JOHN 2

1Bɛtɔm bɛffa bɛsaknɛ, libbeel lissolo ka Cana ka Galilee. Abakka a Jesus ɔdɔkɔ baang ka libbeel. 2Jesus la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ badɔkɔ baang ka babwɔɔlɔnɛbɛ libbeel. 3Batak basɛlɛnɛ ka libbeel, abakka Jesus ɔlɔɔk la Jesus ɔttɛ, “Batak basaalbongbɛ tɛ.” Jesus ɔttɛ, 4“Tɛ̀ttɛ́ addanɛ kwa nle nnaang, ɛkɛtɛ nɛ ba ɛtaka ɛffɔ.” 5Abakka Jesus ɔbwɔɔlɔ ibɔɔyi libbeel ’zɔng baang ɔttɛ, “Anaangyɔng duu kwa ɔttɛnɛ anaangyɔng.” 6Balɔɔt a Jews bayanga eleme luzɔɔm ya kiyila bikkeep a kkwɔɔt, kwakkwɛ bulim bwɔlaaning bwa banaangbwɛ la lɛttaal budɔkɔnɛ baang. Bilim la ppyɔn bitɔk ɔlɔp la iggalɔn kubbwɔɔk. 7Jesus ɔlɔɔk la ibɔɔyi ’yɔng baang ɔttɛ, “Ayipiyɔng bulim mbwɔng mung la bannyi.” Abbɛ bayipi bulim mbwɔng baang la bannyi batteme. 8Ɔzzánga ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Akapyɔng bannyi baang amii annyiyɔng ɔkɔɔm-a-libbeel.” Abbɛ bakapbɛ bafeemɛ. 9Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang bannyi ’bɔng baang basikilibong batak. Ammɛ, ɔkɔɔm-a-libbeel, ɔllɛbɛ. Usi lɛsan ka ɛfɛɛn a batak ’bɔng baang bassinɛ baffu. (Ibɔɔyi ’yɔng baang ya bakapnɛ bannyi bafeemɛ keem basannɛ.) Ɔzzánga ɔkkwɔɔ ɔtɔk-a-wanavva 10ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ ɔkɔɔm ɛtɔk unnyi batak ba doddo ka libbeel, balɔɔt balenɛ lɛvva bawukala, tɛ́ttɛ́ unnyi batak ba basinɛ lɛyyɛɛp. Ɔzzànga mung annɔ alokobong batak ba bayyɛɛpnɛ baffɔ ɛkɛtɛ ’yɔng!” 11Uwɔng ulenɛ bɛmaanga ikeeng bya Jesus ɔnaangnɛ ka Cana. Baang ulenɛ ɛfɛɛn a ɔyɔɔnɛ lakke ammɛ, balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bayila kwa ammɛ. 12Nkwɔng kɔsaalnɛ, Jesus la abakka la itele ammɛ la balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bafeele bamii Capernaum bakkwunu bɛtɔm ssup. 13Ɛkɛtɛ Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ ɛkkɛtɛbong, ɔzzánga Jesus ufeele umii Jerusalem. 14Ɔmalnɛ ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔyɛn balɔɔt ka kɛtaan a igɔdɔ la itɔɔn la idugbɔnnyɛ. Bafoolo-ikkpoko badɔkɔ baang ka bataanɛ ka ikkpokkolo abbɛ. 15Ɔzzánga Jesus ɔttɔng bizzi ɔmmwɔɔl ɔkɔɔm ɔggba itɔɔn ’yɔng baang la igɔdɔ itta ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Usikili ikkpokkolo bafoolo-ikkpoko ugupu, ɔkyakyamabɛ ikkobo. 16Ɔkkpa balɔɔt ba bataanɛ idugbɔnnyɛ kiwele ɔttɛ, “Samyɔngyɛ attayɔng mung! Ukpekewɔyɔng kɛsam a Ggwoon a Dedde kɛnaang ggwoon-a-kappya!” 17Balɔɔt-a-kɔssɛ ammɛ bakke kwa Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔttɛnɛ, “Ɔlɔɔmɔlɔɔm, kɛsaap sa ggwoon annɔ lɔsaapnɛnɛ kikutnɛ ka tɔkɔlɔ tɛ̀ttɛ̀ lɔkɔɔn.” 18Bazzilɛttɔ balɔɔt a Jews bappyɛlɛmɛ kamma la lɔbap battɛ, “Ale anaang bɔka imaanga usseke isan ittɛ ayanga lakke za kɛnaang a ’kwɔng?” 19Jesus ɔttɛ, “Kɔsaapwɔnɛyɔng, atutyɔng Ggwoon ’gwɔng mung azzɔɔkyɔng ɔzzànga vvenɛ nppyɛlɛgwɛ nbɔɔk lɔsaal ka bɛtɔm bɛkkyaat.” 20Abbɛ battɛ, “Vvenɛ appyɛlɛ abɔɔkgwɛ lɔsaal ka bɛtɔm bɛkkyaat ɔɔ? Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ’gwɔng mung lɔtɔkbong lalɔp a likkpa laffa la likkpa bwɔlaaning tɛ́ttɛ́ lɔsaal!” 21Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm gwa Jesus ɔkkwɔɔnɛ, ɔkkwɔɔ kkwɔɔt ammɛ. 22Ɔzzánga ɔffɔnɛ ka Jesus ufungalanɛ ka lubbe, balɔɔt a kɔssɛ ammɛ bakke battɛ Jesus ɔdɔkɔbong ɔlɔɔk ’kwɔng kkpal. Bayila kwa Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ ɔbɛtɛ la kwa Jesus ɔlɔɔknɛ. 23Ka Jesus ɔdɔkɔnɛ ka Jerusalem ka ɛkɛtɛ Kazzi-Kɛsak-Kɛkɔngɔ, balɔɔt ppwap bayila kwa ammɛ ka bayɛnnɛ imaanga ya ɔnaangnɛ. 24Ɔzzànga Jesus usimɛ kɛyɔɔng ggbalang lɛkkyaa ɔfɔngɔbɛ ka ɔsannɛbɛ gbaak la ittina. 25Kwa kɛttɛ tɛ̀ttɛ́ ɔlɔɔt ɔlɔk ɔbwɔɔlɔmɛ lissi, ka ammɛ biini ɔsannɛ kwa kulenɛbɛ ka ippyam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\