JOHN 21

1Nkwɔng kulenɛ lɛsaal, Jesus utuma ka ɛfɛɛn a balɔɔt ammɛ ba bannambakkyaat ka libbwe za lɛzzanganɛ Tiberius. Kɔdɔkɔ tɛ̀ttɛ̀ ale ka appyeenɛyɔng mung: 2Simon Peter, la Thomas (Waan-ippɛlɛng), Nathanael (wa ussinɛ lɛffɛ za lɛzzanganɛ Cana ka Galilee) la bwaan a Zebedee la balɔɔt a Jesus ba baffa badɔkɔ ɛfɛɛn kkwɔn. 3Simon Peter ufeele ɔlɔɔk la ba abbɛ ɔttɛ, “Nle ka nmiinɛ kulap isɛɛnabannyi.” Babwɔɔlɔmɛ battɛ, “Vvenɛ iffu ikupwɔ.” Bafeele bamal ka akkpaat bawaat bamii. Ɔzzànga kɛtɔm ’sɔng baang ɔkkpɛlɛ bulɔk ning basi lɛkaa. 4Ɔffɔnɛ ka livve lɛttanɛ, Jesus ubee akang ka lufoom a bannyi, ɔzzánga balɔɔt a kɔssɛ ammɛ basi lɛkɔɔlɔ battɛ baang Jesus. 5Ɔzzánga ɔbapbɛ ɔttɛ, “Bakolobya, bulɔk ba ataka akaayɔng ɔɔ?” Abbɛ bappyɛlɛmɛ kamma battɛ, “Bulɔk ba itaka ikaa tɛ.” 6Ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Atɔɔpyɔng kuggbɔ ka kufoom akkpaat kwa ɛlaabɔɔk, vvenɛ akaayɔng isɛɛn. Abbɛ basam kuggbɔ batɔɔp. Basi lɛbɛlɛ likkwoong battulu kuggbɔ batta ka tɔkɔlɔ bannyi ka isɛɛn ilenɛkwɛ liyipi. 7Ɔlɔɔt a kɔssɛ a Jesus wa ɔsaapmɛnɛ gaang gaang ɔlɔɔk la Peter ɔttɛ, “Baang Uyini tɛ!” Peter uppyeenɛ ning baang ɔttɛ baang Uyini, ɔsam ewuulu ammɛ ɔggbɔmɛ kɛyɔɔng, (ka ulenɛ lɛffɔ uggbolo iwɔkɔlɔ) ukut ɔssɛɛn ka bannyi. 8Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ’bɔng baang batutulu kuggbɔ la isɛɛn ning baang batta ka likum ɔbɛtɛ la akkpaat. Ɛfɛɛn ya babeenɛ bakaa ifɛɛn ’yɔng baang ele lalɔp a bukkpɔ kubbwɔɔk keem kɛtɛkɛtɛ likum. 9Baffɔnɛ ka likum, bayɛn isɛɛnabannyi ka lagyigyaal a lɔkɔɔn la brɛɛd. 10Ɔzzánga Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Asangayɔng isɛɛnabannyi ya assumanɛyɔng lɛkaa mung affuyɔng ee.” 11Simon Peter ɔmal ka akkpaat uttulu kuggbɔ ’kwɔng baang la isɛɛnabannyi ya labaang ka tɔkɔlɔ; ɔkkpɛlɛ annyɛ iggba-ɔggba lalɔp isɛɛnabannyi lannangakkyaat la isɛɛn zzɔɔppikkyaat. Gɔɔ tɛ̀ttɛ̀ iyipinɛ baang, kuggbɔ kɔlɔk kusi lɛnaang nakanaka. 12Jesus ɔlɔɔk la abbɛ ɔttɛ, “Affu azziyɔng kazzi.” Ɔlɔɔt a kɔssɛ ammɛ vvɔn gbɔɔ wa ɔbbɔnɛ ɔbapmɛ ɔttɛ, “Annɔ nnyinɔɔng?” usi lile ka balenɛ lɛkɔɔlɔ battɛ Ammɛ ulenɛ Uyini. 13Jesus ɔsam brɛɛd ’wɔng baang unnyibɛ, ɔbbal isɛɛnabannyi lɛsam unnyibɛ. 14Baang ɔnaang ka bikkpit bɛkkyaat ka Jesus ɔyɔɔmɛnɛ kɛyɔɔng ka ɛfɛɛn a balɔɔt a kɔssɛ ammɛ tɛ̀ttɛ̀ ussinɛ ufungala ka lubbe. 15Balenɛ livve lizzi, Jesus ɔlɔɔk la Simon Peter ɔttɛ, “Simon, waan a John, mung nsaapwɔ mung ntta tɛ̀ttɛ̀ nsaapnɛ balɔɔt a kɔssɛ anaam ’bɔng kang ɔkkpɛlɛ ɔɔ?” Ammɛ ɔttɛ, “Iii, Uyini, asan lɔsan attɛ asaapnɛ gaang gaang.” Jesus ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, “Appyɛɛk itɔɔn anaam!” 16Ɔbbalmɛ lɛbap ka bikkpit bɛffa ɔttɛ, “Simon, waan a John, nsaapwɔ mung ɔɔ?” Ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Iii tɛ, Uyini, asan lɔsan attɛ asaapnɛ gaang gaang.” Jesus ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, “Apyɛɛk itɔɔn anaam!” 17Jesus ɔbbalmɛ lɛbap ka bikkpit bɛkkyaat ɔttɛ, “Simon, waan a John, nsaapwɔ mung ɔɔ?” Ɔzzanga ammɛ ɔppyɛlɛmɛ kamma ɔttɛ, “Uyini, annɔ asan bɛfɛɛn ɔkkpɛlɛ, asan lɔsan attɛ asaapnɛ gaang gaang!” Jesus ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, “Appyɛɛk itɔɔn anaam. 18Mbwɔɔlɔwɔ ka lɔkkwɔɔn nttɛ; ɛkɛtɛ atiinɛ okolobya, ataa afeele ning abama amii ɛfɛɛn a kɔsaapwɔnɛ: ɔzzànga ɛkɛtɛ ya akkpɛɛmnɛ, vvenɛ atɔnɔ labɔɔk aloko baggbɔwɔ basam bamii ka ɛfɛɛn a kusiwɔnɛ lɛsaap.” 19(Ning mung Jesus ɔlɔɔk ɔyɔɔ tɛ̀ttɛ̀ Peter ule ubbe ɔkɔɔm latele ufee Ɔlɔɔmɔlɔɔm.) Jesus Ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, “Akupnɛ!” 20Peter usikilinɛ ɔppyɛɛk, ɔyɛn ɔlɔɔt a kɔssɛ a Jesus ’wɔng baang, wa ɔsaapnɛ Jesus gaang gaang, wa ɔffɛlɛnɛ Jesus kɛtɛkɛtɛ ning ɛkɛtɛ kazzi kulele ɔbapmɛ ɔttɛ, “Uyini, mung attɛ nnyinɔɔng ule ka uzziwɔnɛ issɛ?” 21Peter ɔyɛnmɛnɛ, ɔbap Jesus ɔttɛ, “Uyini, ɔlɔɔt ’wɔng mung bɛɛ?” 22Jesus ɔppyɛlɛmɛ ɔttɛ, “Nlɔɔknɛ nttɛ uddu tɔttɔt nffu, nkwɔng baang kɔnaangwɔ ’bɔng? Akupnɛ!” 23Ɔzzánga balɔɔt a kɔssɛ a Jesus bappyee kuttu battɛ ɔlɔɔt a kɔssɛ a Jesus ’wɔng baang baala ubbe. Jesus usi lɛlɔɔk ɔttɛ baala ubbe tɛ, ɔdɔkɔ ɔlɔɔk ɔttɛ, “Nlɔɔknɛ nttɛ uddu tɔttɔt nffu, nkwɔng baang kɔnaangwɔ ’bɔng?” 24Ɔlɔɔt a kɔssɛ a Jesus ’wɔng baang ulenɛ wa ɔlɔɔknɛ lilɔɔk ’sɔng mung, ammɛ biini ɔkkpɔknɛsɛ ɔssɛɛn ka luvva; ɔkkpɛlɛ ayyɔɔt isan lɔsan ittɛ kwa ɔlɔɔknɛ kule ka lɔkkwɔɔn. 25Jesus ɔnaang bɛfɛɛn bɛlɔk ggbadam ɔgbaa. Bakkpɔknɛ bɛfɛɛn ’byɔng baang la bbwɔn la bbwɔn bassɛɛn ka luvva, nttina nttɛ nzang ɔkkpɛlɛ ɛkpansi baala bakkwoong bakɔɔm livva sa bale bakkpɔk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\