JOHN 12

1Usseke bɛtɔm bwɔlaaning Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ kaffɔ. Jesus umii Bethany, killu a Lazarus, wa ufungalamɛnɛ ka lubbe. 2Banaangmɛ kazzi. Martha uttelebɛ banaangmɛ kazzi ’kwɔng baang. Lazarus ɔdɔkɔ baang ka ɔtaanɛ la balɔɔt balɔk ka okkpokkolo la Jesus. 3Mary ɔsam bannɛ ba bayyɛɛpnɛ kizzoom gaang gaang ba banaangnɛbɛ la nard ɔllɔt Jesus ka bukkpɔ, ɔkɔɔm kittulu ɔkkpɔlɔmɛ. Kizzoom a bannɛ ’bɔng baang kɛwaala tɔkɔlɔ a ggwoon ɔkkpɛlɛ. 4Ɔlɔɔt a kɔssɛ a Jesus vvɔn wa ɔzzanganɛ Judas Iscariot wa ule ka uzzinɛ Jesus issɛ ɔttɛ, 5“Bɔng bannɛ ’bɔng baang basinɛ bɛ kɔtaan lɔtaan ka lalɔp naira lakkyaat basam, ikkpoko bannyi balɔɔt ba ɔbbɔlnɛbɛ?” 6Ba ɔlɔɔk ka ukekenɛ balɔɔt ba ɔbbɔlnɛbɛ gaang tɛ. Ɔlɔɔk ka ulenɛ ussip nkwaaning ɔsam ikkpoko ’yɔng baang umii uzzi, ka ulenɛ ɔbɔngɔlɔ-ikkpoko. 7Ɔzzánga Jesus ɔttɛ, “Afɔngɔmɛ uloko bwa ɔyanganɛ ka kɛtɔm-a-kullu anaam. 8Balɔɔt ba ɔbbɔlnɛbɛ bale bale mung la annɔ ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ ɔzzànga anaam mung la annɔ baala nle.” 9Balɔɔt ppwap bappyee battɛ Jesus ule Bethany. Ɔzzánga bafeele bamii. Kwa Jesus kɛyɔɔng lissi ka bamiinɛ bamii battɛ ɔlɔk bayɛn Lazarus wa Jesus ulenɛ ka lubbe lifungala. 10Ɔzzánga bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm banaang likup za kɛwwɔɔl a Lazarus ɔgbaa. 11Battɛ bawwɔɔlmɛ ka kussinɛ ka lɛttɔ ammɛ balɔɔt a Jews bale kwa bazzilɛttɔ abbɛ lifim bayila kwa Jesus. 12Ɔffɔnɛ libessolo, kɛkaan a balɔɔt ba baffunɛ Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ bappyee battɛ Jesus ule ka uffunɛ Jerusalem. 13Ɔzzánga battɔng liteet-uddi bakɔɔm ka labɔɔk bamii badudamɛ ka ɛtɔk. Babungu battɛ, “Ibunguyɔng Ɔlɔɔmɔlɔɔm! Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaang ɔlɔɔt wa uffunɛ ka lɛkɔɔl Uyini ppyɛɛ! Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔnaang ubeet a Israel ppyɛɛ!” 14Jesus, ɔyɛn eyim, ukut utteleyɛ ka libat tɛ̀ttɛ̀ luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ: lɔttɛ, 15“Tɛ̀ttɛ́ ɔbbwɔpɔwɔ lɛffɛ a Zion! Ubeet annyɔɔng uffubong. Uttele ka kitook-eyim.” 16Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ basi kɔlɔɔk ’kwɔng baang lɛsan ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang. Ɔffɔnɛ ka Jesus ufungalanɛ ka lubbe, tɛ́ttɛ́ bɔk bakke battɛ luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔkbong ’kwɔng kkpal lutummɛ. Kwa banaangnɛ banaang bannyimɛ ammɛ. 17Balɔɔt ba badɔkɔnɛ la Jesus ka ɔkkwɔɔnɛ Lazarus ka lilli ɔtta, ufungalamɛ ka lubbe, babwɔɔlɔ balɔɔt ɔkkpɛlɛ kwa kɔnaangnɛ. 18Kwakkwɛ kibbi ’sɔng baang kibbinɛ ka bappyeenɛ battɛ ammɛ ɔnaangnɛ bɛmaanga ’byɔng baang. 19Balɔɔt a Pharisees balɔɔk abbɛ abbɛ battɛ, “Ayɛnyɔngbong oo, ka ntɔkattɔ ɔlɔk ba ile ka nakanaka. Ppyɛɛk tɛ̀ttɛ̀ ɛkpansi ɔkkpɛlɛ ekupmɛnɛ!” 20Balɔɔt a Greece badɔkɔ baang ka kɛkaan a balɔɔt ba bamiinɛ Jerusalem kɛssɛɛn a luzɔɔm ka ɛkɛtɛ kazzi ’kwɔng baang. 21Bamii bakup Philip (Ussi Bethsaida ka Galilee) battɛ, “Dedde, iggyan ittɛ iyɛn Jesus.” 22Philip umii ɔbwɔɔlɔ Andrew. Ɔkkpɛlɛ abbɛ baffa bamii babwɔɔlɔ Jesus. 23Jesus ɔttɛ, “Ɛkɛtɛ ya Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ɔtɔknɛ latele za lɛbaang ɛffɔbong. 24Nbwɔɔlɔwɔyɔng lɔkkwɔɔn nttɛ: ɛfɔɔk a bɔfɛɛn nnyɔn bulɔk baala ele ɛgbaa batakabong bakɔɔnyɛ ka lisse ebbe. Ebbenɛ, ɛwɔm ifɔɔk gbadam. 25Ɔlɔɔt duu wa kɛfal ammɛ kɛsaapmɛnɛ, vvenɛ ɔtakasɛ. Ɔlɔɔt duu wa kɛfal ammɛ kitunmɛnɛ ka vveeng ’wɔng, vvenɛ ulokosɛ ka kuddu kwa kɛfal a kɛfal. 26Ɔlɔɔt duu wa ɔttɛnɛ vvenɛ uyilanɛ bɔtɔɔm, ukupnɛ nkwaaning uyilanɛ bɔtɔɔm ɔtaa la anaam ka ɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ ya nlenɛ. Dedde anaam vvenɛ utele ɔlɔɔt duu wa uyilanɛnɛ bɔtɔɔm. 27Jesus ɔttɛ, “Luppyam nɛ ba lɔyyɛɛp, nle nlɔɔk ’bɔng? La nlɔɔk nttɛ, ’Dedde tɛ̀ttɛ́ afɔngɔ ɛkɛtɛ ’yɔng ɛffɔnɛ’ ɔɔ? Ɔzzànga kaang kuffu nffu kwa akkwɛ ɔkkɔɔnɛ nyɛn akama wa ɛkɛtɛ ’yɔng ɔsaal. 28Dedde akɔɔm latele afee lɛkɔɔl annɔ!” Lɛmmwɔɔl lissi ka libat lɛlɔɔk lɛttɛ, “Nkɔɔmbong latele nfeezɛ. Vvenɛ nbbal lɛkɔɔm nfeezɛ.” 29Kibbi sa kibeenɛ baang kippyee lɛmmwɔɔl ’zɔng baang. Balɔɔt balɔk battɛ ɔtta àkkpálá. Balɔk battɛ, “Uyilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm utolonɛ unnyimɛ!” 30Jesus ɔttɛ, “Lɛmmwɔɔl ’zɔng ba lɛtta lizzenge luzzi anaam, lizzenge luzzi annyɔɔng. 31Ɛkɛtɛ ɛffɔbong ya kɛkaal ɛkpansi kile ka kilenɛ la kɛkaal. Uzzilɛttɔ a vveeng ’wɔng vvenɛ ɔgbata. 32Ɛkɛtɛ ya bale bayeeknɛ ka libat bakɔngɔ ɛkpansi, vvenɛ nttulu ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ ukupnɛ. ( 33Ka ɔlɔɔknɛ ning mung, ɔyɔɔ kɛssanga lubbe sa ule ubbe.) 34Kibbi ’sɔng baang battɛ, “Lafɔɔ ayyɔɔt labwɔɔlɔyɛlɛ lattɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ule uddu kɛfal a kɛfal. Anaang nang appyɛɛnɛ attɛ vvenɛ bayeek Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ka libat? Nyinɛ ulenɛ Waan-Ɔssɛbibbit-’wɔng baang?” 35Jesus ɔttɛ, “Buppwolo vvenɛ butaa la annyɔɔng ɔmmɛ ssup. Ɔkkaamwɔyɔng ka ɛtɔk ya annyɔɔng ɔkkɔɔnɛ ayangayɔng lɔkɔɔn, kisul kisiwɔyɔng livvoong. Ɔlɔɔt wa ɔssɛnɛ ka kisul ba ɔsan ɛfɛɛn a umiinɛ. 36Ayilayɔng kwa buppwolo ka afalanɛ ayangayɔngbwɛ ɔkkɔɔnɛ aleyɔng balɔɔt a buppwolo.” Jesus uvvenɛ ’kwɔng lɛlɔɔk, ufeele umii uddumu ussekebɛ. 37Uvve bɛmaanga ’byɔng baang ɔkkpɛlɛ ɔnaang ka lusso abbɛ ɔzzànga lɛmmwɔɔl ammɛ ba bayila, 38ɔkkɔɔnɛ kwa Isaiah, uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔlɔɔknɛ kule ka lɔkkwɔɔn: Isaiah ɔttɛ, “Uyini, nyinɔɔng uyilanɛ lɛmmwɔɔl za ilɔɔknɛ? Uyini lakke ammɛ ɔyɔɔ nyinɔɔng?” 39Kwakkwɛ basinɛ liyila. Isaiah ɔbbal lɛttɛ, 40“Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔtɔɔpbongbɛ ifim ubutbɛ ittina, ɔkkɔɔnɛ zzeen abbɛ lasi lɛyɛn, basi kɔlɔɔk lɛbɛlɛ likkwoong battina, ɔzzànga ba baffu bakupnɛ nttulabɛ. Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔɔk ning!” 41Isaiah ɔlɔɔk ka ɔyɛnnɛ latele a Jesus, ɔzzánga ɔlɔɔk utummɛ. 42Uvve ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang bazzilɛttɔ balɔɔt a Jews ppwap bayilabong kwa Jesus. Balɔɔt a Pharisee banaangnɛbɛ basikwɛ ppwool ppwool lɛlɔɔk, tɛ̀ttɛ́ baffu baggbabɛ ka ɔdda mitin. 43Baggyan battɛ banaang kwa kɔsaapnɛ ɔssɛbitbit, lutini gwa banaangnɛ kwa kɔsaapnɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 44Jesus ɔlɔɔk gagaga ɔttɛ, “Ɔlɔɔt duu wa uyilanɛ kwa anaam, kwa anaam keem lissi ka uyilanɛ. Uyila kwa ɔlɔɔt wa ɔtɔɔmnɛnɛ. 45Ɔlɔɔt duu wa ɔyɛnnɛnɛ anaam, ɔyɛnbong ɔlɔɔt wa ɔtɔɔmnɛnɛ. 46Nffubong ka vveng ’wɔng tɛ̀ttɛ̀ buppwolo ɔkkɔɔnɛ ɔlɔɔt duu wa uyilanɛ lɛmmwɔɔl anaam usi ka kisul lɛkɔɔng. 47Ɔlɔɔt uppyeenɛ lɛmmwɔɔl anaam usizɛ litele, kibbi mɛ baala nnyi. Vvveeng kibbi mɛ ba nffu nnyi, nffumɛ kɛkkala. 48Ɔlɔɔt duu wa ufimnɛnɛ, usi lɛmmwɔɔl anaam kiyila, ɔyanga ɔlɔɔt wa ule ɔkaal kɛkaal ammɛ. Lɛmmwɔɔl za nlenɛ lɛlɔɔk lile lile ɔkaal-a-kɛkaal ammɛ ka kɛtɔm-a-lakpeke! 49Nkwɔng kule ka lɔkkwɔɔn, ka ntakanɛ kwa luppyam anaam litolo, ntolo kwa Dedde wa ɔtɔɔmnɛnɛ ɔddanɛnɛ ɔttɛ ntolo. 50Nsan lɔsan nttɛ lɔdda ammɛ lɔkɔɔmnɛ kuddu kwa kɛfal a kɛfal luffu. Bwa nlɔɔknɛ ulenɛ kwa Dedde ulenɛnɛ lɛbwɔɔlɔ ɔttɛ nlɔɔk.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\