JOHN 9

1Jesus ule baang ka ɔssɛnɛ, ɔyɛn ɔlɔɔt wa bamaatmɛnɛ la ifim. 2Balɔɔt a kɔssɛ ammɛ babapmɛ battɛ, “Ukopolo-lukopolo, bubbi a nnyinɔɔng budɛmnɛ bamaatmɛ la ifim? Bubbi bwa ammɛ biini ɔɔ? Faa bwa abakka la abbassɛ?” 3Jesus ɔttɛ, “Ifim ammɛ ka bubbi ammɛ biini ba issi, gɔɔ ka bubbi abakka la abassɛ ba issi. Ussi ifim ɔkkɔɔnɛ balɔɔt bayɛn lakke Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka kɛnaang ka kkwɔɔt ammɛ. 4Ka ɔtakanɛ lisul, baala ikkyaa kɛnaang a kɛnaang ammɛ wa ɔtɔɔmnɛnɛ ifɔngɔ. Ùle ka usulnɛ, ɔlɔɔt usi kɛnaang lɛbɛlɛ likkwoong ɔnaang. 5Ka ntiinɛ mung ka ɛkpansi, anaam nlenɛ buppwolo ɛkpansi.” 6Uvvenɛ ’kwɔng lɛlɔɔk, ɔkkɔl libbaak ɔllɔt ka lisse ɔkɔɔmsɛ ɔnɔk waan a kɛbat. Ɔsam kɛbat ’sɔng baang ɔggbɔ ɔlɔɔt ’wɔng baang ka zzeen 7ɔttɛ, “Amii ayila lusso ka Libbwɛ Siloam.” (Siloam ulenɛ “Kɛtɔɔm”) Ɔzzánga ɔlɔɔt ’wɔng baang umii uyila lusso, zzeen lawongolomɛ ɔyɛn ppwool. 8Bakulufal ammɛ la balɔɔt ba bayɛnmɛnɛ ka ɔdɔkɔnɛ ka lubbwoom tɛ́ttɛ́ ’kwɔng kɔnaang, babap battɛ, “Uwɔng ɔlɔɔt wa ussinɛ ɔtaa mung ubbwoom lubbwoom lissi ɔɔ?” 9Balɔɔt balɔk battɛ, “Ammɛ.” Balɔk battɛ, “Ammɛ lissi, ɔbalmɛ gbɔɔ.” Ɔzzánga ɔlɔɔt ’wɔng baang biini ɔttɛ, “Anaam nlenɛ ɔlɔɔt ’wɔng baang tɛ.” 10Babapmɛ battɛ, “Anaang nang ale lɛyɛn?” 11Ammɛ ɔttɛ, “Ɔlɔɔt wa bakkwɔɔmɛnɛ Jesus ɔnaangnɛ kɛbat ɔppwɔɔngnɛ ka zzeen ɔttɛ nmii nyila lusso ka libbwe Siloam. Ɔzzánga nmii. Nyilanɛ lusso, eseese nyɛn.” 12Babap battɛ, “Ammɛ ule?” Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔttɛ, “Ba nsan.” 13Bakɔɔm ɔlɔɔt ’wɔng baang wa ɔdɔkɔnɛ la ifim bafee balɔɔt a Pharisees. 14Kɛtɔm sa Jesus ɔkɔɔmnɛ kɛbat uttulamɛ ifim kɛdɔkɔ Kɛtɔm-a-Kɛfɛkɛlɛ. 15Balɔɔt a Pharisees babbal ɔlɔɔt ’wɔng baang lɛbap tɛ̀ttɛ̀ ɔnaangnɛ ɔyɛn. Ɔbwɔɔlɔbɛ ɔttɛ, “Ɔnaang kɛbat ɔssɛɛnnɛ ka zzeen, nyila lusso, mung nkkwoongbong nyɛn.” 16Balɔɔt a Pharisees balɔk battɛ, “Ɔlɔɔt wa ɔnaangnɛ ’kwɔng ba ukkwoong ussi ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm ka usinɛ Lafɔɔ Kɛfɛkɛlɛ liloko.” Balɔɔt balɔk battɛ, “Ɔnaang-a-bubbi ɔnaang nang ukkwoong ɔnaang bɛmaanga tɛ̀ttɛ̀ ’byɔng?” Ɔzzánga babɛngɛlɛbɛ kɛyɔɔng basseke lakup laffa. 17Balɔɔt a Pharisees babbal ɔlɔɔt ’wɔng baang lɛbap, “Attɛ ammɛ uttulawɔnɛ ifim, ngkkka mung alɔɔk nang atummɛ? Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔttɛ, “Ɔlɔɔt ’wɔng baang uppyee-kutolo Ɔlɔɔmɔlɔɔm.” 18Bazzilɛttɔ balɔɔt a Jew basi liyila battɛ ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔdɔkɔbong ussi ifim kkpal, baang ɔppyɛlɛ ɔppyɛlɛ ɔyɛn. Bakkwɔɔ abakka la abassɛ 19babap, “Uwɔng waan annyɔɔng ɔɔ? Attɛyɔng badɔkɔ bamaatmɛ la ifim, ɔnaang nang ɔyɛnnɛ gedegede mung?” 20Abakka la abassɛ battɛ, “Isan lɔsan ittɛ baang waan ayyɔɔt, badɔkɔ bamaatmɛ la ifim. 21Ɔzzànga ba isan tɛ̀ttɛ̀ ɔnaangnɛ ule lɛyɛn. Ɔlɔɔt wa uttulamɛnɛ ifim ba isan. Bapmɛyɔng ammɛ kɛyɔɔng ɔbwɔɔlɔwɔyɔng, waan ba ɔbɛlɛ lile!” 22Lɛmmwɔɔl ’zɔng baang bakingi ka bazzilɛttɔ balɔɔt a Jew babbwɔpɔnɛbɛ. Bazzilɛttɔ balɔɔt a Jew baggba liyila battɛ baggba ɔlɔɔt wa uyilanɛ ɔttɛ Jesus, Ɔlɔɔt wa Ɔlɔɔmɔlɔɔm ɔsanganɛ, ka ɔdda mitin. 23Kwakkwɛ abakka la abassɛ battɛnɛ, “Waan ba ɔbɛlɛ lile, abapmɛyɔng ammɛ kɛyɔɔng!” 24Babbal ɔlɔɔt ’wɔng baang wa bamaatmɛnɛ la ifim ka bikkpit bɛffa babap, “Ayim ka lusso Ɔlɔɔmɔlɔɔm attɛ vvenɛ alɔɔk lɔkkwɔɔn a kɔlɔɔk. Isan lɔsan ittɛ ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔnaang-a-bubbi.” 25Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔttɛ, “Ule ɔnaang-a-bubbi oo, bubbi ba ɔnaang oo, anaam ba nsan. Bwa nsannɛ, nsan ka ndɔkɔnɛ la ifim, mung nle lɛyɛn.” 26Babapmɛ battɛ, “Ɔdɔkɔ ɔnaangwɔ nang? Ɔnaang nang uttulawɔ ifim?” 27Ɔttɛ, “Nggbawɔyɔng lɛbwɔɔlɔ ɔzzànga ba agɔpɔlɔyɔng. Anaang nang ale ka aggyannɛ attɛ abbalyɔngkwɛ lippyee? Annyɔɔng ɔgbaa aggyan attɛ aleyɔng balɔɔt a kɔssɛ ammɛ ɔɔ?” 28Babbaatmɛ battɛ, “Annɔ baang alenɛ ɔlɔɔt a kɔssɛ ɔlɔɔt ’wɔng; ayyɔɔt balɔɔt a kɔssɛ a Moses. 29Isan lɔsan ittɛ Ebinukkpaapi ɛdɔkɔnɛ ɛlɔɔk ennyi Moses, ɔzzànga ba isan ɛfɛɛn ɔlɔɔt ’wɔng mung ussinɛ!” 30Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔttɛ, “Uwɔng bɔka kɛssanga kɔlɔɔk! Ba asanyɔng ka ɛfɛɛn a ussinɛ uffu; ɔzzànga uttulanɛbong ifim ɔppwanɛ. 31Isan lɔsan ittɛ Ɔlɔɔmɔlɔɔm kɔlɔɔk a banaang-a-bubbi ba ɔgɔpɔlɔ. Ɔgɔpɔlɔ kɔlɔɔk a balɔɔt ba batelemɛnɛ, banaang kwa ɔttɛnɛ banaang. 32Ka ussinɛ ka lutte, ɔlɔɔt ba ɔtaka uppyee ka ɔlɔɔt ɔlɔk ɔnaangnɛ ussi-ifim ɔppyɛlɛ ɔyɛn. 33Ɔlɔɔt ’wɔng mung usinɛ ka Ɔlɔɔmɔlɔɔm lissi, ba ukkwoong ɔnaang kɔlɔɔk ’kwɔng.” 34Battɛ, “Bamaatwɔ la bubbi ammala la bubbi, mung ale ka abumnɛyɛlɛ ayyɔɔt kikopolo ɔɔ? Baggbamɛ ka ɔdda mitin. 35Jesus uppyeenɛ ɔttɛ baggbabong ɔlɔɔt ’wɔng baang ka ɔdda mitin, ɔyɛnnɛ ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔbapmɛ: “Ayila mung kwa Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ɔɔ?” 36Ɔlɔɔt ’wɔng baang ɔttɛ, “Dedde, abwɔɔlɔnɛ ɔlɔɔt wa ulenɛ Waan-Ɔssɛbibbit-Ɔkkpɛlɛ ɔkkɔɔnɛ nyila kwa ammɛ!” 37Jesus ɔttɛ, “Ayɛnmɛbong. Ammɛ ulenɛ wa utolonɛ la annɔ mung.” 38Ɔlɔɔt ’wɔng baang ukun Jesus laddu ɔttɛ, “Uyini, nyilabong.” 39Jesus ɔttɛ, “Nffu kɛkaal ka vveeng ’wɔng nttɛ ɔkkɔɔnɛ bassi-ifim bayɛn, balɔɔt ba basinɛ ifim lissi bassi ifim.” 40Balɔɔt a Pharisees balɔk ba badɔkɔnɛ baang bappyee ka ɔlɔɔknɛ ’kwɔng, babapmɛ battɛ, “Attɛ ayyɔɔt issi ifim ɔgbaa ɔɔ?” 41Jesus ɔttɛ, “Bulenɛ ka alenɛyɔng la ifim ka lɔkkwɔɔn, nzang kɔlɔɔk kɔlɔk ba kule. Ɔzzànga mung ka alenɛyɔng ɛtɔk lɛkɔɔm attɛ annyɔɔng ayɛnyɔng mung, azziyɔng kibbi kwakkwɛ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\