɔng awwɔɔlyɔng, ka kɛfɔngɔ banaang-a-bubbi bakamamɛ bɛfɔl bakaka ka Cross. 24Ɔlɔɔmɔlɔɔm ufungalamɛ ka lubbe. Ɔkkalamɛ ɔfɔngɔ ka bɔssɔp a lubbe. Kukoolo ukoolo tɛ́ttɛ́ lubbe lukopomɛ ka mgbakkɔpɔ. 25David ɔlɔɔk utummɛ ɔttɛ, ‘Nyɛn Uyini ka lusso anaam ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ. Ulenɛ ka kɔbɔɔk a ɛlaabɔɔk nkwaaning nsinɛ lɛbbwɔpɔ. 26Kwakkwɛ nggelenɛ ka luppyam. Lammwɔɔl anaam lale za bɔwaa. Ɔzzànga nkkpa nle wa nle nbbe, vvenɛ nfɛkɛlɛ tɛ̀ttɛ̀ luttina lɔbwɔɔlɔnɛnɛ. 27Baala afɔngɔnɛ nkɔɔng ka babbu; Baala ayila ukee waan ubili annɔ ɔyɛn akama, ɔddɔlɔ. 28Ayɔɔnɛbong ɛtɔk ya emiinɛ ka kuddu; Kile sa alenɛ la anaam, vvenɛ anaangnɛ ntaa ka laggele.’ 29“Ikpana anaam, vvenɛ nkpɔkɔlɔ nbwɔɔlɔwɔyɔng nyaala ntum uzzilɛttɔ ayyɔɔt David. Ubbe ballimɛ. Lilli ammɛ litii mung la ayyɔɔt pitip pip gbɔng mung. 30Ɔdɔkɔ uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔsannɛ bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm uyilanɛ ɔttɛ vvenɛ ɔnaang unnyimɛ. Ɔlɔɔmɔlɔɔm uyim ɔttɛ, vvenɛ ɔkaa waan a David vvɔn kibeet tɛ̀ttɛ̀ David biini ɔdɔkɔnɛ. 31David ɔyɛnnɛ bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule ka ɔnaangɛ, ɔzzánga ɔlɔɔk utum kifungala ka lubbe Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ, ka ɔlɔɔknɛ ɔttɛ, ‘Usi lɛkɔɔng ka babbu; kkwɔɔt ammɛ lisi lɛddɔlɔ.’ 32Ɔlɔɔmɔlɔɔm ufungala Jesus ’wɔng mung ka lubbe, ɔkkpɛlɛ ayyɔɔt iyɛnyɔng ka lɔkkwɔɔn. 33Ufungalabong umii kufoom a ɛlaabɔɔk a Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔtɔk Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm tɛ̀ttɛ̀ abassɛ ulenɛ lisekele. Bwa appyeenɛyɔng, ayɛnyɔng mung ulenɛ lɛsɔɔk ammɛ za usikilinɛ uvvoongyɛlɛ. 34Gɔɔ David biini ka libat usi limii, ɔdɔkɔ ɔppyɛɛ ɔlɔɔk ɔttɛ, ‘Ebinukkpaapi ɛlɔɔk la Uyini anaam ɛttɛ, Ataanɛ mung ka lufoom ɛlaabɔɔk, 35ning ning nnaang balɔɔt a kɔfɔk annɔ ataa asingbɛ bukkpɔ.’ 36“Balɔɔt a Israel ɔkkpɛlɛ asanyɔng ka lɔkkwɔɔn attɛyɔng mung Jesus awɔng tɛ, wa akamamɛnɛyɔng ka Cross. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaangmɛbong ɔzzánga Uyini la Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ tɛ!” 37Balɔɔt bappyeenɛ ning baang ɔnaangbɛ niit, balɔɔk la Peter la bayilabɔtɔɔm a Jesus battɛ, “Mung ile inaang nang, ikpana ayyɔɔt?” 38Peter ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Akkyaayɔng kɛnaang a bubbi afɔngɔyɔng. Usseke banaangwɔyɔng baptizim ka lɛkɔɔl a Jesus Christ nkwaaning Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsɔɔkwɔyɔng bubbi annyɔɔng; atɔkyɔng lɛsɔɔk a Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 39Nlɔɔk nloko wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaangnɛ ɔdɔkɔ ɔnaang kwa annyɔɔng la bwaan annyɔɔng la balɔɔt balɔk ba ballunɛ fulufulu ba Ebinukkpaapi Ɔlɔɔmɔlɔɔm ayyɔɔt ɔkkwɔɔnɛ, unnyimɛ kɛyɔɔng.” 40Peter ukkpengebɛ, ututbɛ ɔgbaa ɔttɛ, “Akkalawɔyɔng kɛyɔɔng ka akama wa ule ka uffunɛ ukup banaang a bubbi balɔɔt ’bɔng.” 41Balɔɔt ggbadam bayila lɛmmwɔɔl ammɛ, banaangbɛ baptizim. Bɔfɛɛn innɔ balɔɔt innamikkyaat la kufaak ka bafulanɛ ka kɛkaan ’sɔng baang ka kɛtɔm ’sɔng baang. 42Batɔk ɛkɛtɛ abbɛ; bakkoop lilɔɔk ka bayilabɔtɔɔm a Jesus, bakup eleme ya banaangnɛ, bwakuzzi bazzi ning baang, gɔɔ luzɔɔm. 43Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkɔɔm bayilabɔtɔɔm a Jesus; ɔnaang bɛfɛɛn a bikɛɛlɛ, la bɛfɛɛn a bɛmaanga. Akkwɛ kɔnaangnɛ, ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ ɔbbwɔpɔbɛ. 44Balɔɔt ’bɔng baang bayanganɛ kiyila bakama ɔkama basseke ka bɔkaat gaang gaang. Bɔfɛɛn ɔkkpɛlɛ bwa bayanganɛ batul ning baang bakɔɔm. 45Bataan bɛfɛɛn bya bayanganɛ, ɔkkpɛlɛ babɛngɛlɛ ikkpoko ɔkkpɛlɛ tɛ̀ttɛ̀ ɔlɔɔt ɔlɔɔt ɔggyannɛ. 46Kɛtɔm ɔkkpɛlɛ baduda ka kɛkaan abbɛ ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Bwakuzzi ka ssala bazzi ɛfɛɛn nnyɔn la laggele la luppyam gwa kɛsaap. 47Babungu Ɔlɔɔmɔlɔɔm, baggele kɛsaap a balɔɔt ɔkkpɛlɛ. Kɛtɔm ɔkkpɛlɛ Uyini ɔgbaa balɔɔt ba ulenɛbɛ lɛkkala ka kibbi abbɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\