BƐNAANG 21

1Iteelebɛ ilɔp ka akkpaat. Ilenɛ ssɔng lɛwaat ikum lihu, iffɔ ka Cos. Ɔffɔnɛ libbessolo iffɔ Rhodes itteet bakang imii Patara. 2Baang ulenɛ ka ɛfɛɛn iyɛnnɛ akkpaat wa umiinɛ Phoenicia; ɔzzánga imal baang, iwaat imii. 3Iffu iffɔ ka ɛfɛɛn iyɛnnɛ Cyprus; ɔzzánga iwaat imii kuttɔɔk ɛkpansi Cyprus, imii Syria. Ikum ka likum ka Tyre, ka ɛfɛɛn a basanganɛ bɛfɛɛn ka akkpaat. 4Iyɛn balɔɔt ba bayanganɛ kiyila baang. Ikɔɔng baang la abbɛ, itaa ka liwaazɛ. Bakɔɔm lakke Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm babwɔɔlɔ Paul battɛ tɛ̀ttɛ́ umii Jerusalem. 5Ɛkɛtɛ kɛtaa la abbɛ ɛsaknɛ, igbata imii kùddù kwa ayyɔɔt. Ɔkkpɛlɛ abbɛ la bwanavva abbɛ, la bwɔɔn abbɛ bakupyɛlɛ tɔttɔt itta ka lɛffɛ ’zɔng baang. Ɔkkpɛlɛ ayyɔɔt ikun laddu ka kususuk izɔɔm. 6Iteeleyɛlɛ kɛyɔɔng ɔkkpɛlɛ iduda. Ayyɔɔt ippyɛlɛ imal ka akkpaat imii kɔssɛ ayyɔɔt, abbɛ bappyɛlɛ bafula. 7Ibee kɔssɛ ayyɔɔt ka ussinɛ Tyre imal akkpaat imii Ptolemais. Baang ulenɛ ka ɛfɛɛn iyɛnnɛ bakpana ayyɔɔt, iwomobɛ. Ikɔɔng baang la abbɛ itaa ka livve zzɔn. 8Ɔffɔnɛ libbessolo, igbata imii iffɔ Caesarea. Iffɔnɛ bakang imii ka ssala ɔssɛɛn-a-luzzɔm wa ɔzzanganɛ Philip. Itaa baang la ammɛ. Ammɛ ɔssɛ ule ka kɛkaan a balɔɔt ba bannambakkyaat ba basanganɛ ka Jerusalem. 9Ɔyanga bwaan a bwanavva banna ba batakanɛ bwalam lillu, ba bakopolonɛ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 10Itaa baang ka bɛtɔm ggbadam ka uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔzzanganɛ Agabus ussinɛ Judea uffu. 11Agabus uffunɛ ka ɛfɛɛn ayyɔɔt, ɔsam ɛkkpa ya Paul ukulanɛ ka kɛsan, ɔggbɔmɛ kɛyɔɔng ka bukkpɔ la labɔɔk, ɔttɛ, “Uwɔng ulenɛ kwa Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔlɔɔknɛ kɔttɛ, Uyini ɛkkpa ’yɔng mung, balɔɔt a Jews bale baggbɔmɛ ning baang ka Jerusalem basammɛ, bannyi Ikanakana.” 12Ippyeenɛ ning mung, ayyɔɔt la balɔɔt balɔk ikkpenge Paul ittɛ, tɛ̀ttɛ́ umii Jerusalem. 13Ammɛ ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Baang anaangyɔng ’bɔng? Bɔng akkwanɛyɔng adɛmyɔng luppyam lɔzzanɛ? Nbamabong gɔɔ kwa kɛggbɔnɛ izzi ka Jerusalem kɛyɔɔng lissi, vvenɛ nbbe ka lɛttɔ Uyini, Jesus.” 14Ibum ittɛ nzang itunumɛ, ɔzzanga isi likkwoong. Ikkyaamɛ ifɔngɔ ittɛ, “Kɔnaang tɛ̀ttɛ̀ Uyini uttinanɛ.” 15Itaanɛ baang ssup, ifeele ibama bɛfɛɛn, igbata imii Jerusalem. 16Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ balɔk ba bassinɛ Caesarea bassɛ bakupyɛlɛ. Basamyɛlɛ bamii ka ssala ɔlɔɔt wa ile ka itaanɛ la ammɛ. Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔzzanga Mnason wa ussinɛ Cyprus wa ɔggbanɛ lissi ɔyanga kiyila ka ussinɛ ka lɔnnyɔ. 17Iffɔnɛ Jerusalem, ikpana ayyɔɔt baffu bawomoyɛlɛ gaang gaang. 18Libbessolo Paul ufeele la ayyɔɔt imii kɛyɛn a James. Bagɛlɛnya balɔɔt a luzɔɔm badɔkɔ baang. 19Paul uwomobɛ, ɔbwɔɔlɔbɛ lutini bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ lɛnaang ka bɛzzɔkɔ Ikanakana ɔssanga kɛnaang sa ammɛ ɔnaangnɛ. 20Bappyeenɛ kwa ɔlɔɔknɛ, ɔkkpɛlɛ abbɛ babungu Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Balɔɔk la Paul battɛ, “Akkwoong mung ayɛn tɛ̀ttɛ̀ kulenɛ, ɔkpana ayyɔɔt. Innɔ innɔ balɔɔt a Jews ggbadam bayangabong kiyila. Ɔkkpɛlɛ abbɛ bayangabong luttina batum Lafɔɔ-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 21Baggbabɛ lɛbwɔɔlɔ kɔlɔɔk annɔ battɛ ale baang ka akopolonɛ balɔɔt a Jews ba balenɛ ka ikaan ilɔk attɛ bakkyaa Lafɔɔ a Moses bazzɔɔk. Abwɔɔlɔbɛ attɛ tɛ̀ttɛ́ bazza bwaan abbɛ lataa, tɛ̀ttɛ́ bakup eleme balɔɔt a Jews. 22Vvenɛ bappyee battɛ atii mung. Ngkka mung ile inaang nang? 23Anaang kwa ibwɔɔlɔwɔnɛ. Balɔɔt banna bale mung ba balenɛ liyim. 24Afeele amii akupbɛ ka lɛtɔm a kikup a laggbo. Annyi ikkpoko akkalabɛ nkwaaning bakkwoong bakkpaat lattɔ abbɛ. Ka ’kwɔng mung vvenɛ ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ vvenɛ ɔsan ɔttɛ, lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk ka bɛfɛɛn ’byɔng mung bya balɔɔknɛ batumwɔ ba lule. Ɔzzánga annɔ biini anaang akup tɛ̀ttɛ̀ Lafɔɔ a Moses lalɔɔknɛ. 25Ɔzzànga kwa Ikanakana ba bayanganɛ kiyila, itɔɔmbong luvva ibwɔɔlɔbɛ ittɛ itinibong ittɛ tɛ̀ttɛ́ bazzi kazzi kwa balenɛkwɛ ka ɛlat lɛzɔɔm. Tɛ̀ttɛ́ bazzi linnyi gɔɔ ɛsɛɛn ya bazzengelenɛyɛ. Tɛ̀ttɛ́ bassɛ kɛzak.” 26Ɔzzánga Paul ɔsam balɔɔt ’bɔng baang umii ɔnaang lɛtɔm a kikup a laggbo unnyibɛ. Ufeele umii ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbwɔɔlɔbɛ bɛtɔm bya bale bataa tɔttɔt uddum kɛtɔm-a-lakpeke lɛtɔm ’zɔng baang sa ɔlɔɔt ɔlɔɔt ule ɔzɔɔm unnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 27Ɔffɔnɛ ka bɛtɔm bya bɛnnambakkyaat ’byɔng baang bile ka bɛsaalnɛ, balɔɔt a Jews balɔk ba bassinɛ ka ɛkpansi a Asia, bayɛn Paul ka tɔkɔlɔ a Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Bazzɔɔk kullu ka kibbi ’sɔng baang ɔkkpɛlɛ bakaa Paul. 28Babungu battɛ, “Balɔɔt a Israel! Atteleyɔngyɛlɛ! Uwɔng ɔlɔɔt wa umiinɛ ifɛɛn ifɛɛn ɔkkpɛlɛ ukopolo ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ lalaak utum balɔɔt a Israel la Lafɔɔ a Moses la Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ’gwɔng mung. Gɔɔ gedegede mung ɔkɔɔmbong Ikanakana uffu ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔyyaa lafɔɔ.” 29(Balɔɔk ka bayɛnnɛ Trophimus wa ussinɛ Ephesus la Paul ka lɛffɛ ’zɔng baang. Battina battɛ baang vvenɛ Paul ɔsammɛbong umii ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm.) 30Lɔnyaata ’gwɔng baang lɔwaala ka lɛffɛ ’zɔng baang ɔkkpɛlɛ. Balɔɔt ɔkkpɛlɛ bamma baffu balɔm Paul, battulumɛ, batta ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Eseese lamma Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lafɛɛn. 31Kɛkaan ’sɔng baang badɔkɔ battina kɛwwɔɔl a Paul. Keem kuttu ’kwɔng baang kɔffɔ Uzzilɛttɔ isɔgya a Rome battɛ lɔnyaata lɔttɔbong ka Jerusalem. 32Uzzilɛttɔ ’wɔng baang ɔssang bakɔɔm-ɛtɔk isɔgya ya bagɛlɛnya, ɔbɛtɛmɛ kɛyɔɔng; bamma bamii ka ɛfɛɛn a lɔnyaata lɔttɔnɛ. Balɔɔt ’bɔng baang bayɛnmɛnɛ la isɔgya ka uffunɛ, bakkyaa kitup a Paul bafɔngɔ. 33Uzzilɛttɔ umii ssɔng ka ɛfɛɛn a Paul, ɔkaamɛ, ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ bakɔɔm iyɛɛgba iffa baggbɔmɛ. Uvvenɛ ning baang ɔbap ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ’wɔng mung ulenɛ nnyinɛ, ule ’bɔng lɛnaang?” 34Balɔɔt balɔk ka kibbi baang babungu batum kɔlɔɔk kɔlɔk, balɔk babungu kɔlɔk. Lɔnyaata lɔttɔbɛ ka bɛzzɔkɔ gaang gaang. Uzzilɛttɔ usi likkwoong ɔsan kwa kulenɛ lɛnaang ɔzzanga ɔlɔɔk balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ basam Paul bamii ka ɛfɛɛn a isɔgya bakatnɛ. 35Baffu la ammɛ tɔttɔt baffɔ ka kɛtɛkɛtɛ likum ’zɔng baang ɔzzanga isɔgya bappyɛɛ basammɛ, ka kɛkaan ’sɔng baang kilenɛ gaang gaang lɛnyanga. 36Ɔkkpɛlɛ abbɛ badɔkɔ baang ka bakupmɛnɛ lɔnnyɔ lɔnnyɔ, balam imakkpa bakɔɔm babungu battɛ, “Wwɔɔlmɛyɔng!” 37Bale ka kɛttɛ kɛsam Paul kimii ka lɛnɔk za bakat-ɔkat, ammɛ Paul ɔbap uzzilɛttɔ ɔttɛ, “Nkkwoong mung nlɔɔk kɔlɔɔk nnyiwɔ.” Uzzilɛttɔ ɔbapmɛ ɔttɛ, “Alɔɔk mung Greek ɔɔ? 38Ɔkkɛnɛ baang annɔ wa Egypt ’wɔng baang lissi, wa ɛkɛtɛ ’yɔng bakang ning uttenɛ kɔssɛ ɔkɔɔm innɔ babbyap zzɔɔp la bɛfɛɛn a bussopo umii ka kɛmat ɔggyan kɛtɔk ɛkpansi kɛkɔɔm kɛyɔɔng.” 39Paul ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔtɛ, “Anaam wa Jews tɛ. Bamaatnɛ ka Tarsus ka lɛffɛ za lɛbaang ka Cilicia. Mkkpee, afɔngɔnɛ nlɔɔk lɛkkɔ nnyi balɔɔt ’bɔng baang.” 40Uzzilɛttɔ unnyimɛ lakke. Ɔzzánga Paul ufeele ubee ka kezeng, uwung labɔɔk ɔfɔngɔ balɔɔt ’bɔng baang ɔkkpɛlɛ. Bazumnɛ, Paul ɔlɔɔk ka Hebrew unnyibɛ, ɔttɛ,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\