BƐNAANG 7

1Uzzilɛttɔ-Bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang ɔbap Stephen ɔttɛ, “Mung ka lɔkkwɔɔn kule ning baang ɔɔ?” 2Stephen ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Ikpana anaam, la badedde, agɔpɔlɔnɛyɔng! Ɔlɔɔmɔlɔɔm a latele utuma ka ɛfɛɛn Abraham, ɔlɔɔt ayyɔɔt wa iyɛddɛ-iyɛddɛ, ka ɛkɛtɛ ya ullunɛ ka Mesopotamia tɛ́ttɛ́ ufeele ufula Haran. 3Ɔlɔɔk la Abraham ɔttɛ, ‘Agbata akɔngɔ itutum annɔ la lɔkaan annɔ, amii, allu ka ɛkpansi ya nle nyɔɔwɔ.’ 4Ɔzzánga ɔgbata ka ɛkpansi a Chaldea; umii, ullu ka Haran. Ɔffɔnɛ ka abassɛ Abraham ubbenɛ, Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaangmɛ uffu ufula ka lɔkaan ’gwɔng mung gwa allunɛyɔng lullunɛ gedegede mung. 5Ɔlɔɔmɔlɔɔm usi Abraham kufoom ɛkpansi kɔlɔk linnyi ɔttɛ ɔlɛkɛ. Gɔɔ oboka usimɛ linnyi. Ɔzzànga Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, kɛmɛkɛmɛ vvenɛ ɔtɔkyɛ unnyimɛ esseke ya ammɛ la balɔɔt a kikku ammɛ. Ka ɛkɛtɛ ya Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔknɛ kɔlɔɔk ’kwɔng mung la Abraham, Abraham waan ba ɔtaka ɔfɔɔn. 6Uwɔng ulenɛ kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔknɛ la ammɛ, ‘Bwɔɔn ba ale afɔɔn vvenɛ ballu ka lɔkaan lɔlɔk, ka ɛfɛɛn a bale bazzanga babili. Vvenɛ bayɛn akama gaang gaang ka nnɔ kukkpa. 7Ɔzzànga vvenɛ nnyi balɔɔt ’bɔng baang ba bayɔɔbɛ akama kibbi. Ulenɛ lɛnaang, vvenɛ bagbata ka lɔkaan ’gwɔng baang, bazɔɔm bannyinɛ ka ɛkpansi ’yɔng mung.’ 8Ɔzzánga Ɔlɔɔmɔlɔɔm unnyi Abraham lakke za kɛbɛkɛ lataa ɔttɛ ɔtaa kɛtaa iyɔɔ kɛbɛtɛ-kɛnnɔ. Ɔzzanga Abraham ɔbɛkɛ Isaac lɛtaa ka liwaazɛ kɛmaat ammɛ lidudanɛ. Isaac ɔbɛkɛ waan ammɛ Jacob lɛtaa, Jacob ɔbɛkɛ bwaan ammɛ ba zzɔɔppabaffa lataa. Abbɛ bakɔɔmnɛ ifɔɔn a Israel zzɔɔppiffa. 9“Bwaan ammɛ ’bɔng baang banaang Joseph kɔfɔk. Bakaamɛ bataan usseke ubili ka Egypt. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔdɔkɔ la ammɛ. 10Ɔkkalamɛ ka lilɔɔk ɔkkpɛlɛ. Joseph ka ubeenɛ ka lusso a Pharaoh, ubeet a Egypt, Ɔlɔɔmɔlɔɔm unnyimɛ bɔllɛ la kɛsan a kɔlɔɔk. Pharoah ɔnaang Joseph usseke uzzilɛttɔ ɛkpansi la ssala ammɛ biini. 11Ɔttɛ ɔnaang, buwɔɔng buttɔ ka ɛkpansi Egypt la Canaan. Balɔɔt bayɛn akama gaang gaang. Balɔɔt ayyɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ basi lɛsan ka ɛfɛɛn a baggyannɛ kazzi bappyɛlɛ. 12Jacob uppyeenɛ ɔttɛ kazzi kale baang ka Egypt, ɔtɔɔm bwaan ammɛ, balɔɔt ayyɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ, bamii ka ɔkɔɔm ɛtɔk a kimii Egypt. 13Ɔggbanɛ ka bimii bɛffa, Joseph ɔnaang itele ammɛ bakɔɔlɔmɛ. Pharoah ussi baang ɔsan itutum a Joseph. 14Joseph ɔtɔɔm ɔbwɔɔlɔ abassɛ Jacob ɔttɛ, ɔkkpɛlɛ itutum ammɛ baffu ka Egypt. Ɔkkpɛlɛ abbɛ badɔkɔ lalɔp a balɔɔt lakkyaat la balɔɔt zzil. 15Ɔzzánga Jacob ufeele umii Egypt, ka ɛfɛɛn ya ammɛ biini la bwaan ammɛ ɔkkpɛlɛ babbenɛ. 16Batɔkɔ bɛkɔp abbɛ bamii Schechem. Baang ulenɛ ka ɛfɛɛn a ballinɛbɛ, ka lilli sa Abraham ɔlɛɛpnɛ ka labɔɔk a balɔɔt a lɔfɔɔn a Hamor ka ikkpoko. 17“Ɔffɔnɛ ka ɛkɛtɛ ele ka ɛkkɛtɛnɛ, ya Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule ka ɔnaangnɛ kwa ɔlɔɔknɛ la Abraham, balɔɔt ayyɔɔt ka Egypt bayipibong ggbadam. 18Ɔmmɛnɛ, bakaa ufaa ubeet ɔlɔk wa usinɛ Joseph lɛsan; ɔppyɛɛ ɔkɔɔm Egypt. 19Ɔnaang balɔɔt ayyɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ lagban. Ɔnaangbɛ bubbi, ututbɛ ɔttɛ basam bwɔɔn bamii bazzɔɔk bataa bakang babbe. 20Ɛkɛtɛ ’yɔng baang ɛdɔkɔnɛ ya bamaatnɛ Moses, waan a waantiti ɔyyɛɛp ɔsak. Bakɔɔmmɛ ka ssala ka ittuma ikkyaat. 21Ɔffɔnɛ ka basammɛnɛ bagbata basseke ssala, waan a Pharoah wa wanavva ɔttɔngmɛ, ɔkɔɔm tɛ̀ttɛ̀ waan wa ammɛ biini. 22Bakopolomɛ kɛsan a kɔlɔɔk a Egypt ɔkkpɛlɛ, ɔzzanga uggboggbo ɔlɔɔt ka lɛmmwɔɔl, ɔbɛtɛ la linaang. 23“Moses ɔffɔnɛ lalɔp a likkpa laffa, ɔnaang luttina kimii kikoolo babbɛ, balɔɔt a Israel ɔsan tɛ̀ttɛ̀ bakɔɔmnɛbɛ. 24Ɔyɛn ɔlɔɔt a Egypt ka utupnɛ ɔlɔɔt a Israel. Ɔzzánga Moses ufeele umii ɔssɛɛn kɔbɔɔk, ɔwwɔɔl wa Egypt ɔkkala wa Israel. 25(Uttina ɔttɛ balɔɔt ammɛ Israel vvenɛ basan battɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule ɔkɔɔmmɛ ammɛ ɔkkalabɛ. Keem basi lɛsan.) 26Kɛtɔm sa ssɔn ɔyɛn balɔɔt a Israel baffa ka babbunɛ. Ubumbɛ kɛkanga; ɔzzánga ɔlɔɔk ɔttɛ, ‘Gɔpɔlɔyɔng, annyɔɔng mung etele la etele, ’bɔng tɛ́ttɛ́ ayapwɔyɔng akama kɛyɔɔng.’ 27Ɔlɔɔt wa ɔdɔkɔnɛ ka kɛyɔɔ wa vvɔn akama ussi Moses ɔfɔngɔ kang ɔttɛ, ‘Nnyinɛ unnyiwɔnɛ kizzilɛttɔ, ɔnaangwɔ ɔkaal a kɛkaal ayyɔɔt? 28Mung aggyan attɛ awwɔɔlnɛ tɛ̀ttɛ̀ awwɔɔlnɛ wa Egypt lisee ɔɔ?’ 29Moses uppyeenɛ ning baang ɔmma ka Egypt, ufula ɛkpansi a Midian. Ɔtaa bakang, ɔfɔɔn bwaan a bwaanbwalam baffa. 30“Lalɔp a likkpa laffa lasaknɛ, uyilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm utuma ka lusso a Moses ka lalaak a lɔkɔɔn gwa waan a kɛssɛ ɔkkɔmnɛ ka kasɛkɛ kɛmat kɛtɛkɛtɛ lɛttaal Sinai. 31Moses, ɔyɛnnɛ ning baang, kɔkɛɛlɛmɛ. Ɔttɔm ɔkkɛtɛ waan a kɛssɛ ’wɔng baang, nkwaaning ɔyɛn doddo. Ɔzzánga uppyee lɛmmwɔɔl Ebinukkpaapi. 32Lɛttɛ, ‘Anaam nlenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm a balɔɔt annyɔɔng ba iyɛddɛ-iyɛddɛ. Ɔlɔɔmɔlɔɔm a Abraham, la Isaac, la Jacob.’ Moses ɔbbwɔpɔmɛ gaang gaang uffula, usi lɛbɛlɛ lɛbbɔ ɔppyɛɛk. 33Ebinukkpaapi ɛttɛ, ‘Aggbolo ikkpa bukkpɔ annɔ, ɛfɛɛn ya abeenɛ baang, ɛfɛɛn a lafɔɔ. 34Nppyɛɛkbong nyɛn ɔkpɔlɔngkpɔ akama wa balɔɔt anaam bayɛnnɛ ka Egypt. Mppyeebong laffimi abbɛ, mung nffubong nkkalabɛ. Affu gedegede mung ntɔɔmwɔ Egypt.’ 35“Moses ɔdɔkɔnɛ ɔlɔɔt wa bafimmɛnɛ ka Israel. Ammɛ ulenɛ wa babapmɛnɛ battɛ, ‘Nnyinɛ ɔnaangwɔnɛ uzzilɛttɔ la ɔkaal a kɛkaal ayyɔɔt?’ Ammɛ ulenɛ ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔtɔɔmmɛnɛ ɔttɛ, ɔzzanga uzzilɛttɔ abbɛ ɔsanga ka kɔlɔɔk ka lakke Uyilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔyɛnnɛ ka waan a kɛssɛ wa ɔkkɔmnɛ lɔkɔɔn. 36Ɔkɔɔm balɔɔt ’bɔng, batta ka Egypt. Ɔnaang bɛmaanga la bɛfɛɛn a bikɛɛlɛ ka Egypt la Ukolo-lihu la ka kɛmat, ka lalɔp a likkpa laffa. 37Moses ulenɛ ɔlɔɔt wa ɔlɔɔknɛ la balɔɔt a Israel ɔttɛ, ‘Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ɔtɔɔm uppyee-kutolo ammɛ ufeewɔyɔng, tɛ̀ttɛ̀ ɔtɔɔmmɛnɛ anaam mung. Ule ussi ka annyɔɔng.’ 38Ammɛ ɔdɔkɔnɛ ɔlɔɔt wa ulenɛ la balɔɔt a Israel ka ɛkɛtɛ ya baggbanɛ ɛfɛɛn kkwɔn ka kɛmat. Ɔdɔkɔ baang la balɔɔt ayyɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ la uyilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔlɔɔknɛ unnyimɛ ka lɛttaal a Sinai. Ɔtɔk bɔtɔɔm a kuddu, uffu ɔbwɔɔlɔyɛlɛ. 39“Ɔzzànga balɔɔt ayyɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ bafimmɛ kitele, batutmɛ bafɔngɔ kang battɛ, nzang bappyɛlɛ bamii Egypt. 40Ɔzzánga balɔɔk la Aaron battɛ, ‘Anaangyɛlɛ ibunukkpaapi ya ile ikkwuyɛlɛ lusso. Ba isan bwa bunaangnɛ Moses ’wɔng mung wa ɔsanganɛyɛlɛ ka ɛkpansi Egypt.’ 41Uwɔng baang ulenɛ ɛkɛtɛ ya banaangnɛ ɛlɔɔp tɛ̀ttɛ̀ ɔgɔdɔ. Balokoyɛ bazɔɔm. Banaang lizzi bazzi baggele bwa balenɛ lɛnaang. 42Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔssang isimi ɔsanbɛ. Ɔssangbɛ ippyam usikili basseke ka bazɔɔmnɛ bwaanettuma lukpaaggbeedde tɛ̀ttɛ̀ bakkpɔknɛ ka luvva bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm battɛ, ‘Balɔɔt a Israel! lakɔmɔlɔ za azɔɔmnɛyɔng akkwɛɛyɔng ka lalɔp a likkpa liffa ka kɛmat, anaam lissi ka annyinɛyɔng. 43Ɔdɔkɔ ɔdda-ɛkkpalukpata ebinukkpaapi ya ɛzzanganɛ Moloch ka asamnɛyɔng. Ɔbɛtɛ la ɛlɔɔp a waanettuma Rephan, ebinukkpaapi annyɔɔng. Bɛdɔkɔ ilɔɔp ya annyɔɔng biini anaangnɛ aloko azɔɔmyɔng. Kwakkwɛ nle ka ntɔɔmwɔnɛyɔng amii ataayɔng lɔkaan lɔlɔk kukupa Babylon.’ 44“Balɔɔt ayyɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ, bayanga Ɔdda-ɛkkpalukpata bbwak la abbɛ ka kɛmat. Banaangmɛbong tɛ̀ttɛ̀ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbwɔɔlɔnɛ Moses ɔttɛ banaang. Banaangmɛ tɛ̀ttɛ̀ ulɔmɔ wa ɔyɔɔnɛ Moses. 45Ɔmmɛnɛ ssup, balɔɔt ayyɔɔt ba iyɛddɛ-iyɛddɛ batɔk ɔdda-ɛkkpalukpata ’wɔng baang ka labɔɔk a ibassɛ abbɛ, bakɔɔm bassɛ ka ɛkɛtɛ ya bassɛnɛ la Joshua bamii batɔk ɛkpansi ya Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔggbanɛ ikaan ilɔk ka zzeen abbɛ. Ɔdda ɔtaa baang ning ning ɔffɔ ka ɛkɛtɛ a David. 46David ɔsaap Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔzzánga ɔbap ɔttɛ ɔfɔngɔmɛ ɔbɔɔk ggwoon, uloko Ɔlɔɔmɔlɔɔm a Jacob. 47Ɔzzànga ɔdɔkɔ Solomon ɔppyɛɛnɛ ɔbɔɔk ggwoon ’gwɔng baang ulokomɛ. 48“Ɔzzànga Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa libat ka ssoon sa balɔɔt babɔɔknɛ ba ullu, tɛ̀ttɛ̀ uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔknɛ. 49Ebinukkpaapi ɛttɛ, ‘Libat lilenɛ ugbaal a kibeet anaam. Ɛkpansi ele ɛfɛɛn a ntelenɛ bukkpɔ. Mung ale abɔɔknɛ kɛssanga ggwoon nsɔsɔng? Nle nfɛkɛlɛ yang? 50Anaam biini lissi nnaangnɛ bɛfɛɛn byɔng mung ɔkkpɛlɛ ɔɔ?’ ” 51Stephen ɔttɛ, “Bɔng assinɛyɔng latɔɔk ning? Mbɔng ippyam annyɔɔng isinɛ kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm littina. Latɔɔk biini assiyɔng bɔka azzɛ asinɛyɔng bɔtɔɔm bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔtɔɔmnɛ lippyee! Aleyɔng tɛ̀ttɛ̀ balɔɔt annyɔɔng ba iyɛddɛ-iyɛddɛ bbwak. Annyɔɔng ngbaa afimyɔng kwa Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ! 52Uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔk ɔdɔkɔ baang wa balɔɔt annyɔɔng ba iyɛddɛ-iyɛddɛ basinɛ lɛwwɔɔl ɔɔ? Bawwɔɔl bayilabɔtɔɔm Ebinukkpaapi, ba baggbanɛ lɛyaam mmɛmmɛ bakang babwɔɔlɔ kiffu a Bɔɔyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa bbwak. Ɔzzànga mung azzimɛyɔngbong issɛ awwɔɔlmɛyɔng. 53Annyɔɔng alenɛyɔng balɔɔt ba atɔknɛyɔng Lafɔɔ-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, za bayilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm bakɔɔmnɛ baffu, ɔzzànga ba ateleyɔngzɛ tɔttɔt!” 54Ikkansulu bappyeenɛ kwa Stephen ɔlɔɔknɛ kɔssɔpbɛ gaang gaang bazzi lasaal bappyɛɛkmɛ. 55Stephen ka ulenɛ ɔlɔɔt wa Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kulenɛ la ammɛ, uyeek ɔppyɛɛk ka libat ɔyɛn buppwolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm la Jesus ka ubeenɛ baang ka lufoom ɛlaabɔɔk Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 56Ɔzzanga ɔttɛ, “Ppyɛɛkyɔng! nyɛnbong libat ka liwongolonɛ la Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ka ubeenɛ ka kɔbɔɔk ɛlaabɔɔk Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 57Ɔkkpɛlɛ babungu gaang gaang bavvoong labɔɔk ka latɔɔk, bafeele bavvoongmɛ baang basam. 58Basangamɛ batta ka tɔkɔlɔ a ssala, batɔɔpmɛ lattaal. Balɔɔt ba babeenɛ ittɛɛsɛ, basam iwuulu abbɛ bannyi waan a okolobya, wa ɔzzanganɛ Saul, kɛppyɛɛk. 59Batɔɔp Stephen lattaal tɛ̀ttɛ̀ batɔɔpnɛ baang. Ammɛ ɔkkwɔɔ lɛkɔɔl Uyini, ɔttɛ, “Uyini, Jesus, atɔknɛ lɛfɛkɛlɛ.” 60Ukun laddu ɔkkwa ɔgaga ɔttɛ, “Uyini Jesus, tɛ̀ttɛ́ akke bubbi ’bwɔng mung atumbɛ.” Ɔlɔɔknɛ ning baang lɔttɔmɛ. Saul kɔsaapmɛ kɔsak ka bawwɔɔlmɛnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\