BƐNAANG 4

1Peter la John badɔkɔ batii ka kɛlɔɔk ’sɔng baang, ka bassɛɛn-a-luzɔɔm la uggboggbo ɔlɔɔt wa ɔppyɛɛknɛ balɔɔt ba bakatnɛ Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, la balɔɔt a Sadducees baffunɛ. 2Kɔdɔkɔ kutunbɛ ka bayilabɔtɔɔm a Jesus baffa bakopolonɛ balɔɔt battɛ, ‘Jesus ufungalabong ka lubbe.’ Nkwɔng baang kɔyɔɔbong kɔttɛ babbu vvenɛ bafungala ka lubbe, bataa ka kuddu. 3Ɔzzánga bakaabɛ bassɛɛn igbakkɔpɔ tɔttɔt ɔffɔ libbessolo ka ɛkɛtɛ ɛdɔkɔnɛ ele lɛsak. 4Balɔɔt ggbadam ba bappyeenɛ lɛmmwɔɔl ’zɔng baang bayila. Balɔɔt ‘bɔng baang ba bayilanɛ baffɔ innɔ zzɔɔppiffa la kufaak. 5Ka libessolo bazzilɛttɔ balɔɔt a Jews la bagɛlɛnya la bakopolo-Lafɔɔ baggba ka Jerusalem. 6Baduda la Annas, Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang, la Caiaphas, la John, la Alexander la balɔɔt balɔk ba bassibɛ ka kikkwu uzzilɛttɔ wa ɔkɔɔmnɛ Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 7Balɔɔk bayilabɔtɔɔm a Jesus, bafeele babeebɛ ka lusso, babapbɛ ibap battɛ, “Anaang nang anaangyɔng ’kwɔng? Ayangayɔng bɔkka lakke? Kɔkɔɔm akɔɔmyɔng lakke a nnyinɛ?” 8Peter ɔppyɛlɛbɛ kamma ka lakke Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛ, “Bakkwu-lusso balɔɔt la bagɛlɛnya: 9Mmwɔɔn mung abapyɔngbongyɛlɛ ibap atumyɔng budoddo bwa inaangnɛ innyi ɔnnɔk-kikkwu, tɛ̀ttɛ̀ inaangmɛnɛ ɔppwamɛ. 10Ɔzzànga ɔkkpɛlɛ annyɔɔng asanyɔng, balɔɔt a Israel bassɛ basan battɛ ɔlɔɔt ’wɔng mung wa ubeewɔnɛyɔng ka lusso mung ɔppwamɛbong ɔkkpɛlɛ ka likke Jesus Christ wa Nazareth wa awwɔɔlnɛyɔng; Ɔlɔɔmɔlɔɔm ufungalamɛ ka lubbe. 11Jesus ulemɛnɛ ammɛ wa Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ lɔttɛ, ‘Lɛttaal za annɔ, ɔbɔɔk-a-ggwoon, alɔɔknɛ attɛ ba lɛyyɛɛp ffet ffet, lɛyyɛɛpbong lisikili lisseke lɛttaal za lɛttanɛ lɛyyɛɛp.’ 12Kuddu ayɛn ka kɔbɔɔk ammɛ keem. Ɔlɔɔt ɔlɔk ba ule ɔgbaa la ammɛ ka vveengodde wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsamnɛ lɛkɔɔl ammɛ unnyi ɔttɛ balɔɔt bakɔɔmzɛ azzɛ baddu.” 13Ikkansulu ’yɔng baang kɔkɛɛlɛbɛ ɔkkpɛlɛ ka bayɛnnɛ kɛkkaam a zzeen sa Peter la John bakaamnɛ, uvve luvva ba basan. Ɔzzànga bakke basan battɛ badɔkɔ balɔɔt a kɔssɛ a Jesus. 14Bwa babbalnɛ lɛlɔɔk basi lɛsan ka balenɛ ɔlɔɔt wa battulanɛ lɛyɛn ka ubeenɛ ka ɛfɛɛn a Peter la John. 15Ɔzzánga babwɔɔlɔ Peter la John battɛ bagbata basseke lɛnɔk a ggwoon a ikkansulu. Bagbatanɛ, ikkansulu basseke ka balɔɔknɛ abbɛ-abbɛ. 16Babapbɛ kɛyɔɔng battɛ, “Mung ile inaang nang la balɔɔt ’bɔng? Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ wa ullunɛ ka Jerusalem ɔsan lɔsan ɔttɛ bɛmaanga bya banaangnɛ mung bile zzekep. Gɔɔ baala ikkwoong ikangalakwɛ. 17Iggyannɛ ittɛ kuttu kɔlɔɔk ’kwɔng kɔfɔngɔ kɛwaala balɔɔt ɔkkpɛlɛ, bappyee, ittamabɛ, tɛ̀ttɛ́ babɛlɛ la balɔɔt balɔk lɛlɔɔk batum lɛkɔɔl a Jesus.” 18Babbalbɛ lɛkkwɔɔ, baffu ka tɔkɔlɔ. Battamabɛ battɛ mkkpa kule tɛ́ttɛ́ kule, tɛ̀ttɛ́ babɛlɛ kpong kpong lɛlɔɔk kɔlɔɔk a Jesus ɔlɔk bakopolo batum lɛkɔɔl ammɛ. 19Peter la John bappyɛlɛbɛ kamma battɛ, “Annyɔɔng biini akaalyɔngkwɛ kɔyyɛɛp ka lusso Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ile itelewɔyɔng annyɔɔng faa itele Ɔlɔɔmɔlɔɔm? 20Baala ikkwoong ikkyaa kɔlɔɔk kwa ayyɔɔt biini ilenɛ lɛyɛn, ippyee igbaa, ifɔngɔ.” 21Ikkansulu ’yɔng baang battamabɛ gaang gaang bagbaa. Bafɔngɔbɛ; bamii. Ɛtɔk basi lɛyɛn ya bale bayɔɔbɛ akama, ka balɔɔt ɔkkpɛlɛ balenɛ ka kibungu Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka kɔlɔɔk kwa kɔnaangnɛ. 22Ɔlɔɔt wa battulamɛnɛ ka bɛmaanga ɔsakbong lalɔp a likkpa laffa ka ulenɛ lɛtaa ka vveeng ’wɔng. 23Ikkansulu bakkyaanɛbɛ bafɔngɔ bagbata, Peter la John bappyɛlɛ bamii bakup inngwa abbɛ. Bamii babwɔɔlɔbɛ kwa bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-Luzɔɔm la bagɛlɛnya balɔɔknɛ. 24Bappyeenɛ ning baang, ɔkkpɛlɛ abbɛ batoolo ɛfɛɛn kkwɔn bazɔɔm bannyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm battɛ, “Dedde wa Ɔlɔɔmnɛ libat la ɛkpansi la lihu la bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya billunɛ ka tɔkɔlɔ, 25akɔɔm Kuyeeng annɔ amana David, ɔlɔɔt ayyɔɔt wa iyɛddɛ-iyɛddɛ, bɔɔyi annɔ, ka ɔlɔɔknɛ ɔttɛ, ‘Bɔng tɛ́ttɛ́ ikanakana kutunbɛ? Bɔng tɛ́ttɛ́ ɔkka kɛwwɔɔl wa balɔɔt ’bɔng baang bakkanɛ ɔttɔ gbɔɔ ɔtaak? 26Babeet ɛkpansi babamabɛ kɛyɔɔng, Bazzilɛttɔ baduda ɛfɛɛn kkwɔn, Bappyɛɛk Ebinukkpaapi la Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ.’ 27Kule ka lɔkkwɔɔn, Herod la Pontius Pilate baduda ka tɔkɔlɔ a ssala, ikanakana ilɔk la balɔɔt a Israel balɔɔk batum Jesus, Bɔɔyi annɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa asanganɛ. 28Baduda banaang lilɔɔk ɔkkpɛlɛ sa annɔ alenɛ lakke annɔ lɛkɔɔm aggba litini attɛ vvenɛ linaang. 29Ɔzzànga gedegede mung, Uyini, akke bubbi bwa balenɛ littina bafɔngɔyɛlɛ, usseke afɔngɔyɛlɛ ayyɔɔt ibɔɔyi annɔ ikkaam luppyam ibwɔɔlɔ lɛmmwɔɔl annɔ. 30Atuulu kɔbɔɔk annɔ, attula balɔɔt; ayila attɛ inaang lilɔɔk a bikɛɛlɛ la bɛmaanga ka lɛkɔɔl a Bɔɔyi annɔ, Jesus.” 31Bavvenɛ lɛzɔɔm, ɛfɛɛn ya badudanɛ ka mitin ɛnnyɛkɛ. Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kuffubɛ ka kkwɔɔt, bakkuma baang babwɔɔlɔ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm la kɛkkaam a luppyam. 32Kɛkaan a balɔɔt ba bayanganɛ kiyila ɔdɔkɔbɛ luttina ggwɔn la luppyam ggwɔn. Ɔlɔɔt wa ɔlɔɔknɛ ɔttɛ bɛfɛɛn bile bya anaam kɛyɔɔng, usi lile. Lutini bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya bayanganɛ babɛngɛlɛ abbɛ abbɛ. 33Bayilabɔtɔɔm a Jesus bakɔɔm lakke za lɛbaang babee tɛɛsɛ kifungala ka lubbe Uyini, Jesus. Ɔzzánga Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaangbɛ ppyɛɛ wa lɛbaang a lɛbaang. 34Ɔkkpɛlɛ abbɛ ka kibbi ’sɔng baang, ɔlɔɔt wa bɔfɛɛn bubbyamɛnɛ, usi lile. Balɔɔt ba bayanganɛ itɔɔm la ssoon, bataanbyɛ; bakɔɔm ikkpoko ya bataannɛ baffu. 35Basam ikkpoko ’yɔng baang bannyi bayilabɔtɔɔm a Jesus. Basam ikkpoko ’yɔng, babɛngɛlɛ bannyi ɔlɔɔt ɔlɔɔt tɛ̀ttɛ̀ ɔggyannɛ. 36Kwakkwɛ Joseph wa Levi wa bamaatmɛnɛ ka Cyprus, wa bayilabɔtɔɔm a Jesus bakkwɔɔmɛnɛ Barnabas, (ning baang ulenɛ “Ɔbba-bikɔɔm”), 37ɔtaannɛ batɔɔm ammɛ ɔkɔɔm ikkpoko ufee bayilabɔtɔɔm a Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\