JOHN 7

1Ngkwɔng kɔsaalnɛ, ɔssɛ ukkpit Galilee. Usi lɛggyan ɔttɛ umii Judea ka bazzilɛttɔ a Jew ba balenɛ bakang baggyanmɛnɛ kɛwwɔɔl. 2Ɛkɛtɛ Likkpɛɛ balɔɔt a Jew ɛkkɛtɛbong. 3Ɔzzánga itele a Jesus battɛ, “Agbata amii Judea ɔkkɔɔnɛ balɔɔt a kɔssɛ annɔ bayɛn lilɔɔk sa anaangnɛ. 4Ɔlɔɔt wa ulupnɛ kwa ɔnaangnɛ ba ule, ɔggyannɛ ɔttɛ balɔɔt basanmɛ. Ka alenɛ ka kɛnaang a bɛfɛɛn ’byɔng mung, kɔyyɛɛp ka ɛkpansi ɔkkpɛlɛ ɛsanwɔnɛ!” ( 5Gbaak la itele ammɛ ba bayila lɛmmwɔɔl ammɛ.) 6Jesus ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Ɛkɛtɛ anaam ya bbwak ba ɛtaka ɛffɔ. Ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ elewɔyɔng annyɔɔng bbwak. 7Annyɔɔng ba akkwoong atunyɔng ɛkpansi, anaam ntunnɛyɛ, ka nbwɔɔlɔnɛyɛ ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ nttɛ linaang annyɛ ba liyyɛɛp. 8Annyɔɔng amiiyɔng likkpɛɛ, anaam baala nmii likkpɛɛ ’sɔng mung ka ɛkɛtɛ ya bbwak ɛtakanɛnɛ lɛffɔ.” 9Ɔbwɔɔlɔbɛ ’kwɔng ɔkɔɔng ka Galilee ɔtaa. 10Itele ammɛ balenɛ likkpɛɛ limii, Jesus ɔssɛ umii. Ɔzzànga kyaakyaa usi lɛssɛ umii, ɔdɔkɔ ɔbɔɔl lɔbɔɔl umii. 11Bazzilɛttɔ balɔɔt a Jew badɔkɔmɛ ka kɛggyan ka likkpɛɛ. Babap, “Ule?” 12Balɔɔt bazzaap ka kibbi ’sɔng baang gaang gaang batum Jesus battɛ, “Jesus, ɔlɔɔt wa doddo.” Balɔɔt balɔk attɛ, “Ihii, Jesus ɔlɔɔt wa doddo lissi, ule ka kɛfɛɛt a balɔɔt.” 13Ɔzzànga ɔlɔɔt wa ɔlɔɔknɛ utummɛ ppwool ppwool ba ule ka ɔbbwɔpɔnɛbɛ kwa bazzilɛttɔ balɔɔt a Jew. 14Likkpɛɛ lisseke ssup nzang lisaal ka Jesus umiinɛ ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ubee kikopolo. 15Kɔkɛɛlɛ bazzilɛttɔ balɔɔt a Jew battɛ, “Ɔlɔɔt ’wɔng ɔnaang nang ɔsannɛ kɔlɔɔk ning ka ɔtakanɛ lukkoop ɛkɛtɛ ɛlɔk limii?” 16Jesus ɔttɛ, “Lukopolo gwa nkopolonɛ mung ka anaam ba lussi, lussi ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm wa ɔtɔɔmnɛnɛ. 17Ɔlɔɔt duu wa ɔggyannɛ ɔttɛ ɔnaang kwa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔttɛnɛ ɔnaang, vvenɛ ɔsan ulenɛ ka kwa nkopolonɛ kussinɛ ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔk nlɔɔk luppyam anaam. 18Ɔlɔɔt wa ɔlɔɔknɛ kwa luppyam ammɛ ule ka kɛggyan a latele za ammɛ. Ɔzzànga ammɛ wa ɔggyannɛ latele za ɔlɔɔt wa ɔtɔɔmnɛnɛ, ule ɔlɔɔt wa doddo. Bubbi ba ɔnaang. 19Moses unnyiwɔnɛyɔng Lafɔɔ, ammɛ lissi ɔɔ? Ɔzzànga ɔlɔɔt vvɔn gbɔɔ Lafɔɔ ’zɔng baang usi liloko. Mbɔng tɛ́ttɛ́ abumnɛyɔng kɛwwɔɔl?” 20Kibbi balɔɔt ’sɔng baang kɛttɛ, “Apiliza ilewɔ baang ka lɛttɔ. Attɛ nyinɛ ubumwɔnɛ kɛwwɔɔl?” 21Jesus ɔttɛ, “Nnaangbong bɛmaanga bbyɔn mung ɔkkpɛlɛ kɔkɛɛlɛwɔyɔng. 22Moses unnyiwɔyɔng lakke ɔttɛ azzayɔng bwɔɔn annyɔɔng lataa (kkpɔɔ Moses lissi, balɔɔt annyɔɔng ba iyɛddɛ iyɛddɛ battenɛkwɛ), azzayɔngbɛ lataa ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ. 23Azzanɛ waanawalam lɛtaa ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ nkwaaning asi Lafɔɔ Moses lɛyyaa, kutunwɔyɔng mbɔng ka nttulanɛ ɔlɔɔt ɔppwamɛ kkwasak ka Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ? 24Oggbe ukpekewɔyɔng kɛkɔɔm a lafɔɔ a vveeng kinnyi ɔlɔɔt kibbi. Akɔɔmyɔng lafɔɔ za lɔkkwɔɔn.” 25Balɔɔt a Jerusalem balɔk battɛ, “Uwɔng ɔlɔɔt wa bazzilɛttɔ baggyannɛ kɛwwɔɔl lissi ɔɔ? 26Ppyɛɛk tɛ̀ttɛ̀ ubeenɛ ka kɛkaan utolo kutolo, ɔzzànga lɛmmwɔɔl lɛlɔk ba bazza batummɛ! Vvenɛ mung basan mung battɛ ammɛ ulenɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ɔɔ? 27Ɛkɛtɛ ya Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ule uffu, ɔlɔɔt wa ule ɔsan ɛfɛɛn a ussinɛ ba ule. Ɔzzànga mung ayyɔɔt isan lɔsan ɛfɛɛn a ɔlɔɔt ’wɔng mung ussinɛ uffu.” 28Jesus ka ulenɛ ka kikopolo ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔlɔɔk ɔgaga ɔttɛ, “Asannɛyɔng mung bbwak ɔbɛtɛ la ɛfɛɛn a nssinɛ ɔɔ? Ka lakke anaam biini lissi ka nffunɛ. Ammɛ wa ɔtɔɔmnɛnɛ lɛlaak ba ɔlɔɔk. Mɛ yɔng ba asanyɔng. 29anaam nsanmɛnɛ ka nssinɛ ka ɛfɛɛn ammɛ.” 30Babummɛ kɛkaa kitup ɔzzànga ɔlɔɔt wa usingimɛnɛ kɔbɔɔk usi lile ka ɛkɛtɛ ammɛ ɛtakanɛ lɛffɔ. 31Balɔɔt ppwap ka kibbi balɔɔt ’sɔng baang bayila lɛmmwɔɔl ammɛ battɛ, “Ɛkɛtɛ ya Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ule uffu vvenɛ ɔnaang bɛmaanga bɛsak bya ɔlɔɔt ’wɔng mung ɔnaangnɛ ɔɔ?” 32Balɔɔt a Pharisees bappyeenɛ balɔɔt ka bazzaapnɛ ka kibbi ’sɔng baang batum Jesus, abbɛ la bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm batɔɔm ippoliisi battɛ bamii bakaa Jesus. 33Jesus ɔttɛ, “Vvenɛ ntaa la annyɔɔng ka ɛkɛtɛ ssup tɛ́ttɛ́ nppyɛlɛ nmii ka ɛfɛɛn ammɛ wa ɔtɔɔmnɛnɛ. 34Vvenɛ aggyannɛyɔng ɔzzànga nɛ yɔng baala ayɛn, ka ale asi likkwoong affɔyɔng ka ɛfɛɛn ya nle nle.” 35Bazzilɛttɔ a Jew battɛ, “Ɔttɛ ule ka umiinɛ ɛfɛɛn ’yɔyɔng ya ayyɔɔt ile isimɛ lɛyɛn? Ule ka umiinɛ ka billu a Greece ɛfɛɛn a balɔɔt ayyɔɔt bataanɛ ukopolo balɔɔt a Greece ɔɔ? 36Ɔttɛ vvenɛ iggyanmɛ ɔzzànga me baala iyɛn. Ɔbbal lɛttɛ ba ikkwoong imii ka ɛfɛɛn ya ule ule. Ning baang ɔlɔɔk nang?” 37Ɔffɔnɛ ka kɛtɔm-a-lakpeke likkpɛɛ sa kɛttanɛ ka kɔlɔɔk lile, Jesus ufeele ubee ɔlɔɔk gagaga ɔttɛ, “Ɔlɔɔt duu wa bannyi basaapmɛnɛ uffu ukupnɛ ɔvva bannyi. 38Kule tɛ̀ttɛ̀ Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔlɔɔknɛ lɔttɛ, ‘Ɔlɔɔt duu wa uyilanɛ kwa anaam, bannyi ba bannyinɛ kuddu vvenɛ bassimɛ ka luppyam battɔl.’ ” 39Jesus ɔlɔɔk ’kwɔng utum Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm kwa balɔɔt ba bayilanɛ lɛmmwɔɔl ammɛ bale batɔk. Ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang Kuyeeng-Ɔlɔɔmɔlɔɔm la kinnyi ba kɔtaka kule ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔtakanɛ Jesus lifungala ka lubbe ɔtaa ka budoddo. 40Balɔɔt balɔk ka kibbi ’bɔng baang bappyeenɛ ka Jesus ɔlɔɔknɛ ning baang, battɛ, “Ɔlɔɔt ’wɔng mung uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm aawɔng ka lɔkkwɔɔn!” 41Balɔɔt balɔk battɛ, “Baang Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ!” Balɔɔt balɔk battɛ, “Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ baala ule wa Galilee! 42Luvva-Ɔlɔɔmɔlɔɔm lɔttɛ Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ ule ussi ka kikkwu Ubeet, David. Bale bamaatmɛ ka Bethlehem ka ɛfɛɛn a David ullunɛ.” 43Ɔzzánga ikangala ittɔ ka kibbi ’sɔng baang ka kɔlɔɔk a Jesus. 44Balɔɔt balɔk babubumɛ kɛkaa ɔzzànga ɔlɔɔt wa usingimɛnɛ kɔbɔɔk usi lile. 45Ippoliisi ’yɔng baang ippyɛlɛnɛ isimisimi, bazzilɛttɔ bassɛɛn-a-luzɔɔm la bazzilɛttɔ balɔɔt a Pharisees babapbɛ, “Kule nang asimɛnɛyɔng lɛkɔɔm affuyɔng?” 46Ippoliisi ittɛ, “Ɔlɔɔt ɔlɔk ba ɔtaka ule wa ɔlɔɔknɛ kɛlɔɔk tɛ̀ttɛ̀ ɔlɔɔt ’wɔng baang!” 47Balɔɔt a Pharisees babapbɛ battɛ, “Ɔnaangwɔyɔngbong annyɔɔng agbigbiniyɔng ɔgbaa ɔɔ? 48Ka assinɛ afalyɔng, asanyɔngbong uzzilɛttɔ, ɔlɔk ɔlɔɔt a Pharisees wa uyilanɛ kwa ammɛ ɔɔ? 49Kibbi ’sɔng baang Lafɔɔ a Moses ba basan. Bale ka ntɛm a nzɔɔm Ɔlɔɔmɔlɔɔm!” 50Ɔlɔɔt a Pharisee wa vvɔn ɔdɔkɔ Nicodemus wa umiinɛ ka ɛfɛɛn a Jesus kkpal. Ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, 51“Ulenɛ tɛ̀ttɛ̀ Lafɔɔ ayyɔɔt lalɔɔknɛ, ba ikkwoong izza kɛkaal ɔlɔɔt ittɛ kɛbbɔlmɛbong ka itakanɛ lippyee kamma kɛkaal ammɛ isan bwa ulenɛ lɛzzɔɔk.” 52Battɛ, “Annɔ ɔgbaa assi Galilee ɔɔ? Akkoop luvva Ɔlɔɔmɔlɔɔm, asan attɛ uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔlɔk ba ɔtaka ussi Galilee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\