BƐNAANG 22

1“Bwaanbwalam, ikpana anaam, badedde, agɔpɔlɔnɛyɔng tɛ̀ttɛ̀ nle ka nkkalanɛnɛ kɛyɔɔng ka lusso annyɔɔng.” 2Bappyeemɛnɛ ka ɔlɔɔknɛ unnyibɛ ka Hebrew, basseke zzum ka bataanɛ bagɔpɔlɔmɛ. 3Ɔttɛ, “Anaam ɔlɔɔt a Jews. Bamaatnɛ ka Tarsus ka Cilicia. Ɔzzanga ntaa mung ka Jerusalem nmmala. Ndɔkɔ ukkoop a lilɔɔk ka labɔɔk a Gamaliel. Nkoop Lafɔɔ a balɔɔt ayyɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ, nsammɛ kɛyɔɔng nnyi Ebinukkpaapi tɛ̀ttɛ̀ annyɔɔng mmwɔɔn mung. 4Nyɔɔ balɔɔt ba bakupnɛ kwa Jesus akama wa lubbe lubbe. Nkaa bwaanbwalam la bwanavva nssɛɛn igbakkɔpɔ. 5Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang la ikansulu ɔkkpɛlɛ bakkwoong mung babwɔɔlɔ battɛ kwa nlɔɔknɛ mung kule ka lɔkkwɔɔn. Bakkpɔk livva batɔɔmnɛ battɛ nfee balɔɔt a Jews ba balenɛ ka Damascus. Ɔzzánga nfeele nmii kɛkaa balɔɔt ’bɔng baang ɔkkpɛlɛ nssɛɛn igbakkɔpɔ, nsambɛ nmii Jerusalem nttɛ bayɔɔbɛ akama. 6Ndɔkɔ baang ka nssɛnɛ nkkɛtɛ Damascus ka kasɛkɛ kikoon, immwalang issi ka libat itta ivvoongnɛ. 7Nttɔ ka lisse, nppyee lɛmmwɔɔl ka lɛttɛnɛ, ‘Saul, Saul! mbɔng ayɔɔnɛnɛ akama?’ 8Nbapnɛ nttɛ, ‘Annɔ alenɛ nnyinɛ ee, Uyini?’ Ammɛ ɔttɛ, ‘Anaam nlenɛ Jesus wa Nazareth wa ayɔɔnɛnɛ akama.’ 9Balɔɔt ba balenɛ baang bayɛn immwalang ’yɔng baang ɔzzanga lɛmmwɔɔl ɔlɔɔt wa ɔlɔɔknɛ baang unnyinɛ basi lippyee. 10Nbapmɛ nttɛ, ‘Uyini nle nnaang nang?’ Ɔzzanga Uyini ɔbwɔɔlɔnɛ ɔttɛ, ‘Afeele amii Damascus. Affɔnɛ bakang vvenɛ babwɔɔlɔwɔ bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔggyannɛ ɔttɛ anaang.’ 11Immwalang inaangnɛ nssi ifim. Ɔzzànga balɔɔt a kɔssɛ anaam bakɔɔmmɛ keddu keddu bamii Damascus. 12“Ɔlɔɔt a luzɔɔm vvɔn ɔdɔkɔ baang wa ɔzzanganɛ Ananias, wa ulokonɛ Lafɔɔ ayyɔɔt gaang. Balɔɔt a Jews ba ballunɛ Damascus batelemɛ gaang gaang. 13Uffunɛ ubeenɛ ka lufoom, ɔlɔɔk ɔttɛ, ‘Ɔkpana anaam, Saul, appyɛlɛ ayɛn.’ Eseese nppyɛɛk, nyɛnmɛ. 14Ɔttɛ, ‘Ɔlɔɔmɔlɔɔm a balɔɔt ayyɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ ɔsangawɔbong ɔttɛ asam luttina ammɛ, ayɛn Bɔɔyi ammɛ wa bbwak, appyeemɛ ka ɔlɔɔknɛ la lɛmmwɔɔl ammɛ biini. 15Vvenɛ azzanga ttɛɛsɛ ammɛ wa ale ɔbwɔɔlɔ ɔssɛbibit ɔkkpɛlɛ bwa alenɛ lippyee ayɛn ka zzeen agbaa. 16Abbal ’bɔng lɛkat, feele amii banaangwɔ baptizim, azzaa bubbi annɔ allɔt ka kɛkkwɔɔ lɛkɔɔl ammɛ.’ 17“Nppyɛlɛ isimisimi nmii Jerusalem. Nle baang ka kɛssɛɛn a luzɔɔm ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, nyɛn biyɛnɛ. 18Ka biyɛnɛ ’byɔng baang, nyɛn Uyini ka ɔlɔɔknɛ la anaam ɔttɛ, ‘Azzuma likelike agbata asseke Jerusalem, balɔɔt ɛfɛɛn ’yɔng mung kɔlɔɔk a buttɛɛsɛ annɔ bwa butumnɛnɛ anaam baala bayila.’ 19Nppyɛlɛmɛ kamma nttɛ, ‘Uyini, basan lɔsan battɛ ndɔkɔ baang ka nmiinɛ ka idda mitin nkaa balɔɔt ba bayanganɛ kiyila batumwɔ ntup. 20Ka ɛkɛtɛ ya bawwɔɔlnɛ Stephen, ttɛɛsɛ annɔ, anaam ndɔkɔ baang. Kɔsaapnɛ ka bawwɔɔlmɛnɛ, ntaa nppyɛɛk iwɔkɔlɔ balɔɔt ba bawwɔɔlmɛnɛ!’ 21Uyini ɔttɛ, ‘Nsɔɔng, vvenɛ ntɔɔmwɔ ka Ikanakana’ ” 22Balɔɔt ɔkkpɛlɛ bagɔpɔlɔ Paul tɔttɔt ɔlɔɔk ’kwɔng, tɛ́ttɛ́ babungu gaang gaang bagaga battɛ, “Nsɔɔngyɔng la ammɛ! awwɔɔlmɛyɔng! ba ɔkkɔnɔ wa ɔtaanɛ ka kuddu!” 23Balam imakkpa, bakɔɔm baggwulmɛ ibba abbɛ, bakap ibut ballɔt ka libat. 24Uzzilɛttɔ isɔgya a Rome ɔttɛ basam Paul bamii ka ɛfɛɛn isɔgya ikatnɛ. Baffɔnɛ bakang, ɔttɛ batupmɛ nkwaaning basan bwa balɔɔt a Jews babungunɛ, bakɔɔm balam imakkpa bappyɛɛk Paul. 25Ɔzzanga balemɛnɛ izzi lɛggbɔ, wa bale ka batupmɛnɛ, Paul ɔlɔɔk la uggboggbo ɔlɔɔt wa ubeenɛ baang ɔttɛ, “Mung lafɔɔ layila mung atup waan a Rome wa ɔtakanɛ kɛkaal ammɛ lɛkaal ɔɔ?” 26Uggboggbo ɔlɔɔt ’wɔng baang uppyeenɛ ning baang, umii ɔbap Uzzilɛttɔ isɔgya ɔttɛ, “Baang anaangyɔng ’bɔng? Ɔlɔɔt ’wɔng baang wa Rome tɛ,” 27Ɔzzanga Uzzilɛttɔ isɔgya ufeele umii ɔbap Paul ɔttɛ, “Abwɔɔlɔnɛ, annɔ wa Rome ɔɔ?” Paul ɔttɛ, “Iii.” 28Uzzilɛttɔ ɔttɛ, “Anaam ndɔkɔ nlɛɛp kile waan ɛkpansi a Rome ka ikkpoko uggboggbo.” Ɔzzánga Paul ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Anaam bamaatnɛ ka Rome.” 29Eseese balɔɔt ba bamiinɛ battɛ babap Paul ibap battɔm bappyɛlɛ isimisimi bassekemɛ. Uzzilɛttɔ ɔbbwɔpɔmɛ ka ɔsannɛ ɔttɛ ɔssɛɛnbong Paul waan a Rome ikpɔkɔlɔ. 30Uzzilɛttɔ isɔgya ɔggyan ɔttɛ ɔsan bwa balɔɔt a Jews bakatanɛ Paul batum. Ɔffɔnɛ libbessolo, ɔsanga Paul ka igbakkɔpɔ. Ɔdda bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la ikkansulu ɔttɛ baduda. Badudanɛ, ɔsanga Paul ɔttɛ ubee baang ka lusso abbɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\