HEBREWS 9

1Kɛbɛtɛ-kɛnnɔ sa ikeeng-ikeeng kɛyanga eleme ya kɛzɔɔm a luzɔɔm. Ɔlɔɔt ɔnaangnɛ ɛfɛɛn a kɛssɛɛn a luzɔɔm ɔgbaa. 2Banaang Ɔdda-ɛkkpalukpata Labun-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Tɔkɔlɔ ammɛ, otinika ule baang la okkpokolo la kazzi kwa bannyinɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 3Ka tɔkɔlɔ Ɔdda-ɛkkpalukpata ’wɔng baang, ubba ule baang ka battanɛ bazza. Ka isimi ubba ’wɔng baang, Ɔdda-ɛkkpalukpata ɔlɔk ule baang wa bakkwɔɔmɛnɛ Labun-Ɔlɔɔmɔlɔɔm Bbwak. 4Ka tɔkɔlɔ azzɛ, okkpokolo wa banaagnmɛnɛ la gold ule baang wa kɛfɔɔp a bɛfɛɛn. Likulu kɛbɛtɛ-kɛnnɔ ɔkkpɛlɛ azzɛ lile gold a gold ka bavvoongnɛzɛ. Ka likulu ’zɔng baang bilim a gold bile baang ka tɔkɔlɔ azzɛ la Manna ka tɔkɔlɔ, la lukut Aaron gwa lulenɛ lɛppwɔɔt, la lattaal laffa la Lafɔɔ ka bakkpɔknɛ ka kkwɔɔt azzɛ. 5Ka libat a likulu ’zɔng baang, ilɔɔp iffa ile baang ka banaangnɛyɛ la biyekele iyaala ivvoong ka ɛfɛɛn a bataanɛ basɔɔk balɔɔt bubbi tɛ̀ttɛ̀ Ebinukkpaapi abbɛ. Gedegede mung ɛkɛtɛ bbwak ba ele ya kɛbwɔɔlɔ kɔlɔɔk la kkwɔn kɔsaal. 6Uwɔng ulenɛ tɛ̀ttɛ̀ banaangnɛ bɛfɛɛn ’byɔng mung. Bassɛɛn-a-luzɔɔm batta ka ssala kɛtɔm ɔkkpɛlɛ bamii banaang kɛnaang abbɛ ka Labun-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 7Ɔzzànga ule Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm wa lɛbaang keem ka umiinɛ ka tɔkɔlɔ a ggwoon a luzɔɔm ɔssɛɛn luzɔɔm. Ɔzzànga umii kimii ssɔn ka kukkpa. Ɔsam linnyi ɔkɔɔm ɔzɔɔm unnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka labun-Ɔlɔɔmɔlɔɔm bbwak ka lutini bubbi ammɛ biini la bubbi bwa balɔɔt banaangnɛ basi lɛsan. 8Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kukopolo ppwool ppwool kutum lilɔɔk ’sɔng mung ɔkkpɛlɛ za balenɛ litini, kɔttɛ ɛtɔk ya emiinɛ ka ɛfɛɛn a Labun-Ɔlɔɔmɔlɔɔm bbwak ba ɛtaka ewongolo ka labun za vveeng latiinɛ baang ka labeenɛ. 9Uwɔng ulenɛ bɔfɛɛn bwa butaanɛ tɛ̀ttɛ̀ kɔlɔɔk kwa gedegede mung. Kule kɔttɛ lasɔɔk za bakɔɔmnɛ lakɔmɔlɔ banaang latɔm bannyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ba lakkwoong lanaang ippyam a balɔɔt ba bazɔɔmnɛ luzɔɔm bannyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm iyyɛɛp. 10Lasɔɔk ’zɔng baang la kɛkɔɔm a lakɔmɔlɔ kɛnaang latɔm kɔbɛtɛbyɛ kwa kazzi, la kɛvva la kikup-a-laggbo. Uwɔng lafɔɔ a vveeng. Bɛfɛɛn ’byɔng bɛtaa bɛkat ɛkɛtɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule ɔlɔngɔlɔbyɛ ɔkkpɛlɛ. 11Ɔzzànga Christ uffubong ɔ̀zzángá Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm wa lɛbaang ka bɛfɛɛn bya doddo bya bɛggbanɛ mung lissi bile. Ggwoon gwa ɔnaangnɛ kɛnaang lule gwa lɛbaang, lɔyyɛɛp lɔsak, ɔlɔɔt lissi ɔnaangnɛ gwɛ; gɔɔ ka vveeng ’wɔng mung lissi. 12Christ ka ɔmalnɛ Ɔdda-ɛkkpalukpata umii ka ɛfɛɛn a Labun-Ɔlɔɔmɔlɔɔm Bbwak ka kikkpit ssɔn kɔsaal. Linnyi ɛbal ɔlɔk linnyi ɔgɔdɔ usi lɛkɔɔm umii ɔnaang lɛtɔm unnyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔdɔkɔ ɔkɔɔm linnyi ammɛ biini ɔtɔk kuddu kwa kɛfal a kɛfal unnyiyɛlɛ. 13Ballɔtnɛ balɔɔt a laggbo ka kkwɔɔt linnyi ɛbal la linnyi ulam ɔgɔdɔ la littɔɔng a bitook ɔgɔdɔ, laggbo lakkpɔlɔbɛ ka kkwɔɔt, bappyɛlɛ bayyɛɛp. 14Nkwɔng ka kɔggbanɛ lissi kule ka lɔkkwɔɔn, linnyi a Christ vvenɛ likkaam lisak ning baang. Ka lakke Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔsammɛ kɛyɔɔng ɔsɔɔk Ɔlɔɔmɔlɔɔm tɛ̀ttɛ̀ lɛtɔm za bbwak. Linnyi ammɛ vvenɛ linaang ippyam ayyɔɔt igbata isseke babbu linaang, ippyɛɛ innyi Ɔlɔɔmɔlɔɔm a kuddu latele. 15Kwakkwɛ Christ ulenɛ ɔlɔɔt wa utininɛ kwa Ufaa kɛbɛtɛ-kɛnnɔ, nkwaaning balɔɔt ’bɔng baang ba Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛbɛ lɛkkwɔɔ batɔk ppyɛɛ wa kɛfal a kɛfal wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ lisekele. Nkwɔng kule kɔnaang ka lubbe lulenɛ baang lile gwa lɔkkalanɛ balɔɔt ka babbu lilɔɔk sa banaangnɛ ka ɛkɛtɛ ya batiinɛ ka kɛbɛtɛ-kɛnnɔ sa ikeeng. 16Ɔlɔɔt ɔkkpɔknɛ lɛkɔɔl ɔlɔɔt wa ule uzzi bɛfɛɛn ammɛ ka ule ubbe, babɛtɛ-kɛnnɔ batakabong basan battɛ ɔlɔɔt wa ɔkkpɔknɛ ubbebong, bɛfɛɛn ba basam bannyi ɔlɔɔt ’wɔng baang. 17Luvva ’gwɔng baag ka kukkaam ba lule ɔtakabong ɔffɔ ka ɛkɛtɛ ya ɔlɔɔt wa ɔkkpɔknɛgwɛ ubbenɛ. Ka ɛkɛtɛ ya utiinɛ ikokolo ɔlɔɔt ba ule wa ule ukkwoong ɔkɔɔmgwɛ ɔyanga bɛfɛɛn bya ulenɛ lisekele. 18Kwakkwɛ kɛbɛtɛ-kɛnnɔ sa ikeeng kɛyyɛɛpnɛ ka bakɔɔmnɛ linnyi babɛtɛsɛ. 19Ka ikeeng, Moses ɔbwɔɔlɔ balɔɔt Lafɔɔ ɔkkpɛlɛ tɛ̀ttɛ̀ lalenɛ. Ɔsam linnyi kitook-ɔgɔdɔ utoolo la bannyi ɔsam kɛzafɔk a kɛssɛ la kɛfaak ubba ɔyan ka linnyi ’sɔng baang ɔmmyang balɔɔt. 20Ɔttɛ, “Uwɔng ulenɛ linnyi sa linaangnɛ kɛbɛtɛ-kɛnnɔ sa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ lɛlɔɔk ɔttɛ ateleyɔng kɛyyɛɛp.” 21Kɔssɛ kule ning baang. Moses ɔgbaa ɔssɛ ɔnaang linnyi ɔllɔt ka ggwoon la bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bya bakɔɔmnɛ bassɛɛn luzɔɔm. 22Kulenɛ tɛ̀ttɛ̀ lafɔɔ lalɔɔknɛ, utini bɔfɛɛn ɔkkpɛlɛ bakɔɔm linnyi banaangbwɛ buyyɛɛp; bubbi bule ka kɛsɔɔk ka linnyi lillɔtnɛ. 23Bɛfɛɛn ’byɔng bya bilenɛ ikete bɛfɛɛn bya libat bale banaang byɛ bɛyyɛɛp ka ɛtɔk ’yɔng. Ɔzzànga bɛfɛɛn bya libat biini bɛggyan lɛtɔm za lɛttanɛ lɛyyɛɛp. 24Christ usi limii ka Labun-Ɔlɔɔmɔlɔɔm za balɔɔt banaangnɛ. Za balɔɔt banaangnɛ lalenɛ ikete Labun za bbwak. Umii ka libat biini ka ɛfɛɛn a ubeenɛ ka lusso Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkkalayɛlɛ. 25Uzzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm a balɔɔt a Jews wa lɛbaang umii ka labun Ɔlɔɔmɔlɔɔm kikkpit ssɔn ka kukkpa la linnyi ɛsɛɛn. Ɔzzànga Christ usi limii ka tɔkɔlɔ ɔsammɛ kɛyɔɔng unnyi ka kikkpit ggbadam. 26Nzang vvenɛ ɔyɛn akama bikkpit ggbadam ka ussinɛ ka lutte a vveeng ’wɔng. Lutini ’gwɔng uffubong kikkpit ssɔn kɔsaal ka ɛkɛtɛ bɛkkpa ɔkkpɛlɛ bile ka bɛkkɛtɛnɛ lakpeke. Vvenɛ ɔkɔɔm kɛyɛn akama ammɛ ɔkkpɔlɔ bubbi balɔɔt. 27Lutini ɔlɔɔt la vvɔn vvenɛ ubbe kikkpit ssɔn tɛ́ttɛ́ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔkaal kɛkaal ammɛ. 28Christ ɔgbaa bassɛ basammɛ banaang lɛtɔm ka kikkpit ssɔn nkwaaning ɔkkpɔlɔ bubbi balɔɔt ggbadam. Vvenɛ ɔbbal kikkpit kɛlɔk liffu, ɔzzànga kwa kɔlɔɔk a bubbi ba uffu, uffu kwa kɛkkala balɔɔt ba bataanɛ bakatmɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\