JOHN 18

1Jesus ulenɛ livve lɛzɔɔm, ɔgbata la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bamii bakum lɔssa gwa lɔzzanganɛ Kidron. Bɔppwa-bɛssɛ bule baang ka ɛfɛɛn ’yɔng baang. Jesus la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bamii bataa baang. 2Judas uzzi-issɛ ɔggba ɛfɛɛn ’kwɔng baang lɛsan ka Jesus la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bataanɛ baduda baang ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ. 3Ɔzzánga Judas ɔkɔɔm kɛkaan a isogya a Rome, la bakat-a-Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la balɔɔt a Pharisees batɔɔmnɛ, umii ka bɔppwa ’bwɔng baang. Badɔkɔ la bɛfɛɛn a bussopo la itinika la ittɔɔssi. 4Jesus ɔggba lɛsan kwa kule ka kɔnaangmɛnɛ. Ɔzzanga uzuma umii ka lusso ɔbapbɛ “Aggyanyɔng nyinɔɔng?” 5Battɛ, “Jesus wa Nazareth.” Jesus ɔttɛ, “Anaam nlemɛnɛ ammɛ.” Judas uzzi-issɛ ɔdɔkɔ baang la abbɛ. 6Jesus ɔbwɔɔlɔnɛbɛ ɔttɛ, “Anaam nlemɛnɛ ammɛ,” battɔm bappyɛlɛ isimi isimi battɔ ka lisse. 7Jesus ɔbbalbɛ lɛbap, “Aggyanyɔng nyinɔɔng?” Battɛ, “Jesus wa Nazareth.” Jesus ɔttɛ, 8“Nbwɔɔlɔwɔyɔngbong nttɛ anaam nlemɛnɛ ammɛ. Attɛnɛ aggyannɛyɔng anaam, afɔngɔyɔng balɔɔt ’bɔng bamii.” ( 9Ɔlɔɔk ’kwɔng ɔkkɔɔnɛ kwa ɔggbanɛ lɛlɔɔk kule ka lɔkkwɔɔn ka ɔttɛnɛ, “Dedde, ɔlɔɔt vvɔn gbɔɔ ba ɔtaka ɔtaak ka balɔɔt ba annyinɛnɛ.”) 10Simon Peter ɔdɔkɔ la ogge, ɔzzánga uttulumɛ ɔsanga ɔkkwɛɛ ubili Uzzilɛttɔ Bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang kɔtɔɔk ɛlaabɔɔk ɔzza. Ubili ’wɔng baang ɔzzanga Malchus. 11Jesus ɔlɔɔk la Peter ɔttɛ, “Ppyɛlɛ ogge annɔ assɛɛn ka uffɔ! Attina attɛ nfɔngɔ akama wa Dedde unnyinɛnɛ kɛyɛn ɔɔ?” 12Isogya Rome la uzzilɛttɔ abbɛ, la isogya Jew bakaa Jesus baggbɔ izzi. 13Bakɔɔm ɛtɔk basammɛ bamii ka ɛfɛɛn a Annas, abassɛ wanavva Caiaphas wa ɔdɔkɔnɛ Uzzilɛttɔ Bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang ka kukkpa ’kwɔng baang. 14Caiaphas ulenɛ ɔlɔɔt wa ɔdɔkɔnɛ ɔbba bazzilɛttɔ balɔɔt a Jew bikɔɔm ɔttɛ kɔyyɛɛp ka ɔlɔɔt vvɔn ubbenɛ ka lɛttɔ balɔɔt ɔkkpɛlɛ. 15Simon Peter la ɔlɔɔt a kɔssɛ a Jesus vvɔn bakup Jesus. Uzzilɛttɔ Bassɛɛn-a-Luzɔɔm Wa Lɛbaang ɔsan ɔlɔɔt a kɔssɛ a Jesus wa vvɔn ’wɔng baang lɔsan gaang gaang. Ammɛ umii la Jesus ka ssala Uzzilɛttɔ Bassɛɛn-a-Luzɔɔm Wa Lɛbaang. 16Peter ɔkɔɔng ka kikkwu ka vveeng ubee. Ɔlɔɔt ’wɔng baang wa Uzzilɛttɔ Bassɛɛn-a-Luzɔɔm Wa Lɛbaang ɔsanmɛnɛ gaang ɔppyɛlɛ isimi isimi umii ɔlɔɔk la waanawanavva ka kikkwu. Uvvenɛ ɔkɔɔm Peter uffu ka tɔkɔlɔ. 17Waanawanavva ’wɔng baang ɔbap Peter ɔttɛ, “Annɔ ɔlɔɔt a kɔssɛ ɔlɔɔt ’wɔng baang lissi ɔɔ?” Peter ɔttɛ, “Ihii, anaam lissi.” 18Buyili budɔkɔ ka kɛnaang. Keem ibɔɔyi Uzzilɛttɔ la bakat-ɛfɛɛn baddobong lɔkɔɔn la ibili, bale baang ka babeenɛ bakkpitgwɛ bawupa. Peter umii ubee baang la abbɛ uwupa lɔkɔɔn. 19Uzzilɛttɔ Bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang ɔbap Jesus ibap utum balɔɔt a kɔssɛ ammɛ la lukopolo ammɛ. 20Jesus ɔttɛ, “Kɔlɔɔk anaam nlɔɔk ppwool ppwool ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ. Kikopolo nkopolo ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm la ssoon a mitin ka ɛfɛɛn a balɔɔt ɔkkpɛlɛ baggbanɛ ɛfɛɛn kkwɔn. Kɔlɔɔk kɔlɔk ka lalup ba ntaka nlɔɔk. 21Mbɔng tɛ́ttɛ́ abapnɛ lɔbap ’gwɔng ning? Abap balɔɔt ba bappyeenɛnɛ ka nlɔɔknɛ. Abapbɛ bwa nbwɔɔlɔnɛbɛ. Basan lɔsan.” 22Jesus ɔlɔɔknɛ ning baang, ɔkat-ɛfɛɛn vvɔn utupmɛ kabut ɔttɛ, “Mbɔng bukkaamnɛ zzeen a kɛlɔɔk a kɔlɔɔk la Uzzilɛttɔ Bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang ning!” 23Jesus ɔttɛ, “Nlenɛ kɔlɔɔk kwa kɔbbɔlnɛ lɛlɔɔk, abwɔɔlɔ ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ mung bwa nlɔɔknɛ. Ɔzzànga nlenɛ bbwak ka kwa nlɔɔknɛ, atupnɛ kwa ’bɔng?” 24Annas ɔtɔɔm Jesus la izzi ning baang ufee Caiaphas Uzzilɛttɔ-luzɔɔm. 25Peter ɔdɔkɔ utii baang ka ubeenɛ uwupa lɔkɔɔn. Ɔzzánga balɔɔt ’bɔng baang balɔɔk la Peter battɛ, “Annɔ ɔlɔɔt a kɔssɛ ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔgbaa lissi ɔɔ?” Peter ɔkala ɔttɛ, “Ka yang, anaam lissi.” 26Ubili Uzzilɛttɔ-luzɔɔm wa vvɔn wa balenɛ ka bukpana la ubili wa Peter ɔkkwɛɛnɛ ɔzza kɔtɔɔk ɔttɛ, “Annɔ lissi alenɛ ɔlɔɔt wa nyɛnwɔnɛ la ammɛ ka bɛssɛ ɔɔ?” 27Peter ɔbbal lɛttɛ, “Ka yang, anaam lissi.” Eseese ulangkɔkɔ ɔkɔɔl. 28Lɔfɔm a lɔfɔm kkpulup, basam Jesus ka ssala Caiaphas bamii ka ugala ubeet ɛkpansi ’yɔng baang. Bazzilɛttɔ balɔɔt a Jew basi ka tɔkɔlɔ ugala limii, ka basinɛ lɛggyan battɛ batɔkɔ làggbò ɔlɔk bale ka Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ. 29Ɔzzánga Pilate ɔtta ka vveeng ɔbapbɛ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ’wɔng mung ɔzzɔɔkwɔyɔng mbɔng akaamɛnɛyɔng?” 30Battɛ, “Butakanɛ kɔlɔɔk lɛzzɔɔk, nzang ka ɛfɛɛn annɔ mɛ ba ikɔɔm iffu.” 31Keem Pilate ɔttɛ, “Kulenɛ ning, annyɔɔng biini asammɛyɔng amii akaalyɔng kɛkaal ammɛ tɛ̀ttɛ̀ lafɔɔ annyɔɔng lalɔɔknɛ.” Battɛ, “Ayyɔɔt lakke za kɛwwɔɔl ɔlɔɔt ba iyanga.” ( 32Nkwɔng kɔnaang nkwaaning lɛmmwɔɔl a Jesus lile ka lɔkkwɔɔn. Lɛmmwɔɔl za ɔlɔɔknɛ utum kɛssanga lubbe sa ule ubbe.) 33Pilate ɔppyɛlɛ ɔmal ka ugala, ɔkkwɔɔ Jesus ɔbap, ɔttɛ “Annɔ alenɛ ubeet a Jews ɔɔ?” 34Jesus ɔttɛ, “Lɔbap ’gwɔng baang lussiwɔ ka luppyam faa balɔɔt babwɔɔlɔwɔnɛ kɔlɔɔk anaam.” 35Pilate ɔttɛ, “Attina attɛ anaam ɔlɔɔt a Jew ɔɔ? Balɔɔt annɔ la Uzzilɛttɔ Bassɛɛn-a-luzɔɔm Wa Lɛbaang basamwɔnɛ bassɛɛnnɛ ka kɔbɔɔk. Kkpɔɔ azzɔɔk bɔka kɔlɔɔk?” 36Jesus ɔttɛ, “Itutum anaam ya vveeng ’wɔng mung lissi. Ilenɛ ya vveeng ’wɔng, nzang balɔɔt a kɔssɛ anaam ballubong kullu bakkalanɛ bafɔngɔ basinɛ lɛsam bannyi bazzilɛttɔ Jews. Itutum anaam ya mung lissi.” 37Pilate ɔbapmɛ ɔttɛ, “Annɔ ubeet ɔɔ?” Jesus ɔttɛ, “Annɔ attɛnɛ anaam ubeet. Bamaatnɛ bazzɔɔk ka ɛkpansi ’yɔng mung kwa kɛlɔɔk a lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk. Ɔlɔɔt duu wa ulenɛ wa lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk uppyeenɛ lɛmmwɔɔl anaam.” 38Pilate ɔttɛ, “Lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk ulenɛ ’bɔng?” Pilate ɔtta umii ka ɛfɛɛn a balɔɔt ɔttɛ, “Kɔlɔɔk kɔlɔk kwa ulenɛ lɛnaang kwa nle nttɛ ubbe ba nsan. 39Ka eleme annyɔɔng, nkkyaa ɔlɔɔt igbakkɔpɔ vvɔn nfɔngɔ ufula ka ɔffɔnɛ ka ɛkɛtɛ Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ. Ngkka aggyan attɛyɔng nkkyaa Ubeet a balɔɔt a Jew nfɔngɔwɔyɔng ɔɔ?” 40Abbɛ babungu battɛ, “Mmaaye, ammɛ lissi! Iggyan Barabbas!” (Barabbas ɔdɔkɔ ɔbbyap.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\