JOHN 11

1Ɔlɔɔt ɔdɔkɔ baang wa ɔzzanganɛ Lazarus wa ullunɛ ka Bethany. Ɔffaakmɛ. Bethany ulenɛ lɛffɛ za Mary la etele ammɛ Martha ballunɛ. ( 2Mary ’wɔng mung ulenɛ wa ɔllɔtnɛ Uyini bannɛ ba bakkaamnɛ kappya ka bukkpɔ ɔkɔɔm kittulu ɔkkpɔlɔmɛ. Etele ammɛ Lazarus ulenɛ ka kisi lɛppwa.) 3Itele a Lazarus itɔɔm ka Jesus ittɛ: “Uyini, ɛnngwa luppyam annɔ ule ka kisi lɛppwa.” 4Jesus uppyeenɛ ning baang ɔttɛ, “Lɛttɔ iffaak ’yɔng baala litele ka lubbe a Lazarus. Nkwɔng kɔnaang nkwaaning kɔkɔɔm latele kufee Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Ɔgbaa vvenɛ kule ɛtɔk ya Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ule ɔssɛ ɔtɔk latele.” 5Martha la etele ammɛ la Lazarus basaap Jesus gaang gaang. 6Ɔzzànga ka uppyeenɛ kuttu iffaak a Lazarus, ɔlɔngɔlɔ ɔtaa ka bɛtɔm bɛffa, 7tɛ́ttɛ́ ɔlɔɔk la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Afeele ippyɛlɛ imiiyɔng Judea.” 8Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ battɛ, “Ukopolo-lukopolo, ba ɔtaka ɔmmɛ ka balɔɔt battɛnɛ batɔɔpwɔ lattaal ka ɛfɛɛn ’yɔng baang, mung attɛ ippyɛlɛ imiiyɔng baang ɔɔ?” 9Jesus ɔttɛ, “Kikoon ssɔn kɛyanga ikkalangka zzɔɔppiffa. Ning ba ile ɔɔ? Kwakkwɛ baang ɔlɔɔt duu wa ɔssɛnɛ kɔssɛ ka kasɛkɛ kikoon usinɛ lɛkkala ɔttɔ, ka ɔyɛnnɛ buppwolo ɛkpansi ’yɔng. 10Ɔzzànga ɔssɛnɛ kɛtɔm vvenɛ ɔkkala ɔttɔ ka usinɛ buppwolo lɛyɛn.” 11Ɔbbal lɛttɛ, “Ɛnngwa ayyɔɔt Lazarus ɔlaabong. Ɔzzànga nle ka nmiinɛ nfungalamɛ.” 12Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ battɛ, “Uyini, ulenɛ ka bilaa, vvenɛ ɔppwamɛ.” 13Jesus ɔlɔɔk ɔttɛ Lazarus ubbebong. Abbɛ battina battɛ Jesus ɔkkwɔɔ bilaa pya gbɔɔ ’pyɔng kaang. 14Jesus ɔbwɔɔlɔbɛ ppwool ɔttɛ, “Lazarus ubbebong. 15Ɔzzànga ka lɛttɔ annyɔɔng, nggele gaang gaang ka ndɔkɔnɛ nsi ka ɛfɛɛn a Lazarus lile, nkwaaning ayilayɔng kɔlɔɔk anaam. Afeele imiiyɔng ka ɛfɛɛn ammɛ.” 16Thomas (wa bakkwɔɔmɛnɛ Ippɛlɛng) ɔlɔɔk la babbɛ balɔɔt a kɔssɛ a Jesus ɔttɛ, “Afeele ɔkkpɛlɛ ikupnɛyɔng ɔkkɔɔnɛ ibbeyɔng la ammɛ!” 17Jesus ɔffɔnɛ bakang, baggba Lazarus lilli ɔggba bɛtɔm bɛnna. 18Ka assinɛ Bethany amii Jerusalem, mile ikkyaat ba ɔffɔ. 19Balɔɔt a Judea badɔkɔ baang gbadam ka bamiinɛ bappyɛɛk Martha la Mary kullu, nkwaaning bakamabɛ luppyam ka etele abbɛ ubbenɛ. 20Martha uppyeenɛ ɔttɛ Jesus ule ka uffunɛ, ɔtta umii ududamɛ. Mary ɔkɔɔng ka ggwoon ɔtaa. 21Martha ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Annɔ bulenɛ mung, Uyini, nzang etele anaam ba ubbe! 22Ɔzzànga nsan lɔsan nttɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ukkwoong mung unnyiwɔ duu bwa aggyannɛ abapmɛ.” 23Jesus ɔttɛ, “Etele annɔ vvenɛ ufungala, ɔtaa ka kuddu.” 24Martha ɔttɛ, “Nsan lɔsan nttɛ vvenɛ ufungala ka lubbe ɔtaa ka kuddu ka kɛtɔm-a-lakpeke.” 25Jesus ɔttɛ, “Anaam nlenɛ kifungala ka lubbe kɛtaa ka kuddu. Ɔlɔɔt duu wa uyilanɛ kwa anaam vvenɛ uddu mkkpa ubbe. 26Ɔlɔɔt duu, wa uyilanɛ kwa anaam ka ulenɛ ka kuddu baala ubbe. Ayila mung ’kwɔng ɔɔ?” 27Martha ɔttɛ, “Iii, nyila mung nttɛ annɔ alenɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ, Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa battɛnɛ vvenɛ uffu ka vveeng ’wɔng.” 28Martha ulenɛ ning baang livve lɛlɔɔk, ɔppyɛlɛ umii ɔkkwɔɔ etele ammɛ Mary ɔbwɔɔlɔ ka wɛɛk ɔttɛ, “Ukopolo-lukopolo utii mung tɛ! Ule mung ka ɔbapwɔnɛ.” 29Mary uppyeenɛ ning baang, uzzuma umii ka ɛfɛɛn a Jesus. ( 30Jesus ka tɔkɔlɔ a killu ba ɔtaka ɔffɔ. Utii ka ɛfɛɛn a Martha ududamɛnɛ.) 31Balɔɔt ba balenɛ baang ka ggwoon ka bataanɛ bappyɛɛkmɛ kullu, bafeele bakupmɛ ka bayɛnmɛnɛ ka uzzumanɛ ɔtta ka vveeng. Badɔkɔ battina battɛ ule ka kimii kɛkkwa ka lilli. 32Ɔffɔnɛ ka ɛfɛɛn a Jesus, ɔmɛkɛlɛ ɔttɔmɛ ka lataak ɔttɛ, “Uyini, budɔkɔnɛ mung nzang etele anaam ba ubbe.” 33Jesus ɔyɛnnɛ ning baang ka Mary ɔttɔnɛ ɔlak, ɔkɔɔm ɔkkwa, ɔyɛn balɔɔt ba balenɛ la Mary ka bakkwanɛ, kɔssɔpmɛ gaang gaang. 34Ɔbapbɛ ɔttɛ, “Ngkka allimɛyɔng ’yang?” Battɛ, “Uyini, affu ayɛn.” 35Jesus ɔkkwa. 36Battɛ, “Ayɛn tɛ̀ttɛ̀ Lazarus ɔsaapmɛnɛ.” 37Balɔɔt balɔk battɛ, “Ammɛ uttulanɛ bassi-ifim. Ammɛ lissi ɔɔ? Attina attɛ nzang ba ukkwoong ɔkkala Lazarus ka lubbe ɔfɔngɔ ɔɔ?” 38Kɔbbalnɛ Jesus gaang gaang lɛssɔp, ɔgbata umii ka lilli. Lilli ’sɔng baang bagupu lɛttaal ka kamma assɛ. 39Jesus ɔttɛ, “Wongoloyɔng lɛttaal ’zɔng baang!” Martha, etele ubbu, ɔttɛ, “Ubbu vvenɛ uzzoombong gaang gaang tɛ! Uyini, baggbamɛ lilli utii bɛtɔm bɛnna tɛ!” 40Jesus ɔttɛ, “Nsiwɔ lɛbwɔɔlɔ nttɛ vvenɛ ayɛn lakke Ɔlɔɔmɔlɔɔm ayilanɛ ɔɔ?” 41Batut lɛttaal bagbata ka lilli. Jesus uyeek ɔppyɛɛk ka libat ɔttɛ, “Nwomowɔbong kɛnaang Dedde, ka agɔpɔlɔnɛnɛ. 42Nsan lɔsan nttɛ agɔpɔlɔnɛ ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ. Nlɔɔk ’kwɔng kwa balɔɔt ’bɔng mung, ɔkkɔɔnɛ basan battɛ annɔ atɔɔmnɛnɛ.” 43Uvvenɛ lɛlɔɔk, ɔkkwɔɔ ɔgaga ɔttɛ, “Lazarus atta ka vveeng!” 44Lazarus ɔtta ka lille, la ibba-babbu ka bukkpɔ la labɔɔk ka baggbɔmɛnɛ bakaka. Jesus ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Kyaamɛyɔngyɛ afɔngɔmɛyɔng umii.” 45Balɔɔt balɔk ba baffunɛ kɛppyɛɛk a Mary kullu, bayɛn kwa Jesus ɔnaangnɛ bayila lɛmmwɔɔl ammɛ. 46Balɔɔt balɔk bappyɛlɛ bamii babwɔɔlɔ balɔɔt a Pharisees kwa Jesus ɔnaangnɛ. 47Ɔzzánga balɔɔt a Pharisees la bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-Luzɔɔm la Ikkansulu baduda battɛ, “Mung ile inaangyɔng nang la bɛmaanga bya ɔlɔɔt ’wɔng mung ɔnaangnɛ! 48Ifɔngɔmɛnɛ ggwaat, ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ vvenɛ uyila lɛmmwɔɔl ammɛ. Balɔɔt a Rome vvenɛ babɛpɛ Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm la ɛkpansi ayyɔɔt!” 49Ɔlɔɔt vvɔn wa ɔzzanganɛ Caiaphas, wa ɔdɔkɔnɛ Uzzilɛttɔ Bassɛɛn-a-Luzɔɔm-Wa-Lɛbaang ka Ggwoon-ɔlɔɔmɔlɔɔm ka ggwe ’gwɔng baang ɔttɛ, “Azizingiyɔngbong! 50Ba asan attɛyɔng kɔtta lɛyyɛɛp ka afɔngɔnɛyɔng ɔlɔɔt vvɔn ubbe ka lɛttɔ balɔɔt lutini gwa babɛpɛnɛ lɔkaan ayyɔɔt ɔɔ?” 51Nkwɔng kwa luppyam ammɛ biini ba ɔlɔɔk. Ka ulemɛnɛ ammɛ ɔdɔkɔnɛ Uzzilɛttɔ Bassɛɛn-a-Luzɔɔm-Wa-Lɛbaang ka Ggwoon-ɔlɔɔmɔlɔɔm ka ggwe ’gwɔng baang, baang ɔyɛn biyɛnɛ ɔttɛ vvenɛ Jesus ubbe ka lɛttɔ balɔɔt a Jews. 52Abbɛ keem lissi. Ɔgbaa vvenɛ ɔkɔɔm balɔɔt Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba balenɛ ka ifɛɛn ka ifɛɛn ka bamyamyanganɛ uffu uloko ɛfɛɛn kkwɔn basseke kkwɔɔt ssɔn. 53Ussi kɛtɔm ’sɔng baang bazzilɛttɔ balɔɔt a Jews banaang likup a kɛwwɔɔl a Jesus. 54Ɔzzánga Jesus usi kyaa-kyaa lɛbɛlɛ lɛssɛ ka Judea. Ɔgbata ka Judea umii Ephraim kɛtɛ-kɛtɛ kɛmat ɔtaa bakang la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ. 55Ɛkɛtɛ Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ ele ka ɛffɔnɛ. Balɔɔt ppwap bassi ka billu bɛlɔk bamii Jerusalem bakup laggbo bafɔngɔ kang tɛ́ttɛ́ ɛkɛtɛ kazzi ’kwɔng baang ɛffɔ. 56Badɔkɔ ka kɛggyan a Jesus. Bataanɛ ka Ggwoon-ɔlɔɔmɔlɔɔm, babapbɛ abbɛ abbɛ battɛ, “Annɔ attina nang? Attina attɛ vvenɛ uffu Kazzi ’kwɔng ɔɔ? vvenɛ uffu ɔɔ?” 57Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la balɔɔt a Pharisees bannyibong kɔsap battɛ ɔlɔɔt wa ɔsannɛ ɛfɛɛn a Jesus ulenɛ, ɔbwɔɔlɔ ɔlɔk bakaamɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\