HEBREWS 11

1Kɛyanga kiyila ulenɛ kɛssɛɛn a kɔlɔɔk kwa ittinanɛ itum ka luppyam mkkpa isikwɛ ka zzeen lɛyɛn. 2Balɔɔt iyɛddɛ iyɛddɛ bakɔɔm kiyila bayanga kɛsaap Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 3Ikɔɔm kiyila isan ittɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkɔɔm lɛmmwɔɔl ɔnaang ɛkpansi. Bɛfɛɛn bya iyɛnnɛ mung ɔkɔɔm bɔfɛɛn bwa isinɛ ka zzeen lɛyɛn ɔnaang. 4Kiyila kɛnaangnɛ Abel ɔnaang lɛtɔm za doddo unnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔtta Cain. Ka ussinɛ ka kiyila ammɛ ɔsaap Ɔlɔɔmɔlɔɔm tɛ̀ttɛ̀ ɔlɔɔt wa bbwak ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ lɛsɔɔk ammɛ lɛtɔk. Abel ka ɔyanganɛ kiyila, utii baang ka ɔlɔɔknɛ mkkpa ule libbe. 5Kiyila kɛnaangnɛ Enoch usi libbe. Lutini ’gwɔng, badɔkɔ basammɛ bafee Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔlɔɔt wa ɔyɛnnɛ kkwɔɔt ammɛ usi lile, ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulemɛnɛ lɛsam umii ka libat. Luvva lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔttɛ tɛ́ttɛ́ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsam Enoch umii ka libat, Enoch ɔdɔkɔ ɔnaang kwa kɔsaapnɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 6Ɔlɔɔt wa ɔnaangnɛ kwa kɔsaapnɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka ɔsɛlɛnɛ kiyila ba ule. Ɔlɔɔt duu wa uffunɛ ka ɛfɛɛn Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ɔyanga kiyila ɔttɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule baang, ɔsɔɔk balɔɔt ba baggyanmɛnɛ bɛfɛɛn. 7Kiyila kɛnaangnɛ Noah ɔgɔpɔlɔ nttama Ɔlɔɔmɔlɔɔm utum bɛfɛɛn bya bile bɛnaang ka lusso ɔtakabyɛ lɛyɛn. Utele Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔnaang akkpaat wa ammɛ la itutum ammɛ bamalnɛ bataa ka kuddu. Ka ɛtɔk ’yɔng mung unnyi vveeng kibbi. Ɔtɔk budoddo ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm bwa bussinɛ ka kiyila. 8Kiyila kɛnaangnɛ Abraham utele Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka ɔkkwɔɔmɛnɛ ɔttɛ umii ka ɛkpansi ya ammɛ ulenɛ lɛttɛ vvenɛ unnyimɛ. Ɔgbata lɔkaan ammɛ ɔkɔngɔ umii ka ɛfɛɛn a usinɛ lɛsan. 9Ɔtaa ka ɛkpansi ya Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ lɛttɛ vvenɛ unnyimɛ tɛ̀ttɛ̀ ukekeen ka kiyila ammɛ. Ɔtaa ka bwaan a ssoon la Isaac la Jacob ba bassɛnɛ batɔk nsekele wa ussinɛ ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 10Abraham ɔdɔkɔ ɔkat lɛffɛ za Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ lɛnaang lɛyyɛɛp. Azzɛ za lilenɛ la lutte gwa kɛfal a kɛfal. 11Kiyila kɛnaangnɛ Abraham ɔfɔɔn waan ɔ̀zzánga abassɛ waan ammɛ, mkkpa ndɔk ule lɛkkpɛɛm, avva Sarah usi wa lɛmaat lɛbɛlɛ lile. Uyila ɔttɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ uloko nsekele ammɛ. 12Mkkpandɔk ɔdɔkɔ ule lɛkkpɛɛm gaang gaang, ka ussinɛ ka ammɛ, ɔlɔɔt vvɔn, balɔɔt itutum ammɛ bayipi tɛ̀ttɛ̀ bwaan ittuma ka lukpaaggbeede. Bayipi tɛ̀ttɛ̀ kususuk kwa isinɛ likkwoong ikkwoon ka lɔyɔngɔ. 13Balɔɔt ’bɔng mung ɔkkpɛlɛ badɔkɔ babbe la kiyila. Basi lɛtɔk bɔfɛɛn bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm usekelenɛ. Ɔzzànga babee fulufulu bayɛn bakang. Bawomobyɛ, babwɔɔlɔ ppwool ppwool battɛ abbɛ bakekeen la bamma-lilɔɔk baffu ka vveeng ’wɔng. 14Balɔɔt ba batolonɛ lilɔɔk ’sɔng mung babwɔɔlɔ ppwool battɛ badɔkɔ ka kɛggyan a lɔkaan gwa abbɛ biini. 15Basi lɛbɛlɛ littina batum lɛffɛ za bagbatanɛ ka azzɛ, battinanɛ batumzɛ nzang vvenɛ bappyɛlɛ isimisimi. 16Badɔkɔ baggyan lɔkaan gwa doddo, lɔkaan gwa lulenɛ ka libat. Ɔlɔɔmɔlɔɔm izzit isimɛ lɛnaang ka bakkwɔɔmɛnɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm abbɛ, ka ulenɛ killu lɛnaang ulokobɛ. 17Kiyila kɛnaangnɛ Abraham ɔttɛ ɔsam waan ammɛ Isaac ɔnaang bigwugwulu ka ɛkɛtɛ ya Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔllɛmɛnɛ. Abraham ulenɛ ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔssɛɛnnɛ nsekele la ammɛ, ɔzzánga ɔbama ɔsam waan ammɛ ɔttɛ ɔnaang bigwugwulu. 18Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔkbong la ammɛ ɔttɛ, “Ale akɔɔm Isaac ayanga balɔɔt ka kikkwu annɔ.” 19Abraham ɔsan ɔttɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ukkwoong mung ufungala Isaac ka lubbe. Ka lɔkkwɔɔn, Abraham ɔppyɛlɛ ɔtɔk Isaac ka lùbbe. 20Kiyila kɛnaangnɛ Isaac uyila kamma ɔttɛ vvenɛ ɔnaang Jacob la Esau ppyɛɛ. 21Kiyila kɛnaangnɛ Jacob ɔnaang waan a Joseph la vvɔn ppyɛɛ tɛ́ttɛ́ ubbe. Ubee ning utele lɛttɔ ka lukut ammɛ ɔzɔɔm unnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 22Kiyila kɛnaangnɛ Joseph ɔlɔɔk utum kɛgbata balɔɔt a Israel ka Egypt. Ɔbwɔɔlɔbɛ tɛ̀ttɛ̀ bale banaang la bɛkɔp ammɛ tɛ́ttɛ́ ubbe. 23Kiyila kɛnaangnɛ abassɛ a Moses la abakka basammɛ balup ka ittuma ikkyaat ka ɛkɛtɛ bamaatmɛnɛ. Bayɛnnɛ battɛ ule waan wa ɔyyɛɛpnɛ, basi kɛbɛpɛ lafɔɔ ubeet lɛmma. 24Kiyila kɛnaangnɛ Moses ufim ɔttɛ tɛ̀ttɛ́ bakkwɔɔmɛ batum ka waan a Pharoah wa wanavva ka ɛkɛtɛ ulenɛ liggbenge. 25Kɛyɛn akama la balɔɔt Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɛsaapmɛ kɛtta kɛkɔɔm a bubbi kittele kippe ka waan ɛkɛtɛ ssup. 26Ɔsan ɔttɛ kɛyɛn akama la izzit ka lɛttɔ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ kɛttanɛ lɛyyɛɛp kɛtta iyyɛɛp a balɔɔt a Egypt ka utelenɛ zzeen ka lɛsɔɔk za lusso. 27Kiyila kɛnaangnɛ Moses ɔgbata ka Egypt usi lɛmma kwa kutunnɛ ubeet. Ka isimi usi lɛppyɛɛk, ayɛnnɛ attɛ ɔyɛn Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa asinɛ ka zzeen lɛyɛn. 28Kiyila kɛnaangmɛnɛ utte Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ, ɔttɛ balɔɔt bammyɔng linnyi ka ikkpelekku-lamma ssoon, nkwaaning Uyilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm usi bakɔɔm-ɛtɔk a bwɔɔn ba balɔɔt a Israel bafɔɔnnɛ lɛwwɔɔl. 29Kiyila kɛnaangnɛ balɔɔt a Israel bakum Ukolo-lɔyɔngɔ tɛ̀ttɛ̀ bassɛnɛ ka lisse sa gbɔɔ. Balɔɔt Egypt battɛ baffu bakum, bannyi bamɛɛlbɛ. 30Ɔdɔkɔ kiyila kɛnaangnɛ kɛbat a Jericho kɛttɔ ka balɔɔt a Israel balenɛ lɛssɛ bakkpitsɛ ka bɛtɔm bɛnnambɛkkyaat. 31Kiyila kɛkkalanɛ Rahab wa àkkpàlà basimɛ lɛssɛ bawwɔɔl la balɔɔt ba basinɛ kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm liyila, ka ɔtɔknɛ bakoolo-ɛfɛɛn ɔssɛɛn ka ssala. 32Nlɔɔk tɔttɔt ɔɔ? Ɛkɛtɛ ba ɛbɛlɛ lile ya nle nlɔɔk ntum Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel la bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 33Bakɔɔm kiyila ballu la lɔkaan uwɔlɔlɔ babɛtɛ. Banaang kwa bbwak batɔk bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ lisekele. Bavvoong kamma lanngwing. 34Bazum lɔkɔɔn gwa lɔfɔɔpnɛ gaang gaang. Basɛɛm lubbe ogge. Badɔkɔ bakkpɛlɛ tɛ́ttɛ́ bakkaam; bakkaam ka lɛkɔɔng, babɛtɛ isɔgya ikaan ilɔk. 35Ka kiyila sa bwanavva bayanganɛ, bafungala babbu abbɛ bappyɛlɛ bataa ka kuddu. Balɔk ba bafimnɛ ikkala babbe nkwaaning bafungala bataa ka kuddu kwa doddo. 36Batup balɔk, banaang balɔk bɛfɛɛn izzit, baggbɔ balɔk izzi, basambɛ bassɛɛn ka igbakkɔpɔ. 37Batɔɔpbɛ lattaal, bafakabɛ bɛfaak bɛffa, bawwɔɔlbɛ la ogge. Bakwula ikkpa-isɛɛn la ikkpa-itɔɔn bassɛ bakkpit, ɔbbɔlbɛ, bayɛn akama basibɛ doddo lɛppyɛɛk. 38Ɛkpansi esibɛ doddo lɛsaap. Bassɛ bakkpit tɛ̀ttɛ̀ balɔɔt ba bammanɛ lɛkɔɔng ka kasɛkɛ atingating la libat a lɛttaal, ballu ka lihuk la ibbe ka tɔkɔlɔ lisse. 39Ɔzzànga balɔɔt ’bɔng mung ɔkkpɛlɛ bayila kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm, banaang kwa kɔsaapmɛnɛ. Ɔzzànga ɔlɔɔt wa ɔtɔknɛ bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm usekelenɛ usi lile. 40Ɔlɔɔmɔlɔɔm utinibong ɛtɔk ya ɛttanɛ lɛyyɛɛp ulokoyɛlɛ, luttina ammɛ lulemɛ lɔttɛ vvenɛ ɔnaangbɛ bayyɛɛp la ayyɔɔt.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\