HEBREWS 12

1Tɛ̀ttɛ̀ kwa ayyɔɔt mung, iyanga kibbi ittɛɛsɛ ka kikkpitnɛyɛlɛ. Ikkyaayɔng bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya bile bitunuyɛlɛ ifɔngɔ, la bubbi bwa bunnengenɛyɛlɛ ka kkwɔɔt ilaa zzeen immayɔng lɔfat gwa ilenɛ ka aggwɛ mung. 2Iteleyɔng zzeen ka Jesus, wa iyanganɛ kiyila itummɛ ka ussinɛ ka lutte ɔffɔ ka lakpeke. Usi kɔlɔɔk a Cross lɛmma. Usi kwa izzit ya kibbe ka Cross littina. Ka isimi kukele, bɔwaa bwa bulenɛ bakang ka butaanɛ bukatmɛ budɛmnɛ usi littina kwa izzit ya kibbe ka cross. Gedegede mung ule ka kɔbɔɔk ɛlaabɔɔk Ugbaal a kibeet Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ka ɔtaanɛ. 3Attinayɔng akama wa ɔyɛnnɛ. Attinayɔng tɛ̀ttɛ̀ ɔtaanɛ ka bɛzzɔkɔ latun a banaang a bubbi. Tɛ̀ttɛ́ uttunwɔyɔng, ɔlɔk akkyaayɔng kiyila annyɔɔng afɔngɔyɔng. 4Ka lubum gwa alenɛyɔng baang ka abumnɛ atumyɔng bubbi, ba ataka alluyɔng kullu aggyanyɔng lubbe. 5Asumalayɔngbong lɛmmwɔɔl a lɔttama za Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔknɛ la annyɔɔng tɛ̀ttɛ̀ bwaan ammɛ ɔɔ? Ɔlɔɔk ɔttɛ, “Waan anaam, agɔpɔlɔ ka ɛkɛtɛ Ebinukkpaapi ɛbbawɔnɛ bikɔɔm tɛ̀ttɛ́ ɔkkpɛpwɔ ka luppyam ka ule ɔlɔɔkwɔ kkɔkɔlɔm. 6Ɔlɔɔt la vvɔn wa ɔsaapnɛ Ebinukkpaapi, Ebinukkpaapi ɛyɔɔmɛ akama. Ɔlɔɔt la vvɔn wa ɛtɔkmɛnɛ tɛ̀ttɛ̀ awaan vvenɛ ɛyɔɔmɛ akama.” 7Akkaam luppyam ka akama wa ayɛnnɛ tɛ̀ttɛ̀ ulenɛ akama wa ssaawɔ ɔyɔɔwɔnɛ. Kɛyɛn akama annyɔɔng kɛyɔɔnɛ kɛttɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkɔɔmwɔyɔng tɛ̀ttɛ̀ bwaan ammɛ. Waan ule baang wa abassɛ ɔtakamɛnɛ akama lɛyɔɔ ɔɔ? 8Usiwɔnɛyɔng akama lɛyɔɔ tɛ̀ttɛ̀ ɔyɔɔnɛ bwaan ammɛ, ba bbwak assiyɔngbong lile, annyɔɔng basɛlɛ ibassɛ balɔɔt. 9Idedde ayyɔɔt ba vveeng kaang bayɔɔyɛlɛ akama ilɔngɔlɔ itelebɛ, ba attina attɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ulenɛ Dedde ayyɔɔt wa libat vvenɛ itelemɛ gaang gaang ɔlɔk iddu ɔɔ? 10Idedde ayyɔɔt iyɔɔyɛlɛ akama ka waan ɛkɛtɛ ssup, tɛ̀ttɛ̀ kɔsaapnɛbɛ, kulebɛ bbwak. Ɔzzànga Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaangkwɛ ka budoddo ayyɔɔt biini, nkwaaning iyanga etini budoddo ammɛ. 11Bayɔɔnɛyɛlɛ akama, ɔbalyɛlɛ tɛ̀ttɛ̀ ulenɛ kɔlɔɔk kwa kɔnaangnɛyɛlɛ bukee usiyɛlɛ lɛwaa. Ɔ̀zzànga ulenɛ lɛnaang balɔɔt ba bakɔɔmnɛ kɛyɔɔ akama bakopolobɛ kɔlɔɔk, vvenɛ bayanga lɛsɔɔk a bɔllɛ lɛfal ffɛngɛm. 12Atɔnɔyɔng inɛngɛnɛngɛ labɔɔk annyɔɔng ka libat annyiyɔng igbeke-gbeke laddu annyɔɔng lakke. 13Ɔkkaamwɔyɔng assɛyɔng ka ɛtɔk ya bit, nkwaaning ubbu-kikkpɔ annɔ usi kinuka linuka, ɔppwasɛ. 14Abum ataayɔng ka bɔkaat la balɔɔt ɔkkpɛlɛ. Abum ataayɔng ka kuddu kwa doddo. Ɔlɔɔt wa ɔsɛlɛnɛkwɛ, Uyini baala ɔyɛn. 15Asan anaangyɔng tɛ̀ttɛ́ ɔlɔɔt ɔlɔk ɔgbata usseke ppyɛɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Asan anaangyɔng, afɔngɔyɔng kɛtaa tɛ̀ttɛ̀ lɛsan a kɛssɛ za lɛkkpannɛ, lɛkɔɔm bussi azzɛ lɛggyan kɔlɔɔk la balɔɔt ggbadam. 16Asan anaangyɔng tɛ̀ttɛ́ ɔlɔɔt ɔlɔk uffu ɔnaang kɔlɔɔk kwa kɔbbɔlnɛ ɔlɔk ɔsɛlɛ luttina tɛ̀ttɛ̀ Esau wa ɔsammɛ bigɛlɛnya ammɛ ufoolo la kazzi. 17Asanyɔng lɔsan attɛyɔng gaang gaang ɔdɔkɔ ɔggyan ɔttɛ abassɛ ɔnaangmɛ ppyɛɛ, ɔzzànga ppyɛɛ usimɛ lɛbɛlɛ lile, ka usinɛ lɛsan bwa ule ukkwoong ɔkɔɔm ufoolo kwa ulenɛ lɛnaang, mkkpandɔk ɔkɔɔm liyyeen ɔggyan ppyɛɛ. 18Asiyɔngbong liffu ka kwa attinanɛ atumyɔng lɛttaal a Sinai la lalaak a lɔkɔɔn azzɛ, la kisul la bukee, la kɛffa tɛ̀ttɛ̀ balɔɔt a Israel baffunɛ 19la lɔsap gwa luffi lɔttanɛ la lɛmmwɔɔl a bɛfɛɛn. Balɔɔt ba bappyeenɛ lɛmmwɔɔl ’zɔng baang ka lɛttanɛ, bakkpenge battɛ tɛ̀ttɛ́ babɛlɛ lɛmmwɔɔl lɛlɔk tɛ̀ttɛ̀ azzɛ baang lippyee. 20Ka basinɛ lɛbbɔ babee ɔssanga nttama wa ɔttɛnɛ, “Gɔɔ ɛsɛɛn ka kɛmat esinginɛ lɛttaal ’zɔng baang, batɔɔpyɛ lattaal bawwɔɔl.” 21Biyɛnɛ bisak lɛttala, Moses ɔttɛ, “Abbwɔpɔnɛbong kiffula kɛtɔmmɛ.” 22Ɔzzànga annyɔɔng affuyɔngbong ka lɛttaal a Zion, ka lɛffɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm a kuddu. Azzɛ lilenɛ Jerusalem wa libat la innɔ bayilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka tɔkɔlɔ. 23Affuyɔngbong ka laggele kuddu bwaan-ikeeng Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba balenɛ lakɔɔl abbɛ lɛkkpɔk ka libat. Affuyɔngbong ka ɛfɛɛn Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ulenɛ ɔkaal a kɛkaal ɔssɛbibit ɔkkpɛlɛ, la liyeeng a banaang a budoddo. 24Affuyɔngbong ka ɛfɛɛn a Jesus wa utininɛ lutini ufaa kɛbɛtɛ-kɛnnɔ la kɛllɔt a linnyi ammɛ sa libwɔɔlɔnɛ bɛfɛɛn bya bɛttanɛ lɛyyɛɛp bɛtta kwa linnyi Abel. 25Asan anaangyɔng, afɔngɔyɔng kwa ɔlɔɔt ɔlɔɔknɛ unnyiwɔyɔng kisi lɛgɔpɔlɔ. Balɔɔt ba bafimnɛ kɛgɔpɔlɔ kwa ɔlɔɔt wa unnyinɛ ɔssɛbibit kuttu kwa doddo, basi lɛsɛɛm ka lubbe. Ayyɔɔt ile inaang nang itta ka akkwɛ ulenɛ bɔfɛɛn isinɛ lɛgɔpɔlɔ kwa ɔlɔɔt wa ussinɛ ka libat ɔlɔɔknɛ. 26Lɛmmwɔɔl ammɛ vvenɛ lɛnnyɛkɛ ɛkpansi ka ɛkɛtɛ yɔng baang. Ɔnaangbong nsekele ɔttɛ, “Vvenɛ nbbal ɛkpansi lɛnnyɛkɛ. Annyɛ keem lissi, vvenɛ nssɛ lɛnnyɛkɛ libat.” 27Lɛmmwɔɔl za lɛttɛnɛ, “Nbbal.” ɔkkpɛlɛ lɛyɔɔnɛ ppwool ppwool lɛttɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ɔnnyɛkɛ bɛfɛɛn bya ɔlɔɔmnɛ nkwaaning bɛfɛɛn bya bisinɛ lɛnnyɛkɛ bɛtaa. 28Iwomomɛyɔng kɛnaang ka ilenɛ itutum lɛyanga ya isinɛ lɛnnyɛkɛ. Ɔwaayɔngyɛlɛ izɔɔm innyiyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka ɛtɔk ya kule kɔsaapmɛ la latele za lɛbaang a lɛbaang. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbbwɔpɔyɛlɛ. 29Ɔlɔɔmɔlɔɔm ayyɔɔt ulenɛ lɔkɔɔn gwa lɔbɛpɛnɛ ɛfɛɛn ka lɔkkwɔɔn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\