HEBREWS 6

1Imiiyɔng lusso lusso la lukopolo bigɛlɛnya, kɔfɔngɔyɛlɛ kɛbɛtɛ kwa lakkɔ Ɔlɔɔmɔlɔɔm za ikeeng. Ifɔngɔyɔng kɛppyɛlɛ itteyɔng lutte kɛkkyaa babbu linaang kɛfɔngɔ kikup kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm, 2la lukopolo gwa lutumnɛ kɛzzaa bɛfɛɛn la kitele labɔɔk, la kifungala babbu ka lubbe la kɛkaal sa kɛfal a kɛfal. 3Imiiyɔng lusso lusso, ɔzzanga ’kwɔng kulenɛ kwa ile inaang, ulenɛ ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔfɔngɔnɛyɛlɛ: 4Balɔɔt ’bɔng baang ba balenɛ lɛttɔ bale banaang nang akama ɔnaangbɛ ka bubbi abbɛ? Badɔkɔ bale ka buppwolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm ballɛ lɛsɔɔk za lissinɛ ka libat. Batɔk etini abbɛ ka Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 5Basanbong ka ippyam abbɛ battɛ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule bɔfɛɛn bwa buyyɛɛpnɛ, battina batum lakke za lale ka laffunɛ ka ɛkɛtɛ Christ ule uffu. 6Ɔzzànga balɔngɔlɔbong bakkyaa kiyila bafɔngɔ! Ba babɛlɛ likkwoong bappyɛlɛ isimisimi babbal akama lɛkkwa ka balenɛ ka kɛkama Christ bakaka ka Cross ka kikkpit sa ibaala, bassɛɛnmɛ ka izzit ka lusso balɔɔt ɔkkpɛlɛ. 7Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaangnɛ ɛkpansi ya ɛmɛɛlnɛ bannyi ba uteepnɛ ɔkkpɛlɛ ɔnaangyɛ ppyɛɛ ɔttɛ iwopowopo immala iyyɛɛp innyi balɔɔt ba bawoopnɛyɛ. 8Ɔzzànga ɛkpansi ’yɔng baang ɛppyɛɛnɛ emeet isam la iboong-a-laddi, nzang elebong bwa gbɔɔ, ele ka akama wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule ɔbbaatyɛ ɛkkɔm lɔkɔɔn. 9Inngwa anaam, gɔɔ mkkpa ilɔɔk kwɛ ning mung, ɔnaangyɛlɛ ssik kwa annyɔɔng. Isan lɔsan ittɛ ayangayɔng ppyɛɛ wa ɔyyɛɛpnɛ ule kuddu annyɔɔng. 10Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba ɔbbɔl. Baala usumala kɛnaang sa anaangnɛyɔng. Ɔlɔk kɛsaap sa ayɔɔnɛyɔng ka kittele sa attelenɛyɔng ikpana annyɔɔng ka Christ. 11Bwa iggyannɛ gaang gaang ulenɛ kɛttɛ, ɔlɔɔt la vvɔn ɔkɔɔm laggele za ɔyanganɛ ka luppyam ɔffɔ ka lakpeke, nkwaaning kɔlɔɔk kwa attinanɛyɔng kɛnaang, kɔnaang ka lɔkkwɔɔn. 12Ba iggyan ittɛ akkpɛlɛyɔng, ɔzzànga ayilayɔng kɛbɛtɛ, abbeyɔng luppyam ka kɔlɔɔk ka alenɛyɔng balɔɔt ba bayanganɛ kiyila ka Christ, nkwaaning atɔkyɔng bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ liloko ɔttɛ vvenɛ unnyiwɔyɔng. 13Ka ɛkɛtɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaangnɛ nsekele la Abraham, uyim ɔttɛ vvenɛ ɔnaang kwa ulenɛ lɛlɔɔk ɔttɛ vvenɛ ɔnaang. Ɔlɔɔt ɔlɔk ka usinɛ lile wa uggbengenɛ ɔttamɛ ammɛ, ɔdɔkɔ uyimmɛ ammɛ biini kɛyɔɔng. 14Ɔttɛ, “Nyilabong nttɛ vvenɛ nnaangwɔ ppyɛɛ, nnyiwɔ bikkwu itutum ggbadam.” 15Abraham ubbe luppyam, ɔtɔk bwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulemɛnɛ liloko. 16Ɔlɔɔt uyimnɛ ka kɔlɔɔk, ɔkɔɔm lɛkɔɔl ɔlɔɔt wa ɔttamɛnɛ ammɛ biini liggbenge uyim, kiyim ’sɔng baang kɛzza ikangala ɔkkpɛlɛ. 17Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔdɔkɔ ɔggyan ɔttɛ ɔnaang kwɛ kkpelegedee usseke balɔɔt ’bɔng baang ba butɔknɛ bwa ulenɛbɛ liloko basan battɛ baala ufoolo luttina. Kwakkwɛ uyimnɛ ɔgbaa ka nsekele wa ɔnaangnɛ. 18Bɛfɛɛn ’byɔng baang bɛffa bile bisi lifoolo. Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɛlaak ba ɔnaang. Ɔzzanga ayyɔɔt ba ilenɛ kuddu ka ammɛ lɛyɛn, iyangabong kɛkkaam a luppyam sa lɛbaang a lɛbaang ibwɔɔp kkpɔk ka luttina gwa balenɛyɛlɛ lɛssɛɛn mung. 19Luttina ’gwɔng lulenɛ kiddumu ippyam ayyɔɔt. Aggwɛ lule ka budoddo, lule ka lɔkkwɔɔn. Aggwɛ baang lukkwoongnɛ lɔsak ubba wa bafɛɛnnɛ ka lɛmma ggwoon Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka libat lumii ka tɔkɔlɔ labun Ɔlɔɔmɔlɔɔm bbwak. 20Jesus uttebongyɛlɛ limii ka tɔkɔlɔ ɔkkalayɛlɛ. Mung ammɛ ussekenɛ Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm wa lɛbaang kɛfal a kɛfal tɛ̀ttɛ̀ Melchizedek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\