JOHN 13

1Usseke kɛtɔm ssɔn kɛtɔm a Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ kissolo. Jesus ɔsanbong ɔttɛ ɛkɛtɛ ya ule ka ɔgbatanɛ ka ɛkpansi ’yɔng, umii ka ɛfɛɛn a Abassɛ, ɛffɔbong. Utelebong balɔɔt ɛkpansi ɔkkpɛlɛ ba balenɛ ba ammɛ. Utelebɛ ɔffɔ ka lakpeke biini. 2Jesus la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ badɔkɔ ka kazzi. Ubbu ɔggba Judas waan a Simon Iscariot luttina kizzi Jesus issɛ ka tɔkɔlɔ lɛssɛɛn. 3Jesus ɔsan lɔsan ɔttɛ Abassɛ unnyimɛbong lakke. Ɔsan lɔsan ɔttɛ ussi ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm uffu, vvenɛ ɔppyɛlɛ umii ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 4Ɔzzánga ufeele ka okkpokkolo, ɔttyaa iwɔkɔlɔ ammɛ, ɔsam ogodogodo usiki ka kɛsan. 5Ɔzza bannyi ɔssɛɛn ka kɛkkpala-ozzo uyila balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bukkpɔ, ɔkɔɔm ogodogodo ɔkkpɔlɔbɛ bannyi. 6Uffu ɔffɔ ka Simon Peter, Simon Peter Ɔttɛ, “Uyini, attɛ ale ka ayilanɛnɛ bukkpɔ ɔɔ?” 7Jesus ɔttɛ, “Ba asan bwa nnaangnɛ gedegede mung ɔzzànga vvenɛ asan ka ussoonɛ.” 8Peter ɔttɛ, “Bukkpɔ bwa anaam baala ayila!” Jesus ɔttɛ, “Nsiwɔnɛ bukkpɔ liyila, ɔlɔɔt a kɔssɛ anaam ba abɛlɛ lile.” 9Simon Peter ɔttɛ, “Uyini, ɔzzànga afɔngɔnɛ bukkpɔ keem kiyila, ayilanɛ labɔɔk la lɛttɔ ɔgbaa!” 10Jesus ɔttɛ, “Ɔlɔɔt wa ulenɛ bannyi ɔkkpɛlɛ a kkwɔɔt liyila ɔllɔbong, balɔk ba ɔbɛlɛ liyila, ɔppyɛɛ uyila bukkpɔ keem. Ɔkkpɛlɛ annyɔɔng aleyɔng kwɔngɔ-kwɔngɔ, ukpeke ɔlɔɔt vvɔn ka ɔkpɔtɔnɛ.” ( 11Jesus ɔggba ɔlɔɔt wa ule ka uzzimɛnɛ issɛ lɛsan. Kwakkwɛ ɔttɛnɛ, “Ɔkkpɛlɛ annyɔɔng aleyɔng kwɔngɔkwɔngɔ ukpeke ɔlɔɔt vvɔn keem ka ɔkpɔtɔnɛ.”) 12Jesus uvvenɛbɛ bukkpɔ liyila, ɔsam uwɔkɔlɔ ammɛ ɔppyɛlɛ uwɔkɔlɔ umii ɔtaa ka okkpokkolo. Ɔbap balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔttɛ, “Asanyɔng mung bwa nssumawɔnɛnɛyɔng lɛnaang mung ɔɔ? 13Kule bbwak ka akkwɔɔnɛnɛyɔng Ukopolo-lukopolo la Uyini. Nzzanga ning baang! 14Anaam nlenɛ Uyini annyɔɔng la Ukopolo-lukopolo annyɔɔng. Nssumawɔyɔng bukkpɔ liyila, annyɔɔng assɛ ayilayɔng bannyɔɔng ning baang. 15Nnaangbong nyɔɔwɔyɔng nkwaaning assɛ anaangyɔng bbwak tɛ̀ttɛɛ̀ anaam nnaangnɛ la annyɔɔng. 16Nbwɔɔlɔwɔyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk: ubili wa ɔttanɛ uyini ammɛ ba ule. Uyilabɔtɔɔm wa ɔttanɛ ɔlɔɔt wa ɔtɔɔmmɛnɛ ba ule. 17Ka alenɛyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk ’gwɔng lippyee, vvenɛ aggeleyɔng gaang gaang ulenɛ ka anaangnɛyɔng kwa alenɛyɔng lippyee! 18“Kwa ɔkkpɛlɛ annyɔɔng ba ntolo. Nsan mung balɔɔt ba nlenɛ lɛssang. Ɔzzànga lɛmmwɔɔl a Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm za lɛlɔɔknɛ lɛttɛ, ‘Ɔlɔɔt ’wɔng baang wa itulnɛ kazzi anaam la ammɛ izzi, usikili ɔppyɛɛ usseke ka kɔlɔɔk la anaam’ vvenɛ lɛnaang ka lɔkkwɔɔn. 19Nbwɔɔlɔwɔyɔngbong ’kwɔng tɛ́ttɛ́ kɔnaang. Ɔkkɔɔnɛ ɛkɛtɛ kule kɔnaang, vvenɛ asan attɛyɔng ‘Anaam Nlenɛ Wa Nlenɛ Mung.’ 20Mung nbwɔɔlɔwɔyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk: ɔlɔɔt duu wa ɔtɔknɛ ɔlɔɔt wa ntɔɔmnɛ, ɔtɔknɛbong anaam. Ɔlɔɔt duu wa ɔtɔknɛnɛ anaam, ɔtɔkbong ɔlɔɔt wa ɔtɔɔmnɛnɛ.” 21Jesus uvvenɛ ’kwɔng lɛlɔɔk, livve lɛbbɔlmɛ ɔbwɔɔlɔ ppwool ɔttɛ, “Mung nbwɔɔlɔwɔyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk: ɔlɔɔt vvɔn ka bɛzzɔkɔ annyɔɔng mung ule ka uzzinɛnɛ issɛ.” 22Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bayeek bappyɛɛkbɛ kɛyɔɔng, kufulabɛ ka kkwɔɔt, ka basinɛ lɛsan ɔlɔɔt wa Jesus ɔkkwɔɔnɛ. 23Ɔlɔɔt a kɔssɛ Jesus vvɔn wa ɔsaapnɛ Jesus gaang gaang ɔtaa ning ɔkaang Jesus. 24Simon Peter ɔbap ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔttɛ, “Abapmɛ ɔlɔɔt wa ɔkkwɔɔnɛ.” 25Ɔzzánga ɔlɔɔt a kɔssɛ a Jesus ’wɔng baang ɔttɔm ɔkkɛtɛ Jesus ɔbapmɛ ɔttɛ, “Uyini, akkwɔɔ nyinɛ?” 26Jesus ɔttɛ, “Ɔlɔɔt wa nle nddɔk brɛɛd ka bafook nnyimɛ ulemɛnɛ ammɛ.” Ɔzzánga ɔbɛkɛ ezuku a brɛɛd ɔddɔk ka bafook ɔsan unnyi Judas waan a Simon Iscariot. 27Judas ɔtɔknɛ brɛɛd ’wɔng, Satan usikilimɛ luppyam eseese. Jesus ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, “Ɔkkaamwɔ ka bwa alenɛ ka kɛnaang!” 28Ɔlɔɔt vvɔn gbɔɔ usi lɛsan bwa bunaangnɛ Jesus ɔlɔɔk ning baang la Judas. 29Judas ka ulenɛ ɔbɔngɔlɔ-ikkpoko, balɔɔt a kɔssɛ a Jesus battina battɛ Jesus ɔbwɔɔlɔ Judas ɔttɛ umii ɔlɛɛp bwa bale ka bakɔɔmnɛ ka Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ, ɔlɔk baang ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ umii unnyi balɔɔt ba ɔbbɔlnɛbɛ bɔfɛɛn. 30Judas ɔtɔknɛ brɛɛd, ɔgbata eseese. Ɔdɔkɔ kɛtɔm. 31Judas ɔgbatanɛ, Jesus ɔttɛ, “Lakke Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ lattabong ka vveeng. Ɔkɔɔmbong lakke-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔtta ka vveeng. 32Lakke Ɔlɔɔmɔlɔɔm lassɛnɛ ka ammɛ latta ka vveeng, Ɔlɔɔmɔlɔɔm vvenɛ ɔsanga lakke Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ɔtta ka vveeng eseese. 33Bwaan anaam, la annyɔɔng mmɛmmɛ baala ntaa. Vvenɛ aggyannɛyɔng. Ɔzzànga nbwɔɔlɔwɔyɔng bwa nbwɔɔlɔnɛ bazzilɛttɔ balɔɔt a Jews. ‘Ba akkwɔɔng amiiyɔng ka ɛfɛɛn anaam nle ka nmiinɛ.’ 34Atɔkyɔng ufaa lafɔɔ: wannyɔɔng ɔsaapwɔyɔng. 35Wannyɔɔng ɔsaapwɔnɛyɔng, ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ vvenɛ ɔsan ɔttɛ annyɔɔng alenɛyɔng balɔɔt a kɔssɛ anaam.” 36Simon Peter ɔbapmɛ ɔttɛ, “Uyini, ale ka amiinɛ yang?” Jesus ɔttɛ, “Ba akkwoong akupnɛ ka ɛfɛɛn a nle ka nmiinɛ, ɔzzànga ulenɛ lɛnaang vvenɛ affu akupnɛ bakang.” 37“Uyini, mbɔng nsiwɔnɛ gedegede mung likup? Nyilabong kibbe ka lɛttɔ annɔ!” 38Jesus ɔttɛ, “Attɛ ayilabong kibbe ka lɛttɔ anaam ka lɔkkwɔɔn ɔɔ? Ppyɛɛk nbwɔɔlɔwɔ: tɛ́ttɛ́ balangkɔkɔ bakɔɔl lɛmmwɔɔl ikeeng, vvenɛ alɔɔk bikkpit ning bɛkkyaat attɛ nɛ ba asan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\