BƐNAANG 5

1Keem ɔlɔɔt ɔdɔkɔ baang wa ɔzzanganɛ Ananias. Wanavva ammɛ ɔzzanga Sapphira. Ɔsam ɛkpansi ya elenɛ ya abbɛ, ɔtaan. 2Ɔsanga ikkpoko ya ɔtaannɛ baang, ɔfaka kufaak, ulokomɛ kɛyɔɔng, avva ɔsan. Ɔsam kufaak kwa kussekenɛ, unnyi bayilabɔtɔɔm a Jesus. 3Peter ɔlɔɔkmɛ ɔttɛ, “Ananias ’bɔng tɛ́ttɛ́ ayila Satan ɔnnaawɔ lɔtan, ɔdɛmwɔ akkala Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɛlaak ka afakanɛ kufaak ikkpoko ya ataannɛ ezzi-ɛkpansi annɔ, aloko; asi lɛbwɔɔlɔ. 4Bong tɛ́ttɛ́ ataan ɛkpansi ’yɔng baang ɛdɔkɔ ya annɔ, ka ɛkɛtɛ ya ataannɛyɛ ikkpoko idɔkɔ ya annɔ. Bɔng tɛ́ttɛ́ attina ka luppyam annɔ anaang kɔlɔɔk ’kwɔng ning baang? Lalaak ’zɔng baang la balɔɔt ba akkala; akkala la Ɔlɔɔmɔlɔɔm!” 5Ananias uppyeenɛ ning baang, eseese ɔttɔ ubbe bɛɛm. Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ wa uppyeenɛ kɔlɔɔk ’kwɔng baang ɔbbwɔpɔmɛ. 6Bakolobya bamal bamii basammɛ baggbɔ ibba basangamɛ batta ka vveeng bamii balli. 7Ikalangka ikkyaat ilenɛ lɛsak, avva uffu ɔmal. Ɔzzánga kwa kɔnaangnɛ ba ɔtaka uppyee. 8Peter ɔbapmɛ ɔttɛ, “Abwɔɔlɔnɛ, mung ’wɔng ulenɛ ikkpoko ɔkkpɛlɛ ya annyɔɔng la walam annɔ ataannɛyɔng ɛkpansi ɔɔ?” Ɔppyɛlɛ Peter kamma ɔttɛ, “Iii, Uwɔng baang ulenɛ ikkpoko ɔkkpɛlɛ.” 9Ɔzzanga Peter ɔttɛ, “’Bɔng tɛ́ttɛ́ annyɔɔng la walam annɔ abumyɔng kɛllɛ Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm? Balɔɔt ba ballinɛ walam annɔ bale baang ka babeenɛ ka lɛmma ggwoon gedegede mung, vvenɛ bassɛ batɔkɔwɔ annɔ batta.” 10Eseese ɔmɛkɛlɛ ɔttɔ Peter ka lataak baang ubbe. Ɔzzànga bakolobya ’bɔng baang bamalnɛ bayɛnmɛ ka ulenɛ libbe, basammɛ batta. Bamii ballimɛ ka lufoom ulam. 11Balɔɔt a luzɔɔm ɔkkpɛlɛ la balɔɔt balɔk ba bappyeenɛ kɔlɔɔk ’kwɔng baang ɔkkpɛlɛ ɔbbwɔpɔbɛ gaang gaang. 12Bayilabɔtɔɔm a Jesus banaang bɛmaanga la bɛfɛɛn a bikɛɛlɛ, balɔɔt bayɛn. Balɔɔt ba bayanganɛ kiyila baggba ka Ikkɔlɔ a Solomon. 13Balɔɔt ba gbɔɔ basi lɛddɔl mkkpa balɔɔt ’bɔng baang bakɔɔmbɛ gaang gaang ka kamma. 14Ɔzzànga balɔɔt ggbadam ggbadam bale baang ka bamalnɛ ka kɛkaan ’sɔng baang sa bwaanbwalam la bwanavva ba bayanganɛ kiyila ka Uyini. 15Kɛnaang sa bayilabɔtɔɔm a Jesus banaangnɛ kɛdɛm balɔɔt batɔkɔ balɔɔt ba usinɛbɛ lɛppwa bawulu ka iwula la igolo ka lufoom ɛtɔk, nkwaaning ɛkɛtɛ ya Peter ɔsaknɛ, kuyeeng ammɛ kuvvoongbɛ ɔppwabɛ. 16Bɛkaan a balɔɔt biffu la ifɛɛn la ifɛɛn ka billu bya bɛkaangnɛ Jerusalem. Bakɔɔm balɔɔt ba usinɛbɛ lɛppwa la balɔɔt ba ipiliza inaangnɛbɛ, baffu battulabɛ ɔppwabɛ. 17Uzzilɛttɔ-Bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang la balɔɔt ammɛ, la balɔɔt a Sadducees banaang luleep gaang gaang, bappyɛɛk bayilabɔtɔɔm a Jesus. Ɔzzánga banaang likup battɛ vvenɛ bakaabɛ. 18Bakaa bayilabɔtɔɔm a Jesus, bamii bassɛɛn ka ggwoon igbakkɔpɔ gwa izzit. 19Kɛtɔm ’sɔng baang, Uyilabɔtɔɔm-Ɔlɔɔmɔlɔɔm uffu uwongolo lɛmma ggwoon igbakkɔpɔ; bayilabɔtɔɔm a Jesus batta ɔkkpɛlɛ. Ɔlɔɔk la bayilabɔtɔɔm a Jesus ’bɔng baang ɔttɛ, 20“Amii abeeyɔng ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, abwɔɔlɔyɔng balɔɔt ɔkkpɛlɛ atumyɔng ufaa kuddu ’wɔng.” 21Bayilabɔtɔɔm a Jesus batelemɛ. Lɔfɔm a lɔfɔm, batta, bamii bamal ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm babee kikopolo. Uzzilɛttɔ-Bassɛɛn-a-Luzɔɔm Wa Lɛbaang la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bakkwɔɔ bagɛlɛnya balɔɔt a Jews battɛ bataa mitin ikkansulu. Ɔzzanga basanga bɔtɔɔm batɔɔm ka ggwoon igbakkɔpɔ battɛ, bakɔɔm bayilabɔtɔɔm a Jesus baffu. 22Ikkɔɔttuma iffɔnɛ bakang bayilabɔtɔɔm a Jesus isi lɛyɛn ka tɔkɔlɔ igbakkɔpɔ. Ɔzzánga ippyɛlɛ, imii ibwɔɔlɔ baggboggbo balɔɔt ’bɔng baang battɛ, 23“Iffɔnɛ ka ggwoon igbakkɔpɔ iyɛngwɛ la kɛfɛɛn, bakat a lɛmma badɔkɔ baang ka kɛkat. Iwongolonɛ lɛmma, ɔlɔɔt ka tɔkɔlɔ isi lɛyɛn.” 24Uggboggbo ɔlɔɔt wa ɔyanganɛ balɔɔt ba bakatnɛ lɛmma la bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm bappyeenɛ ning baang, kɔkɛɛlɛbɛ, bwa bunaangnɛ bayilabɔtɔɔm a Jesus. 25Ɔlɔɔt vvɔn ɔmal ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Gɔpɔlɔyɔng! Balɔɔt ba bakaanɛ, assɛɛnyɔng igbakkɔpɔ bale bakang ka tɔkɔlɔ a Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka bakopolonɛ balɔɔt tɛ!” 26Ɔzzánga uggboggbo ɔlɔɔt ’wɔng baang ufeele la balɔɔt ammɛ, bamii bakaa bayilabɔtɔɔm a Jesus bappyɛlɛ baffu. Lagabbwɔ basi lɛkɔɔm; ɔbbwɔpɔbɛ battina battɛ, vvenɛ balɔɔt ’bɔng baang batɔɔpbɛ lattaal. 27Bakɔɔm bayilabɔtɔɔm a Jesus ’bɔng baang baffu babee ka lusso ikkansulu. Uzzilɛttɔ Bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang ɔbapbɛ ɔttɛ, 28“Ittamawɔyɔng ittɛ, tɛ̀ttɛ́ abɛlɛyɔng likopolo ka lɛkɔɔl ɔlɔɔt ’wɔng mung, uwɔng tɛ̀ttɛ̀ anaangnɛyɔng ɔɔ! Lukopolo annyɔɔng lɔwaalabong ɔkkpɛlɛ a Jerusalem. Aggyan attɛyɔng lubbe ammɛ lule ka labɔɔk ayyɔɔt!” 29Peter la bayilabɔtɔɔm a Jesus balɔk battɛ, “Mkkpa kule tɛ̀ttɛ̀ kule, balɔɔt baala itele, itele Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 30Ɔlɔɔmɔlɔɔm idedde ayyɔɔt ufungalanɛ Jesus ka lubbe, ka alemɛnɛyɔng bɛfɔl lɛkama, akakayɔng ka Cross awwɔɔlyɔng. 31“Ɔlɔɔmɔlɔɔm ufungalamɛ ɔsammɛ, umii ɔtaa ka lufoom a ɛlaabɔɔk ammɛ bakang ɔzzanga Uzzilɛttɔ la Ɔkkala-ikkala. Unnyi balɔɔt a Israel kufuk a kɛnaang a busannɛ ka bubbi abbɛ, usseke vvenɛ ɔsɔɔkbɛ. 32Ayyɔɔt la Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, kwa kulenɛ lɛsɔɔk za Ɔlɔɔmɔlɔɔm unnyinɛ balɔɔt ba batelemɛnɛ, ibeenɛ ittɛɛsɛ bɛfɛɛn byɔng ɔkkpɛlɛ.” 33Ikkansulu bappyeenɛ ning baang, banyanga, battɛ, bawwɔɔl bayilabɔtɔɔm a Jesus. 34Ɔlɔɔt abbɛ vvɔn wa ɔzzanganɛ Gamaliel, ukopolo-Lafɔɔ wa Pharisees, wa balɔɔt ɔkkpɛlɛ batelemɛnɛ, ufeele ubee ka kibbi ikkansulu ɔttɛ basanga bayilabɔtɔɔm a Jesus batta. 35Ɔlɔɔk la ikkansulu ɔttɛ, “Balɔɔt a Israel, asan anaangyɔng ka kɔlɔɔk kwa ale ka anaangnɛyɔng la balɔɔt ’bɔng mung. 36Ɔmmɛbong ka Theudas utumanɛ, ɔtɔkmɛ kɛyɔɔng, ɔkkwɔɔ ɔlɔɔt wa lɛbaang. Bɔfɛɛn a nnɔ balɔɔt bakupmɛ. Bawwɔɔlmɛnɛ, balɔɔt ammɛ ’bɔng baang ɔkkpɛlɛ babbum, kɔssɛ ammɛ kɔtaak sukusuku. 37Nkwɔng kɔsaknɛ, Judas wa Galilee utuma ka ɛkɛtɛ a kikkwoon a balɔɔt. Ammɛ ɔgbaa ɔssɛ ɔ̀yánga kɛkaan sa kikupmɛnɛ; bassɛ bawwɔɔlmɛ, balɔɔt a kɔssɛ ammɛ babbum. 38Ka ’kwɔng mung nbwɔɔlɔwɔyɔng, tɛ̀ttɛ́ kutunwɔyɔng kɔppyɛɛk balɔɔt ’bɔng mung. Kyaayɔngbɛ afɔngɔyɔng. Luttina la kɛnaang abbɛ ulenɛ a kɛnaang ɔlɔɔt, vvenɛ kɛsaal. 39Kussinɛbɛ ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm baala akkwoong abɛtɛyɔngbɛ. Ale appyɛɛ ayɛnwɔyɔng kɛyɔɔng ka ebbu la Ɔlɔɔmɔlɔɔm!” Ikkansulu ’yɔng baang bakup kɛbba-bikɔɔm a Gamaliel. 40Bakkwɔɔ bayilabɔtɔɔm a Jesus, bamal ka tɔkɔlɔ. Batupbɛ, battamabɛ battɛ, kɛtɔm kɛlɔk tɛ̀ttɛ́ babɛlɛ kɔlɔɔk lɛlɔɔk ka lɛkɔɔl a Jesus. Bakkyaabɛ bafɔngɔ. 41Bayilabɔtɔɔm a Jesus batta basseke Ikkansulu la laggele la laggele, battɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm uttinabong ɔttɛ abbɛ bakkɔnɔ mung kɛyɛn akama ka lɛkɔɔl a Jesus. 42Ɔzzánga ɔkkaambɛ bakopolo lutini livve ɔkkpɛlɛ ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm la ssala balɔɔt. Babwɔɔlɔ Kuttu-budoddo a Jesus wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\