JOHN 8

1[Ɔlɔɔt ɔkkpɛlɛ ufeele ufula. Jesus ufeele umii ka Lɛttaal a Olives. 2Ɔffɔnɛ lɔfɔm a lɔfɔm a libessolo, ɔppyɛlɛ umii ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Balɔɔt babbi bakkpitmɛ. Ammɛ ɔtaa-ɔtaa ukopolobɛ. 3Bakopolo-Lafɔɔ la balɔɔt a Pharisees bakɔɔm wanavva wa bakaamɛnɛ la walam baffu, bamatmɛ baang ka lusso abbɛ ɔkkpɛlɛ. 4Balɔɔk la Jesus battɛ, “Ukopolo-lukopolo, ikaa wanavva ’wɔng mung ka ulenɛ ka kimini la walam. 5Ka Lafɔɔ ayyɔɔt, Moses ɔttɛ itɔɔp kɛssanga wanavva sa ning mung lattaal iwwɔɔl. Ngkka annɔ alɔɔk nang?” 6Baggyan battɛ bassɛɛn Jesus ka kɔlɔɔk ɔlɔk bakaamɛ. Keem Jesus ɔkpɔkɔ ɔkɔɔm kɛnnɔ ɔkkpɔk ka lisse. 7Ka balenɛ baang ka babeenɛ babapmɛ ibap ’yɔng baang, ufeele ubee zzip ɔbapbɛ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ɔlɔk ulenɛ baang ka bɛzzɔkɔ annyɔɔng wa ɔtakanɛ bubbi lɛnaang, ɔkɔɔm ɛtɔk ɔtɔɔp wanavva ’wɔng mung lɛttaal ikeeng.” 8Ɔppyɛlɛ isimisimi umii ɔbbal ka lisse lɛkkpɔk. 9Bappyeenɛ ning baang, ɔlɔɔt ɔlɔɔt ɔgbata. Batumalɔɔt bakɔɔmnɛ ɛtɔk bagbata. Usseke Jesus kɛyɔɔng la wanavva ’wɔng baang ka kibee. 10Jesus ufeele ubee zzip ɔlɔɔk la wanavva ’wɔng baang ɔttɛ, “Bale yang? Ɔlɔɔt ɔlɔk mung ba ɔbɛlɛ lile ɔwwɔɔlwɔ ɔɔ?” 11Wanavva ’wɔng baang ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ɔlɔk ba ɔbɛlɛ lile tɛ, Dedde.” Jesus ɔttɛ, “Kɔyyɛɛppɔyyɛɛp, gɔɔ anaam wɔ baala nwwɔɔl. Amii, tɛ̀ttɛ́ abɛlɛ bubbi lɛnaang.”] 12Jesus ɔbbal la balɔɔt a Pharisees lɛlɔɔk ɔttɛ, “Anaam nlenɛ buppwolo ɛkpansi. Ɔlɔɔt duu wa ukupnɛnɛ vvenɛ ɔyanga buppwolo kuddu, ka kisul baala ɔssɛ.” 13Balɔɔt a Pharisees battɛ, “Mung appyɛɛ alɔɔk abee la annɔ biini kɛyɔɔng tɛ. Bwa alɔɔknɛ baang alɔɔk gbɔɔ azzɔɔk tɛ.” 14Jesus ɔttɛ, “Ning lissi. Nkkpandɔk nlɔɔk nbee la anaam kɛyɔɔng, kwa nlɔɔknɛ kule ka lɔkkwɔɔn, ka nsannɛ ɛfɛɛn ya nssinɛ la ɛfɛɛn ya nle ka nmiinɛ. Annyɔɔng ba asanyɔng ɛfɛɛn ya nssinɛ nffu, la ɛfɛɛn ya nle ka nmminɛ. 15Akaalyɔng kɛkaal tɛ̀ttɛ̀ ɔssɛbitbit bakaalnɛ. Anaam ɔlɔɔt kibbi ba nnyi. 16Bulenɛ wa nnyinɛ ɔlɔɔt kibbi, nzang kinnyi kibbi sa nle nnyi kile ka lɔkkwɔɔn, ka nsinɛ kɛyɔɔng ka ’kwɔng libee. Dedde wa ɔtɔɔmnɛnɛ ubee la anaam. 17Bakkpɔk ka Lafɔɔ annyɔɔng battɛ ittɛɛsɛ iffa iyanganɛ kamma kɛkaal kkwɔn, kwa balɔɔknɛ kule ka lɔkkwɔɔn. 18Anaam nlɔɔk kwa anaam biini. Dedde wa ɔtɔɔmnɛnɛ ɔssɛ ɔlɔɔk ubee la anaam.” 19Babapmɛ battɛ, “Ssaawɔ ule yang?” Jesus ɔttɛ, “Anaam la Dedde anaam yɔngyɛlɛ ba asanyɔng. Busannɛnɛyɔng, nzang asanyɔng mung Dedde anaam ɔgbaa.” 20Jesus ɔlɔɔk ’byɔng mung ɔkkpɛlɛ ka ulenɛ ka kikopolo ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka tɔkɔlɔ lɛnɔk za balokonɛ likulu za bassɛɛnnɛ lɛsɔɔk. Ɔlɔɔt wa ɔkaamɛnɛ usi lile ka ɛkɛtɛ ammɛ ɛtakanɛ lɛffɔ. 21Jesus ɔbbal lɛttɛ, “Nle ka ngbatanɛ. Vvenɛ aggyannɛyɔng ɔzzànga vvenɛ abbeyɔng ka bubbi annyɔɔng. Ba akkwoong amiiyɔng ka ɛfɛɛn anaam nle ka nmiinɛ.” 22Bazzilɛttɔ Jew battɛ, “Ɔttɛ ‘Ba ikkwoong imii ka ɛfɛɛn ammɛ ule ka umiinɛ.’ Baang ulenɛ kɛttɛ vvenɛ ɔwwɔɔlmɛ kɛyɔɔng ɔɔ?” 23Jesus ɔttɛ, “Annyɔɔng alenɛyɔng ba ɛkpansi ’yɔng mung kuttɔɔk, anaam nssi ka libat nffu. Annyɔɔng assiyɔng ka ɛkpansi ’yɔng. Anaam ka ɛkpansi ’yɔng ba nssi 24kwakkwɛ nbwɔɔlwɔnɛyɔng nttɛ vvenɛ abbeyɔng ka bubbi annyɔɔng asinɛyɔng liyila attɛyɔng ‘Anaam Nlenɛ Wa Nlenɛ Mung!’ ” 25Babapmɛ battɛ, “Annɔ alenɛ nnyinɛ?” Jesus ɔttɛ, “Bwa nggbawɔnɛyɔng lissi nbwɔɔlɔ ka lɔnnyɔ. 26Lilɔɔk lilenɛ ppwap sa nle nlɔɔk ntumwɔyɔng. Lilɔɔk ’sɔng baang lile lissɛɛnwɔyɔng ka kɔlɔɔk. Ɔlɔɔt wa ɔtɔɔmnɛnɛ lɛlaak ba ɔlɔɔk. Anaam nbwɔɔlɔ ɛkpansi kɔlɔɔk kwa nppyeenɛ ka ammɛ keem.” 27Basi lɛsan battɛ Jesus ulebɛ ka kɛbwɔɔlɔ kɔlɔɔk kitum Abassɛ. 28Ɔttɛ, “Ɛkɛtɛ ya ale ayeekyɔng Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ka libat, vvenɛ asan attɛyɔng ‘Anaam Nlenɛ Wa Nlenɛ Mung’; vvenɛ asan attɛyɔng bwa nnaangnɛ ka lakke anaam biini ba bule. Nlɔɔk bwa Dedde ulenɛnɛ lɛdda ɔttɛ nlɔɔk. 29Ammɛ wa ɔtɔɔmnɛnɛ ule la anaam ka ubeenɛ. Nɛ ba ɔtaka ɔgbata ɔkɔngɔ kɛyɔɔng ka nnaangnɛ kwa kɔsaapmɛnɛ ɛkɛtɛ ɔkkpɛlɛ.” 30Balɔɔt ppwap ba bappyeenɛ Jesus ka ɔlɔɔknɛ kɔlɔɔk ’kwɔng mung bayila lɛmmwɔɔl ammɛ. 31Jesus ɔlɔɔk la balɔɔt ba bayilanɛ lɛmmwɔɔl ammɛ ɔttɛ, “Ayilanɛyɔng kwa lukopolo anaam, nzang vvenɛ alenɛyɔng balɔɔt a kɔssɛ anaam ka lɔkkwɔɔn. 32Vvenɛ asanyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk, lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk ’gwɔng baang vvenɛ lɔsangawɔyɔng ka bubili.” 33Abbɛ battɛ, “Ayyɔɔt balɔɔt a kikkwu a Abraham. Babili ɔlɔɔt ɔlɔk ba itaka ile. Alɔɔk nang ka attɛnɛ, ‘Vvenɛ attayɔng ka bubili’?” 34Jesus ɔttɛ, “Mung nbwɔɔlɔwɔyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk: ɔlɔɔt duu wa ɔnaangnɛ bubbi ulenɛ ubili bubbi. 35Ubili wa itutum ba ule kɛfal a kɛfal. Waan itutum ulenɛ wa itutum kɛfal ɛ kɛfal. 36Awaan-Ɔsangawɔnɛyɔng ka bubili, nzang vvenɛ attayɔng ka bubili ka lɔkkwɔɔn. 37Nsan lɔsan nttɛ annyɔɔng balɔɔt a kikkwu Abraham, ɔzzànga mung alenɛyɔng ka kibum a kɛwwɔɔlnɛ ka ale asiyɔng lukopolo anaam liyila. 38Nlɔɔk ntum bwa Dedde ulenɛnɛ lɛyɔɔ, ɔzzànga annyɔɔng anaangyɔng bwa Dedde annyɔɔng ɔbwɔɔlɔwɔnɛyɔng.” 39Battɛ, “Dedde ayyɔɔt ulenɛ Abraham.” Jesus ɔppyɛlɛbɛ kamma ɔttɛ, “Alenɛyɔng bwɔɔn a Abraham ka lɔkkwɔɔn nzang anaangyɔng mung bwa ammɛ ɔnaangnɛ. 40Bwa nssinɛ nnaang bulɔk ba butaka bule ɔgbaa la kɛbwɔɔlɔwɔyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk gwa nppyeenɛ ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm, ɔzzànga atii baang ka aggyannɛnɛyɔng kɛwwɔɔl. Abraham kɔlɔɔk kɔlɔk tɛ̀ttɛ̀ akkwɛ mung usi lɛnaang! 41Mung anaangyɔng kwa ssaawɔ annyɔɔng ɔnaangnɛ.” Abbɛ battɛ, “Ɔlɔɔmɔlɔɔm biini ulenɛ Dedde wa iyanganɛ keem, ayyɔɔt ilenɛ bwɔɔn ammɛ ba lɔkkwɔɔn.” 42Jesus ɔttɛ, “Ɔlɔɔmɔlɔɔm ulenɛ Ssaawɔ annyɔɔng ka lɔkkwɔɔn, nzang nsaapwɔyɔng mung ka nssinɛ ka ɛfɛɛn Ɔlɔɔmɔlɔɔm nffu nle mung lile. Nsi liffu ka lakke anaam biini, nffu ka za ammɛ wa ɔtɔɔmnɛnɛ. 43Mbɔng asinɛyɔng bwa nlɔɔknɛ lippyee? Asiyɔng lippyee ka ale asiyɔng lɛbbɔ agɔpɔlɔyɔng lɛmmwɔɔl anaam. 44Annyɔɔng bwɔɔn a ssaawɔ annyɔɔng Ɔnaang-a-kɛsɛɛn-a-kuyeeng. Aggyan attɛ akupyɔng bwa ssaawɔ annyɔɔng ɔkkɔlɔnɛ. Ɔggba lissi ka lutte ule ɔwwɔɔl-a-balɔɔt. Ka ɛtɔk a lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk ba ɔtaka ule ɔssanga ka ɔsɛlɛnɛ lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk ka tɔkɔlɔ. Ɔkkalanɛ lɛlaak, ɔkkala ka ulenɛ lɛfal ammɛ. Ammɛ ulenɛ ɔkkala-lɛlaak. Ammɛ ulenɛ abassɛ lalaak ɔkkpɛlɛ. 45Ɔzzànga anaam nbwɔɔlɔwɔyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk kwakkwɛ baang asinɛyɔng kwa anaam liyila. 46Nyinɔɔng ka bɛzzɔkɔ annyɔɔng baang ukkwoongnɛ ɔyɔɔnɛ ɔttɛ nnaangbong bubbi? Nbwɔɔlɔnɛ lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk, mbɔng tɛ́ttɛ́ asinɛyɔngkwɛ liyila? 47Ɔlɔɔt wa ussinɛ ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔgɔpɔlɔ lɛmmwɔɔl Ɔlɔɔmɔlɔɔm. Annyɔɔng ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm ba assiyɔng kwakkwɛ asinɛyɔng lɛgɔpɔlɔ.” 48Babap Jesus battɛ, “Mung bbwak ba ile ka ittɛnɛ annɔ wa Samaria, ayanga apiliza ka lɛttɔ ɔɔ?” 49Jesus ɔttɛ, “Ipiliza nɛ ba ile. Ntele Dedde anaam ɔzzànga annyɔɔng anaam nɛyɔng ba atele. 50Mung latele anaam biini lissi ka nggyannɛ. Ɔzzànga ɔlɔɔt ule baang wa ɔggyannɛzɛ. Amme ɔkaalnɛ kɛkaal ubee la anaam. 51Mung nbwɔɔlɔwɔyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk: ɔlɔɔt duu wa uyilanɛ lukopolo anaam, baala ubbe.” 52Battɛ, “Isanbong bɔk ittɛ ale la apiliza ka lɛttɔ! Abraham ubbe, bappyee-kkutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm babbe ɔzzànga attɛ ɔlɔɔt duu wa uyilanɛ kwa lukopolo annɔ baala ubbe. 53Dedde ayyɔɔt Abraham ubbe. Tɛ̀ttɛ́ atɔkwɔ kɛyɔɔng attɛ annɔ attamɛnɛ. Attamɛ mung ɔɔ? Bappyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔgbaa bassɛ babbe. Attina attɛ annɔ alenɛ nyinɛ?” 54Jesus ɔttɛ, “Bulenɛ ka nnyinɛnɛ latele kɛyɔɔng, nzang latele ’zɔng baang ka bulɔk ba laffɔ. Ɔlɔɔt ’wɔng baang wa utelenɛnɛ ulenɛ Dedde anaam. Ammɛ ulenɛ wa attɛnɛyɔng ammɛ ulenɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm annyɔɔng. 55Mɛ yɔng ba ataka asanyɔng kɛtɔm kɛlɔk. Anaam nsanmɛnɛ. Bulenɛ ka nlɔɔknɛ nttɛ mɛ ba nsan, nzang nle ɔnaang-a-lɛlaak tɛ̀ttɛ̀ annyɔɔng. Ngkka kaang nsanmɛ lɔsan, ntele lɛmmwɔɔl ammɛ. 56Ssaawɔ annyɔɔng Abraham uggele ɔttɛ uddu ɔffɔ ka ɛkɛtɛ nle nffu. Uddu ɔffɔ ka ɛkɛtɛ ’yɔng baang uggele.” 57Babwɔɔlɔmɛ battɛ, “Lalɔp laffa la likkpa zzɔɔp ba ataka affɔ, attɛ annɔ ayɛn Abraham ɔɔ?” 58Jesus ɔttɛ, “Nbwɔɔlɔwɔyɔng lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk: tɛ́ttɛ́ bamaat Abraham, ‘Anaam Nle Mung.’ ” 59Ɔzzánga battɔng lattaal battɛ batɔɔpmɛ. Keem Jesus ɔmma uddumu, ɔsɔsɔlɔ ɔgbata ka Ggwoon-Ɔlɔɔmɔlɔɔm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\