JOHN 19

1Ɔzzánga Pilate ɔsam Jesus unnyi isogya batup. 2Isogya balɔɔk kɛttɔpɔ bizze battɔpɔ Jesus, basam ewuulu babeet bawɔkɔlɔmɛ 3bakunmɛ laddu battɛ, “Lɛttɔ lɛtaawɔ oo Ubeet a Jews!” Batupmɛ kabut. 4Pilate ɔbbal ka vveeng lɛtta ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Nle ka nkɔɔmnɛnɛ ntta ka vveeng ɔkkɔɔnɛ asan attɛyɔng kɔlɔɔk kɔlɔk ba nyɛn kwa nle nttɛ ubbe.” 5Ɔzzánga Jesus ɔtta ka vveeng la kɛttɔpɔ bizze la ewuulu babeet ka ɔwɔkɔlɔnɛ. Pilate ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Yɛnmɛyɔng tɛ!” 6Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bakat-ɛfɛɛn bayɛnmɛnɛ, babungu “Zzengemɛyɔng! Zzengemɛyɔng!” Pilate ɔttɛ, “Annyɔɔng asamnɛyɔng amii azzengeyɔng. Lɛttɔ za nle nttɛ ubbe kwa akkwɛ ba nsan.” 7Kɛkaan ’sɔng baang battɛ, “Iyanga lafɔɔ za lattɛnɛ ule wa kɛwwɔɔl ka ɔtɔkmɛnɛ kɛyɔɔng ɔttɛ ammɛ Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 8Pilate uppyeenɛ ning baang ɔbbwɔpɔmɛ ɔgbaa. 9Ɔppyɛlɛ umii ka tɔkɔlɔ ugala ɔbap Jesus ɔttɛ, “Mung annɔ wa bɔka lɔkaan?” Jesus lɛmmwɔɔl usi lɛzza. 10Pilate ɔttɛ, “Lɛmmwɔɔl nɛ baala azza ɔɔ? Asan mung attɛ nyanga lakke za nkkyaawɔnɛ nfɔngɔ la lakke za nzzengewɔnɛ ɔɔ?” 11Jesus ɔttɛ, “Ayanga lakke ka kkwɔɔt anaam ka ulenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm unnyiwɔnɛzɛ. Ɔlɔɔt wa ɔsamnɛnɛ ɔssɛɛnwɔ ka kɔbɔɔk uzzibong kibbi bubbi bwa buttanɛ lɛbbɔl.” 12Pilate uppyeenɛ ning baang, ɔggyan ɛtɔk ya ule ɔnaang ɔkkyaa Jesus ɔfɔngɔ. Kɛkaan ’sɔng baang kibungu, “Akkyaamɛnɛ afɔngɔ, nzang annɔ ɛnngwa Ubeet Caesar lissi! Ɔlɔɔt wa ɔttɛnɛ ammɛ ubeet ka lakke ammɛ biini, nzang ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔlɔɔt a kɔfɔk a Ubeet Caesar!” 13Pilate uppyeenɛ ning baang, ɔsam Jesus ɔtta ka vveeng. Ammɛ umii ɔtaa ka ogolo kɛkaal. Ɛfɛɛn ’yɔng baang ɛzzanga “Kɛhanga.” (Ɛzzánga “Gabbatha” ka kukaan a Hebrew) 14Usseke ssup livve littele ka kɛtɔm sa kissolonɛ tɛ́ttɛ́ kɛtɔm-a-Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ kissolo. Pilate ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Yɛnwɔyɔng ubeet annyɔɔng!” 15Babungu battɛ, “Wwɔɔlmɛyɔng! Wwɔɔlmɛyɔng! Zzengemɛyɔng!” Pilate ɔttɛ, “Aggyan attɛyɔng nzzenge ubeet annyɔɔng ɔɔ?” Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm battɛ, “Caesar ulenɛ ubeet ayyɔɔt wa iyanganɛ keem!” 16Pilate ɔsam Jesus unnyibɛ ɔttɛ bamii bazzengemɛ. Ɔzzánga Jesus usseke wa labɔɔk abbɛ. 17Umii ɔsam cross ɔtɔkɔ. Uffu ɔffɔ ka ɛfɛɛn ya ɛzzanganɛ ‘Ɛfɛɛn a Ukɔɔk-a-lɛttɔ (Ɛzzanga ‘Golgotha’ ka kukaan a Hebrew.) 18Bazzengemɛ baang, la balɔɔt baffa. Vvɔn ka kɔbɔɔk ɛlaabɔɔk, vvɔn ka kɔbɔɔk ɛbyakɔm. Bamat Jesus ka kasɛkɛ. 19Pilate ɔkkpɔk ka cross ’wɔng baang ɔttɛ, “Jesus wa Nazareth, Ubeet a Jews.” 20Balɔɔt ggbadam bakkwɔɔ likkpɔk ’sɔng baang ka ɛfɛɛn a bazzengemɛnɛ esinɛ lifulu esseke killu. Likkpɔk ’sɔng baang badɔkɔ bakkpɔksɛ ka kukaan a Hebrew la kukaan a Latin la kukaan a Greece. 21Bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm balɔɔk la Pilate battɛ, “Tɛ̀ttɛ́ akkpɔk attɛ ‘Ubeet a Jews’, akkpɔk attɛ, ‘Ɔlɔɔt ’wɔng ɔttɛ ammɛ Ubeet a Jews.’ ” 22Pilate ɔttɛ, “Bwa nlenɛ lɛkkpɔk butaa ning baang.” 23Isogya ’yɔng baang balenɛ Jesus livve lɛkama ka cross, basam iwɔkɔlɔ ammɛ babɛngɛlɛbɛ kɛyɔɔng abbɛ balɔɔt banna. Basam ewuulu ya ɛsɛlɛnɛ likaang bagbaa. 24Balɔɔk abbɛ abbɛ battɛ, “Tɛ̀ttɛ́ iyaakyɔngyɛ. Ikɔɔmyɔngyɛ itta illɔ iyɛn ɔlɔɔt wa ule uzzi.” Nkwɔng kɔnaang nkwaaning kɔlɔɔk kwa luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ kule ka lɔkkwɔɔn: Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔttɛ, “Basam iwɔkɔlɔ anaam babɛngɛlɛbɛ kɛyɔɔng, Batutala ewuulu anaam.” Uwɔng baang bbwak ulenɛ kwa isogya inaangnɛ. 25Abakka Jesus la etele abakka la Mary wanavva Clopas la Mary Magdalene badɔkɔ baang ka babeenɛ bakkɛtɛ cross wa bazzengenɛ Jesus. 26Jesus ɔyɛn abakka la ɔlɔɔt a kɔssɛ ammɛ wa ɔsaapmɛnɛ ka babeenɛ baang, ɔzzánga ɔkkwɔɔ abakka ɔttɛ, “Wanavva, yɛn waan annɔ.” 27Ɔkkwɔɔ ɔlɔɔt a kɔssɛ ammɛ ’wɔng baang ɔttɛ, “Yɛn ssakawɔ annɔ baang.” Ka ussinɛ ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang, ɔlɔɔt a kɔssɛ ammɛ ’wɔng baang ɔlɛkɛ abakka Jesus umii ɔtaa ka ssala ammɛ. 28Jesus ɔsanbong ɔttɛ bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ bɛggbabong ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang. Ka ɔggyannɛ ɔttɛ ɔnaang nkwaaning kɔlɔɔk kwa Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ kule ka lɔkkwɔɔn, ɔttɛ, “Bannyi basaapnɛbong!” 29Kɛfɔɔm kɛdɔkɔ baang la batak ba banngmanganɛ ka tɔkɔlɔ. Basam okkokya bayan ka batak ’bɔng baang basam bakpaka ka bisɛssɛ bayeek bassɛɛnmɛ ka kamma. 30Uvvenɛ batak ’bɔng baang lɛvva ɔttɛ, “Kɔsaalbong!” Ɔtɛngɛ lɛttɔ ubbe eseese. 31Bazzilɛttɔ balɔɔt a Jews babap Pilate battɛ ɔfɔngɔbɛ bannɔk bukkpɔ balɔɔt ba bazzengenɛbɛ baang, basinibɛ ka cross. Balɔɔk ka ulenɛ kɛtɔm-a-Friday, basi lɛggyan battɛ babbu bakɔɔng baang bataa ka cross ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ. 32Ɔzzánga isogya bamii bannɔk bukkpɔ ɔlɔɔt wa ikeeng la wa ibaala ba bazzengenɛbɛ la Jesus. 33Baffɔnɛ ka Jesus bayɛnmɛ ka ulenɛ libbe, ɔzzánga basimɛ bukkpɔ lɛnnɔk. 34Wa sogya vvɔn ɔsanga ɔkpankyɔ uttele Jesus baang ka lufoom ɔkɔm, linnyi la bannyi bɛllɔt. ( 35Ɔlɔɔt wa ɔyɛnnɛ ’kwɔng ka kɔnaangnɛ, ɔlɔɔknɛ utumkwɛ nkwaaning ɔkkpɛlɛ annyɔɔng ayilayɔng. Ɔsan lɔsan ɔttɛ ɔlɔɔk lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk.) 36Nkwɔng kɔnaang nkwaaning kɔlɔɔk a Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kule ka lɔkkwɔɔn: Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔttɛ, “Kɛkɔp ammɛ ssɔn baala kinuka.” 37Lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɛlɔk lile baang za lɛttɛnɛ, “Balɔɔt vvenɛ bappyɛɛk ɔlɔɔt wa bakɔmnɛ.” 38Nkwɔng kulenɛ lɛsaal, Joseph wa ussinɛ Arimathea, umii ɔbap Pilate ɔttɛ ɔfɔngɔmɛ ammɛ ɔsam Jesus. (Joseph ɔdɔkɔ ɔlɔɔt a kɔssɛ a Jesus ɔzzànga Jesus kyaakyaa usi likup ɔmma bazzilɛttɔ balɔɔt a Jews.) Pilate ɔttɛ ukkwoong mung ɔsam Jesus. Ɔzzánga Joseph umii ɔtɔkɔ Jesus. 39Nicodemus wa ɔdɔkɔnɛ umii ukup Jesus kɛtɔm kkpal ukup Joseph bamii batɔkɔ Jesus. Ɔkɔɔm bɛfɛɛn bɛlɔk ɔbɛtɛ la myrrh la aloes. 40Balɔɔt ’bɔng baang baffa basam Jesus baggbɔ ka balata ibba ɔbɛtɛ la linnɛ tɛ̀ttɛ̀ balɔɔt a Jews ballinɛ ubbu. 41Ulupu ɔdɔkɔ baang ka ɛfɛɛn a bawwɔɔlnɛ Jesus. Ufaa lilli wa batakanɛ ɔlɔɔt lilli ɔdɔkɔ baang. 42Ka ussekenɛ ssup Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ kɛffɔ, lilli likkɛtɛ ɔgbaa, basam Jesus bawulu baang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\