BƐNAANG 28

1Ikumnɛ bɛlɛng-bɛlɛng ɔkkpɛlɛ tɛ́ttɛ́ bɔk isan ittɛ likkpɔ ɛkpansi ’zɔng baang bakkwɔɔzɛ Malta. 2Balɔɔt a lɛffɛ ’zɔng baang bayyɛɛp bɛnaang la ayyɔɔt gaang gaang. Utte kiteep. Buyili bunaang, baddoyɛlɛ lɔkɔɔn iwupa, bazɔnɔyɛlɛ kɔssɛ. 3Paul ɔttɔng kifat imele, ule ka kɛssɛɛn ka lɔkɔɔn, ɛzzɔkɔ ɛtta ka imele ka eppyeenɛ kɛfɔɔp a lɔkɔɔn ekkpitmɛ ka kɔbɔɔk. 4Balɔɔt a lɛffɛ ’zɔng baang bayɛnnɛ ɛzzɔkɔ ka ekkpitnɛ Paul ka kɔbɔɔk, balɔɔk abbɛ-abbɛ battɛ, “Ɔlɔɔt ’wɔng mung ɔwwɔɔl-a-balɔɔt. Ebinukkpaapi baala eyilamɛ uddu, nkkpa ndɔk ule lɛsɛɛm ka lɔyɔngɔ.” 5Ɔzzanga Paul ɔmmyang ɛzzɔkɔ ’yɔng baang ɔssɛɛn ka lɔkɔɔn. Bulɔk esimɛ lɛnaang. 6Badɔkɔ bakat battɛ bayɛn ka kɔbɔɔk kule kɔbɔkmɛ, ɔlɔk ɔttɔ ubbe kitipili. Bakat ɔmmɛ, kɔlɔk basi lɛyɛn ka kɔnaangmɛnɛ. Bafoolo ittina abbɛ battɛ, “Ɔlɔɔt ’wɔng mung ebinukkpaapi!” 7Ule kɛtɛkɛtɛ bɔtɔɔm a Publius, ubeet a likkpɔ ɛkpansi ’zɔng baang ɔtɔkyɛlɛ ɔssɛɛn ka ssala ka laggele. Izzanga bakekeen ammɛ ka bɛtɔm bɛkkyaat. 8Abassɛ Publius ɔdɔkɔ ka igolo ka umininɛ ka usimɛnɛ lɛppwa. Ɔfaakmɛ buyili la kɛtak. Paul ufeele umii ukupmɛ ka tɔkɔlɔ a gwoon utelemɛ labɔɔk, ɔzɔɔm unnyimɛ ɔppwamɛ. 9Nkwɔng kɔnaangnɛ, balɔɔt iffaak ɔkkpɛlɛ ka likkpɔ ɛkpansi ’zɔng baang baffu, Paul uttulabɛ ɔppwabɛ. 10Basɔɔkyɛlɛ lasɔɔk ppwap. Ɔffɔnɛ ka ile ka igbatanɛ, bannyiyɛlɛ bɛfɛɛn ggbadam ikɔɔm imii kɔssɛ. 11Ittuma ikkyaat isaknɛ, imal ka akkpaat wa bakɔlɔmɛnɛ, “Ibinukkpaapi ippɛlɛng” ka Alexandria. Akkpaat ’wɔng baang ɔggba baang lile ka uffunɛ ɔtaa ka ɛkɛtɛ lukook. 12Iffɔnɛ Syracuse, itaa baang ka bɛtɔm bɛkkyaat. 13Itteet baang iwaat imii iffɔ ka lɛffɛ za lɛzzanganɛ Rhegium. Ɔffɔnɛ libbessolo, kɛffa kissi kuttɔɔk a lɔfɔɔn kɛffa. Ɔggbanɛ bɛtɔm bɛffa, iffɔ ka lɛffɛ za lɛzzanganɛ Puteoli. 14Iyɛn balɔɔt balɔk ba bayilanɛ kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm baang. Bakkpengeyɛlɛ battɛ itaa la abbɛ ka liwaazɛ. Ɔzzánga iffu iffɔ Rome. 15Balɔɔt a luzɔɔm ayyɔɔt bappyeenɛ ning baang, baffu baffɔ ka kappya Appius, la ɛfɛɛn ya bakkwɔɔnɛyɛ Ssoon-a-Kɛfɛkɛlɛ-Likkyaat battɛ bassɛ badudayɛlɛ. Paul ɔyɛnnɛbɛ, uwomo Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛnaang, luppyam lɔppyɛlɛmɛ. 16Iffɔnɛ Rome, bafɔngɔ Paul ɔtaa kɛyɔɔng la wa sɔgya ɔkatmɛ. 17Bɛtɔm bɛkkyaat bɛsaknɛ, Paul ɔkkwɔɔ baggboggbo balɔɔt a Jews mitin. Baggbanɛ ɛfɛɛn kkwɔn ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Ikpana anaam! Balɔɔt ayyɔɔt bulɔk bɛ ba ntaka nnaang ɔlɔk vvenɛ nyaa lafɔɔ za lassinɛyɛlɛ ka balɔɔt ayyɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ. Bakaanɛ bassɛɛn igbakkɔpɔ ka Jerusalem, basikilinɛ bannyi balɔɔt a Rome. 18Balɔɔt a Rome babapnɛ ibap baggyannɛ kɛsanga ka igbakkɔpɔ, ka basinɛ bulɔk bwa nnaangnɛ bubbɔl lɛsan. 19Keem balɔɔt a Jews bafim ’kwɔng baang. Akkwɛ baang kɔnaangnɛnɛ nmii mkkpenge Uzzilɛttɔ a Rome nttɛ ɔkaal kɛkaal anaam, mkkpa nsɛlɛ bwa nkkwɔɔnɛ balɔɔt anaam kɛkaal ntum lɛttɔ. 20Kwakkwɛ nggyannɛ nttɛ nyɛnwɔyɔng usseke nlɔɔk kɔlɔɔk la annyɔɔng. Ikpɔkɔlɔ ’yɔng mung bassɛɛnnɛ ka lɛttɔ ɔlɔɔt wa balɔɔt a Israel bakatnɛ battɛ vvenɛ uffu.” 21Balɔɔk la ammɛ battɛ, “Luvva lɔlɔk gwa lussinɛ Judea lutumwɔ ba itaka iyɛn. Gɔɔ balɔɔt a lɔkaan ayyɔɔt ba bassinɛ bakang baffu kɔlɔɔk kɔlɔk yɛlɛ ba bataka babwɔɔlɔ batumwɔ, ɔlɔk balɔɔk kwa kɔbbɔlnɛ batumwɔ. 22Ɔzzànga iggyan ittɛ ippyee luttina annɔ. Isan lɔsan ittɛ lutini bɛfɛɛn ’byɔng mung ɔkkpɛlɛ balɔɔk batum kɛkaan ’sɔng mung sa annɔ alenɛ ka assɛ.” 23Ɔzzánga bassɛɛn livve la Paul baloko. Balɔɔt ggbadam baffu ka livve ’zɔng baang ka ɛfɛɛn a Paul ɔtaanɛ. Ussi lɔfɔm ukopolobɛ lɛmmwɔɔl Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm tɔttɔt usul. Ɔggyan ɔttɛ ɔkkwɔɔ Lafɔɔ a Moses la likkpɔk a bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm nkwaaning bayila kwa Jesus. 24Balɔɔt balɔk bayila lɛmmwɔɔl ’zɔng baang, balɔk bafim kiyila. 25a Ɔzzánga Paul ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Kɔlɔɔk kwa Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔtɔɔmnɛ Uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔzzanganɛ Isaiah ɔbwɔɔlɔ balɔɔt annyɔɔng ba iyɛddɛ-iyɛddɛ kule ka lɔkkwɔɔn. 26Isaiah ɔttɛ, ‘Amii alɔɔk la balɔɔt ’bɔng baang attɛ: Vvenɛ agɔpɔlɔyɔng alɔngɔlɔ agɔpɔlɔyɔng, ɔzzànga baala appyeeyɔng; Vvenɛ appyɛɛkyɔng alɔngɔlɔ appyɛɛkyɔng, ɔzzanga baala ayɛnyɔng. 27Lɔtan a balɔɔt ’bɔng mung lubutbongbɛ, balakabong latɔɔk bavvoong zzeen ɔgbaa. Usinɛ ning lile nzang zzeen abbɛ layɛn mung, Latɔɔk abbɛ lappyee lagbaa. Vvenɛ ippyam abbɛ isan, bayila kwa anaam, nttulabɛ. Ebinukkpaapi ɛlɔɔknɛ ning.’ 28Ɔzzánga Paul utele lɛttɔ ɔttɛ, “Asan attɛyɔng bɔtɔɔm a kuddu bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔtɔɔmnɛ buffɔbong ikanakana. Vvenɛ bagɔpɔlɔ!” [ 29Paul ulenɛ ’kwɔng livve lɛlɔɔk, balɔɔt a Jews bagbata la kɔwɔlɔ la kɔwɔlɔ bamii.] 30Paul ullu baang ka likkpa liffa ka ggwoon gwa ɔtɔknɛ umini ukkpele ikkpoko. Ɔtɔk balɔɔt ɔkkpɛlɛ ba baffunɛ bayɛnmɛ ka laggele. 31Ukopolo utum Itutum-Ɔlɔɔmɔlɔɔm la lakke ammɛ. Ukopolo utum Uyini, Jesus Christ ɔlɔɔk kɔlɔɔk ppwool ppwool ɔkkyaamɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\