JOHN 5

1Nkwɔng kɔsaalnɛ, Jesus umii kazzi balɔɔt a luzɔɔm a Jew ka Jerusalem. 2Libbwe lile baang lɛkkɛtɛ Lɛmma-kikku Itɔɔn ka Jerusalem. Lɛyanga ikkɔlɔ kubbwɔɔk. Bakkwɔɔ libbwe ’zɔng baang ‘Bethzatha’ ka kukaan a Hebrew. 3Kibbi balɔɔt iffaak kɛdɔkɔ baang ka ikkɔlɔ ’yɔng baang ka bamminnɛ. Bassi-ifim la bannɔk-a-kikkwu la balɔɔt a lɔkkpɛɛk badɔkɔ baang. [Bataa bakat battɛ bannyi baggbuku. 4Ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ uyilabɔtɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔmal ka tɔkɔlɔ libbwe umii uggbuku bannyi. Ɔlɔɔt iffaak wa uttemɛnɛ ka bannyi lifula ka ɛkɛtɛ baggbukunɛ, ɔppwamɛ ka iffaak ya ɔyanganɛ.] 5Ɔlɔɔt ɔdɔkɔ baang wa ulemɛnɛ lɛffaak ka lɔlɔp la likkpa zzil la likkyaat. 6Jesus ɔyɛnmɛnɛ baang ka umininɛ, ɔsan ɔttɛ ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔffaakmɛbong ɛkɛtɛ ɛlɔm. Ɔzzánga ɔbapmɛ ɔttɛ, “Aggyan attɛ ɔppwawɔ ɔɔ?” 7Upyepyeme ’wɔng baang ɔttɛ, “Dedde, ɔlɔɔt ɔlɔk mung ba nyanga wa ule ɔsamnɛ ɔssɛɛn ka bannyi ka ɛkɛtɛ baggbukunɛ. Nlenɛ ka kititiki kimii, ɔlɔɔt ɔlɔk utte bakang lɛffɔ.” 8Jesus ɔttɛ, “Afeele asam ewula annɔ assɛ.” 9Eseese ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔppwamɛ. Ɔsam ewula ammɛ utte kɔssɛ. Kɛtɔm sa kɔlɔɔk ’kwɔng kɔnaangnɛ kɛdɔkɔ Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ. 10Ɔzzánga bazzilɛttɔ balɔɔt a Jew babwɔɔlɔ ɔlɔɔt wa Jesus uttulanɛ battɛ, “Ifɔɔfɔɔ ka atɔkɔnɛ ewula annɔ mmwɔɔn Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ.” 11Ammɛ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt wa uttulanɛnɛ ɔttɛnɛ nsam ewula anaam nfula.” 12Babapmɛ battɛ, “Nyinɔɔng ulenɛ ɔlɔɔt ’wɔng baang wa ɔbwɔɔlɔwɔnɛ ɔttɛ anaang ’kwɔng?” 13Ɔzzànga ɔlɔɔt ’wɔng baang wa Jesus uttulanɛ usi Jesus lɛsan ka kibbi kɛttalanɛ gaang, Jesus ɔgbaa ule lɛwɛlɛlɛ ɔgbata. 14Ɔttɛ ɔnaang, Jesus ɔyɛnmɛ ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbwɔɔlɔmɛ ɔttɛ, “Gɔpɔlɔ, Mung ɔppwawɔbong, kkyaa kɛnaang a bubbi afɔngɔ nzang kɔlɔɔk kwa kɔbbɔlnɛ kɔsak ’kwɔng vvenɛ kɔnaangwɔ.” 15Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔgbata umii ɔbwɔɔlɔ bazzilɛttɔ balɔɔt a Jews ɔttɛ Jesus uttulamɛnɛ. 16Ɔzzánga babum kɛssɛɛn a Jesus ka kɔlɔɔk ka uttulanɛ ittula ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ. 17Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Dedde anaam ule ka kɛnaang ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ. Anaam ɔgbaa vvenɛ nssɛ nnaang ning baang.” 18Lɛmmwɔɔl ’zɔng lɛnaang bazzilɛttɔ balɔɔt a Jew bakama lɔkama battina Jesus kɛwwɔɔl; ka ulenɛ lifɔɔ Kɛfɛkɛlɛ keem lissi, ɔgbaa ka ulenɛ lɛttɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ Abassɛ. Ning baang ɔlɔɔkbong ɔttɛ ammɛ ule ikɛkɛlɛ la Ɔlɔɔmɔlɔɔm. 19Ɔzzánga Jesus ɔttɛ, “Nbwɔɔlɔwɔyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk: bwa Awaan ɔnaangnɛ kɛyɔɔng ka lakke ammɛ ba bule. Ɔnaang bwa ɔyɛnnɛ Abassɛ ka ɔnaangnɛ keem. Bwa Abassɛ ɔnaangnɛ, Awaan ɔnaang bwɛ abbwɛ. 20Abbassɛ ka utelenɛ Awaan, ɔyɔɔ Awaan bɔfɛɛn duu bwa ɔnaangnɛ. Vvenɛ ɔyɔɔ Awaan bɛfɛɛn bwa Awaan ule ɔnaang bya bɛttanɛ ’byɔng, vvenɛ kɔkɛɛlɛwɔyɔng. 21Tɛ̀ttɛ̀ Abassɛ ufungalanɛ babbu unnyibɛ kuddu, A Waan-Ɔssɛ unnyi balɔɔt ba basaapmɛnɛ kuddu ning baang. 22Abassɛ kɛkaal ɔlɔɔt ba ɔkaal. Unnyibong Awaan lakke za bbwak za kɛkaal a kɛkaal 23ɔkkɔɔnɛ balɔɔt ɔkkpɛlɛ batele Awaan tɛ̀ttɛ̀ batelenɛ Abassɛ. Ɔlɔɔt duu wa usinɛ Awaan litele, usibong Abassɛ wa ɔtɔɔmnɛnɛ litele. 24“Nbwɔɔlɔwɔyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk nttɛ ɔlɔɔt wa uppyeenɛ lɛmmwɔɔl anaam, uyila kwa ɔlɔɔt wa ɔtɔɔmnɛnɛ, vvenɛ uddu kuddu kwa kɛfal a kɛfal. Kɛkaal baala ɔkaal. Ɔttabong ka lubbe utii ka kuddu. 25Mung nbwɔɔlɔwɔyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk: ɛkɛtɛ ele ka ɛffɔnɛ, gɔɔ ɛffɔbong, ya babbu bale bappyee lɛmmwɔɔl a Waan-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Balɔɔt ba bappyeenɛzɛ vvenɛ baddu. 26Tɛ̀ttɛ̀ Abassɛ ulenɛ unnyi-kuddu, ɔssɛbong ɔnaang Awaan ule unnyi-kuddu. 27Unnyibong Awaan lakke za kɛkaal a kɛkaal ka ulenɛ Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ. 28Tɛ̀ttɛ́ kɔkɛɛlɛwɔyɔng. Ɛkɛtɛ vvenɛ ɛffɔ ya babbu bale bappyee lɛmmwɔɔl ammɛ 29batta ka lalli. Balɔɔt ba banaangnɛ budoddo vvenɛ bafungala baddu. Balɔɔt ba banaangnɛ bubbi vvenɛ bafungala bayɛn akama. 30“Kɔlɔɔk kwa nkwoongnɛ nnaang ka lakke anaam ba kule. Nkaal kɛkaal tɛ̀ttɛ̀ Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔbwɔɔlɔnɛnɛ. Kɛkaal sa nkaalnɛ kile bbwak ka nsinɛ kwa luppyam anaam kɛyɔɔng lɛkaal, nkaal tɛ̀ttɛ̀ ammɛ wa ɔtɔɔmnɛnɛ ɔggyannɛ. 31“Nlɔɔknɛ kwa luppyam anaam kɛyɔɔng, nzang tɛ̀ttɛ́ atɔkyɔng kwa nlɔɔknɛ tɛ̀ttɛ̀ lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk. 32Ɔzzànga ɔlɔɔt ɔlɔk ule baang wa ɔlɔɔknɛ ɔkkalanɛ. Nsan lɔsan nttɛ kwa ɔlɔɔknɛ utumnɛ kule ka lɔkkwɔɔn. 33John ulenɛ ɔlɔɔt wa atɔɔmnɛyɔng bayilabɔtɔɔm annyɔɔng ka ɛfɛɛn ammɛ. Ɔlɔɔk ubee la lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk. 34Ba kule kɛttɛ ppyip nyanga ɔlɔɔt wa ubeenɛnɛ tɛɛsɛ. Nlɔɔk ’kwɔng ɔkkɔɔnɛ ataayɔng ka kuddu. 35John ɔdɔkɔ tɛ̀ttɛ̀ otinika. Ukut, uwongolo ayɛnyɔng buppwolo ɔwaawɔyɔng. 36Ɔzzànga nyanga tɛɛsɛ wa ɔlɔɔknɛ kɔlɔɔk anaam ɔtta kwa John ɔlɔɔknɛ. Linaang anaam lilɔɔknɛ kɔlɔɔk anaam liyɔɔ littɛ Dedde ɔtɔɔmnɛbong. 37Dedde wa ɔtɔɔmnɛnɛ ɔgbaa ɔssɛ ɔlɔɔk ubee la anaam. Lɛmmwɔɔl mɛ yɔng ba ataka appyeeyɔng, gɔɔ kɛyɛnmɛ ka zzeen. 38Lɛmmwɔɔl za ɔbwɔɔlɔwɔnɛyɔng ka ippyam ba assɛɛnyɔng ka asinɛyɔng liyila kwa ɔlɔɔt wa ɔtɔɔmnɛ. 39Akkoopyɔng Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka attinanɛ attɛyɔng vvenɛ ayangayɔng kuddu kwa kɛfal a kɛfal ka aggwɛ. Ɔzzànga Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ’gwɔng baang lɔlɔɔk kɔlɔɔk anaam! 40Ba aggyan attɛ affuyɔng ka ɛfɛɛn anaam ataayɔng ka kuddu. 41“Kibungu ka kamma ɔssɛbibbit ba nggyan. 42Nsan lɔsan kɛssanga balɔɔt sa alenɛyɔng. Nsan lɔsan nttɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm wɔyɔng ba ɔsaap. 43Nkɔɔmbong lakke Dedde nffu ɔzzànga afimnɛyɔngbong kɛtɔk. Ulenɛ bɔfɛɛn ɔlɔɔt ɔlɔk uffunɛ la lakke za ammɛ, atɔkmɛyɔng. 44Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ ɔggyan kibungu ka kamma wabbɛ ɔzzànga ba aggyan attɛ anaangyɔng kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ubunguwɔnɛyɔng. Ale anaang nang atɔknɛyɔng? 45Tɛ̀ttɛ́ attina attɛyɔng anaam nle nkkwɔɔwɔyɔng kɛkaal ka lusso Dedde. Moses wa ɔkkpɛlɛ annyɔɔng kɔbɛtɛwɔnɛyɔng kwa ammɛ ulenɛ ɔlɔɔt wa ule ɔkkwɔɔwɔyɔng kɛkaal. 46Bulenɛ ka ayilanɛyɔng kwa Moses ka lɔkkwɔɔn, nzang ayilayɔng mung kwa anaam ka lilɔɔk sa Moses ɔkkpɔknɛ litumnɛnɛ anaam. 47Ngkka ka asinɛyɔng kwa ɔkkpɔknɛ liyila, ale anaang nang ayilayɔng kwa nlɔɔknɛ?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\